218

218 Marian Fikus, Siedem Cudów Architektury XX wieku – wprowadzenie (str 1-3) zaPAU: Robert Hołyst, Limes inferior – czyli o kryteriach oceny w naukach ścisłych i przyrodnicznych  (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy,  Kościół i świat współczesny  (str 5)