254

  • Adam Płaźnik, Współczynnik przeniesienia zamiast polityki naukowej   (str 1)
  • Antoni Rogalski, Naukowego samouwielbienia ciąg dalszy   (str 2-3) (załącznik)
  • zaPAU: Marcin Ernst, Mars   (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Jak nie zostać rektorem? – z prof. Zdzisławem Pietrzykiem rozmawia Marian Nowy   (str 5)