55

55 Andrzej Szczeklik, Dwie kultury  (str 1) Andrzej M. Kobos, Gdański Teatr Szekspirowski – Marzenie realizowane  (str 2), dok. (str 3) zaPAU:  (str 4) Nadzieja w sklerozie Świat Andrzeja Mleczki