96

96 Magdalena Bajer, Cuda nad Wisłą   (str 1) Jerzy Vetulani, Dopalacze!    (str 2), dok.  (str 3) zaPAU: Słynne ostatnie słowa   (str 4)