59

  • Magdalena Bajer, Głos z „pośrodka”  (str 1)
  • Zbigniew Moser, Tradycja i teraźniejszość w badanich stopów metali  (str 2)
  • Anna Spiss, Dr Anna Kowalska-Lewicka (1920–2009)  (str 3)
  • zaPAU: (str 4)
    • Piotr Malecki, Aktualności
    • Adam Korpak, Money