27

  • Alina Nowicka-Jeżowa, O Programie Rozwoju Polskiej Humanistyki  (str 1)
  • Andrzej K. Tarkowski i Marek Maleszewski, Zapłodnienie pozaustrojowe (in vitro) i zarodek ludzki – spory bez perspektywy kompromisu  (str 2), dok. (str 3)
  • Janusz Tazbir, Daremne prostowanie błędów  (str 3)
  • zaPAU: O fizykach  (str 4)