557

557 Andrzej Białas, Nauka to jednak nie sport (str 1) Piotr Sztompka, A jednak trochę jak sport  (str 2) Nicolas Chamfort, Historia magistra vitae? (str 2) Judyta Rodzińska-Nowak, Jest tam kto? Kilka refleksji o nauczaniu w czasach zarazy (str 3) Magdalena Bajer, Skrytobójstwo, spisek…, taśmy  (str 4)