59

59 Magdalena Bajer, Głos z „pośrodka”  (str 1) Zbigniew Moser, Tradycja i teraźniejszość w badanich stopów metali  (str 2) Anna Spiss, Dr Anna Kowalska-Lewicka (1920–2009)  (str 3) zaPAU: (str 4) Piotr Malecki, Aktualności Adam Korpak, Money