169

169 Michał Heller, Idea uniwersytetu   (str 1-3) Charles Homer Haskins, Początki uniwersytetów  (tłum. Andrzej M. Kobos)   (str 4) Wydarzenia: Marian Nowy, Sport jako fenomen współczesności  (str 5) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Z uczelni na Rynek Główny (str 6)