Indeks autorski

INDEKS  AUTORSKI

(kliknij tutaj). . . A . . . . B . . . . C . . . . Ć . . .

. . . D . . . . E . . . . F . . . . G . . .

. . . H . . . .  I  . . . . J . . . . K . . .

. . . L . . . . Ł . . . . M . . . . N . . .

. . . O . . . . P . . . . R . . . . S . . .

. . . Ś . . . . T . . . . U . . . . V . . .

. . . W . . . . Z . . . . Ź . . . . Ż . . .

 


Z

 

 • Jerzy Zabczyk, Sub auspiciis imperatoris dla Bronisława Malinowskiego 
  (190-192: str 6)

 • Włodzimierz Zagórski, Władysław Kunicki-Goldfinger. 1916-1995   (159: str 2-3)
 • Włodzimierz Zagórski, O anonimach w ogólności a nie w szczególności  (193: str 3)
 • Włodzimierz Zagórski, Boska cząsteczka   (229: str 1-2)


 • Jakub Zakrzewski, Granty  Iuventus Plus - czy minus?   (150: str 1)
 • Kuba (Jakub) Zakrzewski, Ze wspomnień szkolnych  [zaPAU]   (151: str 4)
 • Krzysztof Redlich i Jakub Zakrzewski, Pierwsze konkursy grantowe w NCN 
  (153: str 1-2)
 • Jakub Zakrzewski, O reformie nauki   (154: str 2-3)
 • Jakub Zakrzewski, Gdzieniegdzie lepiej, ale często nie najlepiej   (164: str 2)
 • Karol Życzkowski i Jakub Zakrzewski, Pełzający potwór bibliometrii   (184: str 2-3)
 • Jakub Zakrzewski, Naukowe samouwielbienie   (238: str 2)
 • Jakub Zakrzewski, To jest kabaret   [zaPAU]   (250: str 4)
 • Jakub Zakrzewski, Głos wołającego na puszczy   (252: str 2-3)
 • Jakub Zakrzewski  i  Karol Życzkowski,
  Ministerstwo, punkty i artykuły naukowe (lub czasopisma)   (277-279: str 6)
 • Jakub Zakrzewski i Karol Życzkowski, Profesorowi Andrzejowi Kajetanowi Wróblewskiemu w odpowiedzi (287: str 3)  
 • Jakub Zakrzewski, Czas na zmiany, ale jakie?  (299: str 3)
 • Jakub Zakrzewski, Historia pewnego grantu [zaPAU]   (330: str 4)
 • Jakub Zakrzewski i Karol Życzkowski, Jawność pomoże!  (336: str 3)
 • Jakub Zakrzewski, 2017 – Rokiem Mariana Smoluchowskiego, please… (346: str 1)
 • Jakub Zakrzewski, Dzieci Mariana Smoluchowskiego  (380-381: str 11)


 • Agnieszka Zalewska, Odkrycie bozonu Higgsa a finansowanie nauki w Polsce   (203: str 1-2)
 • Agnieszka Zalewska i Kacper Zalewski, Edukacyjna Fundacja im. Profesora Romana Czerneckiego EFC   (305: str 2-3)
 • Agnieszka Zalewska, Neutrina – cząstki zmieniające swoją tożsamość  (311: str 1-2)

 • Agnieszka Zalewska i Kacper Zalewski, Edukacyjna Fundacja im. Profesora Romana Czerneckiego EFC  (305: str 2-3)

 • Jak to właściwie było, z Krzysztofem Zamorskim rozmawia Marian Nowy  
  [Kraków – warto wiedzieć]   (185: str 5-6)

 • Zarząd PAU, Profesor Maciej Władysław Grabski nie żyje
  (328: str 1)

 • Zarząd Zespołu Etyki Słowa, Apel Zespołu Etyki Słowa
  (332: str 1)

 • Natalia Zarzecka, Fragmenty przemówienia na uroczystości otwarcia Cricoteki
  w Krakowie 11 września 2014  
  (266: str 2)

 • Leszek Zasztowt, Uczyć się na błędach – Historia nauki polskiej, tom X  (325: str 3)
 • Leszek Zasztowt, Absurdy „Polskiej Bibliografii Naukowej” (331: str 3)  
 • Leszek Zasztowt, Humanistyka umiera w milczeniu  (349: str 1)


 • Andrzej A. Zięba - przedstawienie referatu Tomasza Hodana
  z posiedzenia Komisji Wschodnioeuropejskiej (24.01.2011)  [Wydarzenia]  (108: str 5)

 • Adam J. Zięcik, „Golono, strzyżono” – czyli zderzenie nauki z biurokracją
  (186: str 1-2)
 • Adam J. Zięcik, Nie — biurokracji w nauce  (322: str 2)

 • Marek Ziółkowski, Głos o regionalnych towarzystwach naukowych   (181: str 1-2)

 • Andrzej Zoll, Czy ratyfikować „Konwencję Bioetyczną"?  (23: str 1)
 • Andrzej Zoll, Uczciwe wybory – osiągnięcie polskiej demokracji  [4 czerwca 1989
  – w dwadzieścia lat później
    (wystąpienie podczas spotkania członków PAU
  z Panami Lechem Wałęsą i Tadeuszem Mazowieckim)] (41/42: str 3)
 • Nagroda PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich
  pod patronatem Województwa Małopolskiego w roku 2013
  - przemówienie Andrzeja Zolla   (210: str 2-3)
 • Andrzej Zoll, Drogowskaz  (295: str 3)

 • Włodzimierz Zonn, Nauka bez dogmatu  [zaPAU]  (43: str 5)

 • Owce w stresie, z Joanną Zubel rozmawia Marian Nowy, wprowadzenie: Krystyna Koziec [Kraków – warto wiedzieć]  (66: str 5)

 

 

Zapraszamy także do lektury numerów archiwalnych

(kliknij w wybrany numer)

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 / 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24
25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 / 34 . 35 . 36 / 37 . 38 . 39 . 40 . 41 / 42 . 43 . 44 . 45 . 46
47 . 48 . 49 . 50 . 51 . 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . 57 . 58 . 59 . 60 - 62 . 63 . 64 . 65 . 66 . 67 . 68 . 69
70 . 71 . 72 . 73 . 74 . 75 / 76 . 77 . 78 . 79 . 80 . 81 . 82 . 83 . 84 . 85 . 86 . 87 . 88 . 89 . 90 . 91
92 . 93 . 94 . 95 . 96 . 97 . 98 . 99 . 100 . 101 . 102 . 103 - 105 . 106 . 107 . 108 . 109 . 110 . 111
112 . 113 . 114 . 115 . 116 . 117 . 118 . 119 . 120 / 121 . 122 . 123 . 124 / 125 . 126 . 127 . 128
129 . 130 . 131 . 132 . 133 / 134 . 135 . 136 . 137 . 138 . 139 / 140 . 141 . 142 . 143 . 144 . 145
146 . 147 - 149 . 150 . 151 . 152 . 153 . 154 . 155 . 156 . 157 . 158 . 159 . 160 . 161 . 162 / 163
164 . 165 / 166 . 167 . 168 . 169 . 170 . 171 . 172 . 173 . 174 . 175 . 176 . 177 . 178 . 179 . 180
181 . 182 . 183 . 184 . 185 . 186 . 187 . 188 . 189 . 190 - 192 . 193 . 194 . 195 . 196 . 197 . 198
199 . 200 . 201 . 202 . 203 . 204 . 205 . 206 . 207 . 208 / 209 . 210 . 211 . 212 . 213 . 214 . 215
216 . 217 . 218 . 219 . 220 . 221 . 222 . 223 . 224 . 225 . 226 . 227 . 228 . 229 . 230 . 231 . 232
233 - 235 . 236 . 237 . 238 . 239 . 240 . 241 . 242 . 243 . 244 . 245 . 246 . 247 . 248 . 249 . 250
251 . 252 . 253 . 254 . 255 . 256 . 257 . 258 . 259 . 260 . 261 . 262 . 263 . 264 . 265 . 266 . 267
268 . 269 . 270 . 271 . 272 . 273 . 274 . 275 . 276 . 277 - 279 . 280 . 281 . 282 . 283 . 284 . 285
286 . 287 . 288 . 289 . 290 . 291 / 292 . 293 . 294 . 295 . 296 . 297 . 298 . 299 . 300 . 301 . 302
303 . 304 . 305 . 306 . 307 . 308 . 309 . 310 . 311 . 312 . 313 . 314 . 315 . 316 . 317 . 318
319 - 321 . 322 . 323 . 324 . 325 . 326 . 327 . 328 . 329 . 330 . 331 . 332 . 333 / 334 . 335 . 336
337 . 338 / 339 . 340 . 341 . 342 . 343 . 344 . 345 . 346 . 347 . 348 . 349 . 350 . 351 . 352 . 353
354 . 355 . 356 . 357 . 358 . 359 . 360 . 361 . 362 . 363 . 364 / 365 . 366 . 367 . 368 . 369 . 370
371 . 372 . 373 . 374 . 375 . 376 . 377 . 378 . 379 . 380-381 . 382 . 383 . 384 . 385 . 386 . 387
388 . 389 . 390
© 2017 PAUza
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.