Indeks autorski

INDEKS  AUTORSKI

(kliknij tutaj). . . A . . . . B . . . . C . . . . Ć . . .

. . . D . . . . E . . . . F . . . . G . . .

. . . H . . . .  I  . . . . J . . . . K . . .

. . . L . . . . Ł . . . . M . . . . N . . .

. . . O . . . . P . . . . R . . . . S . . .

. . . Ś . . . . T . . . . U . . . . V . . .

. . . W . . . . Z . . . . Ź . . . . Ż . . .

 


Strona główna arrow 2009 (20-44)

Spis zawartości numerów:  2009  (nr 20 – 44)

 • Mariusz Cichoń i Adam Łomnicki, Jak rozstrzygać konkursy o granty?  (str 1)
 • Jerzy Fedorowski – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych 
  (str 2), dok. (str 3)
 • Leszek Ceremużyński – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych 
  (str 3)

 • zaPAU  (str 4)
  - Salon

  - Świat Andrzeja Mleczki Numer 21

 • Karol Musioł, Trwająca wizja Niewodniczańskiego  (str 1), dok. (str 2)
 • Wiesław Czyż – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (str 2)
 • Ryszard Tadeusiewicz – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych 
  (str 3)

 • zaPAU  (str 4)
  - Z prądem czy pod prąd?Numer 22

 • Katarzyna Chałasińska-Macukow, Głos o kondycji szkolnictwa wyższego w Polsce 
  (str 1)
  , dok. (str 2)
 • Jerzy Władysław Kawiak – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (str 2)
 • Wacław Walecki – Estreicherowie w Internecie  (str 3)

 • zaPAU  (str 4)
  - Mrówki

  - Zasłyszane
  - Świat Andrzeja MleczkiNumer 23

 • Andrzej Zoll, Czy ratyfikować „Konwencję Bioetyczną"?  (str 1)
 • Jerzy Niewodniczański, Renesans energetyki jądrowej?  (str 2)
 • Magdalena Bajer, Mierzą szanse i aspiracje  (str 3)

 • zaPAU  (str 4)
  - Andrzej Szczeklik, O stylu naukowym
  - Świat Andrzeja MleczkiNumer 24

 • Wznowiona Nagroda Polskiej Akademii Umiejętności im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego  (str 1)
 • Janusz Limon, Zapłodnienie in vitro w leczeniu niepłodności – propozycja rozwiązania problemu w Polsce  (str 2)
 • Włodzimierz Ostrowski, Zapłodnienie in vitro w leczeniu niepłodności – propozycja rozwiązania problemu w Polsce  (str 2)
 • Adam Łomnicki – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (str 3)

 • zaPAU  (str 4)
  - Nauka planowana

  - Z teki Sebastiana KudasaNumer 25

 • Jadwiga Puzynina, O Programie Rozwoju Polskiej Humanistyki  (str 1)
 • January Weiner, Hiszpański ranking  (str 2)
 • Wiktor Niedzicki, Zajęcie dla entuzjastów  (str 3)

 • zaPAU  (str 4)
  - Andrzej Szczeklik, Sługa dwóch panów
  -
  Co góry mogą dać fizykowi?Numer 26

W numerze relacja
z uroczystości obchodów 100. rocznicy śmierci Erazma Józefa Jerzmanowskiego herbu Dołęga
oraz wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego

 • Andrzej Białas, wystąpienie na uroczystości wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego  (str 1)
 • Marek Nawara, wystąpienie na uroczystości wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego  (str 2)
 • Jerzy Wyrozumski, W stulecie śmierci Erazma Jerzmanowskiego  (str 3)
 • Janina Ochojska-Okońska, wystąpienie na uroczystości wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego  (str 4)

 • zaPAU  (str. 5)
  - Janina Kraupe, Rembrandt – 1947Numer 27

 • Alina Nowicka-Jeżowa, O Programie Rozwoju Polskiej Humanistyki  (str 1)
 • Andrzej K. Tarkowski i Marek Maleszewski, Zapłodnienie pozaustrojowe (in vitro)
  i zarodek ludzki – spory bez perspektywy kompromisu 
  (str 2), dok. (str 3)
 • Janusz Tazbir, Daremne prostowanie błędów  (str 3)
Numer 28

 • Henryk Samsonowicz, O Programie Rozwoju Polskiej Humanistyki  (str 1)
 • Andrzej Bogusławski, O Programie Rozwoju Polskiej Humanistyki  (str 1)
 • Magdalena Bajer, In dubio pro vita  (str 2)
 • Andrzej Jajszczyk, Recepta na sukces  (str 3)

 • zaPAU  (str 4)
  - O blogu: ,,Świat: Jak To Działa?"

  - Zasłyszane
  - Z teki Sebastiana KudasaNumer 29

 • Stanisław Stabryła, O Programie Rozwoju Polskiej Humanistyki  (str 1)
 • Zofia Włodek, O Programie Rozwoju Polskiej Humanistyki  (str 1)
 • Magdalena Bajer, Bezsporna wersja polityki historycznej  (str 2)
 • Leszek Stoch – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (str 3)

 • zaPAU  (str 4)
  - Bywały bankiety...Numer 30

 • Jan Woleński, O Programie Rozwoju Polskiej Humanistyki  (str 1)
 • Gerard Labuda, O Programie Rozwoju Polskiej Humanistyki  (str 2), dok. (str 3)

 • zaPAU  (str 4)
  - Andrzej Sitarz, Historia o złotej rybce  Numer 31

 • Krzysztof Birkenmajer, Polacy na Spitsbergenie  (str 1), dok. (str 2)
 • Magdalena Bajer, Sirko w kadej jurcie  (str 3)

 • zaPAU  (str 4)
  - Kup, bedziesz miał dwóch...

  - Świat Andrzeja MleczkiNumer 32

 • Tadeusz Kaczorek, List z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów  (str 1)
 • Julian Maślanka, O Programie Rozwoju Polskiej Humanistyki  (str 2)
 • Jerzy Starnawski, O Programie Rozwoju Polskiej Humanistyki  (str 2)
 • Andrzej Pelczar, O 6. Europejskim Kongresie Matematyki w 2012 r.  (str 3)

 • zaPAU  (str 4)
  - Andrzej Szczeklik, PAUeczka Akademicka
  - Świat Andrzeja MleczkiNumer 33/34  [Podwójny numer świąteczny] 

 • Jerzy Bartmiński, O Programie Rozwoju Polskiej Humanistyki   (str 1)
 • Aleksander Guterch – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych 
  (str 2)
 • Jerzy Fedorowski – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (str 2)
 • Krzysztof Globisz, Aktor i współczesność  (str 3), dok. (str 4)
 • Magdalena Bajer, Między Noblistów  (str 5)

 • zaPAU  (str 6)
  - Ze Stanisława UlamaNumer 35

 • Wymiana listów  (Jan Prokop – Andrzej Białas)  (str 1)
 • Zbigniew Chłap, Biotechnologia a „etyka nieodpowiedzialności"  (str 2), dok. (str 3)
 • Adam Łomnicki, Polemika o czasopismach naukowych  (str 3)

 • zaPAU  (str 4)
  - O priorytetach
  - Świat Andrzeja MleczkiNumer 36/37

 • Andrzej Fuliński, Podniesienie jakości doktoratów  (str 1)
 • Maciej Żylicz, Polemika do polemiki o czasoposmach naukowych  (str 2)
 • Magdalena Bajer, Kara infamii?  (str 3)
 • J. Krzysztof Lenartowicz, Wieżowce w Krakowie?  (str 4), dok. (str 5)

 • zaPAU  (str 6)
  - Scenariusz projektu nagrodzonego II nagrodą Międzynarodowego Triennale Architektury w Krakowie 2009Numer 38

 • Adam Łomnicki, Otwarty dostęp – open access do czasopism naukowych 
  (str 1), dok. (str 2)
 • Karol Życzkowski – wypowiedź w dyskusji o czasoposmach naukowych  (str 2)
 • Michał Praszałowicz – wypowiedź w dyskusji o czasoposmach naukowych  (str 3)

 • zaPAU  (str 4)
  - Atmosfera
  - Świat Andrzeja MleczkiNumer 39


 • zaPAU  (str 4)
  - Jego nogi były w tym samym miejscu...
  Świat Andrzeja MleczkiNumer 40

 • Magdalena Bajer, Podniośle bez oficjalności  (str 1)
 • Andrzej Białas, List do redakcji  (str 2)
 • Ryszard Nycz, Na zakręcie: humanistyka, uniwersytet, reforma nauki  (str 3)

 • zaPAU  (str 4)
  - Zwyciężyli romantycy...Numer 41/42

4 czerwca 1989 – w dwadzieścia lat później

W dniu 19 maja w Polskiej Akademii Umiejętności odbyło się spotkanie
członków PAU i gości honorowych
z Panami Lechem Wałęsą i Tadeuszem Mazowieckim

Zorganizowane zostało z okazji 20. rocznicy
pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce
oraz odzyskania wolności i upadku komunizmu w Europie Środkowej

W numerze publikujemy wszystkie wystąpienia:

 • Andrzej Białas, Powitanie  (str 1)
 • Władysław Stróżewski, O wartości zdarzeń  (str 2)
 • Andrzej Zoll, Uczciwe wybory – osiągnięcie polskiej demokracji  (str 3)
 • Piotr Sztompka, Cud 1989 roku w perspektywie socjologicznej  (str 4)
 • Tadeusz Mazowiecki, Polska zasługuje, aby Polacy mieli poczucie satysfakcji  (str 5)
 • Lech Wałęsa, Zaproponować Polskę, Europę i Świat ...  (str 6), dok. (str 7)

oraz zdjęcia ze spotkania  (str 8)Numer 43

 • Andrzej M. Kobos, Ryszard Otręba – Grafika ciszy  (str 1), dok. (str 4)
 • Jan Albrecht, Wspomnienie o Witoldzie Karczewskim  (str 2), dok. (str 3)
 • Adam Łomnicki, Finansowanie najwybitniejszych...  (str 3)


 • Kraków – warto wiedzieć  (str 6)
  - Marian Nowy, Architekci Krakowa za granicąNumer 44

 • Maria Nowakowska, Europejska Przestrzeń Badawcza  (str 1), cd. (str 2), dok. (str 3)
 • Widz w średniowiecznej zbroi  (str 4), dok. (str 5), z Zofią Gołubiew,
  dyrektorem Muzeum Narodowego w Krakowie rozmawia Marian Nowy
 • Kazimierz Grotowski, Energetyka jądrowa – nowe możliwości  (str 6), dok. (str 8)
 • Tom Brzustowski (tłum. A.M. Kobos), Matematyka – nowe oczy nauki 
  (str 7), dok. (str 8)
 • Gian-Carlo Rota (tłum. A.M. Kobos), Stan Ulam  (str 9)
 • Gian-Carlo Rota (tłum. A.M. Kobos), Przepadła Kawiarnia  (str 10)

 • zaPAU  (str 11)
  - Artur Marya Swinarski, Serce Prometeusza
  - Świat Andrzeja Mleczki

 • Kraków – warto wiedzieć  (str 12)
  - Krakowska Rada Konsultacyjna – wspólna inicjatywa Krakowa i naukowców,
  z Jackiem Majchrowskim, Prezydentem Miasta Krakowa rozmawia Marian Nowy


 
 

Subskrypcja

Subskrypcja

Bezpłatną elektroniczną prenumeratę „PAUzy Akademickiej”
można zamówić wysyłając zgłoszenie mailowe pod adresem

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 W treści zgłoszenia mailowego prosimy podać adres e-mail, na który będzie
przesyłana „PAUza Akademicka” oraz umieścić poniższe sformułowanie,
które jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Akademię Umiejętności
adresu e-mail podanego w zgłoszeniu mailowym
w celu subskrypcji „PAUzy Akademickiej” zgodnie z polityką prywatności.
Zamawiam bezpłatną elektroniczną prenumeratę „PAUzy Akademickiej”
na adres: ...

Polityka prywatności

 

Numery archiwalne

Zapraszamy także do lektury numerów archiwalnych

(kliknij w wybrany numer)
  
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 / 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24
25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 / 34 . 35 . 36 / 37 . 38 . 39 . 40 . 41 / 42 . 43 . 44 . 45 . 46
47 . 48 . 49 . 50 . 51 . 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . 57 . 58 . 59 . 60 - 62 . 63 . 64 . 65 . 66 . 67 . 68 . 69
70 . 71 . 72 . 73 . 74 . 75 / 76 . 77 . 78 . 79 . 80 . 81 . 82 . 83 . 84 . 85 . 86 . 87 . 88 . 89 . 90 . 91
92 . 93 . 94 . 95 . 96 . 97 . 98 . 99 . 100 . 101 . 102 . 103 - 105 . 106 . 107 . 108 . 109 . 110 . 111
112 . 113 . 114 . 115 . 116 . 117 . 118 . 119 . 120 / 121 . 122 . 123 . 124 / 125 . 126 . 127 . 128
129 . 130 . 131 . 132 . 133 / 134 . 135 . 136 . 137 . 138 . 139 / 140 . 141 . 142 . 143 . 144 . 145
146 . 147 - 149 . 150 . 151 . 152 . 153 . 154 . 155 . 156 . 157 . 158 . 159 . 160 . 161 . 162 / 163
164 . 165 / 166 . 167 . 168 . 169 . 170 . 171 . 172 . 173 . 174 . 175 . 176 . 177 . 178 . 179 . 180
181 . 182 . 183 . 184 . 185 . 186 . 187 . 188 . 189 . 190 - 192 . 193 . 194 . 195 . 196 . 197 . 198
199 . 200 . 201 . 202 . 203 . 204 . 205 . 206 . 207 . 208 / 209 . 210 . 211 . 212 . 213 . 214 . 215
216 . 217 . 218 . 219 . 220 . 221 . 222 . 223 . 224 . 225 . 226 . 227 . 228 . 229 . 230 . 231 . 232
233 - 235 . 236 . 237 . 238 . 239 . 240 . 241 . 242 . 243 . 244 . 245 . 246 . 247 . 248 . 249 . 250
251 . 252 . 253 . 254 . 255 . 256 . 257 . 258 . 259 . 260 . 261 . 262 . 263 . 264 . 265 . 266 . 267
268 . 269 . 270 . 271 . 272 . 273 . 274 . 275 . 276 . 277 - 279 . 280 . 281 . 282 . 283 . 284 . 285
286 . 287 . 288 . 289 . 290 . 291 / 292 . 293 . 294 . 295 . 296 . 297 . 298 . 299 . 300 . 301 . 302
303 . 304 . 305 . 306 . 307 . 308 . 309 . 310 . 311 . 312 . 313 . 314 . 315 . 316 . 317 . 318
319 - 321 . 322 . 323 . 324 . 325 . 326 . 327 . 328 . 329 . 330 . 331 . 332 . 333 / 334 . 335 . 336
337 . 338 / 339 . 340 . 341 . 342 . 343 . 344 . 345 . 346 . 347 . 348 . 349 . 350 . 351 . 352 . 353
354 . 355 . 356 . 357 . 358 . 359 . 360 . 361 . 362 . 363 . 364 / 365 . 366 . 367 . 368 . 369 . 370
371 . 372 . 373 . 374 . 375 . 376 . 377 . 378 . 379 . 380 - 381 . 382 . 383 . 384 . 385 . 386 . 387
388 . 389 . 390 . 391 . 392 . 393 . 394 . 395 . 396 . 397 . 398 . 399 . 400 . 401 . 402 . 403 . 404
405 . 406 . 407 - 408 . 409 . 410 . 411 . 412 . 413 . 414 . 415 . 416 . 417 . 418 . 419 . 420 . 421
422 . 423 . 424 . 425 . 426 . 427 . 428 . 429 . 430 . 431 . 432 . 433 . 434 . 435 . 436 . 437 . 438
439 . 440 . 441 . 442 . 443 . 444 . 445 . 446 . 447 . 448 . 449 . 450 - 451 . 452 . 453 . 454 . 455
456 . 457 . 458 . 459 . 460 . 461 . 462 . 463 . 464 . 465 . 466 . 467 . 468 . 469 . 470 . 471 . 472
473 - 474 . 475 . 476 . 477 . 478 . 479 . 480 . 481 . 482 . 483 . 484 . 485 . 486 . 487 . 488 - 489
490 . 491 . 492 . 493 - 494 . 495 . 496 . 497 . 498 . 499 . 500 . 501 . 502 . 503 . 504 . 505 . 506
507 . 508 . 509-510 . 511 . 512 . 513 . 514 . 515 . 516 . 517 . 518 . 519 . 520 . 521 . 522 . 523
524 . 525 . 526 . 527 . 528 . 529 . 530 . 531 . 532 . 533 . 534 . 535 . 536 . 537-538 . 539 . 540
541 . 542 . 543 . 544 . 545 . 546 . 547 . 548 . 549 . 550 . 551 . 552 . 553 . 554 . 555 . 556 . 557
559 . 558 . 560 . 561 . 562 . 563 . 564 . 565 . 566 . 567 . 568 . 569 . 570 . 571 . 572 . 573 . 574
575 . 576 . 577 . 578
© 2021 PAUza
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.