139/140

 • Małgorzata Kowalska, O Barbarze Skardze raz jeszcze – nie tylko in memoriam (str 1-2)
 • Jerzy A. Janik, „Kot” Schrödingera. Esej o treści trochę naciąganej   (str 3)
 • Karol Życzkowski, Czy znaczenie nauki polskiej w świecie maleje?   (str 4)
 • zaPAU: 
  • Nieporozumienie towarzyskie   (str 5)
  • Maciej W. Grabski, Do P.T. Starego Zgreda   (str 6)
  • Życie według Adama Korpaka   (str 6)
 • Kraków – warto wiedzieć: Kobieta niespokojna, z dr Patrice M. Dabrowski rozmawia Marian Nowy   (str 7-8)
 • Narodowe Centrum Nauki: Magdalena Duer-Wójcik, Jak robią to inni, czyli finansowanie nauki w świecie: ERC i NSF   (str 9-10)