64

WYDANIE SPECJALNE W WERSJI ANGIELSKIEJ

  • We Begin to Look at the Microcosm, the Early Universe, and the Dark Universe
    • An interview with Rolf-Dieter HEUER – Director-General of CERN – European Organization for Nuclear Research, concducted by Andrew M. Kobos
      (Wywiad z Rolfem-Dieterem Heuerem, Dyrektorem Generalnym CERN-u, przeprowadzony przez Andrzeja M. Kobosa)
  • LHC Photo gallery
    (zdjęcia pierwszych wyników z LHC)