94

94 Paweł Valde-Nowak, Jana Machnika karpackie misje  (str 1), dok. (str 2) O archeologii pradziejowej, Z Janem Machnikiem rozmawia Andrzej M. Kobos (str 3), dok. (str 4)