683

  • Karta z Kalendarza
  • Marcin Kula, Zanudzać, wbijać do głowy, budować dumę narodową, czy zachęcać i dawać narzędzia do podejmowania wysiłku rozumienia świata?
  • AUTORYTETY: Józef Szudy, Leonid Pimonow – fizyk polski, francuski i litewski
  • Andrzej Białas, Szaleństwo dziedziczenia prestiżu