Indeks autorski

INDEKS  AUTORSKI

(kliknij tutaj). . . A . . . . B . . . . C . . . . Ć . . .

. . . D . . . . E . . . . F . . . . G . . .

. . . H . . . .  I  . . . . J . . . . K . . .

. . . L . . . . Ł . . . . M . . . . N . . .

. . . O . . . . P . . . . R . . . . S . . .

. . . Ś . . . . T . . . . U . . . . V . . .

. . . W . . . . Z . . . . Ź . . . . Ż . . .

 


Strona główna arrow 2011 (105-130)

Spis zawartości numerów:  2011  (nr 105 130)

 


 
Numer (103-104)-105   [potrójny numer świąteczny]

 • Życzenia  (str 1-2)
 • Jadwiga Puzynina, O książce Magdaleny Bajer Jak wierzą uczeni   (str 3-4)
 • Janina Kraupe, Spotkania z Tadeuszem Kantorem   (str 5-8)
 • Katarzyna Marciniak, Po co mitologia? - Świat współczesny w zwierciadle mitu   (str 9-11)

 • zaPAU
  -
  Andrzej M. Kobos, Patek Philippe Szlichcińskich   (str 12)

 • Kraków - warto wiedzieć
  -
  Marian Nowy, IFJ w Kosmosie   (str 13-16)
 • Jerzy Wyrozumski, 350. rocznica powołania do życia Uniwersytetu Lwowskiego  (str 1)
 • Tadeusz Tołłoczko, Nauka i odpowiedzialność   (str 2)
 • Stanisław Mrówczyński, Plagiaty   (str 3)

  • Tadeusz Tołłoczko, Autorytet jest wartością  (str 1)
 • Andrzej Buras, Finansowanie badań naukowych teoretycznej fizyki cząstek elementarnych w Niemczech   (str 2)
 • Ewa Brocławik, Słów kilka od nowego członka PAU   (str 3)


 • Jerzy Kuczyński, Relatywizm  (str 4)

 • zaPAU
  -
  Świat Andrzeja Mleczki   (str 4)

 • Kraków - warto wiedzieć
  -
  Marian Nowy, Republika przyjaciół   (str 5)


 

 • Stanisław D. Głazek, Edukacja XXI   (str 1-2)
 • Zofia Gołąb-Meyer, Misja noblisty Kennetha G. Wilsona   (str 3)
 • Andrzej Fuliński, Fluktuacje. Skalowania. Ergodyczność   (str 4)

 • wydarzenia   (str 5)
  -  Andrzej A. Zięba - przedstawienie referatu Tomasza Hodana
  z posiedzenia Komisji Wschodnioeuropejskiej (24.01.2011)

 • zaPAU
  -
  Jak nas widzą...   (str 6)
 

 

 • Magdalena Bajer, We wszystkim...   (str 1)
 • Józef Szudy, Aleksander Jabłoński (1898-1980)   (str 2-3)
 • Edward Malec, "Solidarność" a nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym   (str 3)

 • zaPAU
  -
  Głos Zasadny, Zasad Zasadnie Broniący   (str 4)


 • Kraków - warto wiedzieć
  -
  Marian Nowy, Lwowska historia   (str 6-7)Numer 110

 • Grzegorz Węgrzyn, Czy uratujemy naukę w Polsce? - czyli o nowelizacji ustaw   (str 1-2)
 • Magdalena Bajer, Słowa-klucze i cnota śmiałości   (str 3)

 • zaPAU
  -
  Lenie na uczelniach   (str 4)


 • Wydawnictwo PAU poleca ...   (str 5)


 
Numer 111

 • Jerzy A. Janik, Zjawiska (fakty) emergentne   (str 1-2)
 • Jerzy Kuczyński, Najważniejszy (według mnie) problem edukacji   (str 3)

 • zaPAU
  -
  Józef Szudy, Aleksander Jabłoński w anegdocie   (str 4)

 

 

 • Magdalena Bajer, Strata. Józef Życiński 1948-2011   (str 1)
 • Lucjan Suchanek, Emigrantologia - dziedzina badań rosjoznawczych   (str 2-3)


 • zaPAU
  -
  Metoda Fryderyka Wielkiego   (str 4)

 • Kraków - warto wiedzieć
  -
  Marian Nowy, Miejsca Pamięci   (str 5) 
Numer 113

 • Elżbieta Orman, Nadzwyczajny profesor - Henryk Wereszycki   (str 1-2)
 • Magdalena Bajer, Loża pozytywistów   (str 3)
 • Umarł artysta, myśliciel, mistyk   (str 4)

 • Wydarzenia   (str 5)
  - Jerzy Wyrozumski, Prezes PAU prof. Andrzej Białas laureatem Nagrody Allianz 2010
  - prezentacja najbliższych posiedzeń w PAU:
     - Bogusław Gediga, Ziemie południowo-zachodniej Polski we wczesnej epoce żelaza
  w świetle nowych badań

     - Piotr Cichociński, Zastosowanie systemów informacji geograficznej do szacowania wartości nieruchomości

 • Kraków - warto wiedzieć
  -
  Marian Nowy, Kolekcje emigracyjne - jak o nie zadbać   (str 6)
  • Krzysztof J. Kurzydłowski, O Narodowym Centrum Badań i Rozwoju  (str 1)
 • Stanisław Przestalski, Jeszcze o projekcie Ustawy   (str 2)
 • Janusz Sondel, O wieloetatowości polemicznie   (str 3)

 • zaPAU
  -
  Polska w CERN-ie: 20 lat   (str 4)


 • Wydawnictwo PAU poleca ...   (str 5)


 
Numer 115

 • Maria Łanczont i Teresa Madeyska, Lessy i paleolit Zachodniej Ukrainy
  - badania polsko-ukraińskie 
  (str 1-2)
 • Alina Nowicka-Jeżowa, Nauka o literaturze baroku - kontynuacje, odkrycia, przełomy...   (str 3)

 • zaPAU
  - Andrzej Białas, Sześciolatki do szkół? TAK!   (str 4)

 • Wydarzenia   (str 5)
  - Alicja Nagórko, Czy grozi nam zanik pojęcia sacrum? Polszczyzna na tle języka sąsiadów
  - Ryszard Tadeusiewicz, Marian Nowy, Części zamienne dla człowieka? Zwodnicze uroki cyborgizacji
 • Nagroda Polskiej Akademii Umiejętności im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego w roku 2011  (str 1)
 • Andrzej Szczeklik, Maciej W. Grabski laureatem Nagrody Polskiej Akademii Umiejętności im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego w roku 2011   (str 2)
 • Tekst przemówienia, które JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Karol Musioł wygłosił podczas uroczystości otwarcia Narodowego Centrum Nauki w Krakowie w dniu 4 marca 2011   (str 3)
 • Maciej W. Grabski, Zamiast podsumowania   (str 4)


 • Kraków - warto wiedzieć
  - Marian Nowy, Copernicus Center   (str 5-6)
  • Maciej Żylicz, Profesorowi Maciejowi W. Grabskiemu - laureatowi Nagrody Jerzmanowskich - z gratulacjami od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej  (str 1)
 • Zobowiązujące echo, z profesorem Maciejem W. Grabskim rozmawia Magdalena Bajer  (str 2-3)


 • zaPAU   (str 4)
  - Entropia będzie rosnąć...
  - Życie według Adama Korpaka
  • Andrzej Jajszczyk, Narodowe Centrum Nauki - szansa dla badań podstawowych  (str 1)
 • Maciej Iłowiecki, Klemens Szaniawski (1925-1990)  (str 2)
 • Edward Malec, Jeszcze raz o wieloetatowości   (str 3)
 • List otwarty Dyrekcji Instytutów Historii Sztuki w Polsce  (str 4-6) 


 • Kraków - warto wiedzieć
  - Marian Nowy, Miłość do przedmiotu i piękna   (str 7)


 

 • Andrzej Kastory, Kłamstwo katyńskie   (str 1)
 • Julian Maślanka, O rosyjskim despotyzmie zdań kilka   (str 2)
 • Jerzy A. Janik, Ens, res, unum, aliquid, verum, bonum, ..., pulchrum   (str 3)

 • zaPAU   (str 4)
  - Dlaczego uważa się ich za nierobów

 • Wydarzenia    (str 5)
  - Odkrywanie Huculszczyzny,  z Jerzym Kapłonem rozmawia Marian Nowy 
 

 

 • Wybrać z sensem to, co możemy zrobić w nauce - z Profesorem Andrzejem Jajszczykiem rozmawia Andrzej M. Kobos  (str 1-5)
 • Enigma Obłazowej - z Profesorem Pawłem Valde-Nowakiem rozmawia Andrzej M. Kobos  (str 6-11)

 • Wydarzenia  oraz  Wydawnictwo PAU poleca...   (str 11) 

 • Jerzy Szacki, Czy i w jakiej mierze można mieć zaufanie do ludzi nauki w Polsce?  
  (str 1-2)
 • Andrew Targowski, List do Redakcji   (str 2)
 • Leszek Stoch, Powstało NCN - i co dalej?   (str 3-4) • Kraków - warto wiedzieć
  -
    Marian Nowy, Nauka jako teologia   (str 6)


 

 • Edmund Wnuk-Lipiński, Maria i Stanisław Ossowscy   (str 1)
 • Magdalena Bajer, Kawiarnia i urząd   (str 2)
 • Janusz Sondel, Dalej nie wiem cui prodest?   (str 3)

 • Wydawnictwo PAU poleca...   (str 3)

 • Wydarzenia   (str 4)
  -
  Marian Nowy, Możliwości kardiologii   

 • zaPAU   (str 5)
  - Młodym być... i więcej nic
  - Świat Andrzeja Mleczki 

 

 
Numer zawiera relację z uroczystości wręczenia Nagrody im. Jerzmanowskich
Profesorowi Maciejowi W. Grabskiemu
oraz rozmowę z Profesorem Krzysztofem J. Kurzydłowskim,
Dyrektorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 • Maciej W. Grabski, Nauka to niezwykły byt   (str 1-2)
 • Andrzej Białas, Potężnego drzewa znakomite owoce   (str 3)
 • Witold Latusek, Nauka jest częścią życia społecznego   (str 4)

 • O przełomowych rozwiązaniach nie tylko marzyć, ale i po nie sięgać,
  z Profesorem Krzysztofem J. Kurzydłowskim rozmawia Andrzej M. Kobos
  (str 5-8)


 • Nagroda im. Jerzmanowskich - Wawel - 16 V 2011
  - galeria zdjęć  (str 10)
 

 

 • Aleksander Fiut, Festiwal im. Jana Błońskiego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego  (str 1)
 • Jan Figiel, Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych - nowa odsłona kategoryzacji   (str 2)
 • Malarstwo Stanisława Rodzińskiego,
  z Stanisławem Rodzińskim rozmawia Andrzej M. Kobos   (str 3-4)

 • Wydarzenia   (str 5) 
  - Nikolaus A. Blin, Paleogenetyka i antropologia molekularna – współczesne poglądy
  w dziedzinach klasycznych

  - Jacek Kudrys, Wykorzystanie sieci stacji permanentnych GPS do badania zjawisk geodynamicznych na przykładzie trzęsienia Ziemi w rejonie Honsiu, Japonia
 

 

 • Andrzej Białas, Istota i cel nauki - spojrzenie fundamentalisty  (str 1)
 • Polska w Europie - łacina w szkole   (str 2-3)

 • Wydarzenia   (str 3)
  - Marian Nowy, Prof. Roman Kuźniar w Kawiarni Naukowej

 • zaPAU   (str 4)
  - Andrew Targowski, Age discrimination
  - Życie według Adam Korpaka - "Kiedy pamięć zawodzi"

 •  Kraków - warto wiedzieć
  - Marian Nowy, Kłopoty z "Damą"   (str 5)
 

 

 • Tworzenie klimatu przyjaznego wsparcia dla realizacji dobrych pomysłów
  - z Krzysztofem Janem Kurzydłowskim rozmawia Andrzej M. Kobos   (str 1-3)

 • zaPAU   (str 4)
  -
  J. Krzysztof Lenartowicz, W sprawie MOCAK-u

 • Wydarzenia   (str 5)
  - Na szlakach życia i nauki - Andrzej Pelczar (1937-2010)

 • Kraków - warto wiedzieć   (str 6)
  - Marian Nowy, Młodzież polska poza krajem
 

 
Numer 129

 • Tadeusz Mazowiecki Członkiem Honorowym Polskiej Akademii Umiejętności  (str 1)

 • Wojciech A. Dziembowski, Nagroda im. Mariana Mięsowicza PAU - 2011  (str 2)

 • Janusz Limon, Nagroda im. Tadeusza Browicza PAU - 2011  (str 3)

 • Grzegorz Chomicki, Wyróżnienie Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych - 2011  (str 4)


 • Wydawnictwo PAU poleca...  (str 4)

 • Janusz Limon, Gdański onkolog profesor Jacek Jassem laureatem nagrody "Wybitny Polak"   (str 5)

 • Magdalena Bajer, W stronę komunikacji naukowej  (str 5) 
 • Jerzy Wyrozumski, Tadeusz Mazowiecki członkiem honorowym PAU  (str 1)

 • Krzysztof Maślanka, Matematyka i piękno  (str 2-3)


 • zaPAU   (str 4)
  - Adam Korpak, Wędrówki osłów  .
 
 

Subskrypcja

Subskrypcja

Bezpłatną elektroniczną prenumeratę „PAUzy Akademickiej”
można zamówić wysyłając zgłoszenie mailowe pod adresem

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 W treści zgłoszenia mailowego prosimy podać adres e-mail, na który będzie
przesyłana „PAUza Akademicka” oraz umieścić poniższe sformułowanie,
które jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Akademię Umiejętności
adresu e-mail podanego w zgłoszeniu mailowym
w celu subskrypcji „PAUzy Akademickiej” zgodnie z polityką prywatności.
Zamawiam bezpłatną elektroniczną prenumeratę „PAUzy Akademickiej”
na adres: ...

Polityka prywatności

 

Numery archiwalne

Zapraszamy także do lektury numerów archiwalnych

(kliknij w wybrany numer)
  
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 / 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24
25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 / 34 . 35 . 36 / 37 . 38 . 39 . 40 . 41 / 42 . 43 . 44 . 45 . 46
47 . 48 . 49 . 50 . 51 . 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . 57 . 58 . 59 . 60 - 62 . 63 . 64 . 65 . 66 . 67 . 68 . 69
70 . 71 . 72 . 73 . 74 . 75 / 76 . 77 . 78 . 79 . 80 . 81 . 82 . 83 . 84 . 85 . 86 . 87 . 88 . 89 . 90 . 91
92 . 93 . 94 . 95 . 96 . 97 . 98 . 99 . 100 . 101 . 102 . 103 - 105 . 106 . 107 . 108 . 109 . 110 . 111
112 . 113 . 114 . 115 . 116 . 117 . 118 . 119 . 120 / 121 . 122 . 123 . 124 / 125 . 126 . 127 . 128
129 . 130 . 131 . 132 . 133 / 134 . 135 . 136 . 137 . 138 . 139 / 140 . 141 . 142 . 143 . 144 . 145
146 . 147 - 149 . 150 . 151 . 152 . 153 . 154 . 155 . 156 . 157 . 158 . 159 . 160 . 161 . 162 / 163
164 . 165 / 166 . 167 . 168 . 169 . 170 . 171 . 172 . 173 . 174 . 175 . 176 . 177 . 178 . 179 . 180
181 . 182 . 183 . 184 . 185 . 186 . 187 . 188 . 189 . 190 - 192 . 193 . 194 . 195 . 196 . 197 . 198
199 . 200 . 201 . 202 . 203 . 204 . 205 . 206 . 207 . 208 / 209 . 210 . 211 . 212 . 213 . 214 . 215
216 . 217 . 218 . 219 . 220 . 221 . 222 . 223 . 224 . 225 . 226 . 227 . 228 . 229 . 230 . 231 . 232
233 - 235 . 236 . 237 . 238 . 239 . 240 . 241 . 242 . 243 . 244 . 245 . 246 . 247 . 248 . 249 . 250
251 . 252 . 253 . 254 . 255 . 256 . 257 . 258 . 259 . 260 . 261 . 262 . 263 . 264 . 265 . 266 . 267
268 . 269 . 270 . 271 . 272 . 273 . 274 . 275 . 276 . 277 - 279 . 280 . 281 . 282 . 283 . 284 . 285
286 . 287 . 288 . 289 . 290 . 291 / 292 . 293 . 294 . 295 . 296 . 297 . 298 . 299 . 300 . 301 . 302
303 . 304 . 305 . 306 . 307 . 308 . 309 . 310 . 311 . 312 . 313 . 314 . 315 . 316 . 317 . 318
319 - 321 . 322 . 323 . 324 . 325 . 326 . 327 . 328 . 329 . 330 . 331 . 332 . 333 / 334 . 335 . 336
337 . 338 / 339 . 340 . 341 . 342 . 343 . 344 . 345 . 346 . 347 . 348 . 349 . 350 . 351 . 352 . 353
354 . 355 . 356 . 357 . 358 . 359 . 360 . 361 . 362 . 363 . 364 / 365 . 366 . 367 . 368 . 369 . 370
371 . 372 . 373 . 374 . 375 . 376 . 377 . 378 . 379 . 380 - 381 . 382 . 383 . 384 . 385 . 386 . 387
388 . 389 . 390 . 391 . 392 . 393 . 394 . 395 . 396 . 397 . 398 . 399 . 400 . 401 . 402 . 403 . 404
405 . 406 . 407 - 408 . 409 . 410 . 411 . 412 . 413 . 414 . 415 . 416 . 417 . 418 . 419 . 420 . 421
422 . 423 . 424 . 425 . 426 . 427 . 428 . 429 . 430 . 431 . 432 . 433 . 434 . 435 . 436 . 437 . 438
439 . 440 . 441 . 442 . 443 . 444 . 445 . 446 . 447 . 448 . 449 . 450 - 451 . 452 . 453 . 454 . 455
456 . 457 . 458 . 459 . 460 . 461 . 462 . 463 . 464 . 465 . 466 . 467 . 468 . 469 . 470 . 471 . 472
473 - 474 . 475 . 476 . 477 . 478 . 479 . 480 . 481 . 482 . 483 . 484 . 485 . 486 . 487 . 488 - 489
490 . 491 . 492 . 493 - 494 . 495 . 496 . 497 . 498 . 499 . 500 . 501 . 502 . 503 . 504 . 505 . 506
507 . 508 . 509-510 . 511 . 512 . 513 . 514 . 515 . 516 . 517 . 518 . 519 . 520 . 521 . 522 . 523
524 . 525 . 526 . 527 . 528 . 529 . 530 . 531 . 532 . 533 . 534 . 535 . 536 . 537-538 . 539 . 540
541 . 542 . 543 . 544 . 545 . 546 . 547 . 548 . 549 . 550 . 551 . 552 . 553 . 554 . 555 . 556 . 557
559 . 558 . 560 . 561 . 562 . 563 . 564 . 565 . 566 . 567 . 568 . 569 . 570 . 571 . 572 . 573 . 574
575 . 576 . 577 . 578 . 579 . 580 . 581-582 . 583 . 584 . 585
© 2022 PAUza
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.