198

  • Andrzej Białas, Prawo Zamówień Publicznych (c.d.)  (str 1)
  • Marek Sanak, Prometejski sen medycyny  (str 2-3)
  • zaPAU:  Zaczerpnięte z: http://www.facebook.com/Realizacja.PZP.wiaze.rece.nauce (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Nowa skóra człowieka – z Justyną Drukałą rozmawia Marian Nowy  (str 5)