Indeks autorski

INDEKS  AUTORSKI

(kliknij tutaj). . . A . . . . B . . . . C . . . . Ć . . .

. . . D . . . . E . . . . F . . . . G . . .

. . . H . . . .  I  . . . . J . . . . K . . .

. . . L . . . . Ł . . . . M . . . . N . . .

. . . O . . . . P . . . . R . . . . S . . .

. . . Ś . . . . T . . . . U . . . . V . . .

. . . W . . . . Z . . . . Ź . . . . Ż . . .

 


B

 

 • Roman Bäcker, Habilitacja – najważniejsza?  (406: str 1)
 
 • Barbara Badełek, Popularyzacja nauk. Jak to się robi w maleńkim miasteczku na kresach  (486: str 1-2)

 • Marcin Badziak, Co ogranicza (młodych) polskich naukowców? (284: str 2)


 • Zobowiązujące echo, z Maciejem W. Grabskim rozmawia Magdalena Bajer  (117: str 2-3)
 • Z Andrzejem Szczeklikiem rozmawia Magdalena Bajer (fragmenty)   (157: str 10)
      [Wydanie Specjalne poświęcone Pamięci Profesora Andrzeja Szczeklika]
 • Rynek i lekcje filozofii z Profesor dr hab. Leną Kolarską-Bobińską – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – rozmawia Magdalena Bajer   (242: str 1-3)
 • Magdalena Bajer, Zmienność potrzeb historycznych (444: str 3)
 
 

 • Edward Balcerzan, Lawina odkryć, inflacja przełomów, zwyczajne dzieje  (66: str 1)
 • Jerzy Bańczerowski, Głos w Sprawie procedur grantowych w Narodowym Centrum Nauki – studium pewnego przypadku  (382: str 3)
 


 • Jerzy Bartmiński, O Programie Rozwoju Polskiej Humanistyki   (33–34: str 1)
 • Jerzy Bartmiński, Głos w dyskusji o polskiej humanistyce   (223: str 2)

 • Ewa Bartnik, Nagroda Nobla 2009 z fizjologii lub medycyny  (56: str 1)

 • Jerzy Danielewicz, Krystyna Bartol, Rola przekładów z języków starożytnych 
  (238: str 1)

 
 • Danuta Barucka, „Andrzejki"  [zaPAU]  (14: str 4) 

 • Wacław Berent, Ozimina – fragment O dawnych polskich księgach  (13: str 4)
 

 • 'BEwa', Loppis w Lund happening za pięć koron  [zaPAU]  (58: str 4) • Andrzej Białas, Pierwszy krok (1: str 1), dok. (1: str 2)
 • Andrzej Białas, Pycha, Strach, Chciwość  (5: str 4)
 • Andrzej Białas, Humanistyka dla przyszłości.
  Potencjał 
  Szanse  Prespektywy  (13: str 1)
 • Andrzej Białas, Dyskusja o polskich czasopismach naukowych  list   (14: str 2)
 • Andrzej Białas, wystąpienie na uroczystości wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego (2009) (26: str 1)
 • Wymiana listów  (Jan ProkopAndrzej Białas(35: str 1)
 • Andrzej Białas, Tuez les tous  (39: str 3)
 • Andrzej Białas, List do redakcji  (40: str 2)
 • Andrzej Białas, Powitanie [4 czerwca 1989  w dwadzieścia lat później  (spotkanie członków PAU z Panami Lechem Wałęsą i Tadeuszem Mazowieckim)] (41/42: str 1)
 • Andrzej Białas, Rok drugi  (45: str 1)
 • Andrzej Białas, Jeszcze o dwóch kulturach  (58: str 1)
 • Andrzej Białas, Pielęgnowanie tradycji...  (63: str 1)
 • Andrzej Białas, Najważniejsze są kawiarnie  [zaPAU]  (65: str 4)
 • Andrzej Białas, 80-lecie urodzin Jerzego Wyrozumskiego  (72: str 1)
 • Andrzej Białas, Trzeba generałów ...  [zaPAU]  (74: str 4)
 • Andrzej Białas, Fizyka wkracza w metafizykę  (78: str 1)
 • Andrzej Białas, AMBITNI NAPRZÓD!  [zaPAU]  (79: str 4)
 • Andrzej Białas, Przemówienie przy wręczeniu Nagrody im. Jerzmanowskich 10 maja 2010  (81: str 1)
 • Andrzej Białas, HOMING  (82: str 1)
 • Andrzej Białas, Mea culpa!   (85: str 3)
 • Andrzej Białas, Mowa pożegnalna  [Żegnamy Profesora Andrzeja Pelczara]  (86: str 1)
 • Andrzej Białas, Konkurencja, współpraca   (95: str 1)
 • Andrzej Białas, Towarzystwa i Samorząd   (98: str 1)
 • Andrzej Białas, Sto lat!   (100: str 3)
 • Andrzej Białas, Sześciolatki do szkół? TAK!   [zaPAU]   (115: str 4)
 • Andrzej Białas, Potężnego drzewa znakomite owoce   (124/125: str 3)
  - wystąpienie na uroczystości wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich
  pod patronatem Województwa Małopolskiego (2011)
 • Andrzej Białas, Istota i cel nauki - spojrzenie fundamentalisty  (127: str 1)
 • Andrzej Białas, III Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie  (131: str 1)
 • Andrzej Białas, Wielkie Dzieło   (133/134: str 1)
 • Andrzej Białas, Co robic?   (146: str 1)
 • Andrzej Białas, To już dziesięć lat!   (152: str 1)
 • Andrzej Białas  (157: str 2)  [Wydanie Specjalne
  poświęcone Pamięci Profesora Andrzeja Szczeklika] 
 • Andrzej Białas, Lepiej mniej, lecz lepiej   (159: str 1)
 • Nagroda Polskiej Akademii Umiejętności im. Erazma i Anny Jerzmanowskich
  pod patronatem Województwa Małopolskiego w roku 2012
  - przemówienie Andrzeja Białasa   (168: str 1)
 • Andrzej Białas, Europa, świat, marzenia...   (179: str 1)
 • Andrzej Białas, Lenistwo, głupota czy zła wola?   (182: str 1)
 • Andrzej Białas, Stulecie Adama Bielańskiego   (188: str 1)
 • Andrzej Białas, Prawo Zamówień Publicznych (c.d.)  (198: str 1)
 • Andrzej Białas, Wracają priorytety?  (205: str 1)
 • Nagroda PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich
  pod patronatem Województwa Małopolskiego w roku 2013
  - przemówienie Andrzeja Białasa   (210: str 1)
 • Andrzej Białas, Rozmontować monopol   (212: str 1)
 • Andrzej Białas, Witamy w klubie!   (215: str 1)
 • Andrzej Białas - zaproszenie do zabrania głosu w dyskusji o polskiej humanistyce 
  (223: str 1)
 • Andrzej Białas, Dyskryminacja starszych profesorów jest zgodna z prawem…
  [zaPAU]   (224: str 4)
 • Andrzej Białas i Szczepan Biliński, Debata PAU „Oceny nauki”   (230: str 1-2)
 • List Andrzeja Białasa do Wicepremier Rządu RP Elżbiety Bieńkowskiej   (237: str 1)
 • Apel Prezesa PAU Andrzeja Białasa   (246: str 1)
 • Andrzej Białas i Szczepan Biliński
  Druga Debata PAU: „Studia i studiowanie: po co i jak zmieniać uniwersytety w Polsce”
  (276: str 1-2)
 • Andrzej Białas, Tych pieniędzy nie wolno zmarnować!   (280: str 1)
 • List Andrzeja Białasa do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Leny Kolarskiej-Bobińskiej (287: str 2)
 • Przemówienie Prezesa PAU Profesora Andrzeja Białasa na uroczystości wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich – 2015 (296: str 1) 
 • List Prezesa PAU Andrzeja Białasa do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego  (299: str 2)
 • Andrzej Białas, Triumfalny powrót Sokratesa  (308: str 1)
 • fragment komunikatu PAN,  komentarz Prezesa PAU Andrzeja Białasa  (314: str 1)
 • Andrzej Białas, Szczepan Biliński, Meandry kariery naukowej  (316: str 1)
 • Andrzej Białas, Kultura naukowa (323: str 1)
 • Andrzej Białas - wypowiedź podczas promocji książki Profesora Macieja Grabskiego  (326: str 3)
 • Iwo Białynicki-Birula, Pod Rozwagę NCN-owi ; Andrzej Białas, Horrendum!  (335: str 1)
 • Przemówienie Prezesa PAU Profesora Andrzeja Białasa  na uroczystości wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich – 2016  (340: str 1)
 • Andrzej Białas, Sprawa Polskich Towarzystw Naukowych   (340: str 4)
 • Andrzej Białas, „Biurokracja w nauce”  (341: str 1)
 • Andrzej Białas, Pierwsza jaskółka?  (358: str 4)
 • Andrzej Białas, Klient jest najważniejszy  [zaPAU] (361: str 1)
 • Andrzej Białas, Sukces [zaPAU] (362: str 4)
 • Andrzej Białas, Tomaszowice 2016   (367: str 1-2)
 • Andrzej Białas, Koło zamachowe  [zaPAU] (377: str 4)
 • Andrzej Białas, Koło zamachowe raz jeszcze [zaPAU] (382: str 4)
 • Laudacja Prezesa PAU  Andrzeja Białasa na uroczystości wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich – 2017  (386: str 1)
 • Andrzej Białas, Ustawa 2.0 coraz bliżej (389: str 1)
 • Wystąpienie Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności Andrzeja Białasa podczas Narodowego Kongresu Nauki (Panel „Upowszechnianie nauki i społeczna odpowiedzialność uczelni”)  (397: str 1)
 • Andrzej Białas, Podsumowanie V Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie (399: str 1-2)
 • Andrzej Białas i Lucjan Suchanek, Tomaszowice 2017  (410: str 1)
 • Andrzej Białas, Głos w dyskusji podczas ostatniego posiedzenia Rady Narodowego Kongresu Nauki (412: str 1)
 • Andrzej Białas, Profesor „dydaktyczny”  (420: str 1)
 • Andrzej Białas, Wiesław Czyż (1927–2017)   (423: str 1-2)
 • Głos Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności Andrzeja Białasa na uroczystości wręczenia Nagrody PAU im.  Jerzmanowskich laureatce 2018 Annie Dymnej  (430: str 1)
 • Andrzej Białas, Śmiertelne niebezpieczeństwo  (431: str 1)
 • Andrzej Białas, Dziesięć lat!  (433: str 1)
 • Andrzej Białas, Pan Minister Gowin wyciągnął wnioski (435: str 4)
 • Andrzej Białas, Nieprzekupny  (436: str 4)
 • Andrzej Białas, Monitoring (437: str 2)
 • Andrzej Białas, Patriotyzm przegranych [zaPAU] (439: str 4)
 • Andrzej Białas, Nie wystarczy nie kraść [zaPAU] (440: str 4)
 • Andrzej Białas, Idą wybory   (441: str 4)
 • Andrzej Białas, Nauka i przyjaźń – komentarz matuzalema (442: str 1)   
 • Andrzej Białas, Chrześcijaństwo przyszłości (443: str 2)
 • Andrzej Białas, Skrucha i polemika (444: str 4)
 • Andrzej Białas, Skarb narodowy  (446: str 1)
 • Andrzej Białas, VI Debata PAU: Uczelnie w służbie społeczeństwa, Tomaszowice 17–18 listopada 2018  (447: str 1)
 • Andrzej Białas, De mortuis...   [zaPAU]  (459: str 4)
 • Andrzej Białas, Nauka korporacyjna [zaPAU] (460: str 4)
 • Andrzej Białas, Profesor Jerzy Wyrozumski (7 marca 1930–2 listopada 2018)  (461: str 1)
 • Andrzej Białas, Fizyk wymądrza się o sztuce [zaPAU] (463: str 4)
 • Andrzej Białas, Jest gorzej niż myślałem  [zaPAU] (482: str 4)
 • Andrzej Białas, "Choć naszą przyszłość cofnęli wstecz…"  [zaPAU] (483: str 4)
 • Andrzej Białas, Profesja: nauczyciel  [zaPAU] (484: str 4)
 • Andrzej Białas, Ne Cedat Academia! [zaPAU] (486: str 4)
 • Andrzej Białas, „Nad kołchozem czarne chmury wiszą”…   [zaPAU] (487: str 4)
 • Andrzej Białas, Stanowisko Forum Porozumiewawczego Towarzystw Naukowych uchwalone na posiedzeniu w siedzibie PAU w dniu 15 listopada 2019  (490: str 2)
 • Andrzej Białas, VII Debata PAU  (491: str 1)
 • Andrzej Białas, Testament Profesora Grabskiego  [zaPAU] (492: str 4)
 • Andrzej Białas, Pierwszy prawdziwy sukces reformy Gowina? [zaPAU] (496: str 4)
 • Andrzej Białas, Strach ma wielkie oczy [zaPAU] (497: str 4)
 • Andrzej Białas, 500+ (500: str 2)
 • Andrzej Białas, Prawda przybliżona [zaPAU] (501: str 4)
 • Andrzej BiałasDworzanin idealny  [zaPAU] (503: str 4)
 • Andrzej BiałasPodpis Prezydenta [zaPAU]  (504: str 4)
 • Andrzej Białas, Monitoring 2.0   [zaPAU] (506: str 4)
 • Andrzej Białas, Wersal  [zaPAU] (507: str 4)
 • Andrzej Białas, Obrona cywilna   [zaPAU] (509-510: str 8)
 • Andrzej Białas, Warto pamiętać o wielkim nieudaczniku [zaPAU]  (511: str 4)
 • Andrzej Białas, Wspomnienie  (514: str 13)
 • Andrzej Białas, Eschatologia stosowana  [zaPAU] (515: str 4)
 • Andrzej Białas, O habilitacji [zaPAU]  (516: str 4)
 • Andrzej Białas, Pochwała nudy  [zaPAU] (517: str 4)
 • Andrzej Białas, Władza totalna  [zaPAU] (519: str 4)
 • Andrzej Białas, Dewiza Epikura [zaPAU] (520: str 7)
 • Andrzej Białas, Królewscy trefnisie  [zaPAU] (521: str 4)
 • Andrzej Białas, Pańscy wrogowie siedzą po tej samej stronie co pan  [zaPAU] (523: str 4)
 • Andrzej Białas, Jeszcze raz o błaznach  [zaPAU] (524: str 4)
 • Andrzej Białas, Historię bardzo trudno przyspieszyć…  [zaPAU]  (528: str 4)
 • Andrzej Białas, Polemika (529: str 4)
 • Andrzej Białas, Warto pamiętać  [zaPAU] (530: str 4)
 • Andrzej Białas, Profesor Adam Strzałkowski (26 XI 1923 – 25 VII 2020) (533: str 1)
 • Andrzej Białas, Czyje są kości?Czyje są kości? (534: str 2)
 • Andrzej Białas, Przedawnienie [zaPAU] (535: str 4)
 • Andrzej Białas, Porzucony skarb  [zaPAU] (536: str 4)
 • Andrzej Białas, Chiny 2020! (537-538: str 2)
 • Andrzej Białas, Paryż ‘68 [zaPAU] (539: str 4)
 • Andrzej Białas, Nagrody za pieniądze [zaPAU] (542: str 4)
 • Andrzej Białas, Wymiatanie elit  [zaPAU] (544: str 4
 • Andrzej Białas, Mięso z fabryki [zaPAU] (545: str 4)
 • Laudacja wygłoszona przez Andrzeja Białasa podczas uroczystości nadania Arcybiskupowi Józefowi Życińskiemu godności doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego (wrzesień 2005) (551: str 2-link)
 • Andrzej Białas Rozmowa Pana Piotra z Panem Pawłem (552: str 4)
 • Andrzej Białas, W poszukiwaniu źródeł idei Narodowego Programu Kopernikańskiego  (555: str 4)
 • Andrzej Białas, Nauka to jednak nie sport (557: str 1)
 • Andrzej Białas, Licealiści, głupcze! (558: str 1)
 • Andrzej Białas, Moje pierwsze szczęśliwe kroki  (564: str 7)
 • Andrzej Białas, Życzliwość  [zaPAU]  (565: cstr 4)
 • Andrzej Białas, Wola ludu [zaPAU]    (566: str 4)
 • Andrzej Białas, Uczony Kolega  (567: str 2)
 • Andrzej Białas, Trudne słowo: Patriotyzm  (568: str 1)
 • Andrzej Białas, Apokalipsy nie będzie [zaPAU]   (570: str 4)
 • Andrzej Białas, Giganci  (574: str 4)
 • Andrzej Białas, Lenistwo ratunkiem? (575: str 4)
 • Andrzej Białas, Pokorna prośba   (579: str 4)
 • Andrzej Białas, Prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz (1947−2021)  (581-582:_str 2)
 • Andrzej Białas, Autorytety  (584: str 4)
 • Andrze Białas, Szczepionki zadziałały!  (585: str 4)
 
 

 
 
 • Andrzej Białynicki-Birula, Lepiej lepiej, ale dlaczego mniej? - czyli o narzekaniu
  (161: str 1)
 • Iwo Białynicki-Birula, Jak Polka z Polką …   [zaPAU]   (207: str 4)
 • Iwo Białynicki-Birula, Ryszard Gajewski i Andrzej Trautman,
  Leopold Infeld (1898–1968)  
  (213: str 1-2)
 • Iwo Białynicki-Birula, Ryszard Gajewski, Andrzej Trautman,
  Leopold Infeld – posłowie   (216: str 2)
 • Iwo Białynicki-Birula, Pod Rozwagę NCN-owi ; Andrzej Białas, Horrendum!  (335: str 1)
 • Iwo Białynicki-Birula, [Łowcy grantów - Listy] (338-339: str 3) 
 • Iwo Białynicki-Birula, Komentarz do komentarza (395: str 2)
 • Iwo Białynicki-Birula, List i odpowiedź redakcji (402: str 4)
 • List Iwo Białynickiego-Biruli  (406: str 3)
 • Iwo Białynicki-Birula i Łukasz A. Turski, Psychologia kwantowa (435: str 3)
 • Iwo Białynicki-Birula, Źle się dzieje w państwie NCN-u (446: str 3)


 • Nagroda Polskiej Akademii Umiejętności im. Erazma i Anny Jerzmanowskich
  pod patronatem Województwa Małopolskiego w roku 2012
  - przemówienie Adama Bielańskiego   (168: str 2)
 • Adam Bielański, Na pewno nie należę do pesymistów  (188: str 3)

 • Silne wyże nad Europą, z Zuzanną Bielec-Bąkowską rozmawia Marian Nowy
  [Kraków – warto wiedzieć]   (243: str 5)

 • Krzysztof Bieniarz, Biotechnologia rozrodu ryb w XX wieku  (79: str 1)

 • Plany finansowania współpracy nauki z biznesem
  w budżecie na lata 2014–2020

  – komentarz minister Elżbiety Bieńkowskiej   (211: str 1-2)
 • List minister Elżbiety Bieńkowskiej   (245: str 1-2)
 
 •  Mikołaj (Rodoć) Biernacki, Ja mu tam nie dam głosu  (441: str 4)
 
 • Biernat z Lublina, Zgodnych nic nie przełomi  (499: str 3)
 
 

 • Andrzej Białas i Szczepan Biliński, Debata PAU „Oceny nauki”   (230: str 1-2)
 • Andrzej Białas i Szczepan Biliński
  Druga Debata PAU: „Studia i studiowanie: po co i jak zmieniać uniwersytety w Polsce”
  (276: str 1-2)
 • Andrzej Białas, Szczepan Biliński, Meandry kariery naukowej  (316: str 1)

 • Krzysztof Birkenmajer, Polacy na Spitsbergenie  (31: str 1), dok. (31: str 2)
 • Krzysztof Birkenmajer, Ksiądz Bernard Birkenmayer
  – emisariusz Powstania Styczniowego 
  (197: str 1-2)

 • Marian Biskup (1922-2012); O pracy nad historią Zakonu Krzyżackiego,
  fragmenty rozmowy Andrzeja Kobosa z Marianem Biskupem   (165/166: str 4-7)
 

 • Nikolaus A. Blin, Paleogenetyka i antropologia molekularna – współczesne poglądy
  w dziedzinach klasycznych
     (126: str 5)

 • Zbigniew Błocki i Karol Życzkowski, Uwagi o stosowaniu metod bibliometrycznych
  przy ocenie pracy uczonych
    (160: str 1-2)
 • Zbigniew BłockiLudzie zamiast budynków  (302: str 1-2)
 • Zbigniew Błocki, Odpowiedź NCN Profesor Borkowskiej   (351: str 2)
 • Zbigniew Błocki, Czyżby jednak w polskiej nauce coś drgnęło?  (353: str 1-2)
 • Zbigniew Błocki, W Narodowym Centrum Nauki kończy się właśnie pewna epoka 
  (362: str 1)
 • Zbigniew Błocki i Sylwia Kostka, „ERA kwantów”   (371: str 1)
 • Zbigniew Błocki, Komentarz o zasadach procedury grantowej NCN  (390: str 3) 
 • Przemówienie Zbigniewa Błockiego, Dyrektora Narodowego Centrum Nauki  z okazji podpisania umowy o współpracy naukowej między Towarzystwem Maxa Plancka
  a Narodowym Centrum Nauki 4 lipca 2017 w Krakowie na Wawelu  (392: str 5)
 • Zbigniew Błocki, Niespełnienie podstawowych kryteriów doświadczonego naukowca – brak kierowania projektami  (404: str 2)
 • List profesora Zbigniewa Błockiego Dyrektora Narodowego Centrum Nauki (439: str 2)
 • Zbigniew Błocki, List do redakcji  (448: str 1)
 • Zbigniew Błocki, Lista krajowa (473-474: str 7)
 • Maria Bogucka, Głos w dyskusji o polskiej humanistyce   (228: str 1)


 
 • Prof. Mikołaj Bojańczyk, Dr Marek Cygan, Dr hab. Stefan Dziembowski, Dr hab. Marcin Pilipczuk, Dr hab. Piotr Sankowski,  List Otwarty (Pięciu) Informatyków  (419: str 2)

 • Wystąpienie Ks. Adama Bonieckiego  - Laureata Nagrody im. Jerzmanowskich - podczas uroczystości jej wręczenia  (340: str 2)

 • Grażyna Borkowska, Jeszcze w sprawie towarzystw naukowych [zaPAU]  (289: str 4)
 • Grażyna Borkowska, Dlaczego sami sobie to robimy?   (350: str 3)

 • Andrzej Borowski, Co nowego w staropolszczyźnie?  (1: str 6)
 • Andrzej Borowski, Humanistyka, czyli co i po co?   (225: str 1-2)
 • Andrzej Borowski, O edytorstwie i „komponencie naukowym”   (356: str 1)
 •  „Artes liberales” – czyli o reformie studiów humanistycznych praktycznej i skutecznej,
  Z profesorem Jerzym Axerem rozmawiał profesor Andrzej Borowski  (360: str 1-2)
 • Andrzej Borowski, Nauki humanistyczne – nauki społeczne  (404: str 3)
 • Andrzej Borowski, „Legenda” – zmyślenie i prawda  (452: str 3)
 • Andrzej Borowski, 4 czerwca 1989  (473-474: str 6)
 • Andrzej Borowski, Jeszcze o prawdzie, naoczności i... retoryce  (506: str 3)
 • Andrzej Borowski, Patriotyzm-nacjonalizm-szowinizm  (568: str 2)

 • Magdalena Borska, Działalność Rady NCN - w dialogu ze światem nauki  [ NCN ] 
  (158: str 6-7)

 • Paweł Bortkiewicz, Nauka – gospodarka. A gdzie kultura?  (395: str 3)

 

 • Tadeusz Boruta, Wspomnienie o Profesorze Stanisławie Rodzińskim  (567: str 1-2)

 

 • Tadeusz Boy Żeleński, Rozkosze życia. Pieśń ku pokrzepieniu serc [zaPAU] (452: str 4)
 • Historia magistra vitae? (III): Tadeusz Boy-Żeleński Piekło Kobiet (1930) (545: str 3)

 • Andrzej M. Brandt, Rozwój czy zastój nauki w Polsce? (412: str 3)
 • Andrzej M. Brandt, List do Profesora Jerzego Niewodniczańskiego (471: str 2)
 • Andrzej M. Brandt, Komentarz (529: str 4)
 • Andrzej M. Brandt, Głos w dyskusji do artykułu Prof. A. Jajszczyka Habilitacja może zostać…   (530: str 1-2)

 • Wojciech Branicki, Geny, rysopis przestępcy i ewolucja człowieka  (553: str 4)

 • Romuald Brazis, I szansą, i zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego jest większość narodowa  (484: str 2: link)

 • Ewa Brocławik, Słów kilka od nowego członka PAU   (107: str 3)
 • Ewa Brocławik, Profesor Adam Bielański – Profesor profesorów, Mistrz i Nauczyciel 
  (188: str 2)
 

 • Wiesław Czyż, Prezentacje polskich uczonych na wiek XXI
  –  Wojciech Broniowski i Wojciech Florkowski,
  Wymrożenie kwarków i gluonów
  w hadrony  (63: str 2), dok. (63: str 3)
 • Wojciech Broniowski, Krzysztof Golec-Biernat, Antoni Pędziwiatr,
  Projekt FENIKS - zaprośmy uczniów na uczelnie
    (177: str 1-2)

 • Paweł Brückman de Renstrom,
  Giganty nauki – wielkie kolaboracje eksperymentalnej Fizyki Cząstek Elementarnych (200: str 2-3)
 • Paweł Brückman de Renstrom, „Promieniujący CERN”  (564: str 5)

 

 
 • Łukasz Brzezicki, System edukacyjny w Polsce − asynchronizacja oświaty względem szkolnictwa wyższego i vice versa  (413: str 2)


 
 
  • Janusz Bujnicki, Jerzy Duszyński, Maciej Konacki, Wyznaczniki doskonałości – dokument Komitetu Polityki Naukowej  (272: str 1-2)
  • Janusz Marek Bujnicki, O doradztwie naukowym dla polityk publicznych (549: str 1)
  • Janusz Marek Bujnicki, O doradztwie naukowym dla polityk publicznych (II) (550: str 3)

 • Andrzej Buras, Finansowanie badań naukowych teoretycznej fizyki cząstek elementarnych w Niemczech   (107: str 2)

 • Tomasz Burdzik, Uniwersytet w szponach drapieżnej nauki (425: str 3)
 

 

 • M. Krzysztof Byrski, Nasza cywilizacyjna rodzina. „Matczyzna – Europa – Ojczyzna – Polska”  (571: str 2)

 • Adam Bzdak, Postdokiem być…   Refleksje na temat bycia postdokiem w USA   (213: str 3)
 

 

 • Tomasz Bzukała, Pierwszy rok NCN    [ NCN ]   (153: str 5)

 

 

Subskrypcja

Subskrypcja

Bezpłatną elektroniczną prenumeratę „PAUzy Akademickiej”
można zamówić wysyłając zgłoszenie mailowe pod adresem

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 W treści zgłoszenia mailowego prosimy podać adres e-mail, na który będzie
przesyłana „PAUza Akademicka” oraz umieścić poniższe sformułowanie,
które jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Akademię Umiejętności
adresu e-mail podanego w zgłoszeniu mailowym
w celu subskrypcji „PAUzy Akademickiej” zgodnie z polityką prywatności.
Zamawiam bezpłatną elektroniczną prenumeratę „PAUzy Akademickiej”
na adres: ...

Polityka prywatności

 

Numery archiwalne

Zapraszamy także do lektury numerów archiwalnych

(kliknij w wybrany numer)
  
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 / 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24
25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 / 34 . 35 . 36 / 37 . 38 . 39 . 40 . 41 / 42 . 43 . 44 . 45 . 46
47 . 48 . 49 . 50 . 51 . 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . 57 . 58 . 59 . 60 - 62 . 63 . 64 . 65 . 66 . 67 . 68 . 69
70 . 71 . 72 . 73 . 74 . 75 / 76 . 77 . 78 . 79 . 80 . 81 . 82 . 83 . 84 . 85 . 86 . 87 . 88 . 89 . 90 . 91
92 . 93 . 94 . 95 . 96 . 97 . 98 . 99 . 100 . 101 . 102 . 103 - 105 . 106 . 107 . 108 . 109 . 110 . 111
112 . 113 . 114 . 115 . 116 . 117 . 118 . 119 . 120 / 121 . 122 . 123 . 124 / 125 . 126 . 127 . 128
129 . 130 . 131 . 132 . 133 / 134 . 135 . 136 . 137 . 138 . 139 / 140 . 141 . 142 . 143 . 144 . 145
146 . 147 - 149 . 150 . 151 . 152 . 153 . 154 . 155 . 156 . 157 . 158 . 159 . 160 . 161 . 162 / 163
164 . 165 / 166 . 167 . 168 . 169 . 170 . 171 . 172 . 173 . 174 . 175 . 176 . 177 . 178 . 179 . 180
181 . 182 . 183 . 184 . 185 . 186 . 187 . 188 . 189 . 190 - 192 . 193 . 194 . 195 . 196 . 197 . 198
199 . 200 . 201 . 202 . 203 . 204 . 205 . 206 . 207 . 208 / 209 . 210 . 211 . 212 . 213 . 214 . 215
216 . 217 . 218 . 219 . 220 . 221 . 222 . 223 . 224 . 225 . 226 . 227 . 228 . 229 . 230 . 231 . 232
233 - 235 . 236 . 237 . 238 . 239 . 240 . 241 . 242 . 243 . 244 . 245 . 246 . 247 . 248 . 249 . 250
251 . 252 . 253 . 254 . 255 . 256 . 257 . 258 . 259 . 260 . 261 . 262 . 263 . 264 . 265 . 266 . 267
268 . 269 . 270 . 271 . 272 . 273 . 274 . 275 . 276 . 277 - 279 . 280 . 281 . 282 . 283 . 284 . 285
286 . 287 . 288 . 289 . 290 . 291 / 292 . 293 . 294 . 295 . 296 . 297 . 298 . 299 . 300 . 301 . 302
303 . 304 . 305 . 306 . 307 . 308 . 309 . 310 . 311 . 312 . 313 . 314 . 315 . 316 . 317 . 318
319 - 321 . 322 . 323 . 324 . 325 . 326 . 327 . 328 . 329 . 330 . 331 . 332 . 333 / 334 . 335 . 336
337 . 338 / 339 . 340 . 341 . 342 . 343 . 344 . 345 . 346 . 347 . 348 . 349 . 350 . 351 . 352 . 353
354 . 355 . 356 . 357 . 358 . 359 . 360 . 361 . 362 . 363 . 364 / 365 . 366 . 367 . 368 . 369 . 370
371 . 372 . 373 . 374 . 375 . 376 . 377 . 378 . 379 . 380 - 381 . 382 . 383 . 384 . 385 . 386 . 387
388 . 389 . 390 . 391 . 392 . 393 . 394 . 395 . 396 . 397 . 398 . 399 . 400 . 401 . 402 . 403 . 404
405 . 406 . 407 - 408 . 409 . 410 . 411 . 412 . 413 . 414 . 415 . 416 . 417 . 418 . 419 . 420 . 421
422 . 423 . 424 . 425 . 426 . 427 . 428 . 429 . 430 . 431 . 432 . 433 . 434 . 435 . 436 . 437 . 438
439 . 440 . 441 . 442 . 443 . 444 . 445 . 446 . 447 . 448 . 449 . 450 - 451 . 452 . 453 . 454 . 455
456 . 457 . 458 . 459 . 460 . 461 . 462 . 463 . 464 . 465 . 466 . 467 . 468 . 469 . 470 . 471 . 472
473 - 474 . 475 . 476 . 477 . 478 . 479 . 480 . 481 . 482 . 483 . 484 . 485 . 486 . 487 . 488 - 489
490 . 491 . 492 . 493 - 494 . 495 . 496 . 497 . 498 . 499 . 500 . 501 . 502 . 503 . 504 . 505 . 506
507 . 508 . 509-510 . 511 . 512 . 513 . 514 . 515 . 516 . 517 . 518 . 519 . 520 . 521 . 522 . 523
524 . 525 . 526 . 527 . 528 . 529 . 530 . 531 . 532 . 533 . 534 . 535 . 536 . 537-538 . 539 . 540
541 . 542 . 543 . 544 . 545 . 546 . 547 . 548 . 549 . 550 . 551 . 552 . 553 . 554 . 555 . 556 . 557
559 . 558 . 560 . 561 . 562 . 563 . 564 . 565 . 566 . 567 . 568 . 569 . 570 . 571 . 572 . 573 . 574
575 . 576 . 577 . 578 . 579 . 580 . 581-582 . 583 . 584 . 585
© 2022 PAUza
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.