55

  • Andrzej Szczeklik, Dwie kultury  (str 1)
  • Andrzej M. Kobos, Gdański Teatr Szekspirowski – Marzenie realizowane  (str 2), dok. (str 3)
  • zaPAU:  (str 4)
    • Nadzieja w sklerozie
    • Świat Andrzeja Mleczki