Indeks autorski

INDEKS  AUTORSKI

(kliknij tutaj). . . A . . . . B . . . . C . . . . Ć . . .

. . . D . . . . E . . . . F . . . . G . . .

. . . H . . . .  I  . . . . J . . . . K . . .

. . . L . . . . Ł . . . . M . . . . N . . .

. . . O . . . . P . . . . R . . . . S . . .

. . . Ś . . . . T . . . . U . . . . V . . .

. . . W . . . . Z . . . . Ź . . . . Ż . . .

 


Strona główna arrow 2009 (20-44)

Spis zawartości numerów:  2009  (nr 20 – 44)

 • Mariusz Cichoń i Adam Łomnicki, Jak rozstrzygać konkursy o granty?  (str 1)
 • Jerzy Fedorowski – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych 
  (str 2), dok. (str 3)
 • Leszek Ceremużyński – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych 
  (str 3)

 • zaPAU  (str 4)
  - Salon

  - Świat Andrzeja Mleczki Numer 21

 • Karol Musioł, Trwająca wizja Niewodniczańskiego  (str 1), dok. (str 2)
 • Wiesław Czyż – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (str 2)
 • Ryszard Tadeusiewicz – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych 
  (str 3)

 • zaPAU  (str 4)
  - Z prądem czy pod prąd?Numer 22

 • Katarzyna Chałasińska-Macukow, Głos o kondycji szkolnictwa wyższego w Polsce 
  (str 1)
  , dok. (str 2)
 • Jerzy Władysław Kawiak – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (str 2)
 • Wacław Walecki – Estreicherowie w Internecie  (str 3)

 • zaPAU  (str 4)
  - Mrówki

  - Zasłyszane
  - Świat Andrzeja MleczkiNumer 23

 • Andrzej Zoll, Czy ratyfikować „Konwencję Bioetyczną"?  (str 1)
 • Jerzy Niewodniczański, Renesans energetyki jądrowej?  (str 2)
 • Magdalena Bajer, Mierzą szanse i aspiracje  (str 3)

 • zaPAU  (str 4)
  - Andrzej Szczeklik, O stylu naukowym
  - Świat Andrzeja MleczkiNumer 24

 • Wznowiona Nagroda Polskiej Akademii Umiejętności im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego  (str 1)
 • Janusz Limon, Zapłodnienie in vitro w leczeniu niepłodności – propozycja rozwiązania problemu w Polsce  (str 2)
 • Włodzimierz Ostrowski, Zapłodnienie in vitro w leczeniu niepłodności – propozycja rozwiązania problemu w Polsce  (str 2)
 • Adam Łomnicki – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (str 3)

 • zaPAU  (str 4)
  - Nauka planowana

  - Z teki Sebastiana KudasaNumer 25

 • Jadwiga Puzynina, O Programie Rozwoju Polskiej Humanistyki  (str 1)
 • January Weiner, Hiszpański ranking  (str 2)
 • Wiktor Niedzicki, Zajęcie dla entuzjastów  (str 3)

 • zaPAU  (str 4)
  - Andrzej Szczeklik, Sługa dwóch panów
  -
  Co góry mogą dać fizykowi?Numer 26

W numerze relacja
z uroczystości obchodów 100. rocznicy śmierci Erazma Józefa Jerzmanowskiego herbu Dołęga
oraz wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego

 • Andrzej Białas, wystąpienie na uroczystości wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego  (str 1)
 • Marek Nawara, wystąpienie na uroczystości wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego  (str 2)
 • Jerzy Wyrozumski, W stulecie śmierci Erazma Jerzmanowskiego  (str 3)
 • Janina Ochojska-Okońska, wystąpienie na uroczystości wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego  (str 4)

 • zaPAU  (str. 5)
  - Janina Kraupe, Rembrandt – 1947Numer 27

 • Alina Nowicka-Jeżowa, O Programie Rozwoju Polskiej Humanistyki  (str 1)
 • Andrzej K. Tarkowski i Marek Maleszewski, Zapłodnienie pozaustrojowe (in vitro)
  i zarodek ludzki – spory bez perspektywy kompromisu 
  (str 2), dok. (str 3)
 • Janusz Tazbir, Daremne prostowanie błędów  (str 3)
Numer 28

 • Henryk Samsonowicz, O Programie Rozwoju Polskiej Humanistyki  (str 1)
 • Andrzej Bogusławski, O Programie Rozwoju Polskiej Humanistyki  (str 1)
 • Magdalena Bajer, In dubio pro vita  (str 2)
 • Andrzej Jajszczyk, Recepta na sukces  (str 3)

 • zaPAU  (str 4)
  - O blogu: ,,Świat: Jak To Działa?"

  - Zasłyszane
  - Z teki Sebastiana KudasaNumer 29

 • Stanisław Stabryła, O Programie Rozwoju Polskiej Humanistyki  (str 1)
 • Zofia Włodek, O Programie Rozwoju Polskiej Humanistyki  (str 1)
 • Magdalena Bajer, Bezsporna wersja polityki historycznej  (str 2)
 • Leszek Stoch – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (str 3)

 • zaPAU  (str 4)
  - Bywały bankiety...Numer 30

 • Jan Woleński, O Programie Rozwoju Polskiej Humanistyki  (str 1)
 • Gerard Labuda, O Programie Rozwoju Polskiej Humanistyki  (str 2), dok. (str 3)

 • zaPAU  (str 4)
  - Andrzej Sitarz, Historia o złotej rybce  Numer 31

 • Krzysztof Birkenmajer, Polacy na Spitsbergenie  (str 1), dok. (str 2)
 • Magdalena Bajer, Sirko w kadej jurcie  (str 3)

 • zaPAU  (str 4)
  - Kup, bedziesz miał dwóch...

  - Świat Andrzeja MleczkiNumer 32

 • Tadeusz Kaczorek, List z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów  (str 1)
 • Julian Maślanka, O Programie Rozwoju Polskiej Humanistyki  (str 2)
 • Jerzy Starnawski, O Programie Rozwoju Polskiej Humanistyki  (str 2)
 • Andrzej Pelczar, O 6. Europejskim Kongresie Matematyki w 2012 r.  (str 3)

 • zaPAU  (str 4)
  - Andrzej Szczeklik, PAUeczka Akademicka
  - Świat Andrzeja MleczkiNumer 33/34  [Podwójny numer świąteczny] 

 • Jerzy Bartmiński, O Programie Rozwoju Polskiej Humanistyki   (str 1)
 • Aleksander Guterch – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych 
  (str 2)
 • Jerzy Fedorowski – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (str 2)
 • Krzysztof Globisz, Aktor i współczesność  (str 3), dok. (str 4)
 • Magdalena Bajer, Między Noblistów  (str 5)

 • zaPAU  (str 6)
  - Ze Stanisława UlamaNumer 35

 • Wymiana listów  (Jan Prokop – Andrzej Białas)  (str 1)
 • Zbigniew Chłap, Biotechnologia a „etyka nieodpowiedzialności"  (str 2), dok. (str 3)
 • Adam Łomnicki, Polemika o czasopismach naukowych  (str 3)

 • zaPAU  (str 4)
  - O priorytetach
  - Świat Andrzeja MleczkiNumer 36/37

 • Andrzej Fuliński, Podniesienie jakości doktoratów  (str 1)
 • Maciej Żylicz, Polemika do polemiki o czasoposmach naukowych  (str 2)
 • Magdalena Bajer, Kara infamii?  (str 3)
 • J. Krzysztof Lenartowicz, Wieżowce w Krakowie?  (str 4), dok. (str 5)

 • zaPAU  (str 6)
  - Scenariusz projektu nagrodzonego II nagrodą Międzynarodowego Triennale Architektury w Krakowie 2009Numer 38

 • Adam Łomnicki, Otwarty dostęp – open access do czasopism naukowych 
  (str 1), dok. (str 2)
 • Karol Życzkowski – wypowiedź w dyskusji o czasoposmach naukowych  (str 2)
 • Michał Praszałowicz – wypowiedź w dyskusji o czasoposmach naukowych  (str 3)

 • zaPAU  (str 4)
  - Atmosfera
  - Świat Andrzeja MleczkiNumer 39


 • zaPAU  (str 4)
  - Jego nogi były w tym samym miejscu...
  Świat Andrzeja MleczkiNumer 40

 • Magdalena Bajer, Podniośle bez oficjalności  (str 1)
 • Andrzej Białas, List do redakcji  (str 2)
 • Ryszard Nycz, Na zakręcie: humanistyka, uniwersytet, reforma nauki  (str 3)

 • zaPAU  (str 4)
  - Zwyciężyli romantycy...Numer 41/42

4 czerwca 1989 – w dwadzieścia lat później

W dniu 19 maja w Polskiej Akademii Umiejętności odbyło się spotkanie
członków PAU i gości honorowych
z Panami Lechem Wałęsą i Tadeuszem Mazowieckim

Zorganizowane zostało z okazji 20. rocznicy
pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce
oraz odzyskania wolności i upadku komunizmu w Europie Środkowej

W numerze publikujemy wszystkie wystąpienia:

 • Andrzej Białas, Powitanie  (str 1)
 • Władysław Stróżewski, O wartości zdarzeń  (str 2)
 • Andrzej Zoll, Uczciwe wybory – osiągnięcie polskiej demokracji  (str 3)
 • Piotr Sztompka, Cud 1989 roku w perspektywie socjologicznej  (str 4)
 • Tadeusz Mazowiecki, Polska zasługuje, aby Polacy mieli poczucie satysfakcji  (str 5)
 • Lech Wałęsa, Zaproponować Polskę, Europę i Świat ...  (str 6), dok. (str 7)

oraz zdjęcia ze spotkania  (str 8)Numer 43

 • Andrzej M. Kobos, Ryszard Otręba – Grafika ciszy  (str 1), dok. (str 4)
 • Jan Albrecht, Wspomnienie o Witoldzie Karczewskim  (str 2), dok. (str 3)
 • Adam Łomnicki, Finansowanie najwybitniejszych...  (str 3)


 • Kraków – warto wiedzieć  (str 6)
  - Marian Nowy, Architekci Krakowa za granicąNumer 44

 • Maria Nowakowska, Europejska Przestrzeń Badawcza  (str 1), cd. (str 2), dok. (str 3)
 • Widz w średniowiecznej zbroi  (str 4), dok. (str 5), z Zofią Gołubiew,
  dyrektorem Muzeum Narodowego w Krakowie rozmawia Marian Nowy
 • Kazimierz Grotowski, Energetyka jądrowa – nowe możliwości  (str 6), dok. (str 8)
 • Tom Brzustowski (tłum. A.M. Kobos), Matematyka – nowe oczy nauki 
  (str 7), dok. (str 8)
 • Gian-Carlo Rota (tłum. A.M. Kobos), Stan Ulam  (str 9)
 • Gian-Carlo Rota (tłum. A.M. Kobos), Przepadła Kawiarnia  (str 10)

 • zaPAU  (str 11)
  - Artur Marya Swinarski, Serce Prometeusza
  - Świat Andrzeja Mleczki

 • Kraków – warto wiedzieć  (str 12)
  - Krakowska Rada Konsultacyjna – wspólna inicjatywa Krakowa i naukowców,
  z Jackiem Majchrowskim, Prezydentem Miasta Krakowa rozmawia Marian Nowy


 
 

Numery archiwalne

Zapraszamy także do lektury numerów archiwalnych

(kliknij w wybrany numer)
  
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 / 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24
25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 / 34 . 35 . 36 / 37 . 38 . 39 . 40 . 41 / 42 . 43 . 44 . 45 . 46
47 . 48 . 49 . 50 . 51 . 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . 57 . 58 . 59 . 60 - 62 . 63 . 64 . 65 . 66 . 67 . 68 . 69
70 . 71 . 72 . 73 . 74 . 75 / 76 . 77 . 78 . 79 . 80 . 81 . 82 . 83 . 84 . 85 . 86 . 87 . 88 . 89 . 90 . 91
92 . 93 . 94 . 95 . 96 . 97 . 98 . 99 . 100 . 101 . 102 . 103 - 105 . 106 . 107 . 108 . 109 . 110 . 111
112 . 113 . 114 . 115 . 116 . 117 . 118 . 119 . 120 / 121 . 122 . 123 . 124 / 125 . 126 . 127 . 128
129 . 130 . 131 . 132 . 133 / 134 . 135 . 136 . 137 . 138 . 139 / 140 . 141 . 142 . 143 . 144 . 145
146 . 147 - 149 . 150 . 151 . 152 . 153 . 154 . 155 . 156 . 157 . 158 . 159 . 160 . 161 . 162 / 163
164 . 165 / 166 . 167 . 168 . 169 . 170 . 171 . 172 . 173 . 174 . 175 . 176 . 177 . 178 . 179 . 180
181 . 182 . 183 . 184 . 185 . 186 . 187 . 188 . 189 . 190 - 192 . 193 . 194 . 195 . 196 . 197 . 198
199 . 200 . 201 . 202 . 203 . 204 . 205 . 206 . 207 . 208 / 209 . 210 . 211 . 212 . 213 . 214 . 215
216 . 217 . 218 . 219 . 220 . 221 . 222 . 223 . 224 . 225 . 226 . 227 . 228 . 229 . 230 . 231 . 232
233 - 235 . 236 . 237 . 238 . 239 . 240 . 241 . 242 . 243 . 244 . 245 . 246 . 247 . 248 . 249 . 250
251 . 252 . 253 . 254 . 255 . 256 . 257 . 258 . 259 . 260 . 261 . 262 . 263 . 264 . 265 . 266 . 267
268 . 269 . 270 . 271 . 272 . 273 . 274 . 275 . 276 . 277 - 279 . 280 . 281 . 282 . 283 . 284 . 285
286 . 287 . 288 . 289 . 290 . 291 / 292 . 293 . 294 . 295 . 296 . 297 . 298 . 299 . 300 . 301 . 302
303 . 304 . 305 . 306 . 307 . 308 . 309 . 310 . 311 . 312 . 313 . 314 . 315 . 316 . 317 . 318
319 - 321 . 322 . 323 . 324 . 325 . 326 . 327 . 328 . 329 . 330 . 331 . 332 . 333 / 334 . 335 . 336
337 . 338 / 339 . 340 . 341 . 342 . 343 . 344 . 345 . 346 . 347 . 348 . 349 . 350 . 351 . 352 . 353
354 . 355 . 356 . 357 . 358 . 359 . 360 . 361 . 362 . 363 . 364 / 365 . 366 . 367 . 368 . 369 . 370
371 . 372 . 373 . 374 . 375 . 376 . 377 . 378 . 379 . 380-381 . 382 . 383 . 384 . 385 . 386 . 387
388 . 389 . 390 . 391 . 392 . 393 . 394 . 395 . 396 . 397 . 398 . 399 . 400 . 401 . 402 . 403 . 404
405 . 406 . 407-408 . 409 . 410 . 411 . 412 . 413 . 414 . 415 . 416 . 417 . 418 . 419 . 420 . 421
422 . 423 . 424 . 425 . 426 . 427 . 428 . 429 . 430 . 431 . 432 . 433 . 434
© 2018 PAUza
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.