Indeks autorski

INDEKS  AUTORSKI

(kliknij tutaj). . . A . . . . B . . . . C . . . . Ć . . .

. . . D . . . . E . . . . F . . . . G . . .

. . . H . . . .  I  . . . . J . . . . K . . .

. . . L . . . . Ł . . . . M . . . . N . . .

. . . O . . . . P . . . . R . . . . S . . .

. . . Ś . . . . T . . . . U . . . . V . . .

. . . W . . . . Z . . . . Ź . . . . Ż . . .

 


Strona główna arrow 2015 (278-303)

Spis zawartości numerów:  2015  (nr 278 – 303)

 
Numer (277-) -278-279
   [potrójny numer świąteczny]
 
 • Karol Musioł, Nowe zadania uniwersytetu   (str 2-3)
 • Lucjan Suchanek, Edukacja czy przemysł edukacyjny?
  Studia i studiowanie w epoce kultury masowej
     (str 4-5)
 • Wydawnictwo PAU poleca...   (str 5)
 • Jakub Zakrzewski  i  Karol Życzkowski,
  Ministerstwo, punkty i artykuły naukowe (lub czasopisma)   (str 6)
 • Agnieszka Płonka, Gdy przymus zabija pasję   (str 7-8)
 • Krzysztof Fiałkowski, Lem i ja (my)   (str 9-10)
 • Joanna M. Dziewulska,
  PAUart – nowy projekt Polskiej Akademii Umiejętności 
    (str 11)

 • zaPAU   (str 12)
  - Odoaker to nie pasta do zębów…

 • Kraków - warto wiedzieć   (str 13)
  - Marian Nowy, Fantom w kosmosieNumer 280
 

 • Andrzej Białas, Tych pieniędzy nie wolno zmarnować!   (str 1)
 • Magdalena Bajer, Szkoło, gdy cię wspominam…   (str 2)
 • Łukasz Niesiołowski-Spanò, O konieczności podniesienia liczby kategorii
  w parametryzacji jednostek i akredytacji studiów
     (str 3)

 • Galeria PAUzy   (str 4)
  - Ryszard Otręba
 


 
 • Andrzej Pilc, Nauka w kraju – może nie jest tak źle   (str 1)
 • Lech Trzcionkowski, Sukcesy NCN. W odpowiedzi Panu Profesorowi Jajszczykowi
  (str 2-3) 

 • Wydawnictwo PAU poleca...   (str 3)

 • zaPAU   (str 4)
  - Słownik komunałów

 • Kraków - warto wiedzieć   (str 5)
  - Marian Nowy, W stronę antykuNumer 282
 
 • Andrzej Kajetan Wróblewski, Nowe prace Syzyfa   (str 1-2)
 • Agnieszka Chacińska, Jacek Jaworski, Marta Miączyńska, Nauka na 100 procent
  (str 3) 

 • zaPAU   (str 4)
  - Janusz Limon, Poszukiwany krakowianin z okresu międzywojennegoNumer 283


 • Aleksander Weron, Studia elitarne   (str 1)
 • Czesław Jura, Paszporty genetyczne   (str 2-3) 

 • Wydawnictwo PAU poleca...   (str 3)


 • Kraków - warto wiedzieć   (str 5)
  - Marian Nowy, Madonny, Jerzy i CzasNumer 284


 • Roman Duda, Potrzeba wizjonerów (str 1)
 • Marcin Badziak, Co ogranicza (młodych) polskich naukowców(str 2)  
 • Jakub Pigoń, Punkty to nie wszystko. Raz jeszcze o liście czasopism  (str 3)

 • zaPAU   (str 4)
  - Na ratunek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów
Numer 285

 • Magdalena Duer-Wójcik, Odpowiedź na komentarz dra Lecha Trzcionkowskiego o NCN (str 1)
 • Jan L. Cieśliński, Jak przetrwać kryzys demograficzny? (str 2) 
 • Łukasz Niesiołowski-Spanò, Centralna Komisja – organ zaufania publicznego? (str 3)

 • zaPAU   (str 4)
  - Jan Woleński, (Bardzo) Krótki Słownik Filozoficzny

 • Kraków - warto wiedzieć   (str 5)  
   - Marian Nowy, Potrzeba wyobraźni

 Numer 286


 • Andrzej Pilc, Naukometria – nieporozumienie czy konieczność? (str 1)
 • Lech Trzcionkowski, Komunikat 2/2012 – Centralna Komisja i pozorowanie norm prawnych (str 2) 
 • Jerzy Kuczyński, O autorytecie nauczyciela  (str 3)

   - Krzysztof Ingarden
Numer 287


 • List Podsekretarz Stanu w MNiSW Darii Lipińskiej-Nałęcz (str 1-2) 
 • List Andrzeja Białasa do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Leny Kolarskiej-Bobińskiej  (str 2)
 • Jakub Zakrzewski i Karol Życzkowski, Profesorowi Andrzejowi Kajetanowi Wróblewskiemu w odpowiedzi (str 3)  
 • Andrzej Kajetan Wróblewski, Naukometria tak, ale jaka? (str 3)

 • zaPAU   (str 4)
  - Najlepsza inwestycja
Numer 288

 • Adam Płaźnik, Naukometria – czyli jak z ersatzu zrobić stare wino  (str 1)
 • Stefan Witold Alexandrowicz, Marian Książkiewicz (1906–1981) (str 2-3)

 • zaPAU   (str 4)
  - Magdalena Bajer, Który grzech większy?

 


 
Numer 289

 • List Andrzeja Białasa do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego
    (str 1)

 • Jerzy Danielewicz, Z historii greckiego epigramu. Archaiczne epigramy nagrobne  (str 2-3)

 • zaPAU  (str 4)
  - Grażyna Borkowska, Jeszcze w sprawie towarzystw naukowych

 • Kraków - warto wiedzieć   (str 5)
   - Marian Nowy, Planety odległych słońc

  Numer 290

 • List Przewodniczącego Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Prof. Antoniego Tajdusia  (str 1)
 • Andrzej Pelc, O kryteriach bibliometrycznych w ewaluacji – głos zza oceanu  (str 2) 
 • Piotr Błoński, Sztuka sekurytyzowana  (str 3) Numer 291-292

 • - Życzenia
  - Krzysztof Skórczewski, Kolekcja Wiosenna  (str 1)

 • Jan Woleński, Kazimierz Twardowski (1866-1938)  (str 2-3)
 • Magdalena Bajer, Pierwsza (pilna) potrzeba  (str 4)
 • Marcin Kula, Włodzimierz Zagórski (1939-2015) (str 5-6)

 • Marian Fikus, Siedem Cudów Architektury XX wieku
     6.Piramida Luwru (1989) – Ieoh Ming Pei  (str 7)

     - Marian Fikus
                                                                                                                                     
 • Kraków - warto wiedzieć   (str 9)
    - Marian Nowy, Barszcz nieświąteczny

 Numer 293

 • Dwa polemiczne komentarze o początkach psychologii w Polsce
  - Adam Niemczyński
  - Jan Woleński
  (str 1)

 • Michał Starczewski, Otwarta nauka. Szansa, którą należy wykorzystać   (str 2)
 • Marlena Pecyna, Uniwersyteckie związki  (str 3)

    - Fetysz mobilności
                                                                                                                          
 • Kraków - warto wiedzieć   (str 5)
    - Marian Nowy, Czerwone Księgi

 


 
 Numer 294

 • Krzysztof Pawłowski, O Narodowe Uniwersytety Badawcze  (str 1-2)

 • Wydawnictwo PAU poleca
  - Petroniusz Arbiter, Satyrikon, wyd. 2  (str 2)

 • Leszek M. Sokołowski, Paszkwil przeciw naukometrii   (str 3)
 • - Jerzy Duszyński, ERC Starting Grants
  - 'ABBA', Dziękuję
       (str 4)

 Numer 295

 • Jerzy Wyrozumski, Odszedł Wielki Świadek Epoki  (str 1-2)
 • Władysław Stróżewski, O Profesorze Władysławie Bartoszewskim 
    najzupełniej prywatnie  (str 2)

 • Profesor Władysław Bartoszewski w Polskiej Akademii Umiejętności
  (fotografie)   (str 4)
  
 • Kraków - warto wiedzieć   (str 5)
    - Marian Nowy, Na wieczność       
Numer 296

 
 • Przemówienie Prezesa PAU Profesora Andrzeja Białasa na uroczystości wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich – 2015 (str 1)
 • Profesor Jerzy Limon – przyjmując Nagrodę PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich – 2015  (str 2)
 • List gratulacyjny Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy z okazji uroczystości wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich – 2015  (str 3)
 • Zdjęcia z uroczystości wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich – 2015  (str 4)
 
 

 
Numer 297

 • Adam Jakubowski, Zagraniczne formaty (str 1-2)
 • Wydawnictwo PAU poleca...   (str 2)
 • Magdalena Bajer, Optymistyczny jubileusz  (str 3)

    -Józef Budka

    


 
Numer 298

 • Adam Korpak, Wspomnienia o Profesorze Stanisławie Siedleckim (1912–2002)  
  – taterniku, polarniku, geologu i podróżniku 
  (str 1-2)
 • Jan L. Cieśliński, Czy uniwersytet może nie być badawczy?  (str 3)

    - Ksiądz Pana wini, Pan Księdza...

 • Kraków - warto wiedzieć   (str 5)
    - Marian Nowy, Fascynująca neurochirurgia
Numer 299
  
 • List Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego  do Prezesa PAU Andrzeja Białasa  (str 1-2)
 • List Prezesa PAU Andrzeja Białasa do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego  (str 2)
 • Jakub Zakrzewski, Czas na zmiany, ale jakie?  (str 3)

     - Leszek M. Sokołowski, Jak popsuć swój autorytet  


 
Numer 300

 • Roman Niestrój,   Kilka uwag o „dyktaturze wolnego rynku”  (str 1)
 • Michał Starczewski, Polskie czasopisma naukowe a otwarty dostęp  (str 2-3)
 • Wydawnictwo PAU poleca...   (str 3)
   
      Miedzioryt Krzysztofa Skórczewskiego, Oko Wszechświata  
  
 • Kraków - warto wiedzieć   (str 5)
  - Marian Nowy, Był MrózNumer 301

 • Jan Woleński, Czy rzeczywiście wierzchołek góry lodowej?  (str 1-2)
 • List Jerzego Fedorowskiego do Prezesa PAU Andrzeja Białasa (str 2)
 • Magdalena Bajer, (nie)Rozróżnianie  (str 3)

 • zaPAU (str 4)
   - Lepsze polskie fiołki w polu...


 
Numer 302

 • Zbigniew Błocki,  Ludzie zamiast budynków  (str 1-2)

     - Dariusz Kaca

 • Wydarzenia   (str 5)
  - Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, Wspólnota umiłowania nauki
    200. rocznica powołania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego

                                                                        
 • Kraków - warto wiedzieć   (str 6)
    - Marian Nowy, Pierwsze krokiNumer 303

 • Krzysztof J. Kurzydłowski, Programy na rzecz szkolnictwa wyższego w perspektywie unijnej 2014–2020  (str 1-2)
 • Michał Ostrowski, CTA – światowy sukces czy międzynarodowa porażka polskiej nauki?   (str 3-4)
 • Jacek Wosiek, Fakty, mity i zagadki Modelu Standardowego   (str 5)
 • Jerzy Szwed, Niewidzialna ręka interdyscyplinarności  (str 6-7)
                                                                                                                                                    
    - Maciej W. Grabski, Wślinkologia


 

Subskrypcja

Subskrypcja

Bezpłatną elektroniczną prenumeratę „PAUzy Akademickiej”
można zamówić wysyłając zgłoszenie mailowe pod adresem

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 W treści zgłoszenia mailowego prosimy podać adres e-mail, na który będzie
przesyłana „PAUza Akademicka” oraz umieścić poniższe sformułowanie,
które jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Akademię Umiejętności
adresu e-mail podanego w zgłoszeniu mailowym
w celu subskrypcji „PAUzy Akademickiej” zgodnie z polityką prywatności.
Zamawiam bezpłatną elektroniczną prenumeratę „PAUzy Akademickiej”
na adres: ...

Polityka prywatności

 

Numery archiwalne

Zapraszamy także do lektury numerów archiwalnych

(kliknij w wybrany numer)
  
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 / 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24
25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 / 34 . 35 . 36 / 37 . 38 . 39 . 40 . 41 / 42 . 43 . 44 . 45 . 46
47 . 48 . 49 . 50 . 51 . 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . 57 . 58 . 59 . 60 - 62 . 63 . 64 . 65 . 66 . 67 . 68 . 69
70 . 71 . 72 . 73 . 74 . 75 / 76 . 77 . 78 . 79 . 80 . 81 . 82 . 83 . 84 . 85 . 86 . 87 . 88 . 89 . 90 . 91
92 . 93 . 94 . 95 . 96 . 97 . 98 . 99 . 100 . 101 . 102 . 103 - 105 . 106 . 107 . 108 . 109 . 110 . 111
112 . 113 . 114 . 115 . 116 . 117 . 118 . 119 . 120 / 121 . 122 . 123 . 124 / 125 . 126 . 127 . 128
129 . 130 . 131 . 132 . 133 / 134 . 135 . 136 . 137 . 138 . 139 / 140 . 141 . 142 . 143 . 144 . 145
146 . 147 - 149 . 150 . 151 . 152 . 153 . 154 . 155 . 156 . 157 . 158 . 159 . 160 . 161 . 162 / 163
164 . 165 / 166 . 167 . 168 . 169 . 170 . 171 . 172 . 173 . 174 . 175 . 176 . 177 . 178 . 179 . 180
181 . 182 . 183 . 184 . 185 . 186 . 187 . 188 . 189 . 190 - 192 . 193 . 194 . 195 . 196 . 197 . 198
199 . 200 . 201 . 202 . 203 . 204 . 205 . 206 . 207 . 208 / 209 . 210 . 211 . 212 . 213 . 214 . 215
216 . 217 . 218 . 219 . 220 . 221 . 222 . 223 . 224 . 225 . 226 . 227 . 228 . 229 . 230 . 231 . 232
233 - 235 . 236 . 237 . 238 . 239 . 240 . 241 . 242 . 243 . 244 . 245 . 246 . 247 . 248 . 249 . 250
251 . 252 . 253 . 254 . 255 . 256 . 257 . 258 . 259 . 260 . 261 . 262 . 263 . 264 . 265 . 266 . 267
268 . 269 . 270 . 271 . 272 . 273 . 274 . 275 . 276 . 277 - 279 . 280 . 281 . 282 . 283 . 284 . 285
286 . 287 . 288 . 289 . 290 . 291 / 292 . 293 . 294 . 295 . 296 . 297 . 298 . 299 . 300 . 301 . 302
303 . 304 . 305 . 306 . 307 . 308 . 309 . 310 . 311 . 312 . 313 . 314 . 315 . 316 . 317 . 318
319 - 321 . 322 . 323 . 324 . 325 . 326 . 327 . 328 . 329 . 330 . 331 . 332 . 333 / 334 . 335 . 336
337 . 338 / 339 . 340 . 341 . 342 . 343 . 344 . 345 . 346 . 347 . 348 . 349 . 350 . 351 . 352 . 353
354 . 355 . 356 . 357 . 358 . 359 . 360 . 361 . 362 . 363 . 364 / 365 . 366 . 367 . 368 . 369 . 370
371 . 372 . 373 . 374 . 375 . 376 . 377 . 378 . 379 . 380 - 381 . 382 . 383 . 384 . 385 . 386 . 387
388 . 389 . 390 . 391 . 392 . 393 . 394 . 395 . 396 . 397 . 398 . 399 . 400 . 401 . 402 . 403 . 404
405 . 406 . 407 - 408 . 409 . 410 . 411 . 412 . 413 . 414 . 415 . 416 . 417 . 418 . 419 . 420 . 421
422 . 423 . 424 . 425 . 426 . 427 . 428 . 429 . 430 . 431 . 432 . 433 . 434 . 435 . 436 . 437 . 438
439 . 440 . 441 . 442 . 443 . 444 . 445 . 446 . 447 . 448 . 449 . 450 - 451 . 452 . 453 . 454 . 455
456 . 457 . 458 . 459 . 460 . 461 . 462 . 463 . 464 . 465 . 466 . 467 . 468 . 469 . 470 . 471 . 472
473 - 474 . 475 . 476 . 477 . 478 . 479 . 480 . 481 . 482 . 483 . 484 . 485 . 486 . 487 . 488 - 489
490 . 491 . 492 . 493 - 494 . 495 . 496 . 497 . 498 . 499 . 500 . 501 . 502 . 503 . 504 . 505 . 506
507 . 508 . 509-510 . 511 . 512 . 513 . 514 . 515 . 516 . 517 . 518 . 519 . 520 . 521 . 522 . 523
524 . 525 . 526 . 527 . 528 . 529 . 530 . 531 . 532 . 533 . 534 . 535 . 536 . 537-538 . 539 . 540
541 . 542 . 543 . 544 . 545 . 546 . 547 . 548 . 549 . 550 . 551 . 552 . 553 . 554 . 555 . 556 . 557
559 . 558 . 560 . 561 . 562 . 563 . 564 . 565 . 566 . 567 . 568 . 569 . 570 . 571 . 572
© 2021 PAUza
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.