687

  • Karta z kalendarza
  • Maria Fiałkowska, Czy zmiany w oświacie poprawią szanse edukacyjne uczniów?
  • Grzegorz Bartosz, Wiarygodność informacji
  • Izabela Sadowska-Bartosz i Grzegorz Bartosz, Ludzie Nauki
  • Józef Szudy, Uniwersytet stworzony na tradycji wileńskiej