202

  • Andrzej Jajszczyk, Długofalowe przedsięwzięcia badawcze a system grantowy (str 1-2)
  • Jan Miodek, Profesor Witold Doroszewski (1899–1976)   (str 3)
  • zaPAU: „50+” (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Szekspir elżbietański i żywy  (str 5-6)