561

561 Roman Niestrój, Czy warto płacić za markę?  (str 1) Adam Daniel Rotfeld, Dokąd zmierza Rosja? (II)  (str 2) Andrzej Rabczenko i Jacek Koronacki, Transfer wiedzy z nauki do biznesu  (str 3) Eugeniusz Szumakowicz, Przedszkolaki też! (str 4) Barbara Płytycz, O pochodzeniu SARS-CoV-2 (str 5) Piotr Trzonkowski, Czy warto się szczepić? (str 5 link)