52

52 Andrzej Kajetan Wróblewski, Kultura i nauka: czy już zawsze osobno?  (str 1) Kazimierz Grotowski, Władysław J. Świątecki (1926–2009)  (str 2), dok. (str 3) zaPAU:  (str 4) Głos ćwierćinteligenta Adam Korpak, Każdy ma swoją własną przestrzeń Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Naukowcy dla EURO 2012 (str 5)