26

Uroczystość obchodów 100. rocznicy śmierci Erazma Józefa Jerzmanowskiego herbu Dołęga oraz wręczenie Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego

  • Andrzej Białas, wystąpienie na uroczystości wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego  (str 1)
  • Marek Nawara, wystąpienie na uroczystości wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego  (str 2)
  • Jerzy Wyrozumski, W stulecie śmierci Erazma Jerzmanowskiego  (str 3)
  • Janina Ochojska-Okońska, wystąpienie na uroczystości wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego  (str 4)
  • zaPAU: Janina Kraupe, Rembrandt – 1947  (str 5)