604

  • Karta z kalendarza
  • Paweł T. Jochym, Wikipedia – dlaczego to działa?
  • Katarzyna Makowska, Fundacja Polonium: Zmienianie drenażu mózgów w ich cyrkulację
  • Anna Korzekwa-Józefowicz, NCN dla Ukrainy