202

202 Andrzej Jajszczyk, Długofalowe przedsięwzięcia badawcze a system grantowy (str 1-2) Jan Miodek, Profesor Witold Doroszewski (1899–1976)   (str 3) zaPAU: „50+” (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Szekspir elżbietański i żywy  (str 5-6)