Indeks autorski

INDEKS  AUTORSKI

(kliknij tutaj). . . A . . . . B . . . . C . . . . Ć . . .

. . . D . . . . E . . . . F . . . . G . . .

. . . H . . . .  I  . . . . J . . . . K . . .

. . . L . . . . Ł . . . . M . . . . N . . .

. . . O . . . . P . . . . R . . . . S . . .

. . . Ś . . . . T . . . . U . . . . V . . .

. . . W . . . . Z . . . . Ź . . . . Ż . . .

 


Strona główna arrow 2018 (409-434)

Spis zawartości numerów:  2018  (nr 409–434)


 
 • Jan Woleński, Zakończenie kariery akademickiej  (str 1)
 • Włodzimierz Korohoda, Suplement do dyskusji o habilitacjach – kilka przypomnień
  (str 2-3)
 • Okno na świat Adama Korpaka: Otworzyć czas  (str 3)
 • zaPAU:  NCN – nowe otwarcie?  (str 4)

(Numer 410)      

 • Andrzej Białas i Lucjan Suchanek, Tomaszowice 2017  (str 1)
 • Leszek Roszkowski, Młoda, fascynująca, obiecująca,… – i już pełna sukcesów  (str 2-3)
 • Andrzej Kobos, Z biegiem lat… (str 3)
 • Galeria PAUzy: Krzysztof Kiwerski  (str 4)

(Numer 411)

 • Paweł Kisielow, Czy Fundacja na rzecz Nauki Polskiej może być jeszcze lepsza?  (str 1-2)
 • Jakub Zakrzewski, Jeszcze o „doświadczonym naukowcu”  (str 2)
 • Magdalena Bajer, Kwestia wstydu (str 3)
 • zaPAU: Prawo i demokracja  (str 4)
 • Kraków - warto wiedzieć: Marian Nowy,  Wyspiańscy  (str 5)

(Numer 412)   

 • Andrzej Białas, Głos w dyskusji podczas ostatniego posiedzenia Rady Narodowego Kongresu Nauki (str 1)
 • Michał Ostrowski, Jaka ocena merytoryczna w naukach ścisłych?  (str 2)
 • Andrzej Czarnecki, W odpowiedzi na tekst Andrzeja Kobosa  (str 2)
 • Andrzej M. Brandt, Rozwój czy zastój nauki w Polsce? (str 3)
 • Stulecie Niepodległości:  Konstanty Ildefons Gałczyński, Skumbrie w tomacie  (str 4)

 


(Numer 413)    

 • Leon Gradoń, Maciej Żylicz, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej powinna i chce stawać się lepsza! Odpowiedź na list prof. Pawła Kisielowa (PAUza 411 z 18 stycznia 2018 r.)   (str 1-2)
 • Jakub Zakrzewski, Bibliometria a kategoryzacja jednostek naukowych  (str 3)
 • zaPAU: Lech Mankiewicz, Media cyfrowe to szansa! Kilka słów refleksji po lekturze tekstu ABBY z nr 411/2018  (str 4)

(Numer 414)

 • Anna Cegieła, Jubileusz 90-lecia Profesor Jadwigi Puzyniny– przewodniczącej Zespołu Etyki Słowa Rady Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk   (str 1-2)
 • Jadwiga Puzynina, List do Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności  (str 3)
 • Oświadczenie złożone przez senatora Jerzego Fedorowicza na 50. posiedzeniu Senatu w dniu 15 listopada 2017 r. skierowane do marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego  (str 3)
 • Stulecie Niepodległości:  Jan Lechoń, Piłsudski  (str 4)

(Numer 415)

 • Krzysztof J. Cios, Głos do głosu na temat oceny jakości publikacji   (str 1)
 • Ludwik Komorowski, Idea czy utopia?  (str 2)
 • Krzysztof Kutak, Oby tak dalej  (str 3)
 • Edward Malec i Andrzej StaruszkiewiczList do Prezesa PAU (str 3)
 • Galeria PAUzy: Tadeusz Gustaw Wiktor  (str 4)
 • Kraków - warto wiedzieć: Marian Nowy, Wobec epidemii  (str 5)

(Numer 416)    

 • Maria Korytowska, Zaginiona misja   (str 1)
 • Eugeniusz Szumakowicz, Jak zdynamizować rozwój nauki?  (str 2)
 • Paweł Kisielow, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej powinna i chce, ale czy może być jeszcze lepsza?  (str 3)
 • Wydawnictwo PAU poleca... (str 3)
 • zaPAU: Socjolodzy w akcji  (str 4)

(Numer 417)       

 • Jadwiga Puzynina, Humanizm – czy posthumanizm?   (str 1-2)
 • Andrzej Targowski, À propos stanu polskiej nauki – między fikcją a rzeczywistością  (str 2)
 • Elżbieta Tabakowska, Jeszcze, YYY..., o stękaniu  (str 3)
 • Stulecie Niepodległości:  Antoni Słonimski, Elegia miasteczek żydowskich (str 4)

(Numer 418)
 
 • Halina Abramczyk, Uniwersytet XXI wieku. Dyplomacja naukowa dla początkujących naukowców akademickich STEM?   (str 1)
 • Agnieszka Rajda, Naukowcy chcą działać:podsumowanie konkursu MINIATURA 1 (str 2)
 • Magdalena Bajer, Więcej humanistów  (str 3)
 • zaPAU: Trzy słowa za dużo  (str 4)

(Numer 419)

 • Autorytety: Wacław Uruszczak, Stanisław Kutrzeba (1876–1946)   (str 1-2)
 • Link do Listu Otwartego (Pięciu) Informatyków  (str 2)
 • Link do Listu prof. L. Roszkowskiego w odpowiedzi na list profesorów E. Malca i A. Staruszkiewicza (str 2)
 • Magdalena Bajer, Kto to Antygona? (str 3)
 • Galeria PAUzy: Andrzej Kalina  (str 4)
 • Kraków - warto wiedzieć: Marian Nowy, Lech Majewski w podróży (str 5)

(Numer 420)     

 • Uchwała Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Umiejętności przyjęta 17 marca 2018   (str 1)
 • Andrzej Białas, Profesor „dydaktyczny”  (str 1)
 • Zbigniew Kruszewski, Towarzystwa naukowe zasługują na wsparcie państwa (str 2)
 • Jan Woleński, Glosa do zasad ewaluacji (str 3)
 • Wydawnictwo PAU poleca...   (str 3)
 • Stulecie Niepodległości: Stefan Żeromski Na probostwie w Wyszkowie (fragment), 1920 (str 4)

(Numer 421)      

 • Życzenia Wielkanocne   (str 1)
 • Oświadczenie 16 członków PAU  (str 2)
 • Maria L. Ekiel-Jeżewska, Konferencje naukowe nauczycieli  (str 2-3)
 • Magdalena Bajer, Pomocna lektura (str 3)
 • zaPAU: Elity Rzeczypospolitej (str 4)

(Numer 422)

 Wydanie Specjalne poświęcone Pamięci Profesora Jerzego Vetulaniego     

 • Profesor Jerzy Vetulani (1936–2017)   (str 1)
 • Ryszard Przewłocki i Edmund Przegaliński, Wspomnienie o Jerzym Vetulanim – Jurku  (str 2-3)
 • Dominika Dudek, Profesor Jerzy Vetulani – uczony, mentor, przyjaciel  (str 4-5)
 • Irena Nalepa, Profesor Jerzy Vetulani – wspomnienie o uczonym, mentorze i przyjacielu  (str 6-7)
 • Andrzej Pilc, Z Jurkiem Vetulanim do Darjeeling  (str 8)
 • Elżbieta Pyza, Profesor Jerzy Vetulani – wspomnienie o wspaniałym człowieku, przyjacielu, członku honorowym Polskiego Towarzystwa Przyrodnikówim. Kopernika (str 9-10)
 • Przez życie Jerzego Vetulaniego przychodzimy, odchodzimy...  –  galeria fotografii   (str 11-12)

(Numer 423)

 • Andrzej Białas, Wiesław Czyż (1927–2017)   (str 1-2)
 • Eugeniusz Szumakowicz, Duch nauki a organizacja nauki (str 2-3)
 • Stulecie Niepodległości:  Julian Tuwim Exposé Pana Premiera (1919), Raport (1936)  (str 4)

(Numer 424)

 • Kacper Zalewski, Dydaktycy  (str 1)
 • Anna Ajduk, Akademia Młodych Uczonych: kim jesteśmy i co robimy? (str 2-3)
 • Lucjan Pawłowski, List do Redakcji (str 3)
 • Galeria PAUzy:  Andrzej Ziębliński (str 4)
 • Kraków - warto wiedzieć: Marian Nowy, Powrót Erazma Jerzmanowskiego  (str 5)

(Numer 425)

 • Jerzy Kuczyński, Czego wymagać od „profesora dydaktycznego”  (str 1)
 • Przemysław Urbańczyk, Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PAN (str 2)
 • Tomasz Burdzik, Uniwersytet w szponach drapieżnej nauki (str 3)
 • zaPAU: Pomieszanie języków (str 4)

 (Numer 426) 

 • Marcin Kula, Witold Kula (1916–1988) (str 1-2)
 • Wyniki głosowania nad Uchwałą Walnego Zgromadzenia PAUw dniu 17 marca 2018  (str 2)
 • Ludwik Komorowski, Błądzenie nieprzypadkowe (str 3)
 • Rektorzy ASP w Rysunkach Profesora Adama Wsiołkowskiego:
  Jan Szancenbach, Jan Pamuła, Adam Wsiołkowsk
  (str 4)

 (Numer 427)

 • Andrzej Kajetan Wróblewski, Rada Obywatelska Uniwersytetu Warszawskiego) (str 1-2)
 • Jerzy Axer, Interdyscyplinarność i międzydziedzinowość w interesie środowiska akademickiego i otoczenia społecznego uniwersytetu  (str 2-3)
 • Od Redakcji (str 3)
 • Stulecie Niepodległości:  Fraszki  (str 4)

(Numer 428)                                                                                                                                               
 
 • Jan Woleński, O pomieszaniu języków  (str 1)
 • Andrzej Pelc, Drapieżcy czy śmieciarze?  (str 2)
 • Wydawnictwo PAU poleca...  (str 2)
 • Jakub Zakrzewski, Duch miejsca (str 3)
 • zaPAU: Politykom wolno więcej  (str 4)
 • Okno na świat Adama Korpaka:  (str 4)

(Numer 429)

 • Maciej Żylicz, Czy współpraca się opłaca?  (str 1)
 • Łukasz A. Turski, Profesorowie dydaktyczni czy profesorowie dydaktyki  (str 2)
 • Wyniki czternastej edycji konkursów Narodowego Centrum Nauki: Opus i Preludium  (str 2)
 • Krzysztof J. Cios, O profesorach „badawczych” i „dydaktycznych”  (str 3)
 • Galeria PAUzy: Piotr Bożyk (str 4)

 
 
Uroczystość wręczenia
Nagrody PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich
w roku 2018
 
 • Głos Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności Andrzeja Białasa (str 1)
 • Anna Dymna przyjmując Nagrodę PAU im. Jerzmanowskich – 2018  (str 2-3)
 • Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, Laudacja dla Laureatki Nagrody PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich  (str 4)
 • Zdjęcia z uroczystości wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich – 2018   (str 5)
 

(Numer 431)

 • Andrzej Białas, Śmiertelne niebezpieczeństwo  (str 1)
 • DECYZJA Nr 569/P-DUN/2018  (str 2)
 • Magdalena Bajer, Academia Militaris  (str 3)
 • Stulecie Niepodległości:  Marian Hemar, Teoria względności   (str 4)
 • Kraków - warto wiedzieć: Marian Nowy, Żubr łączy Europę  (str 5)

(Numer 432)
 
 • Ks. Józef Tischner, Kłamstwo polityczne  (str 1-2)
 • Jan Napoleon Saykiewicz, List do Redakcji  (str 3)
 • Link do listu Jarosława Górniaka (byłego przewodniczącego Rady Narodowego Kongresu Nauki), O konsultacjach społecznych projektu ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym  (str 3)
 • Wydawnictwo PAU poleca... (str 3)
 • zaPAU: Wdzięczność i szacunek (str 4)

(Numer 433)                      
 
 • Andrzej Białas, Dziesięć lat!  (str 1)
 • List Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina (str 2)
 • Barbara Kudrycka, Horyzont Europa  (str 3-4)
 • Tadeusz Luty i Maciej Litwin, Na 10-lecie PAU-zy o 10-leciu Wrocławskiego Centrum Akademickiego  (str 5-6)
 • Jerzy Vetulani, Czy zło tkwi w neurobiologii? (Na marginesie konferencji Fundacji Nauki Polskiej „Odpowiedzialność uczonych”, Serock, 2008) (str 7)
 • Andrzej Szczeklik, Dwie kultury (str 8)

 (Numer 434)
                                                       
 • Leszek Żyliński, Podniosła uroczystość w Getyndze  (str 1-2)
 • Maria L. Ekiel-Jeżewska, Profesor Krzysztof Zanussi z wizytą u nauczycieli (str 3-4)
 • Link do artykułu Anny Zdunek, 65-lecie Instytutu Geofizyki PAN  (str 4)
 • Link do Konkursów NCN  (str 4)
 • Galeria PAUzy: Jacek Sroka  (str 5)

 

Subskrypcja

Subskrypcja

Bezpłatną elektroniczną prenumeratę „PAUzy Akademickiej”
można zamówić wysyłając zgłoszenie mailowe pod adresem

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 W treści zgłoszenia mailowego prosimy podać adres e-mail, na który będzie
przesyłana „PAUza Akademicka” oraz umieścić poniższe sformułowanie,
które jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Akademię Umiejętności
adresu e-mail podanego w zgłoszeniu mailowym
w celu subskrypcji „PAUzy Akademickiej” zgodnie z polityką prywatności.
Zamawiam bezpłatną elektroniczną prenumeratę „PAUzy Akademickiej”
na adres: ...

Polityka prywatności

 

Numery archiwalne

Zapraszamy także do lektury numerów archiwalnych

(kliknij w wybrany numer)
  
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 / 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24
25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 / 34 . 35 . 36 / 37 . 38 . 39 . 40 . 41 / 42 . 43 . 44 . 45 . 46
47 . 48 . 49 . 50 . 51 . 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . 57 . 58 . 59 . 60 - 62 . 63 . 64 . 65 . 66 . 67 . 68 . 69
70 . 71 . 72 . 73 . 74 . 75 / 76 . 77 . 78 . 79 . 80 . 81 . 82 . 83 . 84 . 85 . 86 . 87 . 88 . 89 . 90 . 91
92 . 93 . 94 . 95 . 96 . 97 . 98 . 99 . 100 . 101 . 102 . 103 - 105 . 106 . 107 . 108 . 109 . 110 . 111
112 . 113 . 114 . 115 . 116 . 117 . 118 . 119 . 120 / 121 . 122 . 123 . 124 / 125 . 126 . 127 . 128
129 . 130 . 131 . 132 . 133 / 134 . 135 . 136 . 137 . 138 . 139 / 140 . 141 . 142 . 143 . 144 . 145
146 . 147 - 149 . 150 . 151 . 152 . 153 . 154 . 155 . 156 . 157 . 158 . 159 . 160 . 161 . 162 / 163
164 . 165 / 166 . 167 . 168 . 169 . 170 . 171 . 172 . 173 . 174 . 175 . 176 . 177 . 178 . 179 . 180
181 . 182 . 183 . 184 . 185 . 186 . 187 . 188 . 189 . 190 - 192 . 193 . 194 . 195 . 196 . 197 . 198
199 . 200 . 201 . 202 . 203 . 204 . 205 . 206 . 207 . 208 / 209 . 210 . 211 . 212 . 213 . 214 . 215
216 . 217 . 218 . 219 . 220 . 221 . 222 . 223 . 224 . 225 . 226 . 227 . 228 . 229 . 230 . 231 . 232
233 - 235 . 236 . 237 . 238 . 239 . 240 . 241 . 242 . 243 . 244 . 245 . 246 . 247 . 248 . 249 . 250
251 . 252 . 253 . 254 . 255 . 256 . 257 . 258 . 259 . 260 . 261 . 262 . 263 . 264 . 265 . 266 . 267
268 . 269 . 270 . 271 . 272 . 273 . 274 . 275 . 276 . 277 - 279 . 280 . 281 . 282 . 283 . 284 . 285
286 . 287 . 288 . 289 . 290 . 291 / 292 . 293 . 294 . 295 . 296 . 297 . 298 . 299 . 300 . 301 . 302
303 . 304 . 305 . 306 . 307 . 308 . 309 . 310 . 311 . 312 . 313 . 314 . 315 . 316 . 317 . 318
319 - 321 . 322 . 323 . 324 . 325 . 326 . 327 . 328 . 329 . 330 . 331 . 332 . 333 / 334 . 335 . 336
337 . 338 / 339 . 340 . 341 . 342 . 343 . 344 . 345 . 346 . 347 . 348 . 349 . 350 . 351 . 352 . 353
354 . 355 . 356 . 357 . 358 . 359 . 360 . 361 . 362 . 363 . 364 / 365 . 366 . 367 . 368 . 369 . 370
371 . 372 . 373 . 374 . 375 . 376 . 377 . 378 . 379 . 380 - 381 . 382 . 383 . 384 . 385 . 386 . 387
388 . 389 . 390 . 391 . 392 . 393 . 394 . 395 . 396 . 397 . 398 . 399 . 400 . 401 . 402 . 403 . 404
405 . 406 . 407 - 408 . 409 . 410 . 411 . 412 . 413 . 414 . 415 . 416 . 417 . 418 . 419 . 420 . 421
422 . 423 . 424 . 425 . 426 . 427 . 428 . 429 . 430 . 431 . 432 . 433 . 434 . 435 . 436 . 437 . 438
439 . 440 . 441 . 442 . 443 . 444 . 445 . 446 . 447 . 448 . 449 . 450 - 451 . 452 . 453 . 454 . 455
456 . 457 . 458 . 459 . 460 . 461 . 462 . 463 . 464 . 465 . 466 . 467 . 468 . 469 . 470 . 471 . 472
473 - 474 . 475 . 476 . 477 . 478 . 479 . 480 . 481 . 482 . 483 . 484 . 485 . 486 . 487 . 488 - 489
490 . 491 . 492 . 493 - 494 . 495 . 496 . 497 . 498 . 499 . 500 . 501 . 502 . 503 . 504 . 505 . 506
507 . 508 . 509-510 . 511 . 512 . 513 . 514 . 515 . 516 . 517 . 518 . 519 . 520 . 521 . 522 . 523
524 . 525 . 526 . 527 . 528 . 529 . 530 . 531 . 532 . 533 . 534 . 535 . 536 . 537-538 . 539 . 540
541 . 542 . 543 . 544 . 545 . 546 . 547 . 548 . 549 . 550 . 551 . 552 . 553 . 554 . 555 . 556 . 557
559 . 558 . 560 . 561 . 562 . 563 . 564 . 565 . 566 . 567 . 568 . 569 . 570 . 571 . 572
© 2021 PAUza
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.