99

99 Janusz K. Kozłowski, Prezentacje polskich uczonych na wiek XXI – Krzysztof M. Ciałowicz,Tell el-Farcha – zapomniana stolica Egiptu w Delcie Nilu (str 1-4) Kraków – warto wiedzieć: – Marian Nowy, Bracia z Myszakowa   (str 5-6)