179

  • Andrzej Białas, Europa, świat, marzenia…   (str 1)
  • Jan Woleński, Uczelnie prowincjonalne   (str 2)
  • Jerzy Starnawski, O uniwersytetach, których już nie ma (2)   (str 3)
  • zaPAU:  (str 4)
    • Jan Prokop, Ścisłe – nieścisłe
    • Życie według Adama Korpaka