274

  • Maciej Żylicz, O uniwersytetach badawczych  (str 1)
  • Henryk Samsonowicz, Problemy nauk podstawowych   (str 2)
  • Andrzej Jajszczyk, Nauki humanistyczne i społeczne w Narodowym Centrum Nauki, a recenzje zagraniczne   (str 3)
  • zaPAU: Chłopiec nie do bicia   (str 4)