Indeks autorski

INDEKS  AUTORSKI

(kliknij tutaj). . . A . . . . B . . . . C . . . . Ć . . .

. . . D . . . . E . . . . F . . . . G . . .

. . . H . . . .  I  . . . . J . . . . K . . .

. . . L . . . . Ł . . . . M . . . . N . . .

. . . O . . . . P . . . . R . . . . S . . .

. . . Ś . . . . T . . . . U . . . . V . . .

. . . W . . . . Z . . . . Ź . . . . Ż . . .

 


Strona główna arrow 2008 (1-19)

Spis zawartości numerów:  2008  (nr 1 – 19)


Numer 1

 • Andrzej Białas, Pierwszy krok  (str 1), dok. (str 2)
 • Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Najważniejsze wnioski 
  (str 1), dok. (str 7)
 • Andrzej Szczeklik, Cztery wątki  (str 2)
 • Tadeusz Luty, Refleksje nad kończącą się misją rektorską  (str 3), dok. (str 7)
 • Stanisław Mossakowski, Kopciuszek Europy  (str 4)
 • Jerzy Vetulani, Ciemno wszędzie?  (str 5)
 • Andrzej Borowski, Co nowego w staropolszczyźnie?  (str 6)
 • Andrzej Kobos, Kopernik rozmyślający Wszechświat  (str 7)
 • Lesław Peters, Dzieło dokończone po 60 latach  (str 8)

 • zaPAU (str 8)
  - Zasłyszane
  - Z teki Leszka Wojnara  


 
 
 • Zygmunt Kolenda, W polonijnym kręgu  (str 1)
 • Jerzy Wyrozumski, Bronisław Geremek nie żyje  (str 2)
 • Władysław Stróżewski, Tolerancja, neutralność, obojętność  (str 2)
 • Andrzej Romanowski, „Polski Słownik Biograficzny" ma problem  (str 3)
 • Stanisław Rodziński, Nie tylko podręczniki...  (str 4)
Numer 3

 • Michał Turała, U progu Nowej Fizyki  (str 1), dok. (str 2)
  [ aby zobaczyć galerię zdjęć z artykułu kliknij tutaj ]
 • Aleksander Koj, Po drogach uczonych  (str 3)
 • Jerzy Vetulani, Czytać o ludziach naprawdę ważnych 
  (Polski Słownik Biograficzny ma problem – c.d. dyskusji) (str 4)

 • Z teki Sebastiana Kudasa  (str 4)


Numer 4

 • II Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie
  – obszerne fragmenty wystąpienia Premiera RP Donalda Tuska (str 1), dok. (str 2)
 • Adam Łomnicki, O Europejskiej Radzie Badań Naukowych  (str 3)
  (część I – o grantach dla usamodzielnienia się młodych badaczy, pozycji naszego kraju
  w nauce i co można by zmienić na lepsze
  )
 • Władysław Stróżewski, Patriotyzm plemienny – patriotyzm promienny  (str 4)

 • zaPAU (str 4)
  - Zasłyszane
  - Z teki Sebastiana KudasaNumer 5

 • Andrzej K. Koźmiński, Prywatny sponsoring nauki, edukacji i kultury.
  Dlaczego nie w Polsce? 
  (str 1), dok. (str 3)
 • Adam Łomnicki, O Europejskiej Radzie Badań Naukowych,
  grantach dla usamodzielnienia się młodych badaczy,
  pozycji naszego kraju w nauce i co można by zmienić na lepsze (II)
  ciąg dalszy z poprzedniego numeru PAUzy (4) (str 2), dok. (str 3)
 • Andrzej Białas, Pycha, Strach, Chciwość  (str 4)

 • zaPAU (str 4)
  - Zasłyszane
  - Z teki Sebastiana Kudasa


Numer 6

 • Wojciech Falkowski, Polacy na Wyspach. Kilka uwag o historii i planach Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie  (str 1)
 • Jerzy Serwacki, Współczesne polskie możliwości finansowania nauki, edukacji i kultury ze środków pozabudżetowych  (str 2)
 • Jerzy Vetulani, O projekcie Ustawy o GMO  (str 3)
 • Sprzed 100 lat... Konkursy Akademii Umiejętności w Krakowie  (str 4)Numer 7

 • Terho Paulsson, 100 lat slawistyki w Lund  (str 1)
 • Stanisław Grodziski, Uniwersytet Jagielloński – "semper fidelis"  (str 2)
 • Magdalena Bajer, Salonowa Demokracja  (str 3)
 • Henryk Markiewicz, „Polski Słownik Biograficzny" ma problem (c.d. dyskusji) (str 3)
 • Stanisław Rodziński, Co się dzieje ze sztuką?  (str 4)

 • zaPAU  (str 4)
  - Zasłyszane
  - Świat Andrzeja Mleczki


 Numer 8

 • Piotr Wolański, Jak zreformować polską naukę?  (str 1)
 • Mariusz Sadzikowski, Andrzej Sitarz, Kariera naukowa i rzeczywistość  (str 2)
 • Michał Turała, Jedno z 10 000 połączeń w LHC ...  (str 3)
 • Maria Różańska, Nobel 2008 z fizyki  (str 4)

 • zaPAU  (str 4)
  - Zasłyszane
  - Świat Andrzeja Mleczki


 Numer 9

 • Godność czy sukces? – o Kongresie Kultury Chrześcijańskiej  (str 1)
 • Jerzy Wyrozumski, Pożegnanie śp. Profesora Józefa Wolskiego  (str 2)
 • Józef Wolski o życiu i starożytnym Bliskim Wschodzie (str 2), dok. (str 3)
  – fragmenty autoryzowanych wypowiedzi Józefa Wolskiego w rozmowie z Andrzejem Kobosem Starożytny Bliski Wschód w nowym świetle
 • Ameryka, Ameryka...  (str 4)

 • zaPAU  (str 4)
  - Zasłyszane
  - Świat Andrzeja MleczkiNumer 10

 • Magdalena Bajer, ... i snobizm  (str 1)
 • Ryszard Nycz, Polonistyka bez granic  (str 2)
 • Janusz Tazbir, Kosztowne oszczędności  (str 3)
 • Adam Łomnicki, Granty dla samodzielnych badaczy  (str 3)
 • Nareszcie!  (str 4)

 • zaPAU  (str 4)
  - Zasłyszane
  - Świat Andrzeja MleczkiNumer 11

 • 90.-lecie Niepodległości Państwa Polskiego, Depesza Iskrowa notyfikująca powstanie Państwa Polskiego  (str 1)
 • Marian Nowy, Jak dęby  (str 2)
 • Magdalena Bajer, Powinności wśród pokus 
  (Konferencja FNP o odpowiedzialności uczonych )  (str 3)
 • Artur Lundkvist, Dąb  (str 4)

 • zaPAU  (str 4)
  - Zasłyszane
  - Świat Andrzeja MleczkiNumer 12

 • Magdalena Fikus, Popularyzacja nauki. Dla kogo, przez kogo, jak i dlaczego? 
  (str 1)
  , dok. (str 4)
 • Kazimierz Grotowski, The New Inquisition  (str 2), dok. (str 3)
 • Władysław Stróżewski, Decorum  (str 3)

 • zaPAU (str 4)
  - Zasłyszane
  - Świat Andrzeja MleczkiNumer 13

 • Andrzej Białas, Humanistyka dla przyszłości. Potencjał – Szanse – Prespektywy  (str 1)
 • Jacek Purchla, Klucz leży na Wschodzie  (str 2)
 • Kaplica Zygmuntowska w nowym świetle  (str 3)
 • Wacław Berent, Ozimina – fragment O dawnych polskich księgach  (str 4)
 • O książkach – fragment rozmowy Andrzeja Kobosa z Henrykiem Markiewiczem  (str 4)

 • zaPAU  (str 4)
  - Świat Andrzeja MleczkiNumer 14

 • Kazimierz Stępień, Nauka polska potrzebuje reform  (str 1), dok. (str 2)
 • Andrzej Białas, Dyskusja o polskich czasopismach naukowych – list   (str 2)
 • Maciej Żylicz – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (str 3)

 • zaPAU  (str 4) 
  - Daj mu obola...

  - "Andrzejki"
  - Świat Andrzeja MleczkiNumer 15

 • Tekst Uchwały Walnego Zgromadzenia PAU podjętej dn. 22 listopada 2008  (str 1)
 • Janusz S. Gruchała, O potrzebie wydawania  (str 1), dok. (str 2)
 • Kazimierz Ostrowski – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych 
  (str 2)
 • Jan Albrecht – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (str 3)
 • Edmund Przegaliński wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (str 3)
 • Elżbieta Petelenz, Zielone białka fluoryzujące  (str 4)
 • Magdalena Bajer, Już chyba nie boli (glossa)  (str 5)
 • Janusz Tazbir, Dzieła raczej mało czytane  (str 5)

 • zaPAU  (str 6)
  - Problem skrócenia...

  - Świat Andrzeja MleczkiNumer 16

 • Marek Sanak, Nagroda Nobla 2008 w medycynie / fizjologii  (str 1), dok. (str 2)
 • Józef Smak – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (str 2)
 • Andrzej Wiktor – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (str 3)
 • Wiesław Pleśniak wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (str 3)
 • Jerzy Vetulani, Czy zło tkwi w neurobiologii?  (str 4) (na marginesie konferencji
  Fundacji Nauki Polskiej „Odpowiedzialność uczonych", Serock, 2008)
 • J. Krzysztof Lenartowicz, Nieznana architektura Rzeczpospolitej  (str 5)

 • zaPAU  (str 6)
  - Neurobiologia mitologiczna: Kolchida
  i Orfeuszowi nie wolno milczeć


Numer 17–18   [Podwójny numer świąteczny] 

 • Ks. Kazimierz Panuś, Najstarsze polskie kazania  (str 2)
 • Jan Woleński wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (str 3)
 • Jerzy Danielewicz – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (str 4)
 • Ramon Llull, Retoryka dialogu  (str 4)
 • Ryszard Laskowski, List o Uwagach o rozprawach doktorskich
  (przedstawionych przez Prezydium Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów) 
  (str 5)
 • Andrzej M. Kobos, Dowartościowanie Stryjeńskiej  (str 6)
 • Franciszek Ziejka, Karta z życia Stanisława Pigonia  (str 7), dok. (str 8)
 • Julian Maślanka o Stanisławie Pigoniu
  – fragment wypowiedzi w rozmowie z Andrzejem Kobosem  (str 8)
 • Magdalena Bajer, Modele nad portretem  (str 9)

 • zaPAU  (str 10)
  - Przysmak wytworny

  - Rozum Aspazji
  - Świat Andrzeja Mleczki


Numer 19

 • List do Czytelników PAUzy Akademickiej  od Redakcji  (str 1)
 • Mieczysław Mąkosza wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych 
  (str 2)
 • Zdzisław Pietrzyk, Badania „Berlinki"  (str 3), dok. (str 4)
 • Andrzej Kobos, Nagroda im. Wereszyckiego i Felczaka  (str 5)

 • zaPAU  (str 6)
  - Kryzys już był...


 

Subskrypcja

Subskrypcja

Bezpłatną elektroniczną prenumeratę „PAUzy Akademickiej”
można zamówić wysyłając zgłoszenie mailowe pod adresem

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 W treści zgłoszenia mailowego prosimy podać adres e-mail, na który będzie
przesyłana „PAUza Akademicka” oraz umieścić poniższe sformułowanie,
które jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Akademię Umiejętności
adresu e-mail podanego w zgłoszeniu mailowym
w celu subskrypcji „PAUzy Akademickiej” zgodnie z polityką prywatności.
Zamawiam bezpłatną elektroniczną prenumeratę „PAUzy Akademickiej”
na adres: ...

Polityka prywatności

 

Numery archiwalne

Zapraszamy także do lektury numerów archiwalnych

(kliknij w wybrany numer)
  
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 / 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24
25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 / 34 . 35 . 36 / 37 . 38 . 39 . 40 . 41 / 42 . 43 . 44 . 45 . 46
47 . 48 . 49 . 50 . 51 . 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . 57 . 58 . 59 . 60 - 62 . 63 . 64 . 65 . 66 . 67 . 68 . 69
70 . 71 . 72 . 73 . 74 . 75 / 76 . 77 . 78 . 79 . 80 . 81 . 82 . 83 . 84 . 85 . 86 . 87 . 88 . 89 . 90 . 91
92 . 93 . 94 . 95 . 96 . 97 . 98 . 99 . 100 . 101 . 102 . 103 - 105 . 106 . 107 . 108 . 109 . 110 . 111
112 . 113 . 114 . 115 . 116 . 117 . 118 . 119 . 120 / 121 . 122 . 123 . 124 / 125 . 126 . 127 . 128
129 . 130 . 131 . 132 . 133 / 134 . 135 . 136 . 137 . 138 . 139 / 140 . 141 . 142 . 143 . 144 . 145
146 . 147 - 149 . 150 . 151 . 152 . 153 . 154 . 155 . 156 . 157 . 158 . 159 . 160 . 161 . 162 / 163
164 . 165 / 166 . 167 . 168 . 169 . 170 . 171 . 172 . 173 . 174 . 175 . 176 . 177 . 178 . 179 . 180
181 . 182 . 183 . 184 . 185 . 186 . 187 . 188 . 189 . 190 - 192 . 193 . 194 . 195 . 196 . 197 . 198
199 . 200 . 201 . 202 . 203 . 204 . 205 . 206 . 207 . 208 / 209 . 210 . 211 . 212 . 213 . 214 . 215
216 . 217 . 218 . 219 . 220 . 221 . 222 . 223 . 224 . 225 . 226 . 227 . 228 . 229 . 230 . 231 . 232
233 - 235 . 236 . 237 . 238 . 239 . 240 . 241 . 242 . 243 . 244 . 245 . 246 . 247 . 248 . 249 . 250
251 . 252 . 253 . 254 . 255 . 256 . 257 . 258 . 259 . 260 . 261 . 262 . 263 . 264 . 265 . 266 . 267
268 . 269 . 270 . 271 . 272 . 273 . 274 . 275 . 276 . 277 - 279 . 280 . 281 . 282 . 283 . 284 . 285
286 . 287 . 288 . 289 . 290 . 291 / 292 . 293 . 294 . 295 . 296 . 297 . 298 . 299 . 300 . 301 . 302
303 . 304 . 305 . 306 . 307 . 308 . 309 . 310 . 311 . 312 . 313 . 314 . 315 . 316 . 317 . 318
319 - 321 . 322 . 323 . 324 . 325 . 326 . 327 . 328 . 329 . 330 . 331 . 332 . 333 / 334 . 335 . 336
337 . 338 / 339 . 340 . 341 . 342 . 343 . 344 . 345 . 346 . 347 . 348 . 349 . 350 . 351 . 352 . 353
354 . 355 . 356 . 357 . 358 . 359 . 360 . 361 . 362 . 363 . 364 / 365 . 366 . 367 . 368 . 369 . 370
371 . 372 . 373 . 374 . 375 . 376 . 377 . 378 . 379 . 380 - 381 . 382 . 383 . 384 . 385 . 386 . 387
388 . 389 . 390 . 391 . 392 . 393 . 394 . 395 . 396 . 397 . 398 . 399 . 400 . 401 . 402 . 403 . 404
405 . 406 . 407 - 408 . 409 . 410 . 411 . 412 . 413 . 414 . 415 . 416 . 417 . 418 . 419 . 420 . 421
422 . 423 . 424 . 425 . 426 . 427 . 428 . 429 . 430 . 431 . 432 . 433 . 434 . 435 . 436 . 437 . 438
439 . 440 . 441 . 442 . 443 . 444 . 445 . 446 . 447 . 448 . 449 . 450 - 451 . 452 . 453 . 454 . 455
456 . 457 . 458 . 459 . 460 . 461 . 462 . 463 . 464 . 465 . 466 . 467 . 468 . 469 . 470 . 471 . 472
473 - 474 . 475 . 476 . 477 . 478 . 479 . 480 . 481 . 482 . 483 . 484 . 485 . 486 . 487 . 488 - 489
490 . 491 . 492 . 493 - 494 . 495 . 496 . 497 . 498 . 499 . 500 . 501 . 502 . 503 . 504 . 505 . 506
507 . 508 . 509-510 . 511 . 512 . 513 . 514 . 515 . 516 . 517 . 518 . 519 . 520 . 521 . 522 . 523
524 . 525 . 526 . 527 . 528 . 529 . 530 . 531 . 532 . 533 . 534 . 535 . 536 . 537-538 . 539 . 540
541 . 542 . 543 . 544 . 545 . 546 . 547 . 548 . 549 . 550 . 551 . 552 . 553 . 554 . 555 . 556 . 557
559 . 558 . 560 . 561 . 562 . 563 . 564 . 565 . 566 . 567 . 568 . 569 . 570 . 571 . 572 . 573 . 574
575 . 576 . 577 . 578
© 2021 PAUza
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.