214

  • Piotr Sztompka, Kongres Kultury Akademickiej   (str 1)
  • Lucjan Suchanek, Dwuetatowość – trup z szafy!   (str 2)
  • Magdalena Bajer, Urodziny księcia   (str 2-3)
  • zaPAU: Dwadzieścia pięć procent  (str 4)
    Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Syberia, Kaukaz, Daleki Wschód – dzieje Polaków Prace Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej  (str 5-6)