29

  • Stanisław Stabryła, O Programie Rozwoju Polskiej Humanistyki  (str 1)
  • Zofia Włodek, O Programie Rozwoju Polskiej Humanistyki  (str 1)
  • Magdalena Bajer, Bezsporna wersja polityki historycznej  (str 2)
  • Leszek Stoch – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (str 3)
  • zaPAU: Bywały bankiety…  (str 4)