Indeks autorski

INDEKS  AUTORSKI

(kliknij tutaj). . . A . . . . B . . . . C . . . . Ć . . .

. . . D . . . . E . . . . F . . . . G . . .

. . . H . . . .  I  . . . . J . . . . K . . .

. . . L . . . . Ł . . . . M . . . . N . . .

. . . O . . . . P . . . . R . . . . S . . .

. . . Ś . . . . T . . . . U . . . . V . . .

. . . W . . . . Z . . . . Ź . . . . Ż . . .

 


Strona główna arrow 2013 (192-217)

Spis zawartości numerów:  2013  (nr 192 – 217)

 

 Numer (190-191) - 192  [potrójny numer świąteczny]                                             

 • Życzenia   (str 1)
 • Ryszard Sosnowski, O tym, jak Polska stała się państwem członkowskim CERN 
  (str 2-4)
 • Jerzy Starnawski, O uniwersytetach, których już nie ma  (5)    (str 5)

 • Z listów do redakcji
  - Jerzy Zabczyk, Sub auspiciis imperatoris dla Bronisława Malinowskiego   (str 6)
  - Andrzej Fuliński, Sub auspiciis imperatoris dla Mariana Smoluchowskiego   (str 6)
  - Janusz Limon, Hipercholesterolemia na obrazie Lucasa Cranacha starszego   (str 7)

 • J. Krzysztof Lenartowicz, Metanarracje architektury   (str 8-9)
 • Krzysztof Maślanka, Trudne piękno matematyki   (str 10-11)

 • zaPAU  (str 12)
  - Marian Mięsowicz, Przykazania dla młodych uczonych

 • Kraków - warto wiedzieć   (str 13-14)
  - Marian Nowy, Siedziba nauk (i sztuk)
 

Numer 193

 • Maciej Litwin, Miasta i ich uniwersytety – uniwersytety i ich miasta  (str 1-2)
 • Włodzimierz Zagórski, O anonimach w ogólności a nie w szczególności  (str 3)

 • zaPAU  (str 4)
  -  Gra o sumie zero
 • Jerzy Wilkin, Ocena parametryczna czasopism naukowych w Polsce
  – podstawy metodologiczne, znaczenie i perspektywy  (str 1-3)
 • Roman Duda, Jeszcze o uniwersytetach, których już nie ma  (str 3)

 • zaPAU  (str 4)
  -  Znowu dwie kultury

 • Kraków - warto wiedzieć  (str 5)
  - Marian Nowy, Czy muzyka jest matematyką?
    • Maciej W. Grabski, Wyznania starego optymisty  (str 1-2)
 • Jan Mostowski, Olimpiady przedmiotowe a ustawa o zamówieniach publicznych  (str 3)

 • zaPAU  (str 4)
  -  Magdalena Bajer, Spostrzeżenia gościa
 • Alina Nowicka-Jeżowa, In memoriam Taddei Ulewicz  (str 1-2)
 • Magdalena Bajer, Grzech śmiertelny Internetu  (str 3-4)

 • zaPAU  (str 4)
  -  Marian Mięsowicz, Pięć przykazań kierownika pracą naukową
 • Krzysztof Ludwik Birkenmajer, Ksiądz Bernard Birkenmayer
  – emisariusz Powstania Styczniowego 
  (str 1-2)
 • Barbara Rogowska, Bartłomiej Skowron,
  Wrocławska Akademia Młodych Uczonych i Artystów 
  (str 3)

 • Andrzej Białas, Prawo Zamówień Publicznych (c.d.)  (str 1)
 • Marek Sanak, Prometejski sen medycyny  (str 2-3)

 • zaPAU  (str 4)
  -  Zaczerpnięte z: http://www.facebook.com/Realizacja.PZP.wiaze.rece.nauce

 • Kraków - warto wiedzieć  (str 5)
  - Nowa skóra człowieka - z Justyną Drukałą rozmawia Marian Nowy
 • Iwona Cymerman, Albina Mościcka, Daniel Prusak,
  Czy Facebook rozwiąże ręce polskiej nauce? – czyli jak uratować profesora Józefa K.

  (str 1-2)
 • Czesław Jura, Przyszłość inżynierii genetycznej odwracającej rozwój  (str 3)

 • zaPAU  (str 4)
  -  Ambicja i upokorzenie
 • Paweł Brückman de Renstrom,
  Giganty nauki – wielkie kolaboracje eksperymentalnej Fizyki Cząstek Elementarnych
  (str 2-3)

 • zaPAU  (str 4)
  -  Pochwała wytrwałości
 • Tomasz Taylor, Prywatny czy państwowy? Amerykańskie uniwersytety w skrócie
  (str 1-2)
 • Magdalena Bajer, Wreszcie radość   (str 2-3)

 • zaPAU  (str 4)
  - Chciejstwo
  - Życie według Adama Korpaka
 • Andrzej Jajszczyk, Długofalowe przedsięwzięcia badawcze a system grantowy
  (str 1-2)
 • Jan Miodek, Profesor Witold Doroszewski (1899–1976)   (str 3)


 • Kraków - warto wiedzieć  (str 5-6)
  - Marian Nowy, Szekspir elżbietański i żywy 
 • Agnieszka Zalewska, Odkrycie bozonu Higgsa a finansowanie nauki w Polsce
  (str 1-2)

 • Lucjan Suchanek, Anonimowość, donosologia, „człowiek z podziemia”  
  (str 3)


 • zaPAU  (str 4)
  - Andrzej M. Kobos, Re: 50+

 • Kraków - warto wiedzieć  (str 5-6)
  - Miejsce sztuk, z Bogdanem Toszą rozmawia Marian Nowy
 • Czy studia w Polsce powinny być płatne?  (str 1-3)

 • zaPAU  (str 4)
  - Możliwe, niemożliwe
 • Andrzej Białas, Wracają priorytety?  (str 1)
 • Roman Duda, Wizjoner sprzed wieku   (str 2-3)
 • Magdalena Bajer, Piękny owoc chciejstwa   (str 4)

 • zaPAU  (str 4)
  -  Grażyna Kowalewska, ... jeszcze o Pzp  (list do redakcji)
 • Jerzy Kuczyński, Płatne – bezpłatne   (str 3)

 • zaPAU  (str 4)
  -  Jak Polak z Polakiem …

 • Kraków - warto wiedzieć  (str 5-6)
  - Marian Nowy, „Polodowcowisko”, czyli tajemnice Jeziora Hańcza
 • Janusz Lipkowski, Profesor nie prokurator …  (str 1)
 • Zbigniew P. Kruszewski, Towarzystwa naukowe w Polsce
  – dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie
  Refleksje przed Kongresem Towarzystw Naukowych w Warszawie
     (str 2-3)

 • zaPAU  (str 4)
  -
  Innowacje
  -
  Iwo Białynicki-Birula, Jak Polka z Polką …
 • Jan Królikowski, Długofalowe przedsięwzięcia badawcze od środka
  – na kanwie artykułu Andrzeja Jajszczyka („PAUza Akademicka” 202, 2013) 

  (str 1)
 • Cezary Dubnicki, Orka na ugorze
  – czyli dlaczego drugi Google nie może powstać w Polsce
     (str 2-3)
 • Ignacy Kaliszewski, Czy bylibyśmy na to gotowi?   (str 3)
 • Magdalena Bajer, Zapiski w przerwie   (str 4)
 • Krzysztof Maślanka, Skuteczna, lecz niezbyt ładna   (str 5-7)

 • zaPAU  (str 8)
  -  Robert Hołyst, Innowacje jak klocki Lego
Uroczystość wręczenia Nagrody PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich
pod patronatem Województwa Małopolskiego w roku 2013

 • Przemówienie Profesora Andrzeja Białasa   (str 1)
 • Przemówienie Profesora Andrzeja Zolla   (str 2-3)
 • Fotografie z uroczystości wręczenia Nagrody   (str 4)
 • Plany finansowania współpracy nauki z biznesem
  w budżecie na lata 2014–2020

  – komentarz minister Elżbiety Bieńkowskiej   (str 1-2)
 • Jan Konopacki, Ile etatów dla profesora?   (str 2-3)

 • zaPAU  (str 4)
  - Zwycięstwo na punkty

 • Kraków - warto wiedzieć  (str 5-6)
  - Marian Nowy, Chrząszcz brzmi w trzcinie, brzęczy mucha…
  Prawie wszystkie zainteresowania Kazimierza Wiecha
 • Andrzej Białas, Rozmontować monopol   (str 1)
 • Andrzej Krzywicki, Sześć dobrych rad   (str 2-3)

 • zaPAU  (str 4)
  - Jan Woleński, Aforyzmy • Iwo Białynicki-Birula, Ryszard Gajewski i Andrzej Trautman,
  Leopold Infeld (1898–1968)  
  (str 1-2)
 • Adam Bzdak, Postdokiem być…
  Refleksje na temat bycia postdokiem w USA
     (str 3)

 • Wydawnictwo PAU poleca...   (str 3)

 • zaPAU  (str 4)
  - Profesorowie emeryci, łączcie się!

 • Kraków - warto wiedzieć  (str 5)
  - Marian Nowy, Rozum i serceNumer 214

 • Piotr Sztompka, Kongres Kultury Akademickiej   (str 1)
 • Lucjan Suchanek, Dwuetatowość – trup z szafy!   (str 2)
 • Magdalena Bajer, Urodziny księcia   (str 2-3)

 • zaPAU  (str 4)
  - Dwadzieścia pięć procent

 • Kraków - warto wiedzieć  (str 5-6)
  - Marian Nowy, Syberia, Kaukaz, Daleki Wschód – dzieje Polaków
  Prace Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej • Andrzej Białas, Witamy w klubie!   (str 1)
 • Piotr Węgleński, Wojny z genetyką   (str 2)
 • Tomasz Matulewicz, Tatry grantów i strzyżone niziny
  dotacji statutowej
    (str 3)

 • zaPAU  (str 4)
  - Robert Hołyst, Punkty, habilitacja i profesura przy okazji
  -
  komentarz ABBY

 • Wydarzenia  (str 5-6)
  - Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie,
  Fotografie w spuściznach uczonych i twórców
  Konferencja i wystawa w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie 

 • List Prof. Ewy Łętowskiej   (str 1)
 • Iwo Białynicki-Birula, Ryszard Gajewski, Andrzej Trautman,
  Leopold Infeld – posłowie
     (str 2)
 • Jan Konopacki, Ile etatów dla profesora? – skrywane sekrety   (str 3)

 • Galeria PAUzy   (str 4)
  -  Stanisław Fijałkowski
  • Myślę, że dałem ludziom odwagę, aby rozwijać terapię genową
  - z Profesorem Wacławem Szybalskim rozmawia Andrzej M. Kobos 
  (str 1-4)

 • Zygmunt Kolenda, Rozwój zrównoważony
  – szlachetna idea i bezradność świata
     (str 5)
 • Magdalena Bajer, Trudne powroty   (str 6-7)
 • Lucjan Suchanek, Sprostowanie   (str 7)
 • Adam Korpak, Tajemnice przyrody   (str 8)

 • zaPAU  (str 9)
  - Bronię biurokratów

 • Wydarzenia   (str 10)
  konferencje naukowe:
  - HORODŁO (1413–2013)
  Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie w dobie horodelskiej
  ;
  - Młoda polska emigracja w UE
  jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych

 • Kraków - warto wiedzieć  (str 11)
  - Marian Nowy,  Ja, Matejko


 

.

 

 

Subskrypcja

Subskrypcja

Bezpłatną elektroniczną prenumeratę „PAUzy Akademickiej”
można zamówić wysyłając zgłoszenie mailowe pod adresem

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 W treści zgłoszenia mailowego prosimy podać adres e-mail, na który będzie
przesyłana „PAUza Akademicka” oraz umieścić poniższe sformułowanie,
które jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Akademię Umiejętności
adresu e-mail podanego w zgłoszeniu mailowym
w celu subskrypcji „PAUzy Akademickiej” zgodnie z polityką prywatności.
Zamawiam bezpłatną elektroniczną prenumeratę „PAUzy Akademickiej”
na adres: ...

Polityka prywatności

 

Numery archiwalne

Zapraszamy także do lektury numerów archiwalnych

(kliknij w wybrany numer)
  
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 / 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24
25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 / 34 . 35 . 36 / 37 . 38 . 39 . 40 . 41 / 42 . 43 . 44 . 45 . 46
47 . 48 . 49 . 50 . 51 . 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . 57 . 58 . 59 . 60 - 62 . 63 . 64 . 65 . 66 . 67 . 68 . 69
70 . 71 . 72 . 73 . 74 . 75 / 76 . 77 . 78 . 79 . 80 . 81 . 82 . 83 . 84 . 85 . 86 . 87 . 88 . 89 . 90 . 91
92 . 93 . 94 . 95 . 96 . 97 . 98 . 99 . 100 . 101 . 102 . 103 - 105 . 106 . 107 . 108 . 109 . 110 . 111
112 . 113 . 114 . 115 . 116 . 117 . 118 . 119 . 120 / 121 . 122 . 123 . 124 / 125 . 126 . 127 . 128
129 . 130 . 131 . 132 . 133 / 134 . 135 . 136 . 137 . 138 . 139 / 140 . 141 . 142 . 143 . 144 . 145
146 . 147 - 149 . 150 . 151 . 152 . 153 . 154 . 155 . 156 . 157 . 158 . 159 . 160 . 161 . 162 / 163
164 . 165 / 166 . 167 . 168 . 169 . 170 . 171 . 172 . 173 . 174 . 175 . 176 . 177 . 178 . 179 . 180
181 . 182 . 183 . 184 . 185 . 186 . 187 . 188 . 189 . 190 - 192 . 193 . 194 . 195 . 196 . 197 . 198
199 . 200 . 201 . 202 . 203 . 204 . 205 . 206 . 207 . 208 / 209 . 210 . 211 . 212 . 213 . 214 . 215
216 . 217 . 218 . 219 . 220 . 221 . 222 . 223 . 224 . 225 . 226 . 227 . 228 . 229 . 230 . 231 . 232
233 - 235 . 236 . 237 . 238 . 239 . 240 . 241 . 242 . 243 . 244 . 245 . 246 . 247 . 248 . 249 . 250
251 . 252 . 253 . 254 . 255 . 256 . 257 . 258 . 259 . 260 . 261 . 262 . 263 . 264 . 265 . 266 . 267
268 . 269 . 270 . 271 . 272 . 273 . 274 . 275 . 276 . 277 - 279 . 280 . 281 . 282 . 283 . 284 . 285
286 . 287 . 288 . 289 . 290 . 291 / 292 . 293 . 294 . 295 . 296 . 297 . 298 . 299 . 300 . 301 . 302
303 . 304 . 305 . 306 . 307 . 308 . 309 . 310 . 311 . 312 . 313 . 314 . 315 . 316 . 317 . 318
319 - 321 . 322 . 323 . 324 . 325 . 326 . 327 . 328 . 329 . 330 . 331 . 332 . 333 / 334 . 335 . 336
337 . 338 / 339 . 340 . 341 . 342 . 343 . 344 . 345 . 346 . 347 . 348 . 349 . 350 . 351 . 352 . 353
354 . 355 . 356 . 357 . 358 . 359 . 360 . 361 . 362 . 363 . 364 / 365 . 366 . 367 . 368 . 369 . 370
371 . 372 . 373 . 374 . 375 . 376 . 377 . 378 . 379 . 380 - 381 . 382 . 383 . 384 . 385 . 386 . 387
388 . 389 . 390 . 391 . 392 . 393 . 394 . 395 . 396 . 397 . 398 . 399 . 400 . 401 . 402 . 403 . 404
405 . 406 . 407 - 408 . 409 . 410 . 411 . 412 . 413 . 414 . 415 . 416 . 417 . 418 . 419 . 420 . 421
422 . 423 . 424 . 425 . 426 . 427 . 428 . 429 . 430 . 431 . 432 . 433 . 434 . 435 . 436 . 437 . 438
439 . 440 . 441 . 442 . 443 . 444 . 445 . 446 . 447 . 448 . 449 . 450 - 451 . 452 . 453 . 454 . 455
456 . 457 . 458 . 459 . 460 . 461 . 462 . 463 . 464 . 465 . 466 . 467 . 468 . 469 . 470 . 471 . 472
473 - 474 . 475 . 476 . 477 . 478 . 479 . 480 . 481 . 482 . 483 . 484 . 485 . 486 . 487 . 488 - 489
490 . 491 . 492 . 493 - 494 . 495 . 496 . 497 . 498 . 499 . 500 . 501 . 502 . 503 . 504 . 505 . 506
507 . 508 . 509-510 . 511 . 512 . 513 . 514 . 515 . 516 . 517 . 518 . 519 . 520 . 521 . 522 . 523
524 . 525 . 526 . 527 . 528 . 529 . 530 . 531 . 532 . 533 . 534 . 535 . 536 . 537-538 . 539 . 540
541 . 542 . 543 . 544 . 545 . 546 . 547 . 548 . 549 . 550 . 551 . 552 . 553 . 554 . 555 . 556 . 557
559 . 558 . 560 . 561 . 562 . 563 . 564 . 565 . 566 . 567 . 568 . 569 . 570 . 571 . 572 . 573 . 574
575 . 576 . 577 . 578
© 2021 PAUza
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.