212

212 Andrzej Białas, Rozmontować monopol   (str 1) Andrzej Krzywicki, Sześć dobrych rad   (str 2-3) zaPAU: Jan Woleński, Aforyzmy  (str 4)