612

612 Andrzej Kastory, Recenzja podręcznika Marek R. Lipiński, Odra Raport PAN, Katastrofa na Odrze – geneza, teraźniejszość, zalecenia na przyszłość – link Andrzej Białas, Próba wyjaśnienia Kraków. Historyczne miasto patrzące w przyszłość Ostatnie dni wystawy „Lelewel. Rytownik Polski” w Muzeum Narodowym w Krakowie