Indeks autorski

INDEKS  AUTORSKI

(kliknij tutaj). . . A . . . . B . . . . C . . . . Ć . . .

. . . D . . . . E . . . . F . . . . G . . .

. . . H . . . .  I  . . . . J . . . . K . . .

. . . L . . . . Ł . . . . M . . . . N . . .

. . . O . . . . P . . . . R . . . . S . . .

. . . Ś . . . . T . . . . U . . . . V . . .

. . . W . . . . Z . . . . Ź . . . . Ż . . .

 


Strona główna arrow 2016 (322-365)

Spis zawartości numerów:  2016  (nr 322365)


Numer 322

 • Włodzimierz Korohoda, Członkowie zagraniczni chlubą PAU   (str 1)
 • Adam J. Zięcik, Nie — biurokracji w nauce   (str 2)
 • Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz, Kompetencje urzędników polskich
  współpracujących z Unią Europejską  
  (str 3)

 • zaPAU   (str 4)
  - Szaleństwo konkursów


Numer 323


 • Andrzej Białas, Kultura naukowa  (str 1)
 • Grzegorz Węgrzyn, Jasnowidz i wskaźniki projektu naukowego  (str 2-3)

 • zaPAU   (str 4)
  - Piotr Malecki, Razem czy osobno?


Numer 324

 • Andrzej Czarnecki, Z Kanady o ankietach studenckich  (str 1)
 • Jerzy Wyrozumski, Rok Gerarda Labudy  (str 2)
 • Magdalena Bajer, Spełniane pragnienie  (str 3)

 • zaPAU   (str 4)
  - Znowu o pieniądzach

 • Kraków - warto wiedzieć   (str 5)  
  - O życiu długim, szczęśliwym i mądrym
   
  z Profesorem Jerzym Vetulanim rozmawia Marian Nowy


Numer 325

 • Andrzej Mulak, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe  (str 1-2)
 • Leszek Zasztowt, Uczyć się na błędach – Historia nauki polskiej, tom X  (str 3)

 • zaPAU   (str 4)  
  - Czy ksiądz modli się za senatorów?
  • Promocja książki Profesora Macieja Grabskiego
  - od Redakcji  (str 1)
  - wypowiedź Profesor Mirosławy Marody  (str 2)
  - wypowiedź Profesora Andrzeja Białasa  (str 3)

 • Krzysztof Safin, List do redakcji „PAUzy Akademickiej”   (str 3)

 • Galeria PAUzy   (str 4)
  - Lesław Miśkiewicz


 
 
 • Jan Woleński, Władysław Tatarkiewicz (1886–1980)  (str 1-2)
 • Magdalena Bajer, Gościna dla miasta  (str 3)

 • zaPAU   (str 4)
  - Młodzi są ambitni!

 • Kraków - warto wiedzieć   (str 5)  
  - Marian Nowy, Smog – krakowska specjalność?


 
Numer 328

 • Zarząd PAU, Profesor Maciej Władysław Grabski nie żyje  (str 1)
 • Dalsze głosy o książce Macieja W. Grabskiego
  - wypowiedź Profesora Krzysztofa J. Kurzydłowskiego (str 2) 
  - wypowiedź Profesora Macieja Żylicza (str 3)  

 • zaPAU   (str 4)
  - Krzysztof Golec-Biernat, Spór o konkursy
  - ABBA, odpowiedź na list Krzysztofa Golca-Biernata
 Numer 329

 • Andrzej Jajszczyk, Uniwersytet elitarny  (str 1)
 • Łukasz A. Turski, Edukacja na rozdrożu  (str 2-3)  
 • Andrzej Kajetan Wróblewski, Poczet postaci przeważnie zapoznanych    (str 3)  

 • zaPAU   (str 4)
  - Adam Wsiołkowski, Wraca nowe?

  Numer 330

 • Marcin Kula, Nie majstrujcie przynajmniej przy doktoratach, proszę!  (str 1)
 • Krystyna Grodzińska,  Władysław Szafer (1886–1970)   (str 2-3)  

 • zaPAU   (str 4)
  - Jakub Zakrzewski, Historia pewnego grantu

 • Kraków - warto wiedzieć   (str 5)  
  - Marian Nowy, Ratowanie życia – nowe szanse

   


 
Numer 331

 • Adam Korpak, Wspomnienie o Pani Janinie (Angelice) Kraupe  (str 1-2)
 • Leszek Zasztowt, Absurdy „Polskiej Bibliografii Naukowej”   (str 3)  

 • zaPAU   (str 4)
  - Marek Abramowicz, Pozaziemskie cywilizacje: kilka pytań teologicznych

 


 
Numer 332

 • Zarząd Zespołu Etyki Słowa, Apel Zespołu Etyki Słowa  (str 1)
 • Eugeniusz Szumakowicz, Śladami Stefana Banacha w Krakowie i we Lwowie  (str 2-3)

 • zaPAU   (str 4)
  - Andrzej Czarnecki, Z Kanady o kpinach


 
Numer 333-334

 • - Życzenia
  - Tadeusz Boruta, Otwarcie piątej pieczęci (wg. Ap 6, 9–11)  (str 1)
 • Kazimierz Karolczak, Włodzimierz hr. Dzieduszycki (1825–1899) – mecenas nauki i uczonych  (str 2-5)
 • Magdalena Bajer, Na wspólnym polu  (str 6)

 • zaPAU   (str 7)
  - Wszystko można, co nie można...

     - Grzegorz Dobiesław Mazurek

 • Kraków - warto wiedzieć   (str 9)  
  - Marian Nowy, Człowiek i czas
Numer 335

 • - Iwo Białynicki-Birula, Pod Rozwagę NCN-owi ;
  - Andrzej Białas, Horrendum!  
  (str 1)
 • Ryszard Stemplowski, Ostrożnie z historią  (str 2)
 • Magdalena Bajer, Jan Baudouin de Courtenay (1845–1929)  (str 3)

     - Stanisław Kluska

 


 Numer 336

 • Michał Młynarczyk, Diabeł tkwi w wytycznych  (str 1)
 • Robert Hołyst, Polowanie na granty (str 2)
 • Jakub Zakrzewski i Karol Życzkowski, Jawność pomoże!  (str 3)
 • Lucjan Suchanek,  Ostrożnie nie z historią, lecz z autorami piszącymi o historii  (str 3)

 • zaPAU   (str 4)
  - Jerzy Kuczyński , O punktach i popularyzacji

 • Kraków - warto wiedzieć   (str 5)  
     - Marian Nowy, Gra komputerowa dziełem sztuki? Numer 337

 • List Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Pawła Chorążego do Prezesa PAU Andrzeja Białasa  (str 1)
 • Łowcy grantów – listy
  - Michał Nawrocki  (str 2) 
  - Jerzy Lewandowski   (str 2)
  - Józef Dulak  (str 3)

 • zaPAU   (str 4)
  - Nauka, technologia i magia
Numer 338-339


 • Andrzej Jajszczyk, Kolegia akademickie   (str 1)
 • Marcin Kula, Polityka historyczna? Dla mnie nie, dziękuję   (str 2-3)

 • Łowcy grantów – listy (cd.)
  - Iwo Białynicki-Birula  (str 3)
  - Leszek Kaczmarek  (str 4)
  - Grzegorz Węgrzyn, „Łowcy grantów” – czy jest to „horrendum” i patologia?  (str 4)
  - Michał Eckstein, Dlaczego nie chcę być łowcą grantów (str 5)
  - Jerzy Jedliński  (str 6)
  - Janusz Lipkowski, Kilka uwag o systemie grantowym  (str 7)

 • Wydawnictwo PAU poleca...  (str 7)

 • Kraków - warto wiedzieć   (str 9)  
     - Marian Nowy, Disce puer Latine!
 Numer 340

Uroczystość wręczenia Nagrody PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich
pod patronatem Województwa Małopolskiego w roku 2016

 • Przemówienie Prezesa PAU Profesora Andrzeja Białasa na uroczystości wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich – 2016 (str 1)

 • Wystąpienie Ks. Adama Bonieckiego  - Laureata Nagrody im. Jerzmanowskich - podczas uroczystości jej wręczenia  (str 2)

 • Przemówienie marszałka województwa małopolskiego Jacka Krupy podczas wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich     (str 3) 

 • Sprawa Polskich Towarzystw Naukowych   (str 4)
   - Andrzej Białas
   - Jerzy Duszyński
   - Deklaracja Polskich Towarzystw Naukowych
 Numer 341

 • Andrzej Białas, „Biurokracja w nauce”  (str 1)
 • Wystąpienie Wicepremiera Jarosława Gowina na Konferencji "Biurokracja w nauce"   (str 2-3)
 • Lucjan Suchanek, Polityka historyczna? Oczywiście tak!  (str 4) 
 • Andrzej Targowski, „Nauka, technologia i magia”, a gdzie jest technika?   (str 4)

 • Kraków - warto wiedzieć   (str 5-6) 
  Miejsce refleksji …   i zachwytu! z Dyrektorem Muzeum Narodowego Andrzejem Betlejem
  rozmawia Marian Nowy


 
Numer 342

 • Jerzy Axer, Autonomia uniwersytecka – zaufanie – biurokracja (wystąpienie na Konferencji "Biurokracja w nauce") (str 1-2)
 • Apel Ruchu Społecznego Obywateli Nauki o zdecydowaną reakcję środowiska akademickiego i naukowego na przejawy nietolerancji i rasizmu  (str 3)

     - Wincenty KućmaNumer 343

 • Renata Przybylska, Biurokracja na uczelni – punkty newralgiczne   (str 1-2)
 • Krzysztof Krużel, Krzysztof Skórczewski – Miedzioryty  (str 3)

 • zaPAU (str 4)

   - Horror w ostatnim numerze
   - GramatykaNumer 344

 • Andrzej Szostek MIC, Łowcy grantów i etyka  (str 1-2)
 • Jerzy Szwed, Jak zmieniać, a nie zepsuć?  (str 2-3)
 • Andrzej Jajszczyk, Biurokracja a NCN  (str 3)

     - Krzysztof Wawrzyniak

 • Kraków - warto wiedzieć   (str 5) 

     Marian Nowy, Kraków i świat w MCKNumer 345

 • Piotr Biliński, Piotr Moszyński  (str 1-2)
 • Anna Lewandowska Joachim Szulc, Akredytacja i algorytm rozdziału dotacji budżetowej
  w szkolnictwie wyższym a jakość kształcenia 
  (str 3)

   -To jest Ameryka, to słynne USA...

 • Archiwum Nauki PAN I PAU, Nauka ponad granicami
  – z zagranicznych kontaktów uczonych polskich
  w XX wieku
  (str 5)Numer 346


 • Jakub Zakrzewski, 2017 – Rokiem Mariana Smoluchowskiego, please… (str 1)
 • Stanisław Kistryn, Uniwersytet w kleszczach kontroli   (str 2-3)

 • zaPAU (str 4) 
  - „Za komuny było lepiej”

 Numer 347


 • Magdalena Bajer, Aleksander Gieysztor  (str 1-2)
 • Andrzej Paszewski, Uczeni w polityce   (str 3)

     - Krzysztof Skórczewski

 • Kraków - warto wiedzieć   (str 5)
   - Marian Nowy, Polacy w nauce światowej

 


 Numer 348

Wydanie Specjalne poświęcone
Pamięci Kardynała Franciszka Macharskiego

 • Śp. Ks. Kardynał Franciszek Macharski  (20 maja 1927 – 2 sierpnia 2016)  (str 1)
 • George Weigel, Cardinal Franciszek Macharski, dead at 89, was bred to heroism  (str 2)
 • Władysław Stróżewski, Kardynał Franciszek Macharski: wielkość i bliskość (str 3)
 • Kardynał Franciszek Macharski w Polskiej Akademii Umiejętności - Galeria zdjęć  (str 4)

 


  Numer 349

 • Leszek Zasztowt, Humanistyka umiera w milczeniu  (str 1)
 • Claudine Kieda, Jacek Kubiak, Romantycy, pozytywiści i postmoderniści  (str 2)
 • Magdalena Bajer, Po namyśle, po lekturach  (str 3)

     - Franciszek Bunsch

 


   Numer 350

 • Profesor Adam Bielański (14 grudnia 1912 – 4 września 2016) (str 1)
 • Krystyna Dyrek, Wspomnienie o Profesorze Adamie Bielańskim  (str 2)
 • Grażyna Borkowska, Dlaczego sami sobie to robimy? (str 3)   Numer 351

 • Krzysztof J. Cios, Parę uwag o odbiorze polskich uczelni w świecie i jak go poprawić  (str 1-2)
 • Zbigniew Błocki, Odpowiedź NCN Profesor Borkowskiej (str 2)
 • Józef Spałek, Od edukacji wyższej do nauki grantowej i z powrotem  (str 3)

   - Kasa
 
 • Kraków - warto wiedzieć   (str 5)
  - Marian Nowy,  Wartości i cnoty

 


 Numer 352                                              

 • Andrzej Targowski, À propos „to jest Ameryka”  (str 1-2)
 • Adam Sobiczewski, Wyjątkowa nazwa nowego pierwiastka chemicznego  (str 2)
 • Andrzej Jajszczyk, Gorzka pigułka, czyli „Nowa Estetyka” Marii Anny Potockiej  (str 3)

 • Galeria PAUzy   (str 4)
      - Tadeusz Boruta Numer 353

 • Zbigniew Błocki, Czyżby jednak w polskiej nauce coś drgnęło?  (str 1-2)
 • Jerzy Kuczyński, O zmienianiu, a nie psuciu, szkolnictwa wyższego  (str 2)
 • Jan L. Cieśliński, Nowy algorytm. Zanosi się na wielkie zmiany   (str 3)
 • Włodzisław Duch,Komentarz do tekstu prof. Targowskiego  (str 3)

 • zaPAU (str 4)
    - Jeszcze o Ameryce


 Numer 354

Wydanie Specjalne
poświęcone Pamięci Andrzeja Wajdy
                            

 • Andrzej Wajda (6 marca 1926 – 9 października 2016) (str 1)
 • Jerzy Limon, Wielcy ludzie umierają młodo  (str 2)
 • Andrzej Jajszczyk, Andrzej Wajda – wspomnienie  (str 3)
 • Wystąpienie Andrzeja Wajdy  Doktora Honorowego Uniwersytetu Jagiellońskiego  na uroczystości wręczenia Złotego Medalu Uniwersytetu Jagiellońskiego „Plus ratio quam vis” 12 maja 2016 roku  (str 4) Numer 355                          

 • Magdalena Bajer, Argument  (str 1-2)
 • Andrzej Kajetan Wróblewski, Naturomania” ?  (str 2)
 • Robert Hołyst, Bez KASY się nie da  (str 3)

   - Konrad Wallenrod ?

 • Kraków - warto wiedzieć   (str 5)
   - Marian Nowy,  Przewód pokarmowy pod nadzorem

 


  Numer 356

 • Andrzej Borowski, O edytorstwie i „komponencie naukowym”   (str 1)
 • Andrzej Targowski, Kształcenie elit  (str 2)
 • Stanisław Mrówczyński, Muzyka sfer  (str 3)

 • zaPAU (str 4)
  - Profesor Błocki jest zadowolony

 Numer 357

 • Andrzej Kisielewicz, Ranking szanghajski  (str 1-2)
 • Janusz Lipkowski, Jeszcze o „Naturomanii”  (str 2)
 • Magdalena Bajer, I czytać, i liczyć   (str 3)

 • Galeria PAUzy   (str 4)
   - Jerzy Nowakowski

 


  Numer 358

 • Stefan Życzkowski, Innowacja = motywacja + zmiana + efekt ekonomiczny  (str 1-2)
 • Jerzy Kuczyński, Głos o rankingu polskiej nauki  (str 3)
 • Andrzej Białas, Pierwsza jaskółka?  (str 4)

 


Numer 359

 • Andrzej Kajetan Wróblewski, Żeby ludzie się wstydzili...  (str 1-2)
 • Marcin Maciuk, Łącząc miłość nauki z miłością ojczyzny. Ofiarodawstwo na rzecz Polskiej Akademii Umiejętności  (str 3)

 • zaPAU (str 4)
   - Fizyka metafor

 • Kraków - warto wiedzieć   (str 5)
  - Marian Nowy,  Czy człowiekowi potrzebna jest wspólnota?  Numer 360

 •  „Artes liberales” – czyli o reformie studiów humanistycznych praktycznej i skutecznej, Z profesorem Jerzym Axerem rozmawiał profesor Andrzej Borowski  (str 1-2)
 • Andrzej Jajszczyk, Zespół ekspertów nie jest dobry na wszystko   (str 3)

   - Ranking szanghajski

 


 Numer 361

 • Andrzej Białas, Klient jest najważniejszy, (str 1)
 • Danuta Ciesielska i Krzysztof Ciesielski, Raz jeszcze o ławce Banacha i Nikodyma  (str 2-3)

     - Stanisław Wieczorek
     
 • Kraków - warto wiedzieć   (str 5)
     - Marian Nowy,  Tajna Akademia Numer 362

 • Zbigniew Błocki, W Narodowym Centrum Nauki kończy się właśnie pewna epoka  (str 1)
 • Andrzej Jajszczyk, NCN – sukces i wyzwania  (str 2)
 • Maciej Żylicz, O Narodowym Centrum Nauki   (str 3)

   - Andrzej Białas, Sukces 

 


 Numer 363

 • Michał Karoński, O NCN nieco subiektywnie  (str 1-2)
 • Krzysztof J. Cios, Głos do dyskusji o rankingu polskich uczelni  (str 3)

 • zaPAU (str 4)
     - Jak ryby z saka…

 • Kraków - warto wiedzieć   (str 5)
      - Marian Nowy,  Henryk Sienkiewicz – mniej znany

 


 Numer 364 / 365

 • Życzenia   (str 1)
 • Andrzej Targowski, Pan Twardowski na Księżycu?  (str 2-3)
 • Czesław Jura, Klonowanie człowieka  (str 4-5)
 • List pani profesor Grażyny Małgorzaty Kowalewskiej  (str 5)
 • Marian Nowy,  Gombrowicz w Montrealu  (str 6)
 • Anna Michalewicz, Dawne fotografie polskich emigrantów z Kolekcji Artystycznych Biblioteki Polskiej w Paryżu  (str 7)
 • Joanna M. Dziewulska, Badanie i digitalizacja filigranów – o 3. edycji PAUart  (str 8)
 • Marcin Lutomierski, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – Między tradycją a współczesnością  (str 9-10)

 


 

Zapraszamy także do lektury numerów archiwalnych

(kliknij w wybrany numer)

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 / 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24
25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 / 34 . 35 . 36 / 37 . 38 . 39 . 40 . 41 / 42 . 43 . 44 . 45 . 46
47 . 48 . 49 . 50 . 51 . 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . 57 . 58 . 59 . 60 - 62 . 63 . 64 . 65 . 66 . 67 . 68 . 69
70 . 71 . 72 . 73 . 74 . 75 / 76 . 77 . 78 . 79 . 80 . 81 . 82 . 83 . 84 . 85 . 86 . 87 . 88 . 89 . 90 . 91
92 . 93 . 94 . 95 . 96 . 97 . 98 . 99 . 100 . 101 . 102 . 103 - 105 . 106 . 107 . 108 . 109 . 110 . 111
112 . 113 . 114 . 115 . 116 . 117 . 118 . 119 . 120 / 121 . 122 . 123 . 124 / 125 . 126 . 127 . 128
129 . 130 . 131 . 132 . 133 / 134 . 135 . 136 . 137 . 138 . 139 / 140 . 141 . 142 . 143 . 144 . 145
146 . 147 - 149 . 150 . 151 . 152 . 153 . 154 . 155 . 156 . 157 . 158 . 159 . 160 . 161 . 162 / 163
164 . 165 / 166 . 167 . 168 . 169 . 170 . 171 . 172 . 173 . 174 . 175 . 176 . 177 . 178 . 179 . 180
181 . 182 . 183 . 184 . 185 . 186 . 187 . 188 . 189 . 190 - 192 . 193 . 194 . 195 . 196 . 197 . 198
199 . 200 . 201 . 202 . 203 . 204 . 205 . 206 . 207 . 208 / 209 . 210 . 211 . 212 . 213 . 214 . 215
216 . 217 . 218 . 219 . 220 . 221 . 222 . 223 . 224 . 225 . 226 . 227 . 228 . 229 . 230 . 231 . 232
233 - 235 . 236 . 237 . 238 . 239 . 240 . 241 . 242 . 243 . 244 . 245 . 246 . 247 . 248 . 249 . 250
251 . 252 . 253 . 254 . 255 . 256 . 257 . 258 . 259 . 260 . 261 . 262 . 263 . 264 . 265 . 266 . 267
268 . 269 . 270 . 271 . 272 . 273 . 274 . 275 . 276 . 277 - 279 . 280 . 281 . 282 . 283 . 284 . 285
286 . 287 . 288 . 289 . 290 . 291 / 292 . 293 . 294 . 295 . 296 . 297 . 298 . 299 . 300 . 301 . 302
303 . 304 . 305 . 306 . 307 . 308 . 309 . 310 . 311 . 312 . 313 . 314 . 315 . 316 . 317 . 318
319 - 321 . 322 . 323 . 324 . 325 . 326 . 327 . 328 . 329 . 330 . 331 . 332 . 333 / 334 . 335 . 336
337 . 338 / 339 . 340 . 341 . 342 . 343 . 344 . 345 . 346 . 347 . 348 . 349 . 350 . 351 . 352 . 353
354 . 355 . 356 . 357 . 358 . 359 . 360 . 361 . 362 . 363 . 364 / 365 . 366 . 367 . 368 . 369 . 370
371 . 372 . 373 . 374 . 375 . 376 . 377 . 378 . 379 . 380-381 . 382 . 383 . 384 . 385 . 386 . 387
388 . 389 . 390
© 2017 PAUza
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.