560

  • Profesor Henryk Samsonowicz (23 stycznia 1930 – 28 maja 202) (str 1)
  • Przemysław Urbańczyk, Pożegnanie Mistrza (str 1)
  • Adam Daniel Rotfeld, Dokąd zmierza Rosja? (I) (str 2)
  • Bolesław Ginter, Władza i szkoła w PRLu  (str 3)
  • Scientia PAUperum: Karol Życzkowski i Paweł Horodecki, Dlaczego komputer kwantowy (jeszcze) nie działa(str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, ABECADŁO  (str 5)