409

  • Jan Woleński, Zakończenie kariery akademickiej  (str 1)
  • Włodzimierz Korohoda, Suplement do dyskusji o habilitacjach – kilka przypomnień (str 2-3)
  • Okno na świat Adama Korpaka: Otworzyć czas  (str 3)
  • zaPAU:  NCN – nowe otwarcie?  (str 4)