Indeks autorski

INDEKS  AUTORSKI

(kliknij tutaj). . . A . . . . B . . . . C . . . . Ć . . .

. . . D . . . . E . . . . F . . . . G . . .

. . . H . . . .  I  . . . . J . . . . K . . .

. . . L . . . . Ł . . . . M . . . . N . . .

. . . O . . . . P . . . . R . . . . S . . .

. . . Ś . . . . T . . . . U . . . . V . . .

. . . W . . . . Z . . . . Ź . . . . Ż . . .

 


Strona główna arrow 2010 (88-104)

Spis zawartości numerów:  2010  (nr 88 – 104)

  • Magdalena Bajer, Rocznice i początki   (str 3)


 • zaPAU   (str 4)
  - Stary Zgred, Starego Zgreda przepis na karierę naukową • Andrzej M. Kobos, Imago Poloniae Tomasza Niewodniczańskiego w Zamku Królewskim   (str 3), dok. (str 4)


 

 • Henryk Samsonowicz, Czy nauki historyczne ulegały zmianom po II wojnie światowej   (str 1)
 • Stanisław Salmonowicz, O naukach historycznych ...   (str 2)
 • Jerzy A. Janik, Fizyka wkracza w metafizykę: Postać a Rzeczywistość   (str 3)
 • Henryk Markiewicz, Powojenne przełomy w nauce o literaturze   (str 4)

  • Jerzy Kolendo, Źródła pisane i źródła archeologiczne w badaniach
  nad dziejami ziem Polski w starożytności  
  (str 1), dok. (str 2)
 • Theo Ruijgrok, Organization, Funding and Evaluation of Scientific Research
  in The Netherlands  
  (str 3), dok. (str 4)

  • Kraków - warto wiedzieć
   -
   Marian Nowy, Pomiędzy sztuką a nauką   (str 5), dok. (str 6)
 • Gerard Labuda, O historiografii polskiej po roku 1945


 
 • Krzysztof Maślanka, Nagrody Naukowe im. Mikołaja Kopernika w roku 2010   (str 1)
 • Marek Langner, Transfer wiedzy między nauką i gospodarką - z perspektywy jednego przedsięwzięcia   (str 2), dok. (str 3)

 • zaPAU
  - Andrzej Czarnecki, Muzeum zegarków Patek Philippe w Genewie   (str 4)
  -
  Galeria zdjęć zegarów   (str 5)

 • Kraków - warto wiedzieć
  -
  Marian Nowy, Kultury dalekie i bliskie   (str 6) • Paweł Valde-Nowak, Jana Machnika karpackie misje  (str 1), dok. (str 2)
 • O archeologii pradziejowej, Z Janem Machnikiem rozmawia Andrzej M. Kobos
  (str 3), dok. (str 4) • Andrzej Białas, Konkurencja, współpraca   (str 1)
 • Grażyna Odyniec, Jak to się robi w Stanach Zjednoczonych?   (str 2), dok.  (str 3)
 • Johann Rafelski, Dobity przez granty   (str 4)

 • Kraków - warto wiedzieć
  -
  Marian Nowy, Kłopoty z postępem   (str 5) • Magdalena Bajer, Cuda nad Wisłą   (str 1)

 • zaPAU  
  -
  Słynne ostatnie słowa   (str 4)Numer 97

 • Jerzy Wyrozumski, O upamiętnienie profesorów lwowskich
  pomordowanych w 1941 r.
     (str 1)
 • Magdalena Bajer, Zwierzenie kata   (str 3) • Andrzej Białas, Towarzystwa i Samorząd   (str 1)
 • Theo W. Ruijgrok, The Daily Life of a Dutch Physicist   (str 2)
 • Marek Gazdzicki, Gold-diggers and Monopoly in Science   (str 3)

 • zaPAU
  -
  Idzie młodość!   (str 4)
  -
  Świat Andrzeja Mleczki   (str 4)

 • Kraków - warto wiedzieć
  -
  Marian Nowy, Trzeci Kongres   (str 5)Numer 99

 • Janusz K. Kozłowski, Prezentacje polskich uczonych na wiek XXI
  - Krzysztof M. Ciałowicz,Tell el-Farcha - zapomniana stolica Egiptu w Delcie Nilu
  (str 1-4)

 • Kraków - warto wiedzieć
  -
  Marian Nowy, Bracia z Myszakowa   (str 5-6) • Barbara Kudrycka, Ważny głos w dyskusji o nauce   (str 1)
 • Katarzyna Chałasińska-Macukow, Równania i polityka   (str 2)
 • Andrzej Białas, Sto lat!   (str 3)
 • Jerzy Wyrozumski, Czym jest i czym powinna być "PAUza Akademicka"   (str 3)
 • Jerzy Wyrozumski, Stypendia im. Anny Dyaczyńskiej i Zbigniewa Hermanów   (str 4)
 • Jerzy A. Janik, Setny numer "PAUzy" skłania do refleksji   (str 4)
 • Magdalena Bajer, Mrzonki jubileuszowe   (str 5)

 • zaPAU
  -
  Andrzej Michał Kobos, Sen złoty o "PAUzie"   (str 6)
 • Władysław Stróżewski, In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus charitas  
  (str 1)
 • Stanisław Mrówczyński, Mierzenie nauki   (str 2-3)
 • Jerzy Pelc, Program Index Plus  (str 3)

 • zaPAU
  -
  Cywilizacja kłótni   (str 4)

 • Kraków - warto wiedzieć
  -
  Marian Nowy, W kręgu przyrody   (str 5-6)

 • Andrzej Pilc, Do czterech razy sztuka?  (str 1)
 • Marek Kuś, Wskaźniki bibliometryczne i kategoryzacja instytucji naukowych  
  (str 2)
 • Jadwiga Puzynina, Jakie wartości współtworzą "duszę" Europy u progu XXI wieku 
  (str 3-4)


 • Kraków - warto wiedzieć
  -
  Marian Nowy, Archiwa i nowoczesność   (str 7-8)

 Numer 103-104 (-105)
   [potrójny numer świąteczny]

 • Życzenia  (str 1-2)
 • Jadwiga Puzynina, O książce Magdaleny Bajer Jak wierzą uczeni   (str 3-4)
 • Janina Kraupe, Spotkania z Tadeuszem Kantorem   (str 5-8)
 • Katarzyna Marciniak, Po co mitologia? - Świat współczesny w zwierciadle mitu   (str 9-11)

 • zaPAU
  -
  Andrzej M. Kobos, Patek Philippe Szlichcińskich   (str 12)

 • Kraków - warto wiedzieć
  -
  Marian Nowy, IFJ w Kosmosie   (str 13-16)


 

Numery archiwalne

Zapraszamy także do lektury numerów archiwalnych

(kliknij w wybrany numer)
  
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 / 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24
25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 / 34 . 35 . 36 / 37 . 38 . 39 . 40 . 41 / 42 . 43 . 44 . 45 . 46
47 . 48 . 49 . 50 . 51 . 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . 57 . 58 . 59 . 60 - 62 . 63 . 64 . 65 . 66 . 67 . 68 . 69
70 . 71 . 72 . 73 . 74 . 75 / 76 . 77 . 78 . 79 . 80 . 81 . 82 . 83 . 84 . 85 . 86 . 87 . 88 . 89 . 90 . 91
92 . 93 . 94 . 95 . 96 . 97 . 98 . 99 . 100 . 101 . 102 . 103 - 105 . 106 . 107 . 108 . 109 . 110 . 111
112 . 113 . 114 . 115 . 116 . 117 . 118 . 119 . 120 / 121 . 122 . 123 . 124 / 125 . 126 . 127 . 128
129 . 130 . 131 . 132 . 133 / 134 . 135 . 136 . 137 . 138 . 139 / 140 . 141 . 142 . 143 . 144 . 145
146 . 147 - 149 . 150 . 151 . 152 . 153 . 154 . 155 . 156 . 157 . 158 . 159 . 160 . 161 . 162 / 163
164 . 165 / 166 . 167 . 168 . 169 . 170 . 171 . 172 . 173 . 174 . 175 . 176 . 177 . 178 . 179 . 180
181 . 182 . 183 . 184 . 185 . 186 . 187 . 188 . 189 . 190 - 192 . 193 . 194 . 195 . 196 . 197 . 198
199 . 200 . 201 . 202 . 203 . 204 . 205 . 206 . 207 . 208 / 209 . 210 . 211 . 212 . 213 . 214 . 215
216 . 217 . 218 . 219 . 220 . 221 . 222 . 223 . 224 . 225 . 226 . 227 . 228 . 229 . 230 . 231 . 232
233 - 235 . 236 . 237 . 238 . 239 . 240 . 241 . 242 . 243 . 244 . 245 . 246 . 247 . 248 . 249 . 250
251 . 252 . 253 . 254 . 255 . 256 . 257 . 258 . 259 . 260 . 261 . 262 . 263 . 264 . 265 . 266 . 267
268 . 269 . 270 . 271 . 272 . 273 . 274 . 275 . 276 . 277 - 279 . 280 . 281 . 282 . 283 . 284 . 285
286 . 287 . 288 . 289 . 290 . 291 / 292 . 293 . 294 . 295 . 296 . 297 . 298 . 299 . 300 . 301 . 302
303 . 304 . 305 . 306 . 307 . 308 . 309 . 310 . 311 . 312 . 313 . 314 . 315 . 316 . 317 . 318
319 - 321 . 322 . 323 . 324 . 325 . 326 . 327 . 328 . 329 . 330 . 331 . 332 . 333 / 334 . 335 . 336
337 . 338 / 339 . 340 . 341 . 342 . 343 . 344 . 345 . 346 . 347 . 348 . 349 . 350 . 351 . 352 . 353
354 . 355 . 356 . 357 . 358 . 359 . 360 . 361 . 362 . 363 . 364 / 365 . 366 . 367 . 368 . 369 . 370
371 . 372 . 373 . 374 . 375 . 376 . 377 . 378 . 379 . 380-381 . 382 . 383 . 384 . 385 . 386 . 387
388 . 389 . 390 . 391 . 392 . 393 . 394 . 395 . 396 . 397 . 398 . 399 . 400 . 401 . 402 . 403 . 404
405 . 406 . 407-408 . 409 . 410 . 411 . 412 . 413 . 414 . 415 . 416 . 417 . 418 . 419 . 420 . 421
422 . 423 . 424 . 425 . 426 . 427 . 428 . 429 . 430 . 431 . 432 . 433 . 434
© 2018 PAUza
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.