602

  • Roman Niestrój, Krowy Faraona, a inflacja
  • Przemysław Urbańczyk, Wirus PIASt
  • Zdzisław Burda, Czy łatwiej zarobić na giełdzie, czy przewidzieć ruch ciał niebieskich?
  • Piotr Malinowski, Program POLONEZ BIS