646

  • Adam Strzembosz, Refleksja nad słowami profesor Barbary Engelking oraz ministra Przemysława Czarnka
  • Uchwała RGNiSW oraz wspólne Stanowisko KRASP, PAN, PAU i RGNiSW w sprawie zapewnienia wolności badań naukowych – link
  • Marek Krawczyk, Kontrowersje wokół nauczania medycyny
  • Jerzy Zdrada, Krymska katastrofa (I)
  • SCIENTIA PAUPERUM: Roman Niestrój, Dzielenie PKB