Indeks autorski

INDEKS  AUTORSKI

(kliknij tutaj). . . A . . . . B . . . . C . . . . Ć . . .

. . . D . . . . E . . . . F . . . . G . . .

. . . H . . . .  I  . . . . J . . . . K . . .

. . . L . . . . Ł . . . . M . . . . N . . .

. . . O . . . . P . . . . R . . . . S . . .

. . . Ś . . . . T . . . . U . . . . V . . .

. . . W . . . . Z . . . . Ź . . . . Ż . . .

 


Strona główna arrow 2014 (235-260)

Spis zawartości numerów:  2014  (nr 235 – 260)

 

 


 
Numer (233-234) - 235   [potrójny numer świąteczny] 

 • Andrzej Kobos, Adam Strzałkowski – Mistrz, Przyjaciel, Krakowianin   (str 2)
 • Marek Maleszewski, Nagroda FNP dla Andrzeja Tarkowskiego   (str 3)
 • Ryszard Horodecki, Nagroda FNP dla Marka Żukowskiego   (str 4)
 • Marian Fikus, Siedem Cudów Architektury XX wieku
  2. Kaplica w Ronchamp (1995) – Le Corbusier   (str 5)
 • Tadeusz Gromada, O moim mistrzu Oskarze Haleckim (1891–1973)   (str 6-7)
 • Jan M. Małecki, Głos w dyskusji o polskiej humanistyce   (str 8-9)
 • Jerzy Fedorowski, O dyskryminacji profesorów – w kontekście węższym   (str 10-11)

 • zaPAU  
  - Krzysztof Skórczewski, „Obserwatorium”   (str 11)
  - Kubek w polu Higgsa   (str 12) 
 • Maria Korytowska, Polacy nie gęsi?  (str 1)
 • Kazimierz Kurz, Raport Polska 2050   (str 2)
 • Paweł Kisielow, Czy czasopisma „Nature” i „Science” szkodzą nauce?   (str 3)

 • zaPAU   (str 4)
  Komercjalizacja nauki 
 • List Andrzeja Białasa do Wicepremier Rządu RP Elżbiety Bieńkowskiej   (str 1)
 • Andrzej (Andrew) Targowski, O dyskryminacji profesorów
  – w kontekście osobistym, a może pryncypialnym?
     (str 2-3)

 • Galeria PAUzy   (str 4)
  -  Stefan Gierowski

 • Kraków - warto wiedzieć   (str 5)
  - Marian Nowy, Spojrzenie na sztukę 
 • Jerzy Danielewicz, Krystyna Bartol, Rola przekładów z języków starożytnych   (str 1)
 • Jakub Zakrzewski, Naukowe samouwielbienie   (str 2)
 • Małgorzata Czermińska, Obok, nie zamiast   (str 3)

 • zaPAU   (str 4)
  Przed wojną było lepiej? 
 • Zygmunt Kolenda, Renesansowy inżynier XXI wieku   (str 1-2)
 • Danuta Ciesielska i Krzysztof Ciesielski, Ławka Banacha na Plantach   (str 2-3)

 • Galeria PAUzy   (str 4)
  -  Jan Pamuła

 • Kraków - warto wiedzieć   (str 5)
  - Marian Nowy, Żeleński zapomniany? 
 • Joanna Michalska, Janusz Groszkowski. Pionier polskiej radioelektroniki   (str 1-2)
 • Ryszard Stemplowski, O Fundusz Przekładowy Humanistyki Polskiej   (str 2)
 • Magdalena Bajer, Wraca? Nowe?   (str 3) 
 • Magdalena Bajer, Bunt i zatroskanie   (str 1-2)
 • Krzysztof Fiałkowski, Którędy chodził Nikodym?   (str 2)
 • Jan Albrecht, Rewolucja przemysłowa w nauce – czyli wióry na drodze postępu   (str 3)

 • zaPAU   (str 4)
  - Eksport złotych kurcząt

 • Kraków - warto wiedzieć   (str 5)
  - Marian Nowy, Światło dla zdrowia – możliwości i zagrożenia 
 • Rynek i lekcje filozofii
  z Profesor dr hab. Leną Kolarską-Bobińską – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  – rozmawia Magdalena Bajer   (str 1-3)

 • Galeria PAUzy   (str 4)
    Bronisław Chromy
 • Alina Nowicka-Jeżowa, Humanistyka 2014 – między dura lex a pia desideria   (str 1-2)
 • Jacek Kubiak, Podejrzane słowo postęp – czyli pochwała umiaru   (str 2-3)

 • zaPAU   (str 4)
  - Aleksander Weron, Spacer losowy a odkrycie Banacha przez Steinhausa

 • Kraków - warto wiedzieć   (str 5)
  - Silne wyże nad Europą, z Zuzanną Bielec-Bąkowską rozmawia Marian Nowy
 
 
 • Ryszard Wójcicki, Głos w dyskusji o polskiej humanistyce   (str 1-2)
 • Jan Woleński, Język a umiędzynarodowienie nauki polskiej   (str 3)

 • zaPAU   (str 4)
  - Władysław Natanson o nauce
 

Numer 245

 • List Minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej   (str 1-2)
 • Sergiusz Michalski, Głos w dyskusji o polskiej humanistyce   (str 2)
 • Andrzej S. Targowski, Amerykański tenure a polska habilitacja   (str 3)

 • zaPAU   (str 4)
  - Eugeniusz Szumakowicz, O ławce Banacha bardziej konstruktywnie

 • Kraków - warto wiedzieć   (str 5)
  - Marian Nowy, Piękne lata Stanisława Wiśniewskiego • Apel Prezesa PAU Andrzeja Białasa   (str 1)
 • Marian Fikus, Siedem Cudów Architektury XX wieku
  3. Opera w Sydney (1967) – Jørn Utzon   (str 2)
 • Michał Kokowski, Podstawowe błędy mechanizmu oceny parametrycznej
  jednostek naukowych. Aspekt naukoznawczy
     (str 3)

 • Wydawnictwo PAU poleca...   (str 4)


Numer 247                                                     

 • Wystąpienie Profesora Piotra Sztompki
  w czasie inauguracji Kongresu Kultury Akademickiej   (str 1-2)
 • Katarzyna Chałasińska-Macukow, „Postępy Fizyki” w Internecie   (str 2)
 • Jerzy Kuczyński, O brakach w wykształceniu    (str 3)

 • Galeria PAUzy   (str 4)
  -  Adam Myjak

 • Kraków - warto wiedzieć   (str 5)
  - Marian Nowy, wsjp.pl


Numer 248                                                    

 • Uchwała Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Umiejętności
  o kulturze języka z dnia 22 marca 2014   (str 1)
 • List Profesora Jerzego Szweda
  do Profesor Leny Kolarskiej-Bobińskiej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego   (str 1)  
 • Włodzimierz Korohoda, Artur Giese (1904–1994)   (str 2)
 • Czesław Jura, Geny i przyszłość współczesnego człowieka   (str 3)

 • zaPAU   (str 4)
  Rozmowy niekontrolowane


 Numer 249                                                       

 • Jan Środoń, Zwycięstwo zdrowego rozsądku   (str 1)
 • Oświadczenie władz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej   (str 2)
 • Listy do Redakcji „PAUzy Akademickiej”   (str 2)
  - Andrzeja Kajetana Wróblewskiego
  - Grażyny Kowalewskiej
 • Magdalena Bajer, Sztuka dzielenia się   (str 3)

 • zaPAU   (str 4)
  „Wam kury szczać prowadzić, a nie politykę robić!”

 • Kraków - warto wiedzieć   (str 5-6) 
  Skłonność do muzyki - z Antonim Witem rozmawia Marian Nowy 
 • Marian Fikus, Siedem Cudów Architektury XX wieku
  4. World Trade Center, New York (1967) – Minoru Yamasaki  (str 2-3)

 • zaPAU   (str 4)
  - Jakub Zakrzewski, To jest kabaretNumer 251

 • M. Jacek Guliński, Polityka naukowa państwa   (str 1-2)
 • Magdalena Bajer, Parę truizmów   (str 2-3)

 • zaPAU   (str 4)
  - Media tego nie zrobią

 • Kraków - warto wiedzieć   (str 5)
  - Marian Nowy, Dziękując za wolność


Numer 252

 • Maciej Żylicz, Co stymuluje innowacje – czego Polska jeszcze nie zrobiła? (I)   (str 1-2)
 • Jakub Zakrzewski, Głos wołającego na puszczy   (str 2-3)

 • Galeria PAUzy   (str 4)
  - Arkadiusz Waloch


Numer 253

Uroczystość wręczenia Nagrody PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich
pod patronatem Województwa Małopolskiego
w roku 2014                                                        
 
 • Przemówienie Marka Sowy, marszałka województwa małopolskiego,
  podczas wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich   (str 1)

 • Wystąpienie Laureata Nagrody im. Jerzmanowskich
  podczas uroczystości jej wręczenia   (str 2-3)

 • Fotorelacja z uroczystości   (str 4)
 

Numer 254

 
 • Adam Płaźnik, Współczynnik przeniesienia zamiast polityki naukowej   (str 1)

 • zaPAU   (str 4)
  - Marcin Ernst, Mars

 • Kraków - warto wiedzieć   (str 5)
  Jak nie zostać rektorem?

  - z prof. Zdzisławem Pietrzykiem rozmawia Marian Nowy


Numer 255

 • List Rady PAU do Profesora Władysława Bartoszewskiego   (str 1)
 • Maciej Żylicz, Co stymuluje innowacje – czego Polska jeszcze nie zrobiła? (II)   (str 2)
 • Włodzimierz Roszczynialski, Innowacyjne uczelnie   (str 3)

 • zaPAU   (str 4)
  - Co nas nie zabije, to nas wzmocni


Numer 256

 • Jadwiga Puzynina, Język a kultura   (str 1)
 • Jarosław Chrostowski i Robert Hołyst,
  Czego nasi uczeni nie robią (a czego niektórzy próbują)  
  (str 2)
 • Maciej Żylicz, Co stymuluje innowacje – czego Polska jeszcze nie zrobiła? (III)   (str 3)
 
 • Galeria PAUzy   (str 4)
  - Jacek Gaj
 
 •  Kraków - warto wiedzieć   (str 5-6)
  - Marian Nowy, W USA po polskuNumer 257                                              
 
 • List Profesora Włodzisława Ducha    (str 1)
 • Maciej Żylicz, Co stymuluje innowacje – czego Polska jeszcze nie zrobiła? (IV)    (str 2)
 • Magdalena Bajer, Lustro dla wielu (zwłaszcza młodych)   (str 3)

 • zaPAU   (str 4)
  Wielka rocznica

      Ocean wszechrzeczy…Numer 258   
                                               
 • Marek Kosmulski i Adam Proń, Ranking uczelni w „Polityce”   (str 1-2)
 • Apel Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w obronie polskiej humanistyki   (str 3)
 • Paweł Taranczewski, Jeszcze o kulturze języka   (str 3)
 
 • Galeria PAUzy   (str 4)
  - Danuta Leszczyńska-Kluza

 • Kraków - warto wiedzieć   (str 5)
  - Marian Nowy, Państwo Środka i my

 


 
Numer 259
     
                                               
 • Wojciech Narębski, Rozważania rocznicowe w imieniu weteranów 2 Korpusu
  – żołnierzy Bitwy o Monte Cassino  
  (str 1)
 • Stanisław Grodziski, Próba resuscytacji Polskiej Akademii Umiejętności
  po Październiku 1956 – w zapiskach współuczestnika  
  (str 2)
 • Andrzej Targowski, Uczelnie nie mogą przynosić wstydu Polsce   (str 3)
   Numer 260
 
 • Marian Fikus, Siedem Cudów Architektury XX wieku
  5. Centrum Olimpijskie w Monachium (1972) – Frei Otto, Günter Behnisch   (str 3)

 • zaPAU   (str 4)
  - Stanisław Grodziski, Zapisy pamięci - wybór anegdot

 • Kraków - warto wiedzieć   (str 5)
     - Marian Nowy, Koń a sprawa światowa


 

Subskrypcja

Subskrypcja

Bezpłatną elektroniczną prenumeratę „PAUzy Akademickiej”
można zamówić wysyłając zgłoszenie mailowe pod adresem

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 W treści zgłoszenia mailowego prosimy podać adres e-mail, na który będzie
przesyłana „PAUza Akademicka” oraz umieścić poniższe sformułowanie,
które jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Akademię Umiejętności
adresu e-mail podanego w zgłoszeniu mailowym
w celu subskrypcji „PAUzy Akademickiej” zgodnie z polityką prywatności.
Zamawiam bezpłatną elektroniczną prenumeratę „PAUzy Akademickiej”
na adres: ...

Polityka prywatności

 

Numery archiwalne

Zapraszamy także do lektury numerów archiwalnych

(kliknij w wybrany numer)
  
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 / 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24
25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 / 34 . 35 . 36 / 37 . 38 . 39 . 40 . 41 / 42 . 43 . 44 . 45 . 46
47 . 48 . 49 . 50 . 51 . 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . 57 . 58 . 59 . 60 - 62 . 63 . 64 . 65 . 66 . 67 . 68 . 69
70 . 71 . 72 . 73 . 74 . 75 / 76 . 77 . 78 . 79 . 80 . 81 . 82 . 83 . 84 . 85 . 86 . 87 . 88 . 89 . 90 . 91
92 . 93 . 94 . 95 . 96 . 97 . 98 . 99 . 100 . 101 . 102 . 103 - 105 . 106 . 107 . 108 . 109 . 110 . 111
112 . 113 . 114 . 115 . 116 . 117 . 118 . 119 . 120 / 121 . 122 . 123 . 124 / 125 . 126 . 127 . 128
129 . 130 . 131 . 132 . 133 / 134 . 135 . 136 . 137 . 138 . 139 / 140 . 141 . 142 . 143 . 144 . 145
146 . 147 - 149 . 150 . 151 . 152 . 153 . 154 . 155 . 156 . 157 . 158 . 159 . 160 . 161 . 162 / 163
164 . 165 / 166 . 167 . 168 . 169 . 170 . 171 . 172 . 173 . 174 . 175 . 176 . 177 . 178 . 179 . 180
181 . 182 . 183 . 184 . 185 . 186 . 187 . 188 . 189 . 190 - 192 . 193 . 194 . 195 . 196 . 197 . 198
199 . 200 . 201 . 202 . 203 . 204 . 205 . 206 . 207 . 208 / 209 . 210 . 211 . 212 . 213 . 214 . 215
216 . 217 . 218 . 219 . 220 . 221 . 222 . 223 . 224 . 225 . 226 . 227 . 228 . 229 . 230 . 231 . 232
233 - 235 . 236 . 237 . 238 . 239 . 240 . 241 . 242 . 243 . 244 . 245 . 246 . 247 . 248 . 249 . 250
251 . 252 . 253 . 254 . 255 . 256 . 257 . 258 . 259 . 260 . 261 . 262 . 263 . 264 . 265 . 266 . 267
268 . 269 . 270 . 271 . 272 . 273 . 274 . 275 . 276 . 277 - 279 . 280 . 281 . 282 . 283 . 284 . 285
286 . 287 . 288 . 289 . 290 . 291 / 292 . 293 . 294 . 295 . 296 . 297 . 298 . 299 . 300 . 301 . 302
303 . 304 . 305 . 306 . 307 . 308 . 309 . 310 . 311 . 312 . 313 . 314 . 315 . 316 . 317 . 318
319 - 321 . 322 . 323 . 324 . 325 . 326 . 327 . 328 . 329 . 330 . 331 . 332 . 333 / 334 . 335 . 336
337 . 338 / 339 . 340 . 341 . 342 . 343 . 344 . 345 . 346 . 347 . 348 . 349 . 350 . 351 . 352 . 353
354 . 355 . 356 . 357 . 358 . 359 . 360 . 361 . 362 . 363 . 364 / 365 . 366 . 367 . 368 . 369 . 370
371 . 372 . 373 . 374 . 375 . 376 . 377 . 378 . 379 . 380 - 381 . 382 . 383 . 384 . 385 . 386 . 387
388 . 389 . 390 . 391 . 392 . 393 . 394 . 395 . 396 . 397 . 398 . 399 . 400 . 401 . 402 . 403 . 404
405 . 406 . 407 - 408 . 409 . 410 . 411 . 412 . 413 . 414 . 415 . 416 . 417 . 418 . 419 . 420 . 421
422 . 423 . 424 . 425 . 426 . 427 . 428 . 429 . 430 . 431 . 432 . 433 . 434 . 435 . 436 . 437 . 438
439 . 440 . 441 . 442 . 443 . 444 . 445 . 446 . 447 . 448 . 449 . 450 - 451 . 452 . 453 . 454 . 455
456 . 457 . 458 . 459 . 460 . 461 . 462 . 463 . 464 . 465 . 466 . 467 . 468 . 469 . 470 . 471 . 472
473 - 474 . 475 . 476 . 477 . 478 . 479 . 480 . 481 . 482 . 483 . 484 . 485 . 486 . 487 . 488 - 489
490 . 491 . 492 . 493 - 494 . 495 . 496 . 497 . 498 . 499 . 500 . 501 . 502 . 503 . 504 . 505 . 506
507 . 508 . 509-510 . 511 . 512 . 513 . 514 . 515 . 516 . 517 . 518 . 519 . 520 . 521 . 522 . 523
524 . 525 . 526 . 527 . 528 . 529 . 530 . 531 . 532 . 533 . 534 . 535 . 536 . 537-538 . 539 . 540
541 . 542 . 543 . 544 . 545 . 546 . 547 . 548 . 549 . 550 . 551 . 552 . 553 . 554 . 555 . 556 . 557
559 . 558 . 560 . 561 . 562 . 563 . 564 . 565 . 566 . 567 . 568 . 569 . 570 . 571 . 572 . 573 . 574
575 . 576 . 577 . 578
© 2021 PAUza
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.