193

193 Maciej Litwin, Miasta i ich uniwersytety – uniwersytety i ich miasta  (str 1-2) Włodzimierz Zagórski, O anonimach w ogólności a nie w szczególności  (str 3) zaPAU: Gra o sumie zero  (str 4)