Indeks autorski

INDEKS  AUTORSKI

(kliknij tutaj). . . A . . . . B . . . . C . . . . Ć . . .

. . . D . . . . E . . . . F . . . . G . . .

. . . H . . . .  I  . . . . J . . . . K . . .

. . . L . . . . Ł . . . . M . . . . N . . .

. . . O . . . . P . . . . R . . . . S . . .

. . . Ś . . . . T . . . . U . . . . V . . .

. . . W . . . . Z . . . . Ź . . . . Ż . . .

 


Strona główna
Indeks autorski

A

 

 • 'ABBA', Czy ksiądz modli się za senatorów? [zaPAU]  (325: str 4)
 • 'ABBA'Młodzi są ambitni!  [zaPAU]   (327: str 4)
 
 
 

 • Halina Abramczyk, Uwagi po Kongresie Nauki w Krakowie  (396: str 2)
 • Halina Abramczyk, Uniwersytet XXI wieku. Dyplomacja naukowa dla początkujących naukowców akademickich STEM?   (418: str 1)
 • Halina Abramczyk, Nobel 2018 z fizyki (440: str 3)
 • Halina Abramczyk, Odpowiedzialność uczonych (468: str 1)
 • Halina Abramczyk, Odpowiedzialność uczonych a koronawirus (506: str 1)


 • Marek Abramowicz, Pozaziemskie cywilizacje: kilka pytań teologicznych [zaPAU] (331: str 4)
 • Marek A. Abramowicz, Olga Tokarczuk i fizycy: poszukiwania ukrytej realności świata (502: str 3)
 

 • Per Erik Ahlberg, Prezentacje polskich uczonych na wiek XXI  
  –  Grzegorz Niedźwiedzki, Ścieżkami pierwszych czworonogów
  (70: str 2), dok. (70: str 3)

 • Anna Ajduk, Akademia Młodych Uczonych: kim jesteśmy i co robimy?  (424: str 2-3)

 • Jan Albrechtwypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych   (15: str 3)
 • Jan Albrecht, Wspomnienie o Witoldzie Karczewskim  (43: str 2), dok. (43: str 3)
 • Jan Albrecht, Rewolucja przemysłowa w nauce – czyli wióry na drodze postępu  
  (241: str 3)


 • Lucyna Aleksandrowicz-Pędich, Uwagi do listu prof. Chan Hong-Mo (540: str 3)

 • Stefan Witold Alexandrowicz, Marian Książkiewicz (1906–1981)  (288: str 2-3)
 • Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, W sercu Mongolii.
  Stulecie wyprawy Władysława Kotwicza do Mongolii w 1912 roku 
  [Wydarzenia]
  (184: str 5)
 • Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie,
  Fotografie w spuściznach uczonych i twórców
  Konferencja i wystawa w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie  
  [Wydarzenia]
  (215: str 5-6)
 • Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie,
  By wznieść się ponad szczyty…
  Z kontaktów uczonych polskich, czeskich i słowackich w XX w.  
  [Wydarzenia]
  (227: str 5)
 • Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie,
  Ocean wszechrzeczy…   [Wydarzenia]
  (257: str 5)
 • Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie,
  Odłamki pamięci o Wielkiej Wojnie   [Wydarzenia]
  (271: str 5)
 • Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie,
  Wspólnota umiłowania nauki
  200. rocznica powołania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
  (302: str 5)
 • Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie,
  Wznosząc gmach narodowej wiedzy
  200. rocznica powołania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
  (318: str 5-6)
 • Archiwum Nauki PAN I PAU w Krakowie, Nauka ponad granicami
  – z zagranicznych kontaktów uczonych polskich
  w XX wieku  (345: str 5)


 • Otto Stoll (tłum. Jacek Arkuszewski), Kryzys już był... 
  (Mania tulipanowa w Holandii w XVII wieku) [zaPAU]  (19: str 6)

 

 • Jerzy Axer, Prezentacje polskich uczonych na wiek XXI 
    Katarzyna Marciniak, Grzech literacki świętego Tulliusza
  czyli o sensie prowadzenia badań nad Cyceronem i jego poezją
  (68: str 2), dok. (68: str 3)
 • Jerzy Axer, Znaczenie przywództwa Kazimierza Kumanieckiego
  dla sytuacji filologii klasycznej w PRL
    (155: str 1-4)
 •  Jerzy Axer, Autonomia uniwersytecka – zaufanie – biurokracja (wystąpienie na Konferencji "Biurokracja w nauce") (342: str 1-2)
 •  „Artes liberales” – czyli o reformie studiów humanistycznych praktycznej i skutecznej, Z profesorem Jerzym Axerem rozmawiał profesor Andrzej Borowski  (360: str 1-2)
 • Jerzy Axer, Interdyscyplinarność i międzydziedzinowość w interesie środowiska akademickiego i otoczenia społecznego uniwersytetu  (427: str 2-3)


 • Aleksy Awdiejew, Grażyna Habrajska, Projekt zasad analizy wypowiedzi w dyskursie politycznym (401: str 2)

 

 

B

 

 • Roman Bäcker, Habilitacja – najważniejsza?  (406: str 1)
 
 • Barbara Badełek, Popularyzacja nauk. Jak to się robi w maleńkim miasteczku na kresach  (486: str 1-2)

 • Marcin Badziak, Co ogranicza (młodych) polskich naukowców? (284: str 2)


 • Zobowiązujące echo, z Maciejem W. Grabskim rozmawia Magdalena Bajer  (117: str 2-3)
 • Z Andrzejem Szczeklikiem rozmawia Magdalena Bajer (fragmenty)   (157: str 10)
      [Wydanie Specjalne poświęcone Pamięci Profesora Andrzeja Szczeklika]
 • Rynek i lekcje filozofii z Profesor dr hab. Leną Kolarską-Bobińską – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – rozmawia Magdalena Bajer   (242: str 1-3)
 • Magdalena Bajer, Zmienność potrzeb historycznych (444: str 3)
 
 

 • Edward Balcerzan, Lawina odkryć, inflacja przełomów, zwyczajne dzieje  (66: str 1)
 • Jerzy Bańczerowski, Głos w Sprawie procedur grantowych w Narodowym Centrum Nauki – studium pewnego przypadku  (382: str 3)
 


 • Jerzy Bartmiński, O Programie Rozwoju Polskiej Humanistyki   (33–34: str 1)
 • Jerzy Bartmiński, Głos w dyskusji o polskiej humanistyce   (223: str 2)

 • Ewa Bartnik, Nagroda Nobla 2009 z fizjologii lub medycyny  (56: str 1)

 • Jerzy Danielewicz, Krystyna Bartol, Rola przekładów z języków starożytnych 
  (238: str 1)

 
 • Danuta Barucka, „Andrzejki"  [zaPAU]  (14: str 4) 

 • Wacław Berent, Ozimina – fragment O dawnych polskich księgach  (13: str 4)
 

 • 'BEwa', Loppis w Lund happening za pięć koron  [zaPAU]  (58: str 4) • Andrzej Białas, Pierwszy krok (1: str 1), dok. (1: str 2)
 • Andrzej Białas, Pycha, Strach, Chciwość  (5: str 4)
 • Andrzej Białas, Humanistyka dla przyszłości.
  Potencjał 
  Szanse  Prespektywy  (13: str 1)
 • Andrzej Białas, Dyskusja o polskich czasopismach naukowych  list   (14: str 2)
 • Andrzej Białas, wystąpienie na uroczystości wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego (2009) (26: str 1)
 • Wymiana listów  (Jan ProkopAndrzej Białas(35: str 1)
 • Andrzej Białas, Tuez les tous  (39: str 3)
 • Andrzej Białas, List do redakcji  (40: str 2)
 • Andrzej Białas, Powitanie [4 czerwca 1989  w dwadzieścia lat później  (spotkanie członków PAU z Panami Lechem Wałęsą i Tadeuszem Mazowieckim)] (41/42: str 1)
 • Andrzej Białas, Rok drugi  (45: str 1)
 • Andrzej Białas, Jeszcze o dwóch kulturach  (58: str 1)
 • Andrzej Białas, Pielęgnowanie tradycji...  (63: str 1)
 • Andrzej Białas, Najważniejsze są kawiarnie  [zaPAU]  (65: str 4)
 • Andrzej Białas, 80-lecie urodzin Jerzego Wyrozumskiego  (72: str 1)
 • Andrzej Białas, Trzeba generałów ...  [zaPAU]  (74: str 4)
 • Andrzej Białas, Fizyka wkracza w metafizykę  (78: str 1)
 • Andrzej Białas, AMBITNI NAPRZÓD!  [zaPAU]  (79: str 4)
 • Andrzej Białas, Przemówienie przy wręczeniu Nagrody im. Jerzmanowskich 10 maja 2010  (81: str 1)
 • Andrzej Białas, HOMING  (82: str 1)
 • Andrzej Białas, Mea culpa!   (85: str 3)
 • Andrzej Białas, Mowa pożegnalna  [Żegnamy Profesora Andrzeja Pelczara]  (86: str 1)
 • Andrzej Białas, Konkurencja, współpraca   (95: str 1)
 • Andrzej Białas, Towarzystwa i Samorząd   (98: str 1)
 • Andrzej Białas, Sto lat!   (100: str 3)
 • Andrzej Białas, Sześciolatki do szkół? TAK!   [zaPAU]   (115: str 4)
 • Andrzej Białas, Potężnego drzewa znakomite owoce   (124/125: str 3)
  - wystąpienie na uroczystości wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich
  pod patronatem Województwa Małopolskiego (2011)
 • Andrzej Białas, Istota i cel nauki - spojrzenie fundamentalisty  (127: str 1)
 • Andrzej Białas, III Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie  (131: str 1)
 • Andrzej Białas, Wielkie Dzieło   (133/134: str 1)
 • Andrzej Białas, Co robic?   (146: str 1)
 • Andrzej Białas, To już dziesięć lat!   (152: str 1)
 • Andrzej Białas  (157: str 2)  [Wydanie Specjalne
  poświęcone Pamięci Profesora Andrzeja Szczeklika] 
 • Andrzej Białas, Lepiej mniej, lecz lepiej   (159: str 1)
 • Nagroda Polskiej Akademii Umiejętności im. Erazma i Anny Jerzmanowskich
  pod patronatem Województwa Małopolskiego w roku 2012
  - przemówienie Andrzeja Białasa   (168: str 1)
 • Andrzej Białas, Europa, świat, marzenia...   (179: str 1)
 • Andrzej Białas, Lenistwo, głupota czy zła wola?   (182: str 1)
 • Andrzej Białas, Stulecie Adama Bielańskiego   (188: str 1)
 • Andrzej Białas, Prawo Zamówień Publicznych (c.d.)  (198: str 1)
 • Andrzej Białas, Wracają priorytety?  (205: str 1)
 • Nagroda PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich
  pod patronatem Województwa Małopolskiego w roku 2013
  - przemówienie Andrzeja Białasa   (210: str 1)
 • Andrzej Białas, Rozmontować monopol   (212: str 1)
 • Andrzej Białas, Witamy w klubie!   (215: str 1)
 • Andrzej Białas - zaproszenie do zabrania głosu w dyskusji o polskiej humanistyce 
  (223: str 1)
 • Andrzej Białas, Dyskryminacja starszych profesorów jest zgodna z prawem…
  [zaPAU]   (224: str 4)
 • Andrzej Białas i Szczepan Biliński, Debata PAU „Oceny nauki”   (230: str 1-2)
 • List Andrzeja Białasa do Wicepremier Rządu RP Elżbiety Bieńkowskiej   (237: str 1)
 • Apel Prezesa PAU Andrzeja Białasa   (246: str 1)
 • Andrzej Białas i Szczepan Biliński
  Druga Debata PAU: „Studia i studiowanie: po co i jak zmieniać uniwersytety w Polsce”
  (276: str 1-2)
 • Andrzej Białas, Tych pieniędzy nie wolno zmarnować!   (280: str 1)
 • List Andrzeja Białasa do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Leny Kolarskiej-Bobińskiej (287: str 2)
 • Przemówienie Prezesa PAU Profesora Andrzeja Białasa na uroczystości wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich – 2015 (296: str 1) 
 • List Prezesa PAU Andrzeja Białasa do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego  (299: str 2)
 • Andrzej Białas, Triumfalny powrót Sokratesa  (308: str 1)
 • fragment komunikatu PAN,  komentarz Prezesa PAU Andrzeja Białasa  (314: str 1)
 • Andrzej Białas, Szczepan Biliński, Meandry kariery naukowej  (316: str 1)
 • Andrzej Białas, Kultura naukowa (323: str 1)
 • Andrzej Białas - wypowiedź podczas promocji książki Profesora Macieja Grabskiego  (326: str 3)
 • Iwo Białynicki-Birula, Pod Rozwagę NCN-owi ; Andrzej Białas, Horrendum!  (335: str 1)
 • Przemówienie Prezesa PAU Profesora Andrzeja Białasa  na uroczystości wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich – 2016  (340: str 1)
 • Andrzej Białas, Sprawa Polskich Towarzystw Naukowych   (340: str 4)
 • Andrzej Białas, „Biurokracja w nauce”  (341: str 1)
 • Andrzej Białas, Pierwsza jaskółka?  (358: str 4)
 • Andrzej Białas, Klient jest najważniejszy  [zaPAU] (361: str 1)
 • Andrzej Białas, Sukces [zaPAU] (362: str 4)
 • Andrzej Białas, Tomaszowice 2016   (367: str 1-2)
 • Andrzej Białas, Koło zamachowe  [zaPAU] (377: str 4)
 • Andrzej Białas, Koło zamachowe raz jeszcze [zaPAU] (382: str 4)
 • Laudacja Prezesa PAU  Andrzeja Białasa na uroczystości wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich – 2017  (386: str 1)
 • Andrzej Białas, Ustawa 2.0 coraz bliżej (389: str 1)
 • Wystąpienie Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności Andrzeja Białasa podczas Narodowego Kongresu Nauki (Panel „Upowszechnianie nauki i społeczna odpowiedzialność uczelni”)  (397: str 1)
 • Andrzej Białas, Podsumowanie V Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie (399: str 1-2)
 • Andrzej Białas i Lucjan Suchanek, Tomaszowice 2017  (410: str 1)
 • Andrzej Białas, Głos w dyskusji podczas ostatniego posiedzenia Rady Narodowego Kongresu Nauki (412: str 1)
 • Andrzej Białas, Profesor „dydaktyczny”  (420: str 1)
 • Andrzej Białas, Wiesław Czyż (1927–2017)   (423: str 1-2)
 • Głos Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności Andrzeja Białasa na uroczystości wręczenia Nagrody PAU im.  Jerzmanowskich laureatce 2018 Annie Dymnej  (430: str 1)
 • Andrzej Białas, Śmiertelne niebezpieczeństwo  (431: str 1)
 • Andrzej Białas, Dziesięć lat!  (433: str 1)
 • Andrzej Białas, Pan Minister Gowin wyciągnął wnioski (435: str 4)
 • Andrzej Białas, Nieprzekupny  (436: str 4)
 • Andrzej Białas, Monitoring (437: str 2)
 • Andrzej Białas, Patriotyzm przegranych [zaPAU] (439: str 4)
 • Andrzej Białas, Nie wystarczy nie kraść [zaPAU] (440: str 4)
 • Andrzej Białas, Idą wybory   (441: str 4)
 • Andrzej Białas, Nauka i przyjaźń – komentarz matuzalema (442: str 1)   
 • Andrzej Białas, Chrześcijaństwo przyszłości (443: str 2)
 • Andrzej Białas, Skrucha i polemika (444: str 4)
 • Andrzej Białas, Skarb narodowy  (446: str 1)
 • Andrzej Białas, VI Debata PAU: Uczelnie w służbie społeczeństwa, Tomaszowice 17–18 listopada 2018  (447: str 1)
 • Andrzej Białas, De mortuis...   [zaPAU]  (459: str 4)
 • Andrzej Białas, Nauka korporacyjna [zaPAU] (460: str 4)
 • Andrzej Białas, Profesor Jerzy Wyrozumski (7 marca 1930–2 listopada 2018)  (461: str 1)
 • Andrzej Białas, Fizyk wymądrza się o sztuce [zaPAU] (463: str 4)
 • Andrzej Białas, Jest gorzej niż myślałem  [zaPAU] (482: str 4)
 • Andrzej Białas, "Choć naszą przyszłość cofnęli wstecz…"  [zaPAU] (483: str 4)
 • Andrzej Białas, Profesja: nauczyciel  [zaPAU] (484: str 4)
 • Andrzej Białas, Ne Cedat Academia! [zaPAU] (486: str 4)
 • Andrzej Białas, „Nad kołchozem czarne chmury wiszą”…   [zaPAU] (487: str 4)
 • Andrzej Białas, Stanowisko Forum Porozumiewawczego Towarzystw Naukowych uchwalone na posiedzeniu w siedzibie PAU w dniu 15 listopada 2019  (490: str 2)
 • Andrzej Białas, VII Debata PAU  (491: str 1)
 • Andrzej Białas, Testament Profesora Grabskiego  [zaPAU] (492: str 4)
 • Andrzej Białas, Pierwszy prawdziwy sukces reformy Gowina? [zaPAU] (496: str 4)
 • Andrzej Białas, Strach ma wielkie oczy [zaPAU] (497: str 4)
 • Andrzej Białas, 500+ (500: str 2)
 • Andrzej Białas, Prawda przybliżona [zaPAU] (501: str 4)
 • Andrzej BiałasDworzanin idealny  [zaPAU] (503: str 4)
 • Andrzej BiałasPodpis Prezydenta [zaPAU]  (504: str 4)
 • Andrzej Białas, Monitoring 2.0   [zaPAU] (506: str 4)
 • Andrzej Białas, Wersal  [zaPAU] (507: str 4)
 • Andrzej Białas, Obrona cywilna   [zaPAU] (509-510: str 8)
 • Andrzej Białas, Warto pamiętać o wielkim nieudaczniku [zaPAU]  (511: str 4)
 • Andrzej Białas, Wspomnienie  (514: str 13)
 • Andrzej Białas, Eschatologia stosowana  [zaPAU] (515: str 4)
 • Andrzej Białas, O habilitacji [zaPAU]  (516: str 4)
 • Andrzej Białas, Pochwała nudy  [zaPAU] (517: str 4)
 • Andrzej Białas, Władza totalna  [zaPAU] (519: str 4)
 • Andrzej Białas, Dewiza Epikura [zaPAU] (520: str 7)
 • Andrzej Białas, Królewscy trefnisie  [zaPAU] (521: str 4)
 • Andrzej Białas, Pańscy wrogowie siedzą po tej samej stronie co pan  [zaPAU] (523: str 4)
 • Andrzej Białas, Jeszcze raz o błaznach  [zaPAU] (524: str 4)
 • Andrzej Białas, Historię bardzo trudno przyspieszyć…  [zaPAU]  (528: str 4)
 • Andrzej Białas, Polemika (529: str 4)
 • Andrzej Białas, Warto pamiętać  [zaPAU] (530: str 4)
 • Andrzej Białas, Profesor Adam Strzałkowski (26 XI 1923 – 25 VII 2020) (533: str 1)
 • Andrzej Białas, Czyje są kości?Czyje są kości? (534: str 2)
 • Andrzej Białas, Przedawnienie [zaPAU] (535: str 4)
 • Andrzej Białas, Porzucony skarb  [zaPAU] (536: str 4)
 • Andrzej Białas, Chiny 2020! (537-538: str 2)
 • Andrzej Białas, Paryż ‘68 [zaPAU] (539: str 4)
 • Andrzej Białas, Nagrody za pieniądze [zaPAU] (542: str 4)
 • Andrzej Białas, Wymiatanie elit  [zaPAU] (544: str 4
 • Andrzej Białas, Mięso z fabryki [zaPAU] (545: str 4)
 • Laudacja wygłoszona przez Andrzeja Białasa podczas uroczystości nadania Arcybiskupowi Józefowi Życińskiemu godności doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego (wrzesień 2005) (551: str 2-link)
 • Andrzej Białas Rozmowa Pana Piotra z Panem Pawłem (552: str 4)
 • Andrzej Białas, W poszukiwaniu źródeł idei Narodowego Programu Kopernikańskiego  (555: str 4)
 • Andrzej Białas, Nauka to jednak nie sport (557: str 1)
 • Andrzej Białas, Licealiści, głupcze! (558: str 1)
 • Andrzej Białas, Moje pierwsze szczęśliwe kroki  (564: str 7)
 • Andrzej Białas, Życzliwość  [zaPAU]  (565: cstr 4)
 • Andrzej Białas, Wola ludu [zaPAU]    (566: str 4)
 • Andrzej Białas, Uczony Kolega  (567: str 2)
 • Andrzej Białas, Trudne słowo: Patriotyzm  (568: str 1)
 • Andrzej Białas, Apokalipsy nie będzie [zaPAU]   (570: str 4)
 • Andrzej Białas, Giganci  (574: str 4)
 • Andrzej Białas, Lenistwo ratunkiem? (575: str 4)
 • Andrzej Białas, Pokorna prośba   (579: str 4)
 • Andrzej Białas, Prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz (1947−2021)  (581-582:_str 2)
 • Andrzej Białas, Autorytety  (584: str 4)
 • Andrze Białas, Szczepionki zadziałały!  (585: str 4)
 
 

 
 
 • Andrzej Białynicki-Birula, Lepiej lepiej, ale dlaczego mniej? - czyli o narzekaniu
  (161: str 1)
 • Iwo Białynicki-Birula, Jak Polka z Polką …   [zaPAU]   (207: str 4)
 • Iwo Białynicki-Birula, Ryszard Gajewski i Andrzej Trautman,
  Leopold Infeld (1898–1968)  
  (213: str 1-2)
 • Iwo Białynicki-Birula, Ryszard Gajewski, Andrzej Trautman,
  Leopold Infeld – posłowie   (216: str 2)
 • Iwo Białynicki-Birula, Pod Rozwagę NCN-owi ; Andrzej Białas, Horrendum!  (335: str 1)
 • Iwo Białynicki-Birula, [Łowcy grantów - Listy] (338-339: str 3) 
 • Iwo Białynicki-Birula, Komentarz do komentarza (395: str 2)
 • Iwo Białynicki-Birula, List i odpowiedź redakcji (402: str 4)
 • List Iwo Białynickiego-Biruli  (406: str 3)
 • Iwo Białynicki-Birula i Łukasz A. Turski, Psychologia kwantowa (435: str 3)
 • Iwo Białynicki-Birula, Źle się dzieje w państwie NCN-u (446: str 3)


 • Nagroda Polskiej Akademii Umiejętności im. Erazma i Anny Jerzmanowskich
  pod patronatem Województwa Małopolskiego w roku 2012
  - przemówienie Adama Bielańskiego   (168: str 2)
 • Adam Bielański, Na pewno nie należę do pesymistów  (188: str 3)

 • Silne wyże nad Europą, z Zuzanną Bielec-Bąkowską rozmawia Marian Nowy
  [Kraków – warto wiedzieć]   (243: str 5)

 • Krzysztof Bieniarz, Biotechnologia rozrodu ryb w XX wieku  (79: str 1)

 • Plany finansowania współpracy nauki z biznesem
  w budżecie na lata 2014–2020

  – komentarz minister Elżbiety Bieńkowskiej   (211: str 1-2)
 • List minister Elżbiety Bieńkowskiej   (245: str 1-2)
 
 •  Mikołaj (Rodoć) Biernacki, Ja mu tam nie dam głosu  (441: str 4)
 
 • Biernat z Lublina, Zgodnych nic nie przełomi  (499: str 3)
 
 

 • Andrzej Białas i Szczepan Biliński, Debata PAU „Oceny nauki”   (230: str 1-2)
 • Andrzej Białas i Szczepan Biliński
  Druga Debata PAU: „Studia i studiowanie: po co i jak zmieniać uniwersytety w Polsce”
  (276: str 1-2)
 • Andrzej Białas, Szczepan Biliński, Meandry kariery naukowej  (316: str 1)

 • Krzysztof Birkenmajer, Polacy na Spitsbergenie  (31: str 1), dok. (31: str 2)
 • Krzysztof Birkenmajer, Ksiądz Bernard Birkenmayer
  – emisariusz Powstania Styczniowego 
  (197: str 1-2)

 • Marian Biskup (1922-2012); O pracy nad historią Zakonu Krzyżackiego,
  fragmenty rozmowy Andrzeja Kobosa z Marianem Biskupem   (165/166: str 4-7)
 

 • Nikolaus A. Blin, Paleogenetyka i antropologia molekularna – współczesne poglądy
  w dziedzinach klasycznych
     (126: str 5)

 • Zbigniew Błocki i Karol Życzkowski, Uwagi o stosowaniu metod bibliometrycznych
  przy ocenie pracy uczonych
    (160: str 1-2)
 • Zbigniew BłockiLudzie zamiast budynków  (302: str 1-2)
 • Zbigniew Błocki, Odpowiedź NCN Profesor Borkowskiej   (351: str 2)
 • Zbigniew Błocki, Czyżby jednak w polskiej nauce coś drgnęło?  (353: str 1-2)
 • Zbigniew Błocki, W Narodowym Centrum Nauki kończy się właśnie pewna epoka 
  (362: str 1)
 • Zbigniew Błocki i Sylwia Kostka, „ERA kwantów”   (371: str 1)
 • Zbigniew Błocki, Komentarz o zasadach procedury grantowej NCN  (390: str 3) 
 • Przemówienie Zbigniewa Błockiego, Dyrektora Narodowego Centrum Nauki  z okazji podpisania umowy o współpracy naukowej między Towarzystwem Maxa Plancka
  a Narodowym Centrum Nauki 4 lipca 2017 w Krakowie na Wawelu  (392: str 5)
 • Zbigniew Błocki, Niespełnienie podstawowych kryteriów doświadczonego naukowca – brak kierowania projektami  (404: str 2)
 • List profesora Zbigniewa Błockiego Dyrektora Narodowego Centrum Nauki (439: str 2)
 • Zbigniew Błocki, List do redakcji  (448: str 1)
 • Zbigniew Błocki, Lista krajowa (473-474: str 7)
 • Maria Bogucka, Głos w dyskusji o polskiej humanistyce   (228: str 1)


 
 • Prof. Mikołaj Bojańczyk, Dr Marek Cygan, Dr hab. Stefan Dziembowski, Dr hab. Marcin Pilipczuk, Dr hab. Piotr Sankowski,  List Otwarty (Pięciu) Informatyków  (419: str 2)

 • Wystąpienie Ks. Adama Bonieckiego  - Laureata Nagrody im. Jerzmanowskich - podczas uroczystości jej wręczenia  (340: str 2)

 • Grażyna Borkowska, Jeszcze w sprawie towarzystw naukowych [zaPAU]  (289: str 4)
 • Grażyna Borkowska, Dlaczego sami sobie to robimy?   (350: str 3)

 • Andrzej Borowski, Co nowego w staropolszczyźnie?  (1: str 6)
 • Andrzej Borowski, Humanistyka, czyli co i po co?   (225: str 1-2)
 • Andrzej Borowski, O edytorstwie i „komponencie naukowym”   (356: str 1)
 •  „Artes liberales” – czyli o reformie studiów humanistycznych praktycznej i skutecznej,
  Z profesorem Jerzym Axerem rozmawiał profesor Andrzej Borowski  (360: str 1-2)
 • Andrzej Borowski, Nauki humanistyczne – nauki społeczne  (404: str 3)
 • Andrzej Borowski, „Legenda” – zmyślenie i prawda  (452: str 3)
 • Andrzej Borowski, 4 czerwca 1989  (473-474: str 6)
 • Andrzej Borowski, Jeszcze o prawdzie, naoczności i... retoryce  (506: str 3)
 • Andrzej Borowski, Patriotyzm-nacjonalizm-szowinizm  (568: str 2)

 • Magdalena Borska, Działalność Rady NCN - w dialogu ze światem nauki  [ NCN ] 
  (158: str 6-7)

 • Paweł Bortkiewicz, Nauka – gospodarka. A gdzie kultura?  (395: str 3)

 

 • Tadeusz Boruta, Wspomnienie o Profesorze Stanisławie Rodzińskim  (567: str 1-2)

 

 • Tadeusz Boy Żeleński, Rozkosze życia. Pieśń ku pokrzepieniu serc [zaPAU] (452: str 4)
 • Historia magistra vitae? (III): Tadeusz Boy-Żeleński Piekło Kobiet (1930) (545: str 3)

 • Andrzej M. Brandt, Rozwój czy zastój nauki w Polsce? (412: str 3)
 • Andrzej M. Brandt, List do Profesora Jerzego Niewodniczańskiego (471: str 2)
 • Andrzej M. Brandt, Komentarz (529: str 4)
 • Andrzej M. Brandt, Głos w dyskusji do artykułu Prof. A. Jajszczyka Habilitacja może zostać…   (530: str 1-2)

 • Wojciech Branicki, Geny, rysopis przestępcy i ewolucja człowieka  (553: str 4)

 • Romuald Brazis, I szansą, i zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego jest większość narodowa  (484: str 2: link)

 • Ewa Brocławik, Słów kilka od nowego członka PAU   (107: str 3)
 • Ewa Brocławik, Profesor Adam Bielański – Profesor profesorów, Mistrz i Nauczyciel 
  (188: str 2)
 

 • Wiesław Czyż, Prezentacje polskich uczonych na wiek XXI
  –  Wojciech Broniowski i Wojciech Florkowski,
  Wymrożenie kwarków i gluonów
  w hadrony  (63: str 2), dok. (63: str 3)
 • Wojciech Broniowski, Krzysztof Golec-Biernat, Antoni Pędziwiatr,
  Projekt FENIKS - zaprośmy uczniów na uczelnie
    (177: str 1-2)

 • Paweł Brückman de Renstrom,
  Giganty nauki – wielkie kolaboracje eksperymentalnej Fizyki Cząstek Elementarnych (200: str 2-3)
 • Paweł Brückman de Renstrom, „Promieniujący CERN”  (564: str 5)

 

 
 • Łukasz Brzezicki, System edukacyjny w Polsce − asynchronizacja oświaty względem szkolnictwa wyższego i vice versa  (413: str 2)


 
 
  • Janusz Bujnicki, Jerzy Duszyński, Maciej Konacki, Wyznaczniki doskonałości – dokument Komitetu Polityki Naukowej  (272: str 1-2)
  • Janusz Marek Bujnicki, O doradztwie naukowym dla polityk publicznych (549: str 1)
  • Janusz Marek Bujnicki, O doradztwie naukowym dla polityk publicznych (II) (550: str 3)

 • Andrzej Buras, Finansowanie badań naukowych teoretycznej fizyki cząstek elementarnych w Niemczech   (107: str 2)

 • Tomasz Burdzik, Uniwersytet w szponach drapieżnej nauki (425: str 3)
 

 

 • M. Krzysztof Byrski, Nasza cywilizacyjna rodzina. „Matczyzna – Europa – Ojczyzna – Polska”  (571: str 2)

 • Adam Bzdak, Postdokiem być…   Refleksje na temat bycia postdokiem w USA   (213: str 3)
 

 

 • Tomasz Bzukała, Pierwszy rok NCN    [ NCN ]   (153: str 5)

 

 

C

 

 • Anna Cegieła, Jubileusz 90-lecia Profesor Jadwigi Puzyniny– przewodniczącej Zespołu Etyki Słowa Rady Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk   (414: str 1-2)
 • Anna Cegieła, Konferencja Etyka komunikacji: jak naprawić debatę publiczną? Senat Rzeczypospolitej Polskiej, 19 marca 2019 roku (466: str 1-2)
 • Anna Cegieła, Komisja Etyki Komunikacji PAU (493-494: str 8)
 • Anna Cegieła, Język protestu (532: str 1)
 • Anna Cegieła, Habilitacja (536: str 3)
 • Anna Cegieła, Między dialogiem a gwałtem (454: str 2)
 • Anna Cegieła, Patriotyzm po polsku  (572: str 2)


 • Leszek Ceremużyńskiwypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (20: str 3)

 • Agnieszka Chacińska, Jacek Jaworski, Marta Miączyńska, Nauka na 100 procent
  (282: str 3)

 • Katarzyna Chałasińska-Macukow, Głos o kondycji szkolnictwa wyższego w Polsce  (22: str 1), dok. (22: str 2)
 • Katarzyna Chałasińska-Macukow, Równania i polityka   (100: str 2)
 • Katarzyna Chałasińska-Macukow, „Postępy Fizyki” w Internecie   (247: str 2)

 • Zbigniew Chłap, Biotechnologia a „etyka nieodpowiedzialności" 
  (35: str 2), dok. (35: str 3)
 • Zbigniew Chłap   (157: str 6)   [Wydanie Specjalne
  poświęcone Pamięci Profesora Andrzeja Szczeklika]
 
 
 
 

 • Grzegorz Chomicki, Wyróżnienie Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych - 2011  (129: str 4)

 • List Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Pawła Chorążego do Prezesa PAU Andrzeja Białasa  (337: str 1)
 

 • Polskie cmentarze w Afryce Wschodniej, z Hubertem Chudzio rozmawia Marian Nowy
  [Kraków – warto wiedzieć]   (226: str 5-6)

 • Jarosław Chrostowski i Robert Hołyst,
  Czego nasi uczeni nie robią (a czego niektórzy próbują)  
  (256: str 2)

 • Janusz K. Kozłowski, Prezentacje polskich uczonych na wiek XXI
  - Krzysztof M. Ciałowicz,Tell el-Farcha - zapomniana stolica Egiptu w Delcie Nilu
  (99: str 1-4)

 • Piotr Cichociński, Zastosowanie systemów informacji geograficznej
  do szacowania wartości nieruchomości
    [Wydarzenia]  (113: str 5)

 • Mariusz Cichoń i Adam Łomnicki, Jak rozstrzygać konkursy o granty?  (20: str 1)

 • Danuta Ciesielska i Krzysztof Ciesielski, Ławka Banacha na Plantach   (239: str 2-3)
 • Danuta Ciesielska i Krzysztof Ciesielski, Raz jeszcze o ławce Banacha i Nikodyma  (361: str 2-3)

 • Danuta Ciesielska i Krzysztof Ciesielski, Ławka Banacha na Plantach   (239: str 2-3)
 • Danuta Ciesielska i Krzysztof Ciesielski, Raz jeszcze o ławce Banacha i Nikodyma  (361: str 2-3)

 • Irena Cieślińska, Od popularyzacji w stronę komunikacji naukowej  (456: str 2)

 • Jan L. Cieśliński, Algorytm niszczenia nauki i szkolnictwa wyższego   (270: str 1)
 • Jan L. Cieśliński, Jak przetrwać kryzys demograficzny?  (285: str 2)
 • Jan L. Cieśliński, Czy uniwersytet może nie być badawczy? (298: str 3)
 • Jan L. Cieśliński, Nowy algorytm. Zanosi się na wielkie zmiany   (353: str 3)
 • Jan L. Cieśliński,  Piotr Stec, Jak wyodrębnić uczelnie badawcze, nie degradując reszty (385: str 2)

 • Krzysztof J. Cios, Parę uwag o odbiorze polskich uczelni w świecie i jak go poprawić  (351: str 1-2)
 • Krzysztof J. Cios, Głos do dyskusji o rankingu polskich uczelni  (363: str 3)
 • Krzysztof J. Cios, O polskich naukowcach w USA i ich niewykorzystanych możliwościach (406: str 2)
 • Krzysztof J. Cios, O konsolidacji uczelni (407-408: str 2)
 • Krzysztof J. Cios, Głos do głosu na temat oceny jakości publikacji   (415: str 1)
 • Krzysztof J. Cios, O profesorach „badawczych” i „dydaktycznych”  (429: str 3)
 • Krzysztof J. Cios, Inne Spojrzenie na Chiny (541: str 2)
 • Krzysztof J. Cios, Zagrożenia, jakie niesie rewolucja cyfrowo-informacyjna (552: str 1)
 • Agata Chrześcijanek i Michał Młynarczyk, Nie wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma  (407-408: str 4)

 • Prof. Mikołaj Bojańczyk, Dr Marek Cygan, Dr hab. Stefan Dziembowski, Dr hab. Marcin Pilipczuk, Dr hab. Piotr Sankowski,  List Otwarty (Pięciu) Informatyków  (419: str 2) • Iwona Cymerman, Albina Mościcka, Daniel Prusak, Czy Facebook rozwiąże ręce polskiej nauce? – czyli jak uratować profesora Józefa K. (199: str 1-2)

 • Piotr Czauderna, Wyspy doskonałości w nauce polskiej: Czy wyspy szczęśliwe, czy też szkodliwa utopia? (384: str 2)

 • Andrzej Czarnecki, Muzeum zegarków Patek Philippe w Genewie  [zaPAU]  (93: str 4)
 • Andrzej Czarnecki, Z Kanady o ankietach studenckich  (324: str 1)
 • Andrzej Czarnecki, Z Kanady o kpinach [zaPAU]  (332: str 4)
 • Andrzej Czarnecki, W odpowiedzi na tekst Andrzeja Kobosa  (412: str 2)
 • Andrzej Czarnecki, O zaletach liczb  (479: str 3)


 • Wiesław Czyżwypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (21: str 2)
 • Wiesław Czyż, Prezentacje polskich uczonych na wiek XXI
  –  Wojciech Broniowski i Wojciech Florkowski,
  Wymrożenie kwarków i gluonów
  w hadrony  (63: str 2), dok. (63: str 3)

 

 

D

 

 • Kobieta niespokojna, z Patrice M. Dabrowski rozmawia Marian Nowy  
  [Kraków – warto wiedzieć]  (139/140: str 7-8)
 
 • Jerzy Danielewiczwypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (17–18: str 4)
 • Jerzy Danielewicz, Krystyna Bartol, Rola przekładów z języków starożytnych 
  (238: str 1)
 • Jerzy Danielewicz, Z historii greckiego epigramu. Archaiczne epigramy nagrobne
     (289: str 2-3)

 
 • Maria Delaperrière, Wspomnienie o Przyjacielu (525: str 5)
 
 • Stanisław Deńko, Motto do projektu Cricoteki   (266: str 1)

 • Michael Dobson, Pragnell Award 2019: Jerzy Limon  (475: str 2)

 

 
 
 • Stanisław Drożdż & Marcin Wątorek, Bitcoin  [Scientia PAUperum] (547: str 2)
 • Stanisław Drożdż & Marcin Wątorek, Światowy rynek kryptowalutBitcoin  [Scientia PAUperum]   (548: str 3)
 

 • Nowa skóra człowieka - z Justyną Drukałą rozmawia Marian Nowy
  [Kraków – warto wiedzieć]   (198: str 5)

 • Cezary Dubnicki, Orka na ugorze
  – czyli dlaczego drugi Google nie może powstać w Polsce
    
  (208/209: str 2-3)

 • List Profesora Włodzisława Ducha  (257: str 1)
 • Włodzisław Duch, Komentarz do tekstu prof. Targowskiego  (353: str 3)
 • Wodzisław Duch, Ocena nauki czy jednostek naukowych?  (372: str 1-2)
 • Włodzisław Duch, Którędy do cyfrowego świata?  (387: str 3)
 • Włodzisław Duch, Naukowa ślepota   (435: str 2-3)
 • Włodzisław Duch, Hamulce rozwoju nauki: tradycja (469: str 1)
 • Włodzisław Duch, Hamulce rozwoju nauki: ocena czasopism  (471: str 4)
 • Włodzisław Duch, Szczeble naukowej kariery  (530: str 2)


 • Roman Duda, Jeszcze o uniwersytetach, których już nie ma  (194: str 3)
 • Roman Duda, Wizjoner sprzed wieku   (205: str 2-3)
 • Roman Duda, Potrzeba wizjonerów  (284: str 1)
 • Roman Duda, Nie tylko ławeczka  (369: str 2)
 • Roman Duda, IPN dekomunizuje profesora Stanisława Kulczyńskiego  (405: str 2)
 • Roman Duda, Dekomunizacji prof. Stanisława Kulczyńskiego ciąg dalszy (438: str 2)
 • Roman Duda, Mały trybik (488-489: str 12)
 • Roman Duda, Fenomen polskiego Wrocławia  (531: str 3)
 • Fenomen polskiego Wrocławia, Wymiana korespondencji miedzy Profesorem Romanem Dudą i Profesorem Eugeniuszem Szumakowiczem (537-538: str 3-4)


 • Dominika Dudek, Profesor Jerzy Vetulani – uczony, mentor, przyjaciel  (422: str 4-5)
 • Dominika Dudek, Wiara czyni cuda, czyli uzdrowicielska moc czakramu (459: str 1)

 • Krzysztof Dudek i Monika Gawałek, Przyrodnicy pracoholicy  [zaPAU]  (220: str 4)


 • Magdalena Duer-Wójcik, Coraz bliżej rozstrzygnięcia pierwszych konkursów Narodowego Centrum Nauki   [ NCN ]  (132: str 5-6)
 • Magdalena Duer-Wójcik, NCN w systemie finansowania nauki   [ NCN ]   (135: str 6)
 • Magdalena Duer-Wójcik, Wyniki pierwszych konkursów NCN ogłoszone   [ NCN ] 
  (137: str 6-7)
 • Magdalena Duer-Wójcik, Jak robią to inni, czyli finansowanie nauki w świecie:
  ERC i NSF  
  [ NCN ]  (139/140: str 9-10)
 • Magdalena Duer-Wójcik, Osoba fizyczna w drodze po grant   [ NCN ]  (141: str 7)
 • Anna Plater-Zyberk, Magdalena Duer-Wójcik, Granty HERY dla humanistów 
  [ NCN ]   (146: str 7)
 • Magdalena Duer-Wójcik, Doświadczeni naukowcy z grantami od NCN    [ NCN ]
  (160: str 5)
 • Magdalena Duer-Wójcik, Odpowiedź na komentarz dra Lecha Trzcionkowskiego o NCN 
  (285: str 1)


 • Andrzej Szczeklik, Prezentacje polskich uczonych na wiek XXI 
  Józef Dulak i Alicja Józkowicz, Angiogeneza  sprawa życia i śmierci 
  (69: str 2), dok. (69: str 3)
 • Józef Dulak, Czy rzeczywiście oczywistość?  (177: str 2-3)
 • Józef Dulak, Łowcy grantów – listy  (337: str 3)
 • Józef Dulak, Komórki macierzyste i terapie komórkowe: fakty i mity [Scientia PAUperum] (556: str 3)

 • Janusz Bujnicki, Jerzy Duszyński, Maciej Konacki,
  Wyznaczniki doskonałości – dokument Komitetu Polityki Naukowej
  (272: str 1-2)
 • Jerzy Duszyński, ERC Starting Grants  (294: str 4)
 • fragment komunikatu PAN,  komentarz Prezesa PAN Jerzego Duszyńskiego (314: str 1)
 • Jerzy Duszyński, Sprawa Polskich Towarzystw Naukowych   (340: str 4)
 • Jerzy Duszyński, Komentarz o Narodowym Centrum Nauki  (378: str 2)
 • Jerzy Duszyński, Nowelizacja ustawy o PAN – dziesięć zagadnień do pilnego rozważenia (464: str 1-2)
 • Jerzy Duszyński, Ósma odsłona (480: str 4)
 • Jerzy Duszyński, Refleksje na 30-lecie  (488-489: str 8)
 • List Jerzego Duszyńskiego Prezesa Polskiej Akademii Nauk (500: str 3)
 

 • Anna Dymna przyjmując Nagrodę PAU im. Jerzmanowskich – 2018  (430 str 2-3)

 • Krystyna Dyrek, Wspomnienie o Profesorze Adamie Bielańskim  (350: str 2)

 • Wojciech Dziembowski, Przełomowe odkrycie w badaniach Wszechświata  (71: str 1)
 • Wojciech Dziembowski, Nagroda im. Mariana Mięsowicza PAU - 2011  (129: str 2)

 • Joanna M. Dziewulska, PAUart – nowy projekt Polskiej Akademii Umiejętności   (277-279: str 11)
 • Joanna M. Dziewulska, Zbiory ikonograficzne PAU w otwartym dostępie!  (319-321: str 11)
 • Joanna M. Dziewulska, Badanie i digitalizacja filigranów – o 3. edycji PAUart  (364-365: str 8)
 • Joanna M. Dziewulska, Z naszych projektów...   (407-408: str 8)

 • Prof. Mikołaj Bojańczyk, Dr Marek Cygan, Dr hab. Stefan Dziembowski, Dr hab. Marcin Pilipczuk, Dr hab. Piotr Sankowski, 
  List Otwarty (Pięciu) Informatyków  (419: str 2)

 • Karol Dzięgielewski, Zdalne nauczanie archeologii (554: str 2)

 •  Opinia prof. Tomasza Dybowskiego o ciągłości prawnej PAU (2001)  (445: str 9)
 
 • Ewa Dziurzyńska, Polscy uczeni w świecie. Wymiana inspiracji i wiedzy w kontaktach uczonych Europy Środkowej. Wystawa w Archiwum Nauki PAN i PAU (398: str 3)

 

 

E

 

 • Michał Eckstein, Dlaczego nie chcę być łowcą grantów [Łowcy grantów – listy]  (338-339: str 5) 

 • Maria L. Ekiel-Jeżewska, Konferencje naukowe nauczycieli  (421: str 2-3)
 • Maria L. Ekiel-Jeżewska, Profesor Krzysztof Zanussi z wizytą u nauczycieli (434: str 3-4)
 • Maria Ekiel-Jeżewska, Młodzież szkolna i nauczyciele z wizytą w instytucie naukowym (503: str 3)
 

 

 

F

 

 • Wojciech Falkowski, Polacy na Wyspach. Kilka uwag o historii i planach Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie  (6: str 1)

 • Oświadczenie złożone przez senatora Jerzego Fedorowicza na 50. posiedzeniu Senatu w dniu 15 listopada 2017 r. skierowane do marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego  (416: str 3)


 • Jerzy Fedorowskiwypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych 
  (20: str 2), dok. (20: str 3)
 • Jerzy Fedorowski wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (33–34: str 2)
 • Jerzy Fedorowski, O dyskryminacji profesorów – w kontekście węższym  
  (233-235: str 10-11)
 • List Jerzego Fedorowskiego do Prezesa PAU Andrzeja Białasa (301: str 2)
 • Jerzy Fedorowski, Jeszcze o habilitacji  (535: str 1) • Jan Figiel, Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych - nowa odsłona kategoryzacji
  (126: str 2) • Marian Fikus, Siedem Cudów Architektury XX wieku
  – wprowadzenie  
  (218: str 1-3)
 • Marian Fikus, Siedem Cudów Architektury XX wieku
  1. Dom nad wodospadem, Pensylwania (1939) – Frank Lloyd Wright   (224: str 2-3)
 • Marian Fikus, Siedem Cudów Architektury XX wieku
  2. Kaplica w Ronchamp (1995) – Le Corbusier   (233-235: str 5)
 • Marian Fikus, Siedem Cudów Architektury XX wieku
  3. Opera w Sydney (1967) – Jørn Utzon   (246: str 2)
 • Marian Fikus, Siedem Cudów Architektury XX wieku
  4. World Trade Center, New York (1967) – Minoru Yamasaki  (250: str 2-3)
 • Marian Fikus, Siedem Cudów Architektury XX wieku
    5. Centrum Olimpijskie w Monachium (1972) – Frei Otto, Günter Behnisch  (260: str 3)
 • Marian Fikus, Siedem Cudów Architektury XX wieku
     6.Piramida Luwru (1989) – Ieoh Ming Pei  (291-292: str 7)

 • Aleksander Fiut, Festiwal im. Jana Błońskiego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego  (126: str 1)

 • Wiesław Czyż, Prezentacje polskich uczonych na wiek XXI
    Wojciech Broniowski i Wojciech Florkowski,
  Wymrożenie kwarków i gluonów
  w hadrony  (63: str 2), dok. (63: str 3)
 • Wojciech Florkowski, Strangeness in Quark Matter 2011   (137: str 1-3)
 • Wojciech Florkowski, Dwa razy referat o tym samym tytule  (372: str 2)


 • Andrzej Fuliński, Podniesienie jakości doktoratów  (36–37: str 1)
 • Andrzej Fuliński, Fluktuacje. Skalowania. Ergodyczność   (108: str 4)
 • Andrzej Fuliński, Sub auspiciis imperatoris dla Mariana Smoluchowskiego
  (190-192: str 6)
 • Andrzej Fuliński, Bić się czy nie bić (o przemysłową rewolucję w nauce)    (227: str 3)
 • Andrzej Fuliński, Marian Smoluchowski (380-381: str 6)

 • Oświadczenie władz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej   (249: str 2)

 

 

G

 

 • Iwo Białynicki-Birula, Ryszard Gajewski i Andrzej Trautman,
  Leopold Infeld (1898–1968)  
  (213: str 1-2)
 • Iwo Białynicki-Birula, Ryszard Gajewski, Andrzej Trautman, Leopold Infeld – posłowie   (216: str 2)

 • Aleksander M. Garlicki, Szczepienia i ruchy antyszczepionkowe – od historii do współczesności (447: str 2-3)

 • Krzysztof Dudek i Monika Gawałek, Przyrodnicy pracoholicy  [zaPAU]  (220: str 4)

 • Wojciech Gawlik, Nagroda Nobla 2009 z fizyki  (58: str 3)

 • Marek Gazdzicki, Gold-diggers and Monopoly in Science   (98: str 3)
 • Marek Gazdzicki, Prawiek i czas fizyki w Kielcach (501: str 3)


 • Bogusław Gediga, Ziemie południowo-zachodniej Polski we wczesnej epoce żelaza
  w świetle nowych badań 
  [Wydarzenia]  (113: str 5)

 
 • Tomasz Giaro, Kształcenie, wykształcenie i niedokształcenie polskiego prawnika 
  (270: str 2)
 • Tomasz Giaro, O atrofii recenzji w polskim prawoznawstwie  (273: str 2)


 • Józef Gierowski, Z Dziennika Rektora UJ  (580: str 3)

 • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński o towarzystwach naukowych  (401: str 1)


 • Michał Głowiński, Odpoczciwić literaturę polską!  (73: str 3)
 

 • Stanisław D. Głazek, Edukacja XXI   (108: str 1-2)
 • Stanisław D. Głazek, Autorytet, autonomia i płaca nauczycieli (519: str 3)
 
 • Michał Głowiński, O języku protestu z końca roku 2020  (540: str 1)
 • Michał Głowiński, Patriotyzm, Ale Jaki? (574: str 1)

 • Wojciech Broniowski, Krzysztof Golec-Biernat, Antoni Pędziwiatr,
  Projekt FENIKS - zaprośmy uczniów na uczelnie
    (177: str 1-2)
 • Krzysztof Golec-Biernat, Spór o konkursy  [zaPAU] (328: str 4)

 • Zofia Gołąb-Meyer, Misja noblisty Kennetha G. Wilsona   (108: str 3)

 • Widz w średniowiecznej zbroi  (44: str 4), dok. (44: str 5), z Zofią Gołubiew,
  dyrektorem Muzeum Narodowego w Krakowie rozmawia Marian Nowy 
 • Zofia Gołubiew   (157: str 8)   [Wydanie Specjalne
  poświęcone Pamięci Profesora Andrzeja Szczeklika]

 • Bożena Gorczyca, Agnieszka Górska, Anna Kraus, Bohdan Paczowski. Księgozbiór architekta  (574: str 3)

 • Wystąpienie Wicepremiera Jarosława Gowina, na Konferencji "Biurokracja w nauce" (341: str 2-3)
 • Przemówienie Wicepremiera RP Jarosława Gowina z okazji podpisania umowy o współpracy naukowej między Towarzystwem Maxa Plancka a Narodowym Centrum Nauki 4 lipca 2017 w Krakowie na Wawelu  (392: str 2)
 • List Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina (433: str 2)
 • List wicepremiera Jarosława Gowina do ministra Przemysława Czarnka  (559: str 1-link)

 


 • Henryk Górecki, Początki ery komputerów  (75–76: str 6)

 • Maciej A. Górecki i Natalia Letki, „Miś na skalę naszych możliwości” – czyli nauki polskiej ucieczka od (rzetelnej) recenzji  (393: str 3)

 • Jarosław Górniak, Narodowy Kongres Nauki – co to jest?  (374: str 1-2)
 • Link do listu Jarosława Górniaka,
  O konsultacjach społecznych projektu ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym 
  (432: str 3)

 

 • Bożena Gorczyca, Agnieszka Górska, Anna Kraus, Bohdan Paczowski. Księgozbiór architekta  (574: str 3)

  • Maciej  W. Grabski, Stugłowy autor  (46: str 1), dok. (46: str 2)
 • Maciej  W. Grabski, Autor! Autor! AUTOR!  (49: str 1), dok. (49: str 2)
 • Maciej W. Grabski, Zamiast podsumowania   (116: str 4)
 • Zobowiązujące echo, z Maciejem W. Grabskim rozmawia Magdalena Bajer
  (117: str 2-3)
 • Maciej W. Grabski, Nauka to niezwykły byt   (124/125: str 1-2)
  - wystąpienie na uroczystości wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich
  pod patronatem Województwa Małopolskiego (2011)
 • Maciej W. Grabski, Do P.T. Starego Zgreda  [zaPAU]  (139/140: str 6)
 • Maciej W. Grabski, Wyznania starego optymisty  (195: str 1-2)
 • Maciej W. Grabski, Po raz dziesiąty o tym samym (276: str 3) 
 • Maciej W. Grabski, Wślinkologia  [zaPAU]  (303: str 8)
 • Maciej W. Grabski - Fragment wypowiedzi Profesora z 2008 Roku (465: str 1)

 • Leon Gradoń, Maciej Żylicz, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej powinna i chce stawać się lepsza! Odpowiedź na list prof. Pawła Kisielowa (PAUza 411 z 18 stycznia 2018 r.)   (413: str 1-2)


 • Krystyna Grodzińska,  Władysław Szafer (1886–1970)   (330: str 2-3)  

 • Stanisław Grodziski, Uniwersytet Jagielloński  "semper fidelis"  (7: str 2)
 • Stanisław Grodziski, Rozważania o rzeczach wszystkich  (1)  [zaPAU]   (183: str 4)
 • Stanisław Grodziski, Rozważania o rzeczach wszystkich  (2)  [zaPAU]   (186: str 4)
 • Stanisław Grodziski, Próba resuscytacji Polskiej Akademii Umiejętności
  po Październiku 1956 – w zapiskach współuczestnika
     (259: str 2)
 • Stanisław Grodziski, Zapisy pamięci - wybór anegdot   (260: str 4)
 • Stanisław Grodziski, Za trzecim razem  (397: str 2)
 • Stanisław Grodziski, Rok 1989  (473-474: str 10)
 • Stanisław Grodziski, Wspomnienie (488-489: str 11)


 • Tadeusz Gromada, O moim mistrzu Oskarze Haleckim (1891–1973) (233-235: str 6-7)
 • Tadeusz Gromada, Polski patriotyzm wśród Polonii amerykańskiej  (571: str 1)

 • Natalia Gruenpeter, Repozytoria danych otwarte dla wszystkich badaczy  (566: str 3)

 • Silva rerum Mieczysława Grydzewskiego Przysmak wytworny; Rozum Aspazji  [zaPAU]  (17–18: str 10)
 • Mieczysław Grydzewski, Sery  [zaPAU]  (66: str 4)

 • Ryszard Jerzy Gryglewski   (157: str 4)   [Wydanie Specjalne
  poświęcone Pamięci Profesora Andrzeja Szczeklika] 
 
 • Ewa Gudowska-Nowak, Monitoring 2.0 – Komentarz do komentarza  (511: str 3)
 • Ewa Gudowska-Nowak, Prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz (1947−2021)  (581-582: str 2)
 


 • Aleksander Guterchwypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych 
  (33–34: str 2)

 

 

H

 


 • Aleksy Awdiejew, Grażyna Habrajska, Projekt zasad analizy wypowiedzi w dyskursie politycznym (401: str 2)
   
 • Krzysztof Haman, Komentarz do artykułu Jerzego Sędzimira pt. "Co jest przyczyną globalnego ocieplenia?"   (160: str 3)
 

 • Krystyna Heska-Kwaśniewicz i Katarzyna Tałuć, Bibliologia i informatologia – Polska bez bibliotekarzy?  (449: str 2)

 • Charles Homer Haskins, Początki uniwersytetów  (tłum. Andrzej M. Kobos)   (169: str 4)

 

 • We Begin to Look at the Microcosm, the Early Universe, and the Dark Universe
  – Wywiad z Rolfem-Dieterem Heuerem, Dyrektorem Generalnym CERN-u,
  przeprowadzony przez Andrzeja M. Kobosa  (Numer 64)

- In praise of the virtuous circle 
- SESAME – a new source of light for the Middle East

 • Robert Hołyst, Innowacje jak klocki Lego   [zaPAU]   (208/209: str 8)
 • Robert Hołyst, Punkty, habilitacja i profesura przy okazji   [zaPAU]   (215: str 4)
 • Robert Hołyst, Limes inferior - czyli o kryteriach oceny w naukach ścisłych i przyrodnicznych   [zaPAU]   (218: str 4)
 • Robert Hołyst, Profesor uprzywilejowany w Polsce i USA    (228: str 3)
 • Jarosław Chrostowski i Robert HołystCzego nasi uczeni nie robią (a czego niektórzy próbują)   (256: str 2)
 • Robert Hołyst, Polowanie na granty   (336: str 2)
 • Robert Hołyst, Bez KASY się nie da  (355: str 3)
 • Robert Hołyst, Pod prąd versus na gapę – czyli komentarz do felietonu ABBY  (385: str 3)
 • Robert HołystŻyczliwości nie da się zapisać w ustawie  (403: str 2-3)
 • Robert Hołyst, Grzechy główne  (406: str 3)
 • Robert Hołyst, „Inteligentny oszust czy uczciwy głupiec”  [zaPAU] (446: str 4)
 • Robert Hołyst, Co się dzieje z wodą w atmosferze? (418: str 2)

 
 
 • Paweł Horodecki i Karol Życzkowski, Zasada działania kwantowego komputera  [Scientia PAUperum] (559: str 3)
 • Karol Życzkowski i Paweł Horodecki, Dlaczego komputer kwantowy (jeszcze) nie działa [Scientia PAUperum] (560: str 4)
 
 

 

 

I

 

 • Jerzy Illg   (157: str 9)   [Wydanie Specjalne
  poświęcone Pamięci Profesora Andrzeja Szczeklika]
 • Jerzy Illg, O niedoskonałościach demokracji (483: str 1)

 • Maciej Iłowiecki, Klemens Szaniawski (1925-1990)  (118: str 2)

 

 

J

 

 
 

 • Andrzej Jajszczyk, Recepta na sukces  (28: str 3)
 • Andrzej Jajszczyk, Narodowe Centrum Nauki - szansa dla badań podstawowych 
  (118: str 1)
 • Wybrać z sensem to, co możemy zrobić w nauce
  - z Profesorem Andrzejem Jajszczykiem rozmawia Andrzej M. Kobos
  (120/121: str 1-5)
 • Andrzej Jajszczyk, Uzasadnienia decyzji w konkursach Narodowego Centrum Nauki
  - orzech niełatwy do zgryzienia  
  [ NCN ]   (143: str 6-7)
 • Andrzej Jajszczyk, Jak pisać wnioski o finansowanie projektów badawczych?  
  [ NCN ]    (147-149: str 13)
 • Andrzej Jajszczyk, Narodowe Centrum Nauki - dla niektórych bolesne rozczarowania 
  [ NCN ]  (154: str 5)
 • Andrzej Jajszczyk, Fala wniosków, ale lekko regulowana   [ NCN ]    (164: str 1-2)
 • Andrzej Jajszczyk, Narodowe Centrum Nauki w „PAUzie Akademickiej”  
  [ NCN ]  (174: str 4)
 • Andrzej Jajszczyk, Długofalowe przedsięwzięcia badawcze a system grantowy
  (202: str 1-2)
 • Andrzej Jajszczyk, Learn English, Dear Scholar…   (232: str 3)
 • Andrzej Jajszczyk, Nauki humanistyczne i społeczne
  w Narodowym Centrum Nauki, a recenzje zagraniczne  
  (274: str 3)
 • Andrzej Jajszczyk, Sztuka a nauka i technika – refleksje z pewnej wystawy
   
  (304: str 1-2)
 • Andrzej Jajszczyk, Uniwersytet elitarny  (329: str 1)
 • Andrzej Jajszczyk, Kolegia akademickie   (338-339: str 1)
 • Andrzej Jajszczyk, Biurokracja a NCN  (344: str 3)
 • Andrzej Jajszczyk, Gorzka pigułka, czyli „Nowa Estetyka” Marii Anny Potockiej 
  (352: str 3)
 • Andrzej Jajszczyk, Andrzej Wajda – wspomnienie  (354: str 3)
 • Andrzej Jajszczyk, Zespół ekspertów nie jest dobry na wszystko   (360: str 3)
 • Andrzej Jajszczyk, NCN – sukces i wyzwania  (362: str 2)
 • Andrzej Jajszczyk, ERC i NCN – jeszcze raz o grantach (383: str 2)
 • Andrzej Jajszczyk, Mobilność — konieczność i wyzwanie (385: str 1)
 • Andrzej Jajszczyk, Procedury grantowe – to my jesteśmy winni (390: str 3) 
 • Andrzej Jajszczyk, Kartagina i habilitacja  nie powinny istnieć (400: str 2)
 • Andrzej Jajszczyk, Obrazy Andrzeja Okińczyca w Collegium Chemicum UAM 
  (407-408: str 6-7)
 • Andrzej Jajszczyk, Dialog inżyniera z fizykiem o sztuce  (465: str 3)
 • Andrzej Jajszczyk Prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Małe wielkie czasopismo (500: str 3)
 • Andrzej Jajszczyk, Habilitacja może zostać, ale inna (528: str 1)
 • Andrzej Jajszczyk, Naszym największym problemem nie jest habilitacja  (543: str 1)


 • Wystąpienie Papieża Jana Pawła II na spotkaniu z okazji 600-lecia Wydziału Teologicznego UJ, Kraków, kolegiata św. Anny, 8 czerwca 1997  (391: str 2-4)
 • Testament Jana Pawła II, z dnia 6 III 1979 (514: str 2)


 • Jerzy A. Janik, Fizyka wkracza w metafizykę: Postać a Rzeczywistość   (90: str 3)
 • Jerzy A. Janik, Setny numer "PAUzy" skłania do refleksji   (100: str 4)
 • Jerzy A. Janik, Zjawiska (fakty) emergentne   (111: str 1-2)
 • Jerzy A. Janik, Ens, res, unum, aliquid, verum, bonum, ..., pulchrum   (119: str 3)
 • Jerzy A. Janik, „Kot” Schrödingera. Esej o treści trochę naciąganej   (139/140: str 3)
 • Jerzy A. Janik, Ontologiczne spojrzenie na mikrocząstki   (150: str 2-3)
 • Jerzy A. Janik, Przestrzeń - uwagi niedostatecznie dogłębne   (162/163: str 2)

 

 • Anna D. Jaroszyńska-Kirchmann, Patriotyzmu trzeba (się) uczyć  (579: str 2)
 
 • Zbigniew Jasiewicz, W 130. rocznicę śmierci Oskara Kolberga (499: str 1)


 • Agnieszka Chacińska, Jacek Jaworski, Marta Miączyńska, Nauka na 100 procent
  (282: str 3) • Jacek Jemielity, Od badań podstawowych do komercjalizacji  (455: str 2)

 • Marek Jeżabek, Trzeba zmienić ten system  (57: str 1)
 • Marek Jeżabek, Paweł Olko, Renata Kopeć, Adam Maj, Centrum Cyklotronowe Bronowice – od fizyki do medycyny  (520: str 5-6)

 • Andrzej Szczeklik, Prezentacje polskich uczonych na wiek XXI
  – Józef Dulak i Alicja Józkowicz, Angiogeneza sprawa życia i śmierci 
  (69: str 2), dok. (69: str 3)
 


 •  Adolf Juzwenko, Przyjmując Nagrodę PAU im. Jerzmanowskich – 2019 (472: str 2)
 

K

 


 • Leszek Kaczmarek, Mordęga pisania wniosków grantowych    [ NCN ]    (156: str 1)
 • Leszek Kaczmarek, [Łowcy grantów – listy] (338-339: str 4)
 • Leszek Kaczmarek, Parametryzacja, choroba slotowa i po co nam to wszystko?  (477: str 5)

 • Tadeusz Kaczorek, List z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów  (32: str 1)

 • 'KA-JAK', Na ratunek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów  (284: str 4) • Barbara Kania-Dec, Finansowanie badań podstawowych a reguły pomocy publicznej   
  [ NCN ]   (172: str 5-6)

 • Andrzej Kansy, Towarzystwo Naukowe Płockie – 195 lat tradycji  (317: str 1-2)

 

 • Ryszard Kantor, Politechnika Krakowska i CERN  (564: str 6)

 • Jerzy Kapko, Tyłem do techniki – wszystko zaczyna się od zabawek  [zaPAU] 
  (69: str 4)

 • Odkrywanie Huculszczyzny,  z Jerzym Kapłonem rozmawia Marian Nowy  [Wydarzenia]  (119: str 5)


 • Kazimierz Karolczak, Włodzimierz hr. Dzieduszycki (1825–1899) – mecenas nauki i uczonych  (333-334: str 2-5) • Maria Karpluk, Głos w dyskusji o polskiej humanistyce  (227: str 2)
 
 


 
 • Ryszard J. Katulski, Trendy rozwojowe  współczesnej telekomunikacji i wynikające z tego zagrożenia (502: str 1-2)
 

 • Tomasz Kawalec, Jak poprawić sobie humor o Wspólnym Słowniku Zamówień 
  (66: str 2)

 • Korespondencja na temat klasyfikacji polskich czasopism naukowych  (304: str 2-3)
   - list Janusza Kaweckiego do Przewodniczącego Centralnej Komisji
     do spraw Stopni i Tytułów Naukowych Antoniego Tajdusia
   - odpowiedź Antoniego Tajdusia

 • Jerzy Władysław Kawiakwypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (22: str 2)


 
 • Zbigniew Kąkol, Czy nauka może być motorem gospodarki? O przyszłości współpracy nauka−przemysł  (505: str 3)

 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju tworzy mechanizmy
  mające pobudzać aktywność badaczy
  - z Jerzym Kątckim rozmawia Andrzej M. Kobos   (172: str 2-3)

 • Claudine Kieda, Jacek Kubiak, Romantycy, pozytywiści i postmoderniści  (349: str 2)

 • Andrzej Kisielewicz, Ranking szanghajski  (357: str 1-2)
 • Andrzej Kisielewicz, Kilka zasadniczych uwag na temat planowanej reformy nauki  (389: str 2)

 • Paweł Kisielow, Immunologia – funkcje układu odpornościowego  (75–76: str 1)
 • Paweł Kisielow, Autorytet Ludwika Hirszfelda - polemika  (176: str 2-3)
 • Paweł Kisielow, Autorytet Ludwika Hirszfelda – polemika (4)  (189: str 2)
 • Paweł Kisielow, Czy czasopisma „Nature” i „Science” szkodzą nauce?   (236: str 3)
 • Paweł Kisielow, Przykład do naśladowania? (384: str 1-2)
 • Paweł Kisielow, Czy Fundacja na rzecz Nauki Polskiej może być jeszcze lepsza?  (411: str 1-2)
 • Paweł Kisielow, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej powinna i chce, ale czy może być jeszcze lepsza?  (416: str 3)

 

 • Bogdan Klich   (157: str 7)   [Wydanie Specjalne  poświęcone Pamięci Profesora Andrzeja Szczeklika]
 

 
 • Andrzej M. Kobos, Kopernik rozmyślający Wszechświat  (1: str 7)
 • Stanisław Mossakowski (wybór Andrzej M. Kobos),
  Kaplica Zygmuntowska w nowym świetle 
  (13: str 3)
 • Andrzej M. Kobos, Dowartościowanie Stryjeńskiej  (17–18: str 6)
 • Andrzej M. Kobos, Nagroda im. Wereszyckiego i Felczaka  (19: str 5)
 • Andrzej M. Kobos, Ryszard Otręba – Grafika ciszy  (43: str 1), dok. (43: str 4)
 • Andrzej M. Kobos, Gdański Teatr Szekspirowski Marzenie realizowane  (55: str 2), dok. (55: str 3)
 • Andrzej M. Kobos, Zapach moki i gęstość miodowego płynu  [zaPAU]  (70: str 4)
 • Andrzej M. Kobos, Zostawił komputery PC odszedł w yottabytes pamięci   (78: str 3)
 • Andrzej M. Kobos, Woda stuletnia  (83: str 4)
 • Andrzej M. Kobos, Andrzej Pelczar In memoriam
  [Żegnamy Profesora Andrzeja Pelczara]  (86: str 4)
 • Andrzej M. Kobos, Imago Poloniae Tomasza Niewodniczańskiego w Zamku Królewskim  
  (89: str 3), dok. (89: str 4)
 • Andrzej M. Kobos, Sen złoty o "PAUzie"   [zaPAU]  (100: str 6)
 • Andrzej M. Kobos, Patek Philippe Szlichcińskich   [zaPAU]  (103-105: str 12)
 • Andrzej M. KobosRe: 50+  [zaPAU]  (203: str 4)
 • Andrzej M. Kobos, Adam Strzałkowski – Mistrz, Przyjaciel, Krakowianin  
  (233-235: str 2)

 • Józef Wolski o życiu i starożytnym Bliskim Wschodzie (9: str 2), dok. (9: str 3) 
  – fragmenty autoryzowanych wypowiedzi Józefa Wolskiego w rozmowie
  z Andrzejem M. Kobosem Starożytny Bliski Wschód w nowym świetle
 • O książkach – fragment rozmowy Andrzeja M. Kobosa z Henrykiem Markiewiczem 
  (13: str 4)
 • Julian Maślanka o Stanisławie Pigoniu – fragment wypowiedzi w rozmowie
  z Andrzejem M. Kobosem  (17–18: str 8)
 • Ilustracja okruchem doświadczeń artysty, Z Adamem Korpakiem rozmawia
  Andrzej M. Kobos
    (60–61–62: str 8), (str 9), (str 10), (str 11)
 • Żegnamy Panią Profesor Barbarę Skargę – Czyny pozostają...  (fragmenty rozmowy Andrzeja M. Kobosa z Profesor Barbarą Skargą(48: str 1), dok. (48: str 2)
 • We Begin to Look at the Microcosm, the Early Universe, and the Dark Universe
  – Wywiad z Rolfem-Dieterem Heuerem, Dyrektorem Generalnym CERN-u,
  przeprowadzony przez Andrzeja M. Kobosa  (Numer 64)
 • Jerzy Wyrozumski i Andrzej M. Kobos, Wytyczanie drogi 
  [80-lecie urodzin Jerzego Wyrozumskiego] (72: str 4)
 • Transkontynentalna perspektywa badań, Z Januszem Kozłowskim rozmawia
  Andrzej M. Kobos  (85: str 2), dok. (85: str 3)
 • O archeologii pradziejowej, Z Janem Machnikiem rozmawia Andrzej M. Kobos
  (94: str 3), dok. (94: str 4)
 • Wybrać z sensem to, co możemy zrobić w nauce
  - z Profesorem Andrzejem Jajszczykiem rozmawia Andrzej M. Kobos  (120/121: str 1-5)
 • Enigma Obłazowej - z Profesorem Pawłem Valde-Nowakiem
  rozmawia Andrzej M. Kobos  (120/121: str 6-11)
 • O przełomowych rozwiązaniach nie tylko marzyć, ale i po nie sięgać
  - z Profesorem Krzysztofem J. Kurzydłowskim rozmawia Andrzej M. Kobos
  (124/125: str 5-8)
 • Malarstwo Stanisława Rodzińskiego,
  z Stanisławem Rodzińskim rozmawia Andrzej M. Kobos   (126: str 3-4)
 • Tworzenie klimatu przyjaznego wsparcia dla realizacji dobrych pomysłów
  - z Krzysztofem Janem Kurzydłowskim rozmawia Andrzej M. Kobos   (128: str 1-3)
 • Wspieramy naukę z konsekwencjami
  - z Profesorem Maciejem Żyliczem, Prezesem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej,
  rozmawia Andrzej M. Kobos  (133/134: str 2-8)
 • It's a long way to Tipperary...
  -
  z Profesorem Janem Potempą rozmawia Andrzej M. Kobos [część 1]  (145: str 2-4)
 • It's a long way to Tipperary...
  - z Profesorem Janem Potempą rozmawia Andrzej M. Kobos [część 2]  (146: str 2-4)
 • O różnych sposobach zatrudniania umysłu
  - z Profesorem Robertem V. Moody rozmawia Andrzej M. Kobos  (147-149: str 8-11)
 • Z Andrzejem Szczeklikiem rozmawia Andrzej Kobos (fragmenty)  (157: str 10)
  [Wydanie Specjalne poświęcone Pamięci Profesora Andrzeja Szczeklika]
 • Marian Biskup (1922-2012); O pracy nad historią Zakonu Krzyżackiego,
  fragmenty rozmowy Andrzeja Kobosa z Marianem Biskupem   (165/166: str 4-7)
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju tworzy mechanizmy
  mające pobudzać aktywność badaczy
  - z Jerzym Kątckim rozmawia Andrzej M. Kobos   (172: str 2-3)
 • Myślę, że dałem ludziom odwagę, aby rozwijać terapię genową
  - z Wacławem Szybalskim rozmawia Andrzej M. Kobos   (217: str 1-4)
 • Fragmenty wystąpień na uroczystości otwarcia Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego
  - nagranie i wybór Andrzej M. Kobos   (264: str 1-2)
 • O Polskiej Akademii Umiejętności, Fragment rozmowy Gerarda Labudy z Andrzejem M. Kobosem  22 lutego 2006 w Poznaniu, opublikowanej w „Po drogach uczonych”,  t. 1, PAU, Kraków 2007  (315: str 3-4)
 • Andrzej Kobos, Re: „Kto winien?”  [zaPAU]  (376: str 4)
 • Andrzej Kobos, Z biegiem lat… (410: str 3)
 • Genezą mojego malowania jest wzruszenie – Rozmawiają: Stanisław Rodziński i Andrzej Kobos [z A. Kobos, Po drogach uczonych]  (567: str 2 - link)


 • Tom Brzustowski (tłum. A.M. Kobos), Matematyka nowe oczy nauki 
  (44: str 7), dok. (44: str 8)
 • Gian-Carlo Rota (tłum. A.M. Kobos), Stan Ulam  (44: str 9)
 • Gian-Carlo Rota (tłum. A.M. Kobos), Przepadła Kawiarnia  (44: str 10)
 • Ze Stanisława Ulama (tłum. A.M. Kobos)  [zaPAU]  (33/34: str 6)
 • Z Fossier'a,  Jacques Verger (tłum. A.M. Kobos)  [zaPAU]   (82: str 4)
 • Charles Homer Haskins, Początki uniwersytetów  (tłum. A.M. Kobos)   (169: str 4)
 
 • Jan Kochanowski, Odprawa Posłów Greckich (fragmenty) [Stulecie Niepodległości] (437: str 4)
 • Jan Kochanowski, Treny (443: str 4)

 • Stanowisko Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w sprawie poparcia Uchwały Zgromadzenia Plenarnego KRASP z dnia 13 października 2017 roku w sprawie projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (402: str 2)

 • Aleksander Koj, Po drogach uczonych  (3: str 3)
 • Aleksander Koj, Uniwersytety Trzeciego Wieku idea i rzeczywistość  (73: str 1)
 • Aleksander Koj, Trzeci Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie
  a historia zegara słonecznego na Nowym Kampusie UJ 
  (132: str 3-4)


 • Michał Kokowski, Podstawowe błędy mechanizmu oceny parametrycznej
  jednostek naukowych. Aspekt naukoznawczy
     (246: str 3)
 • Michał Kokowski, Nie trzeba koniecznie mieć nadziei na zwycięstwo, aby walczyć…  (371: str 3)
 • Michał Kokowski, Rozkład wielomianowy i Władysław Bortkiewicz. Reakcja historyka i filozofa nauk ścisłych (oraz fizyka) na tekst pana profesora Andrzeja Staruszkiewicza (532: str 2)
 • Michał Kokowski, Patriotyzm a nacjonalizm: pokorna prośba  (585: str 1)

 • Rynek i lekcje filozofii
  z Profesor dr hab. Leną Kolarską-Bobińską – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  – rozmawia Magdalena Bajer   (242: str 1-3)

 • APEL KOLEGIUM REKTORSKIEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO DO WŁADZ RP W SPRAWIE WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 22.10.2020 r(529: str 5)
 
 

 • Zygmunt Kolenda, W polonijnym kręgu  (2: str 1)
 • Zygmunt Kolenda, Młodzież polska na obczyźnie  (131: str 2)
 • Zygmunt Kolenda, Rozwój zrównoważony
  – szlachetna idea i bezradność świata
    (217: str 5)
 • Zygmunt Kolenda, Renesansowy inżynier XXI wieku   (239: str 1-2)
 • Zygmunt Kolenda, Zacznijmy czytać artykuły…   (366: str 2)
 • Zygmunt Kolenda, Klimatyczna apokalipsa? (463: str 2)
 • Małgorzata i Zygmunt Kolendowie, Katarzyna Kolenda-Zaleska, Na Siennej  (473-474: str 12)
 • Zygmunt Kolenda, Edward E. Nowak, Janusz Orkisz, Polska roku 1989 i 30 lat później (480: str 1-2)
 • Zygmunt Kolenda, Podsumowania  konferencji "Polska 1989 roku i 30 lat później" [ISTOTA DEMOKRACJI] (481: str 1)
 • Zygmunt Kolenda, Polityka w nauce czyli bezsilność wobec złych obyczajów  (507: str 1)
 

 • Jerzy Kolendo, Źródła pisane i źródła archeologiczne w badaniach
  nad dziejami ziem Polski w starożytności  
  (91: str 1), dok. (91: str 2)

 • Nagroda Polskiej Akademii Umiejętności im. Erazma i Anny Jerzmanowskich
  pod patronatem Województwa Małopolskiego w roku 2012
  - list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego
  do Profesora Adama Bielańskiego   (168: str 3)

 
 • Ludwik Komorowski i Jerzy  Komorowski, O wymianie myśli rozmowa bez złudzeń   (436: str 2-3)
 
 • List Ludwika Komorowskiego do Prezesa PAU  (395: str 2)
 • Ludwik Komorowski, Idea czy utopia?  (415: str 2)
 • Ludwik Komorowski, Błądzenie nieprzypadkowe (426: str 3)
 • Ludwik Komorowski i Jerzy  Komorowski, O wymianie myśli rozmowa bez złudzeń   (436: str 2-3)

 • Janusz Bujnicki, Jerzy Duszyński, Maciej Konacki,
  Wyznaczniki doskonałości – dokument Komitetu Polityki Naukowej
  (272: str 1-2)
 
 • Uchwała II Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych (439: str 1)

 • Jan Konopacki, Ile etatów dla profesora?   (211: str 2-3)
 • Jan Konopacki, Ile etatów dla profesora? – skrywane sekrety   (216: str 3)
 

 • Stanisław J. Konturek, Odkrycia i idee w gastroenterologii   (48: str 3)
 
 • Renata Kopeć, Paweł Olko, Marek Jeżabek, Adam Maj, Centrum Cyklotronowe Bronowice – od fizyki do medycyny  (520: str 5-6)
 
 • Jacek Korohoda, Cienie i blaski edukacji muzycznej online (553: str 3)
 
 
 • Włodzimierz Korohoda, Warsztat jest konieczny, ale nie wystarcza   (145: str 1)
 • Włodzimierz Korohoda, Edward Strasburger (1844-1912),
  W stulecie śmierci wielkiego uczonego, przyrodnika
     (165/166: str 8-9)
 • Włodzimierz Korohoda, Artur Giese (1904–1994)   (248: str 2)
 • Włodzimierz Korohoda, O niektórych skutkach ubocznych naukometrii  (306: str 1-2)
 • Włodzimierz Korohoda, Członkowie zagraniczni chlubą PAU  (322: str 1)
 • Włodzimierz Korohoda, Na marginesie dyskusji o finansowaniu nauki i innowacyjności w Polsce (383: str 1-2)
 • Włodzimierz Korohoda, Suplement do dyskusji o habilitacjach – kilka przypomnień (409: str 2-3)
 • Włodzimierz Korohoda, Opinie sprzed lat [zaPAU] (438: str 4)
 
 
 • Jacek Koronacki, PAN-owska kwadratura koła (453: str 1)
 • Jacek Koronacki i Andrzej Rabczenko, Bezsens zadekretowanej ewaluacji jednostek naukowych (539: str 2)
 • Andrzej Rabczenko i Jacek Koronacki, Transfer wiedzy z nauki do biznesu   (561: str 3)


 
 
 • Kazimierz Korus, Aletheia to wymagająca bogini (497: str 1)
 • Kazimierz Korus, Też krótka replika na replikę, czyli o różnicy między mniemaniem a domniemaniem (499: str 2)


 • Adam Koseski, Przyszłość uczelni niepaństwowych trudno przewidzieć  (74: str 3)


 • Zbigniew Błocki i Sylwia Kostka, „ERA kwantów”   (371: str 1)


 • Grażyna Kowalewska, ... jeszcze o Pzp  (list do redakcji)  [zaPAU]   (205: str 4)
 • Grażyna Kowalewska - list do Redakcji „PAUzy Akademickiej”   (249: str 2)
 • Grażyna Kowalewska - Nauka a biurokracja (list do Redakcji „PAUzy Akademickiej”)   (268: str 2)
 • Grażyna Kowalewska list do Redakcji „PAUzy Akademickiej”  (364-365: str 5)

 • Małgorzata Kowalska, O Barbarze Skardze raz jeszcze - nie tylko in memoriam   (139/140: str 1-2)
 
 • list przewodniczącego Żydowskiego Stowarzyszenia B’nai B’rith  Rzeczypospolitej Polskiej Sergiusza Kowalskiego w odpowiedzi na tekst prof. Korusa (498: str 4)

 

 •  Marek Kowalski, 1 lipca 1991 – jak zapamiętałem ten dzień  (564: str 6)
 

 


 • Owce w stresie, z Joanną Zubel rozmawia Marian Nowy,
  wprowadzenie: Krystyna Koziec  [Kraków – warto wiedzieć]  (66: str 5)

 • Transkontynentalna perspektywa badań, Z Januszem Kozłowskim rozmawia
  Andrzej M. Kobos  (85: str 2), dok. (85: str 3)
 • Janusz K. Kozłowski, Prezentacje polskich uczonych na wiek XXI
  - Krzysztof M. Ciałowicz,Tell el-Farcha - zapomniana stolica Egiptu w Delcie Nilu
  (99: str 1-4)

 • Jan Kozłowski, Ciągle jest czas na pytanie „Czy w Polsce powstanie elektrownia jądrowa?”  (475: str 1)
 • Jan Kozłowski, O zaletach dokładnego czytania i dokładnego liczenia (481: str 2)
 • Jan Kozłowski, Magazynowanie energii jest warunkiem rozwoju energetyki wiatrowej i fotowoltaiki  (484: str 3)
 • Jan Kozłowski, W Polsce powinny powstawać małe reaktory jądrowe  (493-494: str 5)
 • Jan Kozłowski, Czy latać na wakacje do ciepłych krajów? Nie wylewajmy dziecka z kąpielą (501: str 1)
 • Jan Kozłowski, Bloki energetyczne wykorzystujące gaz ziemny są niezbędne dla szybkiego rozwoju odnawialnych źródeł energii (503: str 1)
 • Jan Kozłowski, Przekształcajmy kopalnie w obiekty użyteczne (527: str 3-4)
 
 • Andrzej K. Koźmiński, Prywatny sponsoring nauki, edukacji i kultury.
  Dlaczego nie w Polsce? 
  (5: str 1), dok. (5: str 3)

 • 'Kpt', Dlaczego uważa się ich za nierobów  [zaPAU]   (119: str 4)

 

 • Bożena Gorczyca, Agnieszka Górska, Anna Kraus, Bohdan Paczowski. Księgozbiór architekta  (574: str 3)

 


 • Uchwała Zgromadzenia Plenarnego KRASP z dnia 13 października 2017 roku w sprawie projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (402: str 2) • Jan Królikowski, Długofalowe przedsięwzięcia badawcze od środka
  – na kanwie artykułu Andrzeja Jajszczyka („PAUza Akademicka” 202, 2013) 

  (208/209: str 1)

 • Przemówienie marszałka województwa małopolskiego Jacka Krupy
  podczas wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich 
  (340: str 3) 

 • Laudacja  Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy  (368: str 4) 
 • Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, Laudacja dla Laureatki Nagrody PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich  (430: str 4)

 • Justyna Krupa, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej
  Zagrożenia – wyzwania – szanse bezpieczeństwa europejskiego 
  (319-321: str 7-8)
 
 

 • Zbigniew P. Kruszewski, Towarzystwa naukowe w Polsce
  – dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie
  Refleksje przed Kongresem Towarzystw Naukowych w Warszawie
     (207: str 2-3)

 • Zbigniew Kruszewski, Towarzystwa naukowe zasługują na wsparcie państwa (420: str 2)

 • Krzysztof Krużel, Krzysztof Skórczewski – Miedzioryty  (343: str 3)


 • Jacek Kubiak, Podejrzane słowo postęp – czyli pochwała umiaru   (243: str 2-3)
 • Claudine Kieda, Jacek Kubiak, Romantycy, pozytywiści i postmoderniści  (349: str 2)
 • Jacek Z. Kubiak, Dwa słowa o habilitacji  (407-408: str 5)
 • Jacek Kubiak, Walka o punkty zabija naukę  (460: str 3)
 • Jacek Kubiak, O możliwości wspomagania leczenia COVID-19 szczepionkami BCG lub OPV, czyli zmarnowana szansa rządu  (527: str 2)

 • Jerzy Kuczyński, Jeszcze o kawiarniach  [zaPAU]  (67: str 4)
 • Jerzy Kuczyński, Relatywizm  (107: str 4)
 • Jerzy Kuczyński, Najważniejszy (według mnie) problem edukacji   (111: str 3)
 • Jerzy KuczyńskiWnioski ze wspomnień szkolnych  [zaPAU]  (150: str 4)
 • Jerzy Kuczyński, Płatne – bezpłatne   (206: str 3)
 • Jerzy Kuczyński, Trzecia strona systemu kształcenia    (229: str 3)
 • Jerzy Kuczyński, O brakach w wykształceniu    (247: str 3)
 • Jerzy Kuczyński, O autorytecie nauczyciela  (286: str 3)
 • Jerzy Kuczyński, O punktach i popularyzacji  (336: str 4)
 • Jerzy Kuczyński, O zmienianiu, a nie psuciu, szkolnictwa wyższego  (353: str 2)
 • Jerzy Kuczyński, Głos o rankingu polskiej nauki  (358: str 3)
 • Jerzy Kuczyński, Re: Zasypywanie rowu   (382: str 2)
 • Jerzy Kuczyński, Patrząc od innej strony  (407-408: str 3)
 • Jerzy Kuczyński, Czego wymagać od „profesora dydaktycznego”  (425: str 1)
 • Jerzy Kuczyński, Najprostsze techniczne własności energii (501: str 2)
 • Jerzy Kuczyński, Patriotyczne obowiązki  (576: str 4)

 • Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Najważniejsze wnioski 
  (1: str 1), dok. (1: str 7)
 • Barbara Kudrycka, Ważny głos w dyskusji o nauce   (100: str 1)
 • List Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. Barbary Kudryckiej  (175: str 1)

 • Jacek Kudrys, Wykorzystanie sieci stacji permanentnych GPS do badania zjawisk geodynamicznych na przykładzie trzęsienia Ziemi w rejonie Honsiu, Japonia   (126: str 5)

 • Marcin Kula, Korespondent powinien pisać – a zatem piszę (480: link na str 2)
 • Marcin Kula, Porozmawiajmy jak historyk z fizykiem (493-494: str 7)
 • Marcin Kula, Myślę, że… (498: str 4)
 • Marcin Kula, Wirus nasuwa myśli  (516: str 1-2)
 • Marcin Kula, Demonstracje historyczne, ale mało ożywione historią (531: str 4)
 • Marcin Kula, Elity przychodzą i odchodzą, ale bywają też wymiatane  (542: str 1-2)
 • Marcin Kula, Suwerenni czy ksenofobiczni?  (556: str 2)
 • Marcin Kula, Stanisław Tadeusz Janowski, Nowa dziedzina naukowa, gaudeamus!  (556: str 4) 
 • Marcin Kula, Czy dziedzictwo Romantyzmu jest w nas? (565: str 1)
 • Marcin Kula, Patriotyzm – słowo ewoluujące, wieloznaczne, czasem hasłowe (570: str 3)

 
 • Jacek Maria Kurczewski, „Gender” w naukach społecznych  (536: str 1-2)

 
  • Krzysztof J. Kurzydłowski, O Narodowym Centrum Badań i Rozwoju  (114: str 1)
 • O przełomowych rozwiązaniach nie tylko marzyć, ale i po nie sięgać,
  z Krzysztofem Janem Kurzydłowskim rozmawia Andrzej M. Kobos
  (124/125: str 5-8)
 • Tworzenie klimatu przyjaznego wsparcia dla realizacji dobrych pomysłów,
  z Krzysztofem Janem Kurzydłowskim rozmawia Andrzej M. Kobos
  (128: str 1-3)
 • Krzysztof Jan Kurzydłowski, Znaczenie badań naukowych i prac rozwojowych
  w innowacyjnej gospodarce
    (142: str 1-4)
 • Krzysztof J. Kurzydłowski, Programy na rzecz szkolnictwa wyższego w perspektywie unijnej 2014–2020  (303: str 1-2)
 • Dalsze głosy o książce Macieja W. Grabskiego: wypowiedź Profesora Krzysztofa J. Kurzydłowskiego  (328: str 2) 


 • Marek Kuś, Wskaźniki bibliometryczne i kategoryzacja instytucji naukowych  
  (102: str 2)

 

 • Krystyna Heska-Kwaśniewicz i Katarzyna Tałuć, Bibliologia i informatologia – Polska bez bibliotekarzy?  (449: str 2)


 • List Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego  do Prezesa PAU Andrzeja Białasa (299: str 1-2)

 • Scenariusz projektu nagrodzonego II nagrodą Międzynarodowego Triennale Architektury
  w Krakowie 2009
  (Katarzyna Kwik i J. Krzysztof Lenartowicz)  [zaPAU]  (36–37: str 6)
 
 

L

 


 • Marek Langner, Transfer wiedzy między nauką i gospodarką - z perspektywy jednego przedsięwzięcia   (93: str 2), dok. (93: str 3)

 • Jerzy M. Langer, Bilet na ostatni bal na Titanicu? (559: str 1)
 
 • Andrzej Lam, „Tam się nauczy pod ziemię kryć z gniewem”  (534: str 4)
 • Andrzej Lam, W imię etyki słowa publicznego   (585: str 1)
 
 • Joanna Laskosz, Urodziłem się jako jeden z tych, którzy mają ciekawość świata… Pamięci prof. Walerego Goetla (1889–1972) w 130. rocznicę jego urodzin  i 100-lecie powstania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (493-494: str 8-9)
 • Joanna Laskosz, W poszukiwaniu piękna przyrody. Podróże Walerego Goetla i Piotra Chrząstowskiego. Wystawa w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie 26 XI 2021 – 28 II 2022  (576: str 3)

 • Ryszard Laskowski, List o „Uwagach o rozprawach doktorskich"
  (przedstawionych przez Prezydium Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów) 
  (17–18: str 5)

 • Jean-Pierre Lasota i Andrzej Trautman, Ogólna Teoria Względności i Czarne Dziury   (87: str 2),  dok.  (87: str 3)

 • Witold Latusek, Nauka jest częścią życia społecznego   (124/125: str 4)
  - wystąpienie na uroczystości wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich
  pod patronatem Województwa Małopolskiego (2011)
 
 • Andrzej B. Legocki, 4 czerwca 1989 - dzień przywróconej nadziei  (473-474: str 16)

 • J. Krzysztof Lenartowicz, Nieznana architektura Rzeczpospolitej  (16: str 5)
 • J. Krzysztof Lenartowicz, Wieżowce w Krakowie?  (36–37: str 4), dok. (36–37: str 5)
 • Scenariusz projektu nagrodzonego II nagrodą Międzynarodowego Triennale Architektury w Krakowie 2009 (Katarzyna Kwik i J. Krzysztof Lenartowicz)  [zaPAU]  (36–37: str 6)
 • J. Krzysztof Lenartowicz, W sprawie MOCAK-u   [zaPAU]  (128: str 4)
 • J. Krzysztof Lenartowicz, Architektura jako powolność. Myśli wstępnie uporządkowane   (141: str 2-4)
 • J. Krzysztof Lenartowicz, Metanarracje architektury   (190-192: str 8-9)

 • Tadeusz Lesiak, Jak oceniać dorobek naukowy osób pracujących w dużych zespołach badawczych? (313: str 2-3)

 • Maciej A. Górecki i Natalia Letki, „Miś na skalę naszych możliwości” – czyli nauki polskiej ucieczka od (rzetelnej) recenzji  (393: str 3)

 • Anna Lewandowska i Joachim Szulc, Akredytacja i algorytm rozdziału dotacji budżetowej w szkolnictwie wyższym a jakość kształcenia   (345: str 3)

 

 • Maciej Lewenstein, Finansowanie nauki: A może hiszpańskim tropem?   (172: str 1)

 • Janusz Limon, Zapłodnienie in vitro w leczeniu niepłodności propozycja rozwiązania problemu w Polsce  (24: str 2)
 • Janusz Limon, Nagroda im. Tadeusza Browicza PAU - 2011  (129: str 3)
 • Janusz Limon, Gdański onkolog profesor Jacek Jassem laureatem nagrody "Wybitny Polak"   (129: str 5)
 • Janusz Limon, Z Krakowa do Gdańska   (147-149: str 5)
 • Janusz Limon, Profesor Wacław Szybalski – Doctor Honoris Causa
  Uniwersytetu Jagiellońskiego A.D. 2012
     (178: str 2)
 • Janusz Limon, Hipercholesterolemia na obrazie Lucasa Cranacha starszego   (190-192: str 7)
 • Janusz Limon, Poszukiwany krakowianin z okresu międzywojennego  [zaPAU] 
  (282: str 4)


 • List Podsekretarz Stanu w MNiSW Darii Lipińskiej-Nałęcz (287: str 1-2)

 • Edmund Wnuk-Lipiński, Maria i Stanisław Ossowscy   (123: str 1)

 • Marek R. Lipiński, Wymagająca prawda. Głos nie polemiczny, a raczej wyjaśniający milczące nieporozumienie (499: str 3)
 • Marek R. Lipiński, Prawda przybliżona, prawda relatywna, prawda bsolutna, prawda kłamliwa (504: str 1)
 • Marek R. Lipiński, Dysonans moralny. Rozważania biologa, czyli ślepego o kolorach (511: str 1)
 • Marek R. Lipinski, Uwagi o habilitacji – obserwacje „z zewnątrz”  (527: str 3)
 • Marek R. Lipiński, Krótka glosa do dyskusji o habilitacji (532: str 2)
 • Marek R. Lipiński, Wyzwanie Dalekiego Wschodu: Singapur, obie Koree, Japonia, Chiny. Refleksje po przeczytaniu artykułu Prof. Białasa Chiny 2020 i listu Prof. Hong-Mo (PAUza 537-538) (542: str 2)
 • Marek R. Lipiński, Do czego potrzebna nam jest klasyka literacka: w szkole, w domu i w życiu? (563: str 1)
 • Marek R. Lipiński, Romantyzm w nas i poza nami – refleksje wywołane artykułem prof. Marcina Kuli   (567: str 4)
 • Marek Lipiński, Patriotyzm  (571: str 1-2)

 • Janusz Lipkowski, Towarzystwo Naukowe Warszawskie   (183: str 1-2)
 • Janusz Lipkowski, Profesor nie prokurator …  (207: str 1)
 • Janusz Lipkowski, Rewolucja przemysłowa w nauce?   (220: str 1-2)
 • Janusz Lipkowski, Kilka uwag o systemie grantowym [Łowcy grantów – listy]  
  (338-339: str 7)
 • Janusz Lipkowski, Jeszcze o „Naturomanii”  (357: str 2)
 • Janusz Lipkowski, o NCN cum grano salis   (375: str 2)
 • Janusz Lipkowski, Głos w dyskusji  (405: str 3)
 • Janusz Lipkowski, Czy monitorować? (436: str 2)
 • Janusz Lipkowski, Jeszcze o polskim systemie grantowym  (453: str 2)
 • Janusz Lipkowski, Problem z IPAN - kartka z historii  (460: str 2)
 • Janusz Lipkowski, Parę faktów… (468: str 3)
 • Janusz Lipkowski, Refleksje na 30-lecie (488-489: str 8-9)
 • Janusz Lipkowski, Prezes Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Ad multos annos, PAUza! (500: str 4)
 • Janusz Lipkowski, Społeczeństwo obywatelskie w nauce? Przypadek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Część I (521: str 3)
 • Janusz Lipkowski, Społeczeństwo obywatelskie w nauce, część II (522: str 3)
 • Janusz Lipkowski, Społeczeństwo obywatelskie w nauce.  Na przykładzie Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, część III (526: str 3)
 • Janusz Lipkowski, Przeciw, a nawet za  (528: str 3)
 • Janusz Lipkowski, Patrzmy na Chiny! (540: str 3)
 • Janusz Lipkowski, Polemika (543: str 1-2)
 • Janusz Lipkowski, Jeszcze słowo o punktozie (549: str 3)

 

 •  list otwarty w sprawie prezydenckiego podpisu pod wnioskiem profesorskim dra hab. Michała Bilewicza (568: str 3)

 • Maciej Litwin, Miasta i ich uniwersytety – uniwersytety i ich miasta  (193: str 1-2)

 • Tadeusz Luty i Maciej Litwin, Na 10-lecie PAU-zy o 10-leciu Wrocławskiego Centrum Akademickiego  (433: str 5-6)

 • Arcymistrz Brzeziński, Z Andrzejem Lubowskim rozmawia Marian Nowy (399: str 3)

 • Marcin Lutomierski, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – Między tradycją a współczesnością  (364-365: str 9-10)
 • Marcin Lutomierski, Nowe oblicze Krasińskiego (442: str 2)
 • Marcin Lutomierski, Bajki nie tylko dla dzieci. W stulecie urodzin Ludwika Jerzego Kerna  (518: str 4)
 • Marcin Lutomierski, Przesłanie Misia Uszatka. W 50. rocznicę śmierci Czesława Janczarskiego (546: str 4)
 • Marcin Lutomierski, „Wiadomości” – ikona polskiej kultury literackiej XX wieku. W 40. rocznicę zamknięcia tygodnika (558: str 2)
 • Marcin Lutomierski, O patriotyzmie w najnowszej literaturze dla dzieci  (575: str 2)

 • Tadeusz Luty, Refleksje nad kończącą się misją rektorską  (1: str 3), dok. (1: str 7)
 • Tadeusz Luty, Słów kilka o rankingach   (158: str 1-2)
 • Tadeusz Luty i Maciej Litwin, Na 10-lecie PAU-zy o 10-leciu Wrocławskiego Centrum Akademickiego  (433: str 5-6)

 

 

Ł

 

 • Maria Łanczont i Teresa Madeyska, Lessy i paleolit Zachodniej Ukrainy
  - badania polsko-ukraińskie 
  (115: str 1-2)
 
 
 • Jarosław Ławski, Koniec współpracy humanistów z Europą Środkowo-Wschodnią? 
  (454: str 2)
 
 


 • Adam Łomnicki, O Europejskiej Radzie Badań Naukowych ... (część I) 
  (4: str 3)
 • Adam Łomnicki, O Europejskiej Radzie Badań Naukowych ... (część II)
  (5: str 2), dok. (5: str 3)
 • Adam Łomnicki, Granty dla samodzielnych badaczy  (10: str 3)
 • Mariusz Cichoń i Adam Łomnicki, Jak rozstrzygać konkursy o granty?  (20: str 1)
 • Adam Łomnickiwypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych 
  (24: str 3)
 • Adam Łomnicki, Polemika o czasopismach naukowych  (35: str 3)
 • Adam Łomnicki, Otwarty dostęp open access do czasopism naukowych 
  (38: str 1), dok. (38: str 2)
 • Adam Łomnicki, Finansowanie najwybitniejszych...  (43: str 3)
 • Adam Łomnicki, Sukces polskich badaczy i jaka nauka z tego płynie  (53: str 1)
 • Adam Łomnicki, Wspomnienia Marcelego Marchlewskiego - "Pracowałem
  w tatrzańskich lasach"
    (154: str 4)


 • O ruchu Ziemi, Michaił Łomonosow – przekład Julian Tuwim [zaPAU]  (48: str 4)

 • Wiesław Łukaszewski, Mit dobroczynnej rywalizacji   (151: str 1)

 

 

M

 


  • 'MaBa', „Właśnieśmy jak anieli, otrzeźwieli, dojrzeli ..."  [zaPAU]  (80: str 4)
 
 • Zdzisław Mach, Populistyczna rebelia i neotradycjonalizm wobec kryzysów Unii Europejskiej  (509-510: str 6)

 
 
 • Marcin Maciuk, Łącząc miłość nauki z miłością ojczyzny. Ofiarodawstwo na rzecz Polskiej Akademii Umiejętności  (359: str 3)

 

 • Monika Machowska, Irlandzka lekcja patriotyzmu  (579: str 3)

 • Maria Łanczont i Teresa Madeyska, Lessy i paleolit Zachodniej Ukrainy
  - badania polsko-ukraińskie 
  (115: str 1-2)

 
 • Adam Maj, Paweł Olko, Marek Jeżabek, Renata Kopeć,  Centrum Cyklotronowe Bronowice – od fizyki do medycyny  (520: str 5-6)
 
 

 • Krakowska Rada Konsultacyjna wspólna inicjatywa Krakowa i naukowców,
  z Jackiem Majchrowskim, Prezydentem Miasta Krakowa rozmawia Marian Nowy 
  [Kraków – warto wiedzieć]  (44: str 12)
 
 • List Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego do laureata Nagrody PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich (472: str 3)

 

 • Elżbieta Tabakowska i Małgorzata Majewska, Poziom nauki i poziom komfortu  (570: str 1-2)

 
 • Jerzy Majkowski, Kształcenie lekarzy a efektywność służby zdrowia (450-451 str 4)

 • Edward Malec, "Solidarność" a nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym   (109: str 3)
 • Edward Malec, Jeszcze raz o wieloetatowości   (118: str 3)
 • Edward Malec, Wracają uczelnie flagowe – czy to się może udać?  (189: str 3)
 • Edward Malec i Andrzej StaruszkiewiczList do Prezesa PAU (415: str 3)

 • Jerzy Malec, Co dalej z wyższym szkolnictwem niepublicznym w Polsce?  (71: str 2)
 
 • Jakub Malecki, Luźne wspomnienia ze studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim pod koniec lat 80. (493-494: str 6)

 •  Katarzyna Malecka, Foodsharing: alternatywna forma zrównoważonej konsumpcji żywności  (583: str 2)
 
 • Teresa Malecka, Droga twórcza Mieczysława Tomaszewskiego   (143: str 1-4)
 • Teresa Malecka, Uczelnie artystyczne wobec Konstytucji dla Nauki (468: str 2)
 • Teresa Malecka, Mamo, co byś ty zrobiła?  (473-474: str 14)
 • Teresa Malecka, Kompozytorzy polscy wobec patriotyzmu (I)  (572: str 3)
 • Teresa Malecka, Kompozytorzy polscy wobec patriotyzmu (II)  (573: str 4)

 • Piotr Malecki, Aktualności  [zaPAU]  (59: str 4)
 • Piotr Malecki, Koszmarny sen  [zaPAU]  (46: str 4)
 • Piotr Malecki, Razem czy osobno? [zaPAU]  (323: str 4)
 • Piotr Malecki, Histeria mobilności  (456: str 1)


 • Andrzej K. Tarkowski i Marek Maleszewski, Zapłodnienie pozaustrojowe (in vitro)
  i zarodek ludzki
  spory bez perspektywy kompromisu  (27: str 2), dok. (27: str 3)
 • Marek Maleszewski, Nagroda FNP dla Andrzeja Tarkowskiego   (233-235: str 3)


 • Lech Mankiewicz, Media cyfrowe to szansa! Kilka słów refleksji po lekturze tekstu ABBY z nr 411/2018  (413: str 4)
 • Lech Mankiewicz, Drugi Narodowy Kongres Nauki?  (446: str 2)
 • Lech Mankiewicz, Instytuty i korporacja − razem, czy osobno  (462: str 1)
 • Lech Mankiewicz, Odpowiedź na list profesora Duszyńskiego (469: str 2)

 • Witold Mańczak, Kryteria prawdy w językoznawstwie  (47: str 3)
 • Witold Mańczak, O pewnym odkryciu w językoznawstwie  (53: str 3)

 •  Joanna Mantel-Niećko, Z Dziennika Dziekana Wydziału Neofilologii UW  (580: str 4)

 • Jerzy Axer, Prezentacje polskich uczonych na wiek XXI 
  –  Katarzyna Marciniak, Grzech literacki świętego Tulliusza
  czyli o sensie prowadzenia badań nad Cyceronem i jego poezją
  (68: str 2), dok. (68: str 3)
 • Katarzyna Marciniak, Po co mitologia? - Świat współczesny w zwierciadle mitu  
  (103-105: str 9-11)

 • Henryk Markiewicz, „Polski Słownik Biograficzny" ma problem (c.d. dyskusji) (7: str 3)
 • O książkach – fragment rozmowy Andrzeja Kobosa z Henrykiem Markiewiczem 
  (13: str 4)
 • Henryk Markiewicz, Powojenne przełomy w nauce o literaturze   (90: str 4)


 • Mirosława Marody - wypowiedź podczas promocji książki Profesora Macieja Grabskiego  (326: str 2)

 • Anna Marszałek, Rola koordynatora dyscyplin w NCN    [ NCN ]    (168: str 5)

 • Julian Maślanka o Stanisławie Pigoniu – fragment wypowiedzi w rozmowie
  z Andrzejem Kobosem  (17–18: str 8)
 • Julian Maślanka, O Programie Rozwoju Polskiej Humanistyki  (32: str 2)
 • Julian Maślanka, O rosyjskim despotyzmie zdań kilka   (119: str 2)


 • Tomasz Matulewicz, Tatry grantów i strzyżone niziny
  dotacji statutowej
    (215: str 3)
 • Przemysław Matusik, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk – tradycja zobowiązuje  (308: str 2-3)

 • Tadeusz Mazowiecki, Polska zasługuje, aby Polacy mieli poczucie satysfakcji 
  [4 czerwca 1989 w dwadzieścia lat później (wystąpienie podczas spotkania
  członków PAU z Panami Lechem Wałęsą i Tadeuszem Mazowieckim)] (41/42: str 5)
 
 
 • Maciej Mazurkiewicz, Rzut na taśmę – czy zawsze fair play? (448: str 2)
 
 • Andrzej Mączyński, Trzeciomajowe refleksje (512: str 1)
 • Andrzej Mączyński, W stulecie urodzin Profesora Józefa Skąpskiego  (562: str 2)

 • Mieczysław Mąkosza wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (19: str 2)

 • Roman K. Meissner, O Profesorze Ludwiku Hirszfeldzie (3)   (187: str 2-3)


 • Agnieszka Chacińska, Jacek Jaworski, Marta Miączyńska, Nauka na 100 procent
  (282: str 3)

 • Anna Michalewicz, Dawne fotografie polskich emigrantów z Kolekcji Artystycznych Biblioteki Polskiej w Paryżu  (364-365: str 7)
 • Anna Michalewicz, Nasz kochany Profesor  (461: str 6)
 • Anna Michalewicz, Coś idzie…  (473-474: str 26)
 • Anna Michalewicz, Józef Skąpski - Sekretarz Generalny PAU 1989–1994 (562: str 5-6)

 • Joanna Michalska, Janusz Groszkowski. Pionier polskiej radioelektroniki 
  (240: str 1-2)

 • Sergiusz Michalski, Głos w dyskusji o polskiej humanistyce   (245: str 2)
 • Sergiusz Michalski, list do Redakcji  (507: str 1)
 • List Profesora Sergiusza Michalskego (537-538: str 5)
 • Sergiusz Michalski, Przykład Singapuru a rozwój Chin czyli o pewnej wizycie państwowej w listopadzie 1978 roku  (544: str 3)
 • Sergiusz Michalski, Patriotyzm a nacjonalizm: ciekawy przypadek sloganu „Byliśmy, jesteśmy, będziemy”   (583: str 4)

 
 • Błażej Miernikiewicz, List ludzi nauki do mediów ws. zmian klimatu (493-494: str 4)

 • Marian Mięsowicz, Przykazania dla młodych uczonych  [zaPAU]  (190-192: str 12)
 • Marian MięsowiczPięć przykazań kierownika pracą naukową  [zaPAU]   (196: str 4)

 • Jan Miodek, Profesor Witold Doroszewski (1899–1976)   (202: str 3)

 • PAUeczka Akademicka: Paweł Józef Mitkowski, Sprzężenia zwrotne w systemach dynamicznych  (82: str 2)

 • Henryk Mittelstaedt, Bo Polacy nie gęsi …   (387: str 2)

 • Michał Młynarczyk, Diabeł tkwi w wytycznych (336: str 1)
 • Agata Chrześcijanek i Michał Młynarczyk, Nie wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma  (407-408: str 4)


 • Stanisław Mocek, Paradoksy szkolnictwa wyższego: silni nie znaczy lepsi 
  (75–76: str 5)


 • Robert V. Moody, On Quasicrystals  (144: str 3)
 • O różnych sposobach zatrudniania umysłu
  - z Profesorem Robertem V. Moody rozmawia Andrzej M. Kobos  (147-149: str 8-11)

 • Zbigniew Moser, Tradycja i teraźniejszość w badanich stopów metali  (59: str 2)

 • Stanisław Moskalewski, Śmiertelne i nieśmiertelne komórki w hodowli poza ustrojem   (69: str 1)
 • Stanisław Moskalewski  -  List do Redakcji „PAUzy Akademickiej”   (219: str 3)

 • Stanisław Mossakowski, Kopciuszek Europy  (1: str 4)
 • Stanisław Mossakowski (wybór Andrzej M. Kobos), Kaplica Zygmuntowska w nowym świetle  (13: str 3)

 • Jan Mostowski, Olimpiady przedmiotowe a ustawa o zamówieniach publicznych 
  (195: str 3)

 • Iwona Cymerman, Albina Mościcka, Daniel Prusak,
  Czy Facebook rozwiąże ręce polskiej nauce? – czyli jak uratować profesora Józefa K.

  (199: str 1-2) • Jacek Musiał   (157: str 5)   [Wydanie Specjalne
  poświęcone Pamięci Profesora Andrzeja Szczeklika]
 • Jacek Musiał, Uznanie i szacunek (473-474: str 17)

 • Karol Musioł, Trwająca wizja Niewodniczańskiego  (21: str 1), dok. (21: str 2)
 • Karol Musioł, Mowa pożegnalna  [Żegnamy Profesora Andrzeja Pelczara]  (86: str 1)
 • Tekst przemówienia, które JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Karol Musioł wygłosił podczas uroczystości otwarcia Narodowego Centrum Nauki w Krakowie w dniu 4 marca 2011   (116: str 3)
 • Karol Musioł, Co po epoce euro (€) ?   (144: str 1)
 • Karol Musioł   (157: str 3)   [Wydanie Specjalne
  poświęcone Pamięci Profesora Andrzeja Szczeklika]  
 • Karol Musioł, Nowe zadania uniwersytetu   (277-279: str 2-3)

 

 

N

 

 • Alicja Nagórko, Czy grozi nam zanik pojęcia sacrum? Polszczyzna na tle języka sąsiadów  [Wydarzenia]  (115: str 5)


 • Irena Nalepa, Profesor Jerzy Vetulani – wspomnienie o uczonym, mentorze i przyjacielu  (422: str 6-7)

 • Wojciech Narębski, Rozważania rocznicowe w imieniu weteranów 2 Korpusu
  – żołnierzy Bitwy o Monte Cassino
     (259: str 1)
 
 

 • Marek Nawarawystąpienie na uroczystości wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego (2009)  (26: str 2)

 • Michał Nawrocki, Łowcy grantów – listy   (337: str 2)

 •  Joanna Mantel-Niećko, Z Dziennika Dziekana Wydziału Neofilologii UW  (580: str 4)

 • Per Erik Ahlberg, Prezentacje polskich uczonych na wiek XXI
  Grzegorz Niedźwiedzki, Ścieżkami pierwszych czworonogów 
  (70: str 2), dok. (70: str 3)

 • ZespóŁ ds. Informacji I Promocji, Narodowe Centrum Nauki, Dioscuri  (392: str 1)
 • Piąta Nagroda NCN wręczona wybitnym młodym uczonym  (398: str 2)

 • List Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki  (456: str 3)

 • Wiktor Niedzicki, Zajęcie dla entuzjastów  (25: str 3)

 • Adam Niemczyński, Jan Woleński, Dwa polemiczne komentarze o początkach psychologii w Polsce (293: str 1)
 • Adam Niemczyński, Można cieszyć się autonomią i mieć rządowe kontrakty. O co więc gra się toczy? (393: str 1-2)
 • Adam Niemczyński, Czy rada uczelni ma służyć uczelni radą?  (398: str 1)

 • Łukasz Niesiołowski-Spanò, W sprawie etyki i recenzji doktorskich   (273: str 3)
 • Łukasz Niesiołowski-Spanò, O konieczności podniesienia liczby kategorii
  w parametryzacji jednostek i akredytacji studiów
     (280: str 3)

 • Łukasz Niesiołowski-Spanò, Centralna Komisja – organ zaufania publicznego?
  (285: str 3)

 • Roman Niestrój,   Kilka uwag o „dyktaturze wolnego rynku”  (300: str 1)
 • Roman Niestrój, Czy warto płacić za markę?  (560: str 1)
 • Roman Niestrój, Kapitał marek, a „doganianie Zachodu”  (568: str 2&3)

 • Jerzy Niewodniczański, Renesans energetyki jądrowej?  (23: str 2)
 • Jerzy Niewodniczański, KIEDY w Polsce powstanie elektrownia jądrowa? (470: str 1-2)
 • Jerzy Niewodniczański, Jeszcze o energetyce jądrowej (477: str 1)
 • Jerzy Niewodniczański, Elektrownia jądrowa w Oświęcimiu? (496: str 2)
 

 • Ewa Niżankowska-Mogilnicka   (157: str 5)   [Wydanie Specjalne
  poświęcone Pamięci Profesora Andrzeja Szczeklika] 
 
 • Ewa Gudowska-Nowak, Monitoring 2.0 – Komentarz do komentarza  (511: str 3)
 • Ewa Gudowska-Nowak, Prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz (1947−2021)  (581-582: str 2)
 
 
 • Zygmunt Kolenda, Edward E. Nowak, Janusz Orkisz, Polska roku 1989 i 30 lat później (480: str 1-2)
 
 • Judyta Rodzińska-Nowak, Jest tam kto? Kilka refleksji o nauczaniu w czasach zarazy (557: str 3)
 
 
 • Mowa JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Wojciecha Nowaka wygłoszona na uroczystości pogrzebowej  Profesora Franciszka Ziejki (Kraków, 24 lipca 2020, kolegiata św. Anny)  (525: str 2)
 
 


 • Alina Nowicka-Jeżowa, O Programie Rozwoju Polskiej Humanistyki  (27: str 1)
 • Alina Nowicka-Jeżowa, Nauka o literaturze baroku
  - kontynuacje, odkrycia, przełomy...  
  (115: str 3)
 • Alina Nowicka-Jeżowa, In memoriam Taddei Ulewicz  (196: str 1-2)
 • Alina Nowicka-Jeżowa, Humanistyka 2014 – między dura lex a pia desideria 243: str 1-2)
 • Alina Nowicka-Jeżowa, Ad vocem artykułu Język protestu (533: str 4)

 • Janusz Nowotny, Założenia Programu Badawczego dla Ochrony Środowiska Naturalnego: Future Earth – Research for Global Sustainability (470: str 2-3)


 • Marian Nowy, Architekci Krakowa za granicą  [Kraków – warto wiedzieć]  (43: str 6)
 • Widz w średniowiecznej zbroi  (44: str 4), dok. (44: str 5), z Zofią Gołubiew,
  dyrektorem Muzeum Narodowego w Krakowie rozmawia Marian Nowy
 • Krakowska Rada Konsultacyjna – wspólna inicjatywa Krakowa i naukowców,
  z Jackiem Majchrowskim, Prezydentem Miasta Krakowa rozmawia Marian Nowy 
  [Kraków – warto wiedzieć]  (44: str 12)
 • Marian Nowy, TOSHIBA w Politechnice – Nauka inżynierskiego myślenia 
 • [Kraków – warto wiedzieć]  (47: str 5)
 • Marian Nowy, Gwiazdy w Przegorzałach  [Kraków – warto wiedzieć]  (50: str 5)
 • Marian Nowy, Naukowcy dla EURO 2012  [Kraków – warto wiedzieć]  (52: str 5)
 • Marian Nowy, Zobaczyć uśmiech Mony Lizy  [Kraków – warto wiedzieć]  (54: str 5)
 • Marian Nowy, Tajemnice Tell el-Farcha  [Kraków – warto wiedzieć]  (58: str 5)
 • Marian Nowy, Głosy spod Wawelu  [Kraków – warto wiedzieć]  (60–61–62: str 13)
 • Marian Nowy, Nowa szkoła historyczna  [Kraków – warto wiedzieć]  (65: str 5)
 • Owce w stresie, z Joanną Zubel rozmawia Marian Nowy,
  wprowadzenie: Krystyna Koziec  [Kraków – warto wiedzieć]  (66: str 5)
 • Marian Nowy, Thesaurus Poloniae  [Kraków – warto wiedzieć]  (68: str 5)
 • Marian Nowy, Tajemnica greliny  [Kraków – warto wiedzieć]  (70: str 5)
 • Marian Nowy, Kardiologia przykładem  [Kraków – warto wiedzieć]  (73: str 5)
 • Marian Nowy, Profesorowie u prezydenta  [Kraków – warto wiedzieć]  (75–76: str 9)
 • Marian Nowy, Medycyna i dyplomacja  [Kraków – warto wiedzieć]  (79: str 5)
 • Marian Nowy, Matematyka, sport i piękno.
  Prof. Andrzej Pelczar profesorem honorowym UJ
    [Kraków – warto wiedzieć]  (80: str 5)
 • Marian Nowy, Wyspa od środka  [Kraków – warto wiedzieć]  (82: str 5)
 • Marian Nowy, Ulica dla Rosy?  [Kraków – warto wiedzieć]  (83: str 5)
 • Marian Nowy, Opisać dzieło ...  [Kraków – warto wiedzieć]  (84: str 5)
 • Marian Nowy, Muzyka kamienia  [Kraków – warto wiedzieć]   (85: str 5)
 • Marian Nowy, Patriotyzm kobiety polskiej  [Kraków – warto wiedzieć]   (85: str 5)
 • Marian Nowy, Ostatnia dekada  [wydarzenia]  (74: str 5)
 • Marian Nowy, Portrety pisane ekslibrisami  [wydarzenia]  (74: str 5)
 • Marian Nowy, O sobie samych  [wydarzenia]  (78: str 5)
 • Marian Nowy, Historycy zazdroszczą geografom  [wydarzenia]  (78: str 5)
 • Marian Nowy, Erudyta i dżentelmen  [wydarzenia]   (87: str 8)
 • Marian Nowy, Jeden z dynastii  [wydarzenia]   (87: str 8)
 • Marian Nowy, Pomiędzy sztuką a nauką  [Kraków – warto wiedzieć]
  (91: str 5), dok. (91: str 6)
 • Marian Nowy, Kultury dalekie i bliskie  [Kraków – warto wiedzieć]  (93: str 6)
 • Marian Nowy, Kłopoty z postępem  [Kraków – warto wiedzieć]  (95: str 5)
 • Marian Nowy, Trzeci Kongres  [Kraków – warto wiedzieć]   (98: str 5)
 • Marian Nowy, Bracia z Myszakowa  [Kraków – warto wiedzieć]   (99: str 5-6)
 • Marian Nowy, W kręgu przyrody  [Kraków – warto wiedzieć]   (101: str 5-6)
 • Marian Nowy, Archiwa i nowoczesność  [Kraków – warto wiedzieć]   (102: str 7-8)
 • Marian Nowy, IFJ w Kosmosie  [Kraków – warto wiedzieć]  (103-105: str 13-16)
 • Marian Nowy, Republika przyjaciół  [Kraków – warto wiedzieć]  (107: str 5)
 • Marian Nowy, Lwowska historia  [Kraków – warto wiedzieć]  (109: str 6-7)
 • Marian Nowy, Fizyka muzyki czyli sekrety liczącej duszy 
    - zapowiedź Kawiarni Naukowej  [Wydarzenia]  (111: str 5)
 • Marian Nowy, Miejsca Pamięci  [Kraków – warto wiedzieć]  (112: str 5)
 • Marian Nowy, Kolekcje emigracyjne - jak o nie zadbać  [Kraków – warto wiedzieć]
  (113: str 6)
 • Ryszard Tadeusiewicz, Marian Nowy, Części zamienne dla człowieka? Zwodnicze uroki cyborgizacji  [Wydarzenia]  (115: str 5)
 • Marian Nowy, Copernicus Center  [Kraków – warto wiedzieć]   (116: str 5-6)
 • Marian Nowy, Miłość do przedmiotu i piękna   [Kraków – warto wiedzieć]  (118: str 7)
 • Odkrywanie Huculszczyzny,  z Jerzym Kapłonem rozmawia Marian Nowy  [Wydarzenia]  (119: str 5)
 • Marian Nowy, Nauka jako teologia  [Kraków – warto wiedzieć]  (122: str 6)
 • Marian Nowy, Możliwości kardiologii  [Wydarzenia]  (123: str 4)
 • Marian Nowy, Prof. Roman Kuźniar w Kawiarni Naukowej   [Wydarzenia]  (127: str 3)
 • Marian Nowy, Kłopoty z "Damą"  [Kraków – warto wiedzieć]   (127: str 5)
 • Marian Nowy, Młodzież polska poza krajem  [Kraków – warto wiedzieć]  (128: str 6)
 • Marian Nowy, Nieco faktów z przeszłości  [wydanie specjalne: III Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie]  (131: str 3-4)
 • Marian NowyPolska Wyprawa Naukowa do Peru   [Wydarzenia]  (137: str 5)
 • Marian Nowy, Wdzięczna pamięć  [Kraków – warto wiedzieć]  (138: str 5-6)
 • Kobieta niespokojna, z Patrice M. Dabrowski rozmawia Marian Nowy  
  [Kraków – warto wiedzieć]  (139/140: str 7-8)
 • Marian Nowy, Kto ma zdrowy kręgosłup?  [Wydarzenia]   (141: str 6)
 • Marian NowyO rzeczach podstawowych  [Kraków – warto wiedzieć]   (143: str 8-9)
 • Marian Nowy, "Ślad czystego piękna"   [Wydarzenia]  (146: str 6)
 • Marian Nowy, Z Castel Gandolfo do Krakowa. "Nauka - Religia - Dzieje" po raz szesnasty  [Kraków – warto wiedzieć]  (147-149: str 14-16)
 • Marian Nowy, Geolog o gazie łupkowym  [Wydarzenia]  (151: str 5)
 • Marian Nowy, Czy Wikipedia ma przyszłość  [Wydarzenia]  (155: str 6)
 • Marian NowySacrum, geografia i życie naukowe   [Kraków – warto wiedzieć]
  (156: str 5-6)
 • Marian Nowy, Modyfikowanie rzeczywistości, czyli jak powstrzymać GMO  [Wydarzenia]  (159: str 5-6)
 • Marian Nowy, Atomowa alternatywa   [Wydarzenia]   (164: str 5)
 • Marian NowyNiezwykłe badania profesora Rose.
  Gdzie jest mózg Józefa Piłsudskiego?
    [Kraków – warto wiedzieć]  (165/166: str 11-12)
 • Marian NowySport jako fenomen współczesności   [Wydarzenia]   (169: str 5)
 • Marian NowyZ uczelni na Rynek Główny   [Kraków – warto wiedzieć]   (169: str 6)
 • Marian Nowy, Idą młodzi   [Kraków – warto wiedzieć]   (171: str 7)
 • Marian Nowy, Lęki i nadzieje   [Kraków – warto wiedzieć]   (174: str 7-8)
 • Marian Nowy, Uczeni, jakich nie znamy   [Kraków – warto wiedzieć]   (176: str 5)
 • Marian Nowy, Miasto – dzieło sztuki   [Wydarzenia]   (183: str 5)
 • Jak to właściwie było, z Krzysztofem Zamorskim rozmawia Marian Nowy  
  [Kraków – warto wiedzieć]   (185: str 5-6)
 • Marian Nowy, Stara baśń  [Kraków – warto wiedzieć]   (189: str 5)
 • Marian Nowy, Siedziba nauk (i sztuk)  [Kraków – warto wiedzieć]   (190-192: str 13-14)
 • Marian Nowy, Czy muzyka jest matematyką?   [Kraków – warto wiedzieć]   (194: str 5)
 • Nowa skóra człowieka - z Justyną Drukałą rozmawia Marian Nowy
  [Kraków – warto wiedzieć]   (198: str 5)
 • Marian NowySzekspir elżbietański i żywy   [Kraków – warto wiedzieć]   (202: str 5-6)
 • Miejsce sztuk, z Bogdanem Toszą rozmawia Marian Nowy
  [Kraków – warto wiedzieć]   (203: str 5-6)
 • Marian Nowy „Polodowcowisko”, czyli tajemnice Jeziora Hańcza  
  [Kraków – warto wiedzieć]   (206: str 5-6)
 • Marian Nowy Chrząszcz brzmi w trzcinie, brzęczy mucha…
  Prawie wszystkie zainteresowania Kazimierza Wiecha
   
  [Kraków – warto wiedzieć]   (211: str 5-6)
 • Marian Nowy, Rozum i serce   [Kraków – warto wiedzieć]   (213: str 5)
 • Marian Nowy Syberia, Kaukaz, Daleki Wschód – dzieje Polaków
  Prace Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
   

  [Kraków – warto wiedzieć]   (214: str 5-6)
 • Marian Nowy, Ja, Matejko  [Kraków – warto wiedzieć]   (217: str 11)
 • Marian Nowy, Kościół i świat współczesny  [Kraków – warto wiedzieć]   (218: str 5)
 • O młodej polskiej emigracji - rozmowa Mariana Nowego z Dorotą Praszałowicz
  [Kraków – warto wiedzieć]   (220: str 5)
 • Marian Nowy, Taniec elektronów i chemiczne koktajle  [Kraków – warto wiedzieć]  
  (222: str 5)
 • Marian Nowy, Ważne daty… i dwadzieścia trzy kilometry dokumentów 
  [Kraków – warto wiedzieć]   (224: str 5)
 • Polskie cmentarze w Afryce Wschodniej, z Hubertem Chudzio rozmawia Marian Nowy
  [Kraków – warto wiedzieć]   (226: str 5-6)
 • Marian Nowy, Pierwszy krok  [Kraków – warto wiedzieć]   (228: str 5)
 • Marian Nowy, Ważny jest czas  [Kraków – warto wiedzieć]   (230: str 5)
 • Marian Nowy, Płeć mózgu  [Kraków – warto wiedzieć]   (232: str 5-6)
 • Marian Nowy, Spojrzenie na sztukę  [Kraków – warto wiedzieć]   (237: str 5)
 • Marian Nowy, Żeleński zapomniany?  [Kraków – warto wiedzieć]   (239: str 5)
 • Marian Nowy, Światło dla zdrowia – możliwości i zagrożenia 
  [Kraków – warto wiedzieć]   (241: str 5)
 • Silne wyże nad Europą, z Zuzanną Bielec-Bąkowską rozmawia Marian Nowy
  [Kraków – warto wiedzieć]   (243: str 5)
 • Marian Nowy, Piękne lata Stanisława Wiśniewskiego  [Kraków – warto wiedzieć]
  (245: str 5) 
 • Marian Nowy, wsjp.pl  [Kraków – warto wiedzieć]   (247: str 5)
 • Skłonność do muzyki - z Antonim Witem rozmawia Marian Nowy
  [Kraków – warto wiedzieć]   (249: str 5-6)
 • Marian Nowy, Dziękując za wolność   [Kraków - warto wiedzieć]   (251: str 5) 
 • Jak nie zostać rektorem? - ze Zdzisławem Pietrzykiem rozmawia Marian Nowy
  [Kraków – warto wiedzieć]   (254: str 5)
 • Marian Nowy, W USA po polsku  [Kraków – warto wiedzieć]   (256: str 5-6)
 • Marian Nowy, Państwo Środka i my  [Kraków – warto wiedzieć]   (258: str 5)
 • Marian Nowy, Koń a sprawa światowa  [Kraków – warto wiedzieć]   (260: str 5)
 • Marian Nowy, Tradycje ojczyste  [Kraków – warto wiedzieć]   (264: str 6)
 • Marian Nowy, Grypsy z przeszłości  [Kraków – warto wiedzieć]   (266: str 5)
 • Marian NowyProtonem w nowotwór  [Kraków – warto wiedzieć]   (267: str 5)
 • Marian Nowy, Mit, który wzbudza emocje  [Kraków – warto wiedzieć]   (269: str 5)
 • Marian Nowy, Śladami Czartoryskich  [Kraków – warto wiedzieć]   (272: str 5)
 • Marian Nowy, Muzyka, architektura i poezja  [Kraków – warto wiedzieć]   (275: str 5)
 • Marian Nowy, Życie pod lupą biologa  [Kraków – warto wiedzieć]   (275: str 5)
 • Marian Nowy, Fantom w kosmosie  [Kraków – warto wiedzieć]   (277-279: str 13)
 • Marian Nowy, W stronę antyku  [Kraków – warto wiedzieć]   (281: str 5)
 • Marian Nowy, Madonny, Jerzy i Czas  [Kraków – warto wiedzieć]   (283: str 5)
 • Marian Nowy, Potrzeba wyobraźni [Kraków – warto wiedzieć]   (285: str 5)
 • Marian Nowy, Planety odległych słońc [Kraków – warto wiedzieć]  (289: str 5) 
 • Marian Nowy, Barszcz nieświąteczny [Kraków – warto wiedzieć]  (291-292: str 9)
 • Marian Nowy, Czerwone Księgi [Kraków – warto wiedzieć]  (293: str 5)
 • Marian Nowy, Na wieczność [Kraków – warto wiedzieć]  (295: str 5)
 • Marian Nowy, Fascynująca neurochirurgia [Kraków – warto wiedzieć]  (298: str 5)
 • Marian Nowy, Był Mróz [Kraków – warto wiedzieć]  (300: str 5)
 • Marian Nowy, Pierwsze kroki  [Kraków – warto wiedzieć]  (302: str 6)
 • Marian Nowy, Czternastu wspaniałych  [Kraków – warto wiedzieć]  (306: str 5-6)
 • Marian Nowy, Dobre towarzystwa, rozmowa z Profesorem Piotrem Hübnerem [Kraków – warto wiedzieć]  (308: str 5-6)
 • Marian Nowy, Pytania o cywilizację  [Kraków – warto wiedzieć]  (310: str 5)
 • Marian Nowy, Neurochirurgia bez tajemnic  [Kraków – warto wiedzieć]  (310: str 5)
 • Marian Nowy, Krynica-Zdrój i krakowscy uczeni [Kraków – warto wiedzieć] 
  (315: str 5-6)
 • Marian Nowy, W drodze do sławy  [Kraków – warto wiedzieć]  (317: str 5-6)
 • Marian Nowy, W stronę dziedzictwa [Kraków – warto wiedzieć]  (319-321: str 13) 
 • O życiu długim, szczęśliwym i mądrym z Profesorem Jerzym Vetulanim
  rozmawia Marian Nowy  [Kraków – warto wiedzieć] (324: str 5)
 • Marian Nowy, Smog – krakowska specjalność?  [Kraków – warto wiedzieć]   (327: str 5)
 • Marian Nowy, Ratowanie życia – nowe szanse [Kraków – warto wiedzieć]  (330: str 5)
 • Marian Nowy, Człowiek i czas [Kraków – warto wiedzieć] (333-334: str 9)
 • Marian Nowy, Gra komputerowa dziełem sztuki?  [Kraków – warto wiedzieć] 
  (336: str 5)
   
 • Marian Nowy, Disce puer Latine!  [Kraków – warto wiedzieć]  (338-339: str 9)  
 • Miejsce refleksji …   i zachwytu! z Dyrektorem Muzeum Narodowego Andrzejem Betlejem rozmawia Marian Nowy
  [Kraków – warto wiedzieć]  (341: str 5-6) 
 • Marian Nowy, Kraków i świat w MCK  [Kraków – warto wiedzieć]  (344: str 5) 
 • Marian Nowy, Polacy w nauce światowej [Kraków – warto wiedzieć]  (347: str 5) 
 • Marian Nowy, Wartości i cnoty  [Kraków – warto wiedzieć]   (351: str 5)
 • Marian Nowy, Przewód pokarmowy pod nadzorem [Kraków – warto wiedzieć]  
  (355: str 5)
 • Marian Nowy,  Czy człowiekowi potrzebna jest wspólnota? [Kraków – warto wiedzieć]  (359: str 5)
 • Marian Nowy, Tajna Akademia [Kraków – warto wiedzieć]  (361: str 5)
 • Marian Nowy,  Henryk Sienkiewicz – mniej znany   (363: str 5)    
 • Marian Nowy,  Gombrowicz w Montrealu  [Kraków – warto wiedzieć]  (364-365: str 6)
 • Marian Nowy,  Chirurg XXI wieku – technolog czy artysta?  [Kraków – warto wiedzieć]  (368: str 5)
 • Marian Nowy,  Kwiaty w środku zimy  [Kraków – warto wiedzieć]  (370: str 5)
 • Marian Nowy,  Artysta w drodze  [Kraków – warto wiedzieć]  (372: str 5)
 • Marian Nowy, Czy można uniknąć współczesnych epidemii?  [Kraków – warto wiedzieć] (376: str 5)
 • Marian Nowy, „...pisać listy potrafią tylko kobiety.”  [Kraków – warto wiedzieć]
  (378: str 5)
 • Marian Nowy, Muzyka łagodzi obyczaje?  [Kraków – warto wiedzieć]  (380-381: str 13) 
 • Marian Nowy, O sztuce odczytywania tekstu   [Kraków – warto wiedzieć]  (383: str 5)
 • Marian Nowy, Co kryją w sobie komórki nowotworowe?  [Kraków – warto wiedzieć]    (385: str 5)
 • Marian Nowy, Zapisy sprzed lat. Gdy maj jest chłodny, a czerwiec deszczowy 
  [Kraków – warto wiedzieć] (387: str 5)
 • Marian Nowy, Artysta w Areszcie [Kraków – warto wiedzieć]  (394: str 5)
 • Arcymistrz Brzeziński, Z Andrzejem Lubowskim rozmawia Marian Nowy (399: str 3)
 • Marian Nowy, Architektoniczne eksperymenty [Kraków – warto wiedzieć] (402: str 5)
 • Marian Nowy, Święta Przestrzeń [Kraków – warto wiedzieć] (405: str 5)
 • Marian NowyWyspiańscy  [Kraków – warto wiedzieć] (411: str 5)
 • Marian Nowy, Wobec epidemii [Kraków – warto wiedzieć]   (415: str 5)
 • Marian Nowy, Lech Majewski w podróży  [Kraków – warto wiedzieć] (419: str 5)
 • Marian Nowy, Powrót Erazma Jerzmanowskiego [Kraków – warto wiedzieć]  (424: str 5)
 • Marian Nowy, Żubr łączy Europę [Kraków – warto wiedzieć]   (431: str 5)
 • Marian Nowy,  Plewiński, kobiety i teatr [Kraków – warto wiedzieć]   (438: str 5)
 • Marian Nowy,  Podejrzane układy (elektroniczne) [Kraków – warto wiedzieć]  
  (441: str 5)
 • Piotr Michałowski – Kresy – Wawel,   z profesorem Janem Ostrowskim – dyrektorem Zamku Królewskiego na Wawelu, prezesem Polskiej Akademii Umiejętności rozmawia Marian Nowy  [Kraków – warto wiedzieć]  (446: str 5)
 • Marian Nowy, Mistrzowie i następcy  [Kraków – warto wiedzieć]  (449: str 5)
 • Marian Nowy, „Nie tylko szablą...”  [Kraków – warto wiedzieć]  (453: str 5)
 • Marian Nowy, W sercu Uniwersytetu  [Kraków – warto wiedzieć]  (455: str 5)
 • Marian Nowy, Stan naszych oczu  [Kraków – warto wiedzieć]  (460: str 5)
 • Marian Nowy, Radość pisania, czyli „zemsta ręki śmiertelnej”  [Kraków – warto wiedzieć] (462: str 5)
 • Marian Nowy, „Kład” sprzed pięciu tysięcy lat. (Rysunki najstarszego pojazdu świata odkryto w okolicach Krakowa) [Kraków – warto wiedzieć] (471: str 5)
    - Podróże pisarzy, losy artystów
    - Czemu służy sztuka?
 • Inne spojrzenie na góry, przygotował  Marian Nowy [Kraków – warto wiedzieć]  (476: str 5)
 • Marian Nowy, W stronę Afryki [Kraków – warto wiedzieć] (478: str 5)
 • Marian Nowy, Pomiędzy niebem i ziemią: Skałka i jej wiele wymiarów  [Kraków – warto wiedzieć] (484: str 5) 
 • Marian Nowy, W sieci pól elektromagnetycznych [Kraków – warto wiedzieć]   (487: str 5)
 • Marian Nowy, Słodko-gorzki temat  [Kraków – warto wiedzieć] (491: str 5) 
 • Marian Nowy, Powrót Damy  [Kraków – warto wiedzieć] (496: str 5) 
 • Marian Nowy, Przyszłość energetyczna Polski [Kraków – warto wiedzieć] (497: str 5) 
 • Marian Nowy, Jak okiełznać migrenę [Kraków – warto wiedzieć] (502: str 5)
 • Marian Nowy, W Pracowni i Muzeum Witrażu   [Kraków – warto wiedzieć]   (509-510: str 9)
 • Marian NowyOd cywilizacji papierowej do cyfrowej   [Kraków – warto wiedzieć] (413: str 5) 
 • Marian Nowy, W królewskim ogrodzie. Z dala od Wawelu, gdzie jeden władca się urodził, a inny uprawiał grządki   [Kraków – warto wiedzieć]  (517: str 5)
 • Marian Nowy, Wystawa wystaw   [Kraków – warto wiedzieć]  (526: str 5)
 • Marian Nowy, Muzyka w czasach pandemii [Kraków – warto wiedzieć]  (533: str 5)
 • Marian Nowy, Pokochać karpia  [Kraków – warto wiedzieć] (537-538: str 9)
 • Marian Nowy, Przeprowadzka [Kraków – warto wiedzieć]  (541: str 5)
 • Marian Nowy, Zakonnicy i chirurdzy [Kraków – warto wiedzieć]  (546: str 5)
 • Marian Nowy, Witamy w świecie samotności! [Kraków – warto wiedzieć]  (550: str 5)
 • Marian Nowy, 100 milionów dla ambitnych  [Kraków – warto wiedzieć] (554: str 5-link)
 • Marian Nowy, ABECADŁO  [Kraków – warto wiedzieć] (560: str 5)
 • Marian Nowy, Kobiety, nauka i rock and roll   [Kraków – warto wiedzieć] (568: str 5)
 • Marian Nowy,  „Planeta Lem”   [Kraków – warto wiedzieć] (570: str 5)
 
 
 • Ryszard Nycz, Polonistyka bez granic  (10: str 2)
 • Ryszard Nycz, Na zakręcie: humanistyka, uniwersytet, reforma nauki  (40: str 3)
 • Ryszard Nycz, NPRH dziś – i cokolwiek dalej…   (309: str 1-2)
 • Ryszard Nycz, Humanistyka za kratkami (dyscyplin – według Ustawy) (441: str 2-3)

 

 

O

 

 
 • Beata K. Obsulewicz, Samotność długodystansowca (413: str 3)

 • Anna Ochab-Marcinek, O blogu: „Świat: Jak To Działa?"  [zaPAU]  (28: str 4)

 • Janina Ochojska-Okońska, wystąpienie na uroczystości wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego (2009) (26: str 4)


 • Ryszard Tadeusiewicz, Prezentacje polskich uczonych na wiek XXI  –  Marek Ogiela, Komputerowe ujawnianie znaczenia obrazów  (54: str 2), dok. (54: str 3)

 • Andrzej Oleś, Uwaga o rozwoju powojennej nauki  (47: str 2)
 
 • Paweł Olko, Renata Kopeć, Marek Jeżabek, Adam Maj, Centrum Cyklotronowe Bronowice – od fizyki do medycyny  (520: str 5-6)
 
 
 • Rafał Olszanecki, Wirusy – przeciwnik trudniejszy niż bakterie…  (509-510: str 2-3)
 
 • Link do artykułu Doroty Olszewskiej, Polska w elitarnym konsorcjum EPOS-ERIC (449: str 2)
 
 • Zygmunt Kolenda, Edward E. Nowak, Janusz Orkisz, Polska roku 1989 i 30 lat później (480: str 1-2)

 
 • Elżbieta Orman, Nadzwyczajny profesor - Henryk Wereszycki   (113: str 1-2)
 • Elżbieta Orman, Wacław Felczak - bohaterstwo i polityka w życiu historyka
  (136: str 1-3)

 • Jan Ostrowski, Laudacja dla laureata Nagrody PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich (472: str 1)
 • Jan Ostrowski, 4 czerwca – co dalej?  (473-474: str 12)
 • List Jana Ostrowskiego Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności (500: str 4)
 • †  Stanisław Grodziski (2 stycznia 1929–30 maja 2020)
       - Wystąpienie Prezesa PAU Jana Ostrowskiego (9 czerwca, kolegiata św. Anny) (518: str 1)
 
 • Kazimierz Ostrowskiwypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (15: str 2)

 • Michał Ostrowski, CTA – światowy sukces czy międzynarodowa porażka polskiej nauki?   (303: str 3-4)
 • Michał Ostrowski, Miliardy euro dla polskiej nauki czy do śmietnika  (367:str 3)
 • Michał Ostrowski, Jaka ocena merytoryczna w naukach ścisłych?  (412: str 2)
 • Michał Ostrowski, list do Redakcji  (507: str 2)

 • Włodzimierz Ostrowski, Zapłodnienie in vitro w leczeniu niepłodności – propozycja rozwiązania problemu w Polsce  (24: str 2)


 • Nagroda PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich
  pod patronatem Województwa Małopolskiego w roku 2014
  - przemówienie Jerzego Owsiaka   (253: str 2-3)

 • Krzysztof Ożóg, Wspomnienie o moim Mistrzu, Profesorze Jerzym Wyrozumskim i współpracy z Nim przy edycji Roczników Jana Długosza  (461: str 5-6)

 • Kazimierz Ożóg, Agresywne gry komunikacyjne między „Tobą”  a „mną”  (471: str 1-2)

 

 

P

 

 • Komunikat 03/2021 interdyscyplinarnego Zespołu doradczego do praw kryzysu klimatycznego przy prezesie PAN na temat perspektyw dekarbonizacji wytwarzania energii elektrycznej w Polsce  (555: str 3)
     Pełny tekst komunikatu  (555: str 3-link)

 

 • Roman Pampuch, Syntetyczne materiały węglowe  (80: str 1) • Terho Paulsson, 100 lat slawistyki w Lund  (7: str 1)

 • 'PAUzaniasz Lacedemończyk', Głos Zasadny, Zasad Zasadnie Broniący  [zaPAU]
  (109: str 4)
 

 • Lucjan Pawłowski, O rankingach raz jeszcze  (305: str 1)
 • Lucjan Pawłowski, Gospodarka oparta na wiedzy (317: str 3)
 • Lucjan Pawłowski, Komentarz o procedurach grantowych  (393: str 4)

 • Andrzej Pelc, O kryteriach bibliometrycznych w ewaluacji – głos zza oceanu 
  (290: str 2)
 • Andrzej Pelc, Sordidi lucri causa?  (377: str 3)
 • Andrzej Pelc, Kilka uwag do artykułu ABBY “Jazda na gapę”  (384: str 3)
 • Andrzej Pelc, Drapieżcy czy śmieciarze?  (428: str 2)
 • Andrzej Pelc, Rywalizacja a przyjaźń w nauce (438: str 1)
 • Andrzej Pelc, Procentologia uproszczona (504: str 2)
 • Andrzej Pelc, O motywacjach w nauce (559: str 2)
   


 • Andrzej Pelczar, O 6. Europejskim Kongresie Matematyki w 2012 r.  (32: str 3)
 • Andrzej Pelczar, Prezentacje polskich uczonych na wiek XXIRoman Srzednicki,
  O metodzie geometrycznej wykrywania istnienia rozwiązań okresowych 
  (75–76: str 3), dok. (75–76: str 4)
 • Przemówienie Andrzeja Pelczara na uroczystości nadania Mu tytułu profesora honorowego Uniwersytetu Jagiellońskiego [Żegnamy Profesora Andrzeja Pelczara]
  (86: str 2)
  , dok. (str 3)
 
 
 • Stanisław Penczek, LGBT − czy mamy prawo milczeć? (522: str 2)
 • Stanisław Penczek, Patriotyzm Łodzianina   (579: str 1)

 • Wystąpienie Krzysztofa Pendereckiego  - Laureata Nagrody im. Jerzmanowskich - podczas uroczystości jej wręczenia
  (386: str 2-3)


 • Elżbieta Petelenz, Zielone białka fluoryzujące  (15: str 4)

 • Lesław Peters, Dzieło dokończone po 60 latach  (1: str 8)

 • Lucyna Aleksandrowicz-Pędich, Uwagi do listu prof. Chan Hong-Mo (540: str 3)
 
 • Wojciech Broniowski, Krzysztof Golec-Biernat, Antoni Pędziwiatr,
  Projekt FENIKS - zaprośmy uczniów na uczelnie
    (177: str 1-2)


 • Monika Piątkowska, Kapitał marki Kraków  [Kraków – warto wiedzieć]  (56: str 5)

 • Zdzisław Pietrzyk, Badania „Berlinki"  (19: str 3), dok. (19: str 4)
 • Jak nie zostać rektorem? - ze Zdzisławem Pietrzykiem rozmawia Marian Nowy
  [Kraków – warto wiedzieć]   (254: str 5)


 • Andrzej Pilc, Do czterech razy sztuka?  (102: str 1)
 • Andrzej Pilc, Czy warto publikować analizy naukometryczne?   (147-149: str 6-7)
 • Andrzej Pilc, Czy  h mniejsze czy większe - pomiar musi być taki sam   (156: str 2)
 • Andrzej Pilc, Małpa z brzytwą - czyli dlaczego w Polsce nie będzie Nobla
  w dziedzinie nauki  
  [zaPAU]   (164: str 4)
 • Andrzej Pilc, "Okręty flagowe" naszej nauki i jej "łodzie podwodne"  [zaPAU]  (175: str 4)
 • Andrzej Pilc, Nauka w kraju – może nie jest tak źle   (281: str 1)
 • Andrzej Pilc, Naukometria – nieporozumienie czy konieczność? (286: str 1)
 • Andrzej Pilc, Z Jurkiem Vetulanim do Darjeeling  (422: str 8)
 • Andrzej Pilc, Słabości obecnej parametryzacji – punktacja czasopism naukowych (533: str 4)
 • Andrzej Pilc, Edukacja i nauka – głupcze! (537-538: str 5)
 • Andrzej Pilc, Słabości obecnej parametryzacji (II) Utworzenie „slotów” (542: str 3)
 • Andrzej Pilc, Słabości obecnej parametryzacji – III. Wadliwy podział na dyscypliny naukowe  (543: str 2)


 • Prof. Mikołaj Bojańczyk, Dr Marek Cygan, Dr hab. Stefan Dziembowski, Dr hab. Marcin Pilipczuk, Dr hab. Piotr Sankowski, List Otwarty (Pięciu) Informatyków  (419: str 2)

 • Jakub Pigoń, Punkty to nie wszystko. Raz jeszcze o liście czasopism  (284: str 3)
 
 • Jerzy Pisuliński, Powołanie dziekanów – co wynika z przepisów ustawy  (507: str 2-3)

 • Anna Plater-Zyberk, Magdalena Duer-Wójcik, Granty HERY dla humanistów
  [ NCN ]   (146: str 7)

 • Wiesław Pleśniak wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych (16: str 3)
 • Wiesław Pleśniak, Solidarité – fraternité  (473-474: str 8)

 • Józef Spałek, Roman Płaneta, Rok Mariana Smoluchowskiego   (380-381: str 2)
 
 • Wojciech Płazak, Problemy z wytycznymi postępowania medycznego dla lekarzy  (506: str 2-3)

 • Adam Płaźnik, Jak Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  definitywnie rozwiązało sprawę dotacji na aparaturę naukową?
     [zaPAU]   (219: str 4)
 • Adam Płaźnik, Współczynnik przeniesienia zamiast polityki naukowej   (254: str 1)
 • Adam Płaźnik, Dotacja statutowa po nowemu  (262: str 1)
 • Adam Płaźnik, Naukometria – czyli jak z ersatzu zrobić stare wino  (288: str 1)


 • Barbara Płytycz, e-pisanie prac [zaPAU]  (388: str 5)
 • Barbara Płytycz, Antyszczepionkowcy a grzech zaniechania (447: str 4)
 • Barbara Płytycz, Edukacja uratuje projekt „Przyszłość planety Ziemia”  (484: str 2)
 • Barbara Płytycz, Gratulacje dla polskich gimnazjalistów i refleksje o systemie edukacji   (495: str 4)
 • Barbara Płytycz, O kształtowaniu się biologicznej płci człowieka; reakcja biologa na tekst profesora Stanisława Penczka (524: str 3)
 • Barbara Płytycz, Pandemie – nauka – edukacja (526: str 1)
 • Barbara Płytycz, Chcę się zaszczepić (539: str 3)
 • Barbara Płytycz, Warianty koronawirusa SARS-CoV-2 nie znają granic [Scientia PAUperum]   (548: str 4)
 • Barbara Płytycz, PAU dla Szkół (554: str 3)
 • Barbara Płytycz, O pochodzeniu SARS-CoV-2 (561: str 5)
 • Barbara Płytycz, Zapobiegać, czy leczyć? (575: str 3)
 • Barbara Płytycz, Antyszczepionkowcy wspomagają koronawirusa SARS-CoV-2  (581-582: str 7)

 
 • Marek Polański, „Golska – Reszta Świata 2:0!”   (439: str 3)
 • Marek Polański, Zgaśmy ogień benzyną  (442: str 3)
 • Marek Polański, Najciemniej pod latarnią?  (455: str 1)
 • Marek Polański, Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło  (486: str 3)
 • Marek Polański, W młodości siła? (498: str 2)
 • Marek Polański, A-plus Pie Ewaluacyjny z polskiej spółdzielni (540: str 1-2)
 • Marek Polański, „Za zajęcie pierwszego miejsca” czyli od skromnego doktoranta do prawdziwego uczonego w pięknym  medialnym stylu (547: str 4)


 • List otwarty członków Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego do środowiska naukowego w Polsce   (370: str 1)


 • Krzysztof Pomian, Stefan Swieżawski – Profesor i Przyjaciel   (173: str 1-2)


 • Tadeusz Pomianek, Konieczne zmiany w systemie szkolnictwa wyższego i nauki
  (79: str 2), dok. (79: str 3)
 • Tadeusz Pomianek, Zmiana systemu finansowania to konieczność polskich uczelni (1)
  (270: str 3-4)
 • Tadeusz Pomianek, Zmiana systemu finansowania to konieczność polskich uczelni (2)
  (271: str 2-3)
 
 • Akt abdykacji Stanisława Augusta Poniatowskiego  (445: str 1)
 


 • Piotr Popik, Howard Lotsof: psychofarmakolog bez doktoratu – wspomnienie 
  (75–76: str 7)

 • It's a long way to Tipperary...
  -
  z Profesorem Janem Potempą rozmawia Andrzej M. Kobos  [część 1]  (145: str 2-4)
 • It's a long way to Tipperary...
  - z Profesorem Janem Potempą rozmawia Andrzej M. Kobos  [część 2]  (146: str 2-4)
 
 • Marek J. Potrzebowski, PAN i „Żółte Kamizelki”  (448: str 1)

 • O młodej polskiej emigracji - rozmowa Mariana Nowego z Dorotą Praszałowicz
  [Kraków – warto wiedzieć]   (220: str 5)

 • Marek J. Potrzebowski, Od atomu do molekuły, czyli SIF versus KEJN   (366: str 3)

 • Michał Praszałowiczwypowiedź w dyskusji o czasoposmach naukowych  (38: str 3)
 • Michał Praszałowicz, Dieta cud  impact factora  (175: str 2)
 • Michał Praszałowicz, W sieci impact factor’a   (366: str 1-2)
 
 • Cezary Obracht Prondzyński, Publiczna rola nauk społecznych. Kilka refleksji osobistych  (450-451 str 2-3)


 • Adam Proń i Halina Szatyłowicz, Naukowcy z dużym h   (153: str 2-3)
 • Adam Proń i Halina Szatyłowicz, Siedem grzechów głównych   (161: str 2-3)
 • Marek Kosmulski i Adam Proń, Ranking uczelni w „Polityce”   (258: str 1-2)
 • Adam Proń i Marek Kosmulski, Bronimy bibliometrii  (312: str 3)
 • Adam Proń i Marek Kosmulski, Nauka a sport  (319-321: str 3-4)

 • Iwona Cymerman, Albina Mościcka, Daniel Prusak,
  Czy Facebook rozwiąże ręce polskiej nauce? – czyli jak uratować profesora Józefa K.

  (199: str 1-2)

 • Edmund Przegaliński wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (15: str 3)
 • Ryszard Przewłocki i Edmund Przegaliński, Wspomnienie o Jerzym Vetulanim – Jurku  (422: str 2-3)

 • Stanisław Przestalski, Jeszcze o projekcie Ustawy   (114: str 2)

 • Ryszard Przewłocki i Edmund Przegaliński, Wspomnienie o Jerzym Vetulanim – Jurku  (422: str 2-3)

 • Renata Przybylska, Biurokracja na uczelni – punkty newralgiczne   (343: str 1-2)
 
 • Psychologiczna Pomarańczowa Alternatywa przy Komitecie Psychologii PAN, Komentarz Psychologów (553: str 1)

 • Grażyna Ptak, Niezależne Ośrodki Badawcze (NOB)  (383: str 3) • Jadwiga Puzynina, O Programie Rozwoju Polskiej Humanistyki  (25: str 1)
 • Jadwiga Puzynina, Jakie wartości współtworzą "duszę" Europy u progu XXI wieku 
  (102: str 3-4)
 • Jadwiga Puzynina, O książce Magdaleny Bajer Jak wierzą uczeni   (103-105: str 3-4)
 • Jadwiga Puzynina, Głos w dyskusji o polskiej humanistyce  (228: str 2)
 • Jadwiga Puzynina, Język a kultura (256: str 1)
 • Jadwiga Puzynina, List do Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności  (414: str 3)
 • Jadwiga Puzynina, Humanizm – czy posthumanizm?   (417: str 1-2)


 • Stanisław Pużyński, Wydarzenia które zmieniły psychiatrię i pomoc osobom
  z zaburzeniami psychicznymi 
  (46: str 2), dok. (46: str 3)

 • Elżbieta Pyza, 140-lecie Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika
  (310: str 2-3)
 • Elżbieta Pyza, Jubileusz 140-lecia Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika  (319-321: str 4-5)
 • Elżbieta Pyza, Profesor Jerzy Vetulani – wspomnienie o wspaniałym człowieku, przyjacielu, członku honorowym Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika (422: str 9-10)
 • Elżbieta Pyza, Upowszechnianie nauki – długa polska tradycja (467: str 2)

 

 

R

 

 • Jacek Koronacki i Andrzej Rabczenko, Bezsens zadekretowanej ewaluacji jednostek naukowych (539: str 2)
 • Andrzej Rabczenko i Jacek Koronacki, Transfer wiedzy z nauki do biznesu   (561: str 3)

 • UCHWAŁA RADY PAU z dnia 27.10.2020 r.  (529: str 5)
 • Uchwała Rady PAU z 23.03.2021 w sprawie sposobu opracowania oraz publikacji przez Ministra Edukacji i Nauki wykazu czasopism naukowych  (550: str 2)
 • Uchwała Rady PAU z 23.03.2021 w sprawie szczepień przeciwko Covid-19 (550: str 2)
 • Uchwała Rady Polskiej Akademii Umiejętności z dnia 13.04.2021 (553: str 1)
 
 • Czesław RadzikowskiProfesor Mieczysław Chorąży (1925–2021) - Wspomnienie [Autorytety]  (550: str 1-2)

 • Agnieszka Rajda, Naukowcy chcą działać:podsumowanie konkursu MINIATURA 1 (418: str 2)

 

 

 • Mariusz Z. Ratajczak, Komórki macierzyste – przyszłość medycyny regeneracyjnej 
  (73: str 2), dok. (73: str 3)


 • Krzysztof Redlich i Jakub Zakrzewski, Pierwsze konkursy grantowe w NCN 
  (153: str 1-2)
 • Stefan Pokorski i Krzysztof Redlich, O granty na staże podoktorskie  dla naukowców zagranicznych  (list do Prezesa PAU)  (176: str 1)

 
 • Adam Redzik, Juliusz Makarewicz (1872–1955) – nie tylko ojciec kodeksu karnego [AUTORYTETY]  (479: str 2-3)
 • Adam Redzik, Maurycy Allerhand (1868–1942) wybitny jurysta, który łączył (520: str 1-2)
 • Adam Redzik, Gustaw Roszkowski (1847–1915 ) – gorący zwolennik i szermierz pokoju  (534: str 1-2)
 • Adam Redzik, Aleksander Doliński (1866–1930), gigant prawa handlowego, ojciec polskiego prawa spółek (546: str 2)
 
 • List Przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej Marka Rockiego (275: str 1-2)
 
 • Judyta Rodzińska-Nowak, Jest tam kto? Kilka refleksji o nauczaniu w czasach zarazy (557: str 3)

 • Stanisław Rodziński, Nie tylko podręczniki...  (2: str 4)
 • Stanisław Rodziński, Co się dzieje ze sztuką?  (7: str 4)
 • Stanisław Rodziński, Jerzy Nowosielski – wiara, myśl i dzieło  
  (81: str 5), dok. (81: str 6)
 • Malarstwo Stanisława Rodzińskiego,
  z Stanisławem Rodzińskim rozmawia Andrzej M. Kobos   (126: str 3-4)


 • Barbara Rogowska, Bartłomiej Skowron,
  Wrocławska Akademia Młodych Uczonych i Artystów 
  (197: str 3)

 • Andrzej Romanowski, „Polski Słownik Biograficzny" ma problem  (2: str 3)

 • Włodzimierz Roszczynialski, Innowacyjne uczelnie   (255: str 3)

 • Leszek Roszkowski, Młoda, fascynująca, obiecująca,… – i już pełna sukcesów  (410: str 2-3)
 • Leszek Roszkowski,  W odpowiedzi na list profesorów E. Malca i A. Staruszkiewicza ( link)  (419: str 2)

 • Gian-Carlo Rota (tłum. A.M. Kobos), Stan Ulam  (44: str 9)
 • Gian-Carlo Rota (tłum. A.M. Kobos), Przepadła Kawiarnia  (44: str 10)

 • Adam Daniel Rotfeld, Dokąd zmierza Rosja? (I)  (560: str 2)
 • Adam Daniel Rotfeld, Dokąd zmierza Rosja? (II)  (561: str 2)

 • Maria Różańska, Nobel 2008 z fizyki  (8: str 4)

 • Apel Ruchu Społecznego Obywateli Nauki o zdecydowaną reakcję środowiska akademickiego i naukowego na przejawy nietolerancji i rasizmu   (342: str 3)

 • Theo W. Ruijgrok, Organization, Funding and Evaluation of Scientific Research
  in The Netherlands  
  (91: str 3), dok. (91: str 4)
 • Theo W. Ruijgrok, The Daily Life of a Dutch Physicist   (98: str 2)
 

 • Ks. Bp Grzegorz Ryś   (157: str 3)  [Wydanie Specjalne
  poświęcone Pamięci Profesora Andrzeja Szczeklika] 

 • Stanowisko Rady Polskiej Akademii Umiejętności (378: str 1)
 
 • Czesław Radzikowski, 10 lat Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU  (472: str 5)
 

S

 

 • Mariusz Sadzikowski, Andrzej Sitarz, Kariera naukowa i rzeczywistość  (8: str 2)

 • Krzysztof Safin, List do redakcji „PAUzy Akademickiej”   (326: str 3)
 

 • Stanisław Salmonowicz, O naukach historycznych ...  (90: str 2)


 • Henryk Samsonowicz, O Programie Rozwoju Polskiej Humanistyki  (28: str 1)
 • Henryk Samsonowicz, Kondycja humanistyki  (60–61–62: str 3)
 • Henryk Samsonowicz, Jerzy Wyrozumski  [80-lecie urodzin Jerzego Wyrozumskiego] (72: str 2)
 • Henryk Samsonowicz, Czy nauki historyczne ulegały zmianom po II wojnie światowej  (90: str 1)
 • Henryk Samsonowicz, Głos w dyskusji o polskiej humanistyce   (224: str 1)
 • Henryk Samsonowicz, Problemy nauk podstawowych   (274: str 2)
 • Henryk Samsonowicz, O studiach i studiowaniu   (275: str 3)


 • Marek Sanak, Nagroda Nobla 2008 w medycynie / fizjologii  (16: str 1), dok. (16: str 2)
 • Marek Sanak   (157: str 4)   [Wydanie Specjalne
  poświęcone Pamięci Profesora Andrzeja Szczeklika]  
 • Marek Sanak, Prometejski sen medycyny  (198: str 2-3)

 • Prof. Mikołaj Bojańczyk, Dr Marek Cygan, Dr hab. Stefan Dziembowski, Dr hab. Marcin Pilipczuk, Dr hab. Piotr Sankowski,  List Otwarty (Pięciu) Informatyków  (419: str 2)

 •  Andrzej Sawicki, Mały krok do normalności  (318: str 4)

 • Zbigniew Sawłowicz, Uniwersalny Wzorzec Efektów Kształcenia   [zaPAU]   (170: str 4)


 

 

 • Zbigniew Semadeni, Oszpecenie tablic Tchorka. Patriotyzm?  (576: str 1&2)

 • Jerzy Serwacki, Współczesne polskie możliwości finansowania nauki, edukacji i kultury ze środków pozabudżetowych  (6: str 2)

 • Jerzy Sędzimir, Co jest przyczyną globalnego ocieplenia?   (158: str 3-4)
 
 • Mikołaj Sęp-Szarzyński, O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego  (443: str 3)


 • Mariusz Sadzikowski, Andrzej Sitarz, Kariera naukowa i rzeczywistość  (8: str 2)
 • Andrzej Sitarz, Historia o złotej rybce  [zaPAU]  (30: str 4)

 • Żegnamy Panią Profesor Barbarę Skargę – Czyny pozostają...  (fragmenty rozmowy Andrzeja M. Kobosa z Profesor Barbarą Skargą(48: str 1), dok. (48: str 2)

 • Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz, Kompetencje urzędników polskich współpracujących
  z Unią Europejską 
  (322: str 3)

 • Barbara Rogowska, Bartłomiej Skowron,
  Wrocławska Akademia Młodych Uczonych i Artystów 
  (197: str 3)

 • Krystyna Skwarło-Sońta i Kazimierz L. Wierzchowski, Nie tylko licealiści…  (563: str 6)


 • Tadeusz Słomka, Współpraca AGH z gospodarką   (219: str 1)

 • Marian Smoluchowski, Zwyciężyli romantycy... [zaPAU]  (40: str 4)
 • Janusz Sondel, O wieloetatowości polemicznie   (114: str 3)
 • Janusz Sondel, Dalej nie wiem cui prodest?   (123: str 3)
 • Janusz Sondel, W sprawie skrywanych sekretów   (221: str 3)


 • Ryszard Sosnowski, O tym, jak Polska stała się państwem członkowskim CERN  (190-192: str 2-4)
 • Roman Sosnowski, Głos filologa o kłamstwach i manipulacjach  (541: str 2-link)

 • Przemówienie Marka Sowy, marszałka województwa małopolskiego,
  podczas wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich (2014)
  (253: str 1)
 • List gratulacyjny Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy z okazji uroczystości wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich – 2015  (296: str 3)

 • Wojciech Sowa, Polska humanistyka - wyzwania i szanse   [ NCN ]  (150: str 5)

 • Andrzej Sowa, Wspomina sekretarz Rektora UJ  (580: str 3)
 

 • Anna Spiss, Dr Anna Kowalska-Lewicka (1920–2009)  (59: str 3)

 • Józef Spałek,  Od edukacji wyższej do nauki grantowej i z powrotem   (351: str 3)
 • Józef Spałek, Roman Płaneta, Rok Mariana Smoluchowskiego   (380-381: str 2)
 • Józef Spałek, Przez popularyzację do odkrywania? (529: str 3)
 
 • Stanisław Sroka, Wspomnienie o Profesorze Jerzym Wyrozumskim  (461: str 7)

 • Andrzej Pelczar, Prezentacje polskich uczonych na wiek XXIRoman Srzednicki,
  O metodzie geometrycznej wykrywania istnienia rozwiązań okresowych 
  (75–76: str 3), dok. (75–76: str 4)

 • Stanisław Stabryła, O Programie Rozwoju Polskiej Humanistyki  (29: str 1)
 • Stanisław Stabryła, Żeby nie został nawet ślad   (152: str 2-3)
 • Stanisław Stabryła, Glosa do problemu współczesnej humanistyki polskiej 
  (223: str 3-4)
 
 • Krystyna Starczewska, Jak przezwyciężać skutki pandemii, które dotknęły najmłodsze pokolenie Polaków? (553: str 2)

 • Michał Starczewski, Otwarta nauka. Szansa, którą należy wykorzystać   (293: str 2)
 • Michał Starczewski, Polskie czasopisma naukowe a otwarty dostęp  (300: str 2-3)


 • Jerzy Starnawski, O Programie Rozwoju Polskiej Humanistyki  (32: str 2)
 • Jerzy Starnawski, Na temat odkryć  (54: str 1)
 • Jerzy Starnawski, O uniwersytetach, których już nie ma (1)   (178: str 3)
 • Jerzy Starnawski, O uniwersytetach, których już nie ma (2)   (179: str 3)
 • Jerzy Starnawski, O uniwersytetach, których już nie ma (3)   (183: str 3)
 • Jerzy Starnawski, O uniwersytetach, których już nie ma (4)   (185: str 1)
 • Jerzy Starnawski, O uniwersytetach, których już nie ma (5)   (190-192: str 5)


 • Andrzej Staruszkiewicz, O podważaniu norm  (56: str 4)
 • Edward Malec i Andrzej StaruszkiewiczList do Prezesa PAU (415: str 3)
 • Andrzej Staruszkiewicz, O różnicy między krzywą Gaussa a odwróconą literą U; reakcja fizyka na tekst pani profesor Barbary Płytycz (526: str 2)


 • 'Stary Zgred', O dwu kulturach, humanistach i poetach  [zaPAU]  (60–61–62: str 12)
  • 'Stary Zgred', Oflagować! – Nieustraszeni  [zaPAU]  (73: str 4)
  • 'Stary Zgred', Jeszcze o flagach i kawiarniach  [zaPAU]  (78: str 4)
  • 'Stary Zgred', HOMING i co dalej?  [zaPAU]  (87: str 7)
  • 'Stary Zgred', Starego Zgreda przepis na karierę naukową  [zaPAU]  (88: str 4)
  • 'Stary Zgred', Jeszcze o samochwałach (i nauce)  [zaPAU]   (138: str 4)
  • 'Stary Zgred'Bać się, czy nie bać  [zaPAU]   (229: str 4)

 • Zbigniew Stawrowski, Pracownik naukowy – powołanie czy zawód?  (318: str 1-2)
 • Zbigniew Stawrowski, Etos jako kategoria moralna a środowisko akademickie (498: str 2 - link)

 • Jan L. Cieśliński,  Piotr Stec, Jak wyodrębnić uczelnie badawcze, nie degradując reszty (385: str 2)

 • Jan Stecki,  Horror w ostatnim numerze [zaPAU]  (343: str 4)
  
  • Ryszard Stemplowski, O Fundusz Przekładowy Humanistyki Polskiej   (240: str 2)
  • Ryszard Stemplowski, Ostrożnie z historią  (335: str 2)

  • Jerzy Stępień, Konstytucja 3 maja jako narodowy pomnik i jako ustawa  (170: str 3)
 • Leszek Stoch – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (29: str 3)
 • Leszek Stoch, Powstało NCN - i co dalej?   (122: str 3-4)
 • Leszek Stoch, Nauka jest jedna   (138: str 3)
 • Leszek Stoch, Kolejna Nagroda Nobla za nowe materiały   (144: str 2)


 • Krzysztof Stoliński, Za zamkniętymi drzwiami   (47: str 1), dok. (47: str 2)
  – tekst publikujemy z okazji prezentacji polskiego wydania książki Laurensa Reesa
  Za zamkniętymi drzwiami

 • Otto Stoll  (tłum. Jacek Arkuszewski), Kryzys już był... 
  (Mania tulipanowa w Holandii w XVII wieku) [zaPAU]  (19: str 6)

 • Przemówienie Przewodniczącego Towarzystwa Maxa Plancka, Profesora Martina Stratmanna z okazji podpisania umowy o współpracy naukowej między Towarzystwem Maxa Plancka a Narodowym Centrum Nauki 4 lipca 2017 w Krakowie na Wawelu  (392: str 3-4)


 • Władysław Stróżewski, Tolerancja, neutralność, obojętność  (2: str 2)
 • Władysław Stróżewski, Patriotyzm plemienny – patriotyzm promienny  (4: str 4)
 • Władysław Stróżewski, Decorum  (12: str 3)
 • Władysław Stróżewski, O wartości zdarzeń  [4 czerwca 1989 – w dwadzieścia lat później  (wystąpienie podczas spotkania członków PAU z Panami Lechem Wałęsą i  Tadeuszem Mazowieckim)] (41/42: str 2)
 • Władysław Stróżewski, In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus charitas  (101: str 1)
 • Władysław Stróżewski, O Profesorze Władysławie Bartoszewskim  najzupełniej prywatnie  (295: str 2)
 • Władysław Stróżewski, Kardynał Franciszek Macharski: wielkość i bliskość (348: str 3)
 • Władysław Stróżewski, O filozofii człowieka Kardynała Karola Wojtyły słów kilka (514: str 10)
 • Władysław Stróżewski, Asyż 1986 (514: str 11)
 
 • Kazimierz Strzałka, Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ – nowy sposób uprawiania nauki na Uniwersytecie Jagiellońskim (476: str 1)
 • Kazimierz Strzałka, Współpraca z Chinami (542: str 3)

 • Jerzy Strzelczyk, Żywot niezwykły. W pięciolecie śmierci profesora Gerarda Labudy
  (315: str 1-3)


 • Lucjan Suchanek, Emigrantologia - dziedzina badań rosjoznawczych   (112: str 2-3)
 • Lucjan Suchanek, Pożytki z „uczelni prowincjonalnych” – na przykładzie PWSZ 
  (182: str 2-3)
 • Lucjan Suchanek, Anonimowość, donosologia, „człowiek z podziemia”  
  (203: str 3)
 • Lucjan Suchanek, Dwuetatowość – trup z szafy!   (214: str 2)
 • Lucjan Suchanek, Sprostowanie   (217: str 7)
 • Lucjan Suchanek, Edukacja czy przemysł edukacyjny?
  Studia i studiowanie w epoce kultury masowej
     (277-279: str 4-5)
 • Lucjan Suchanek,  Ostrożnie nie z historią, lecz z autorami piszącymi o historii  (336: str 3)
 • Lucjan Suchanek, Polityka historyczna? Oczywiście tak!   (341: str 4) 
 • Lucjan Suchanek, Oceny i parametryzacje – pytania, wątpliwości i uwagi krytyczne. Z perspektywy humanisty  (370: str 2-3)
 • Andrzej Białas i Lucjan Suchanek, Tomaszowice 2017  (410: str 1)


 • Artur Marya Swinarski, Neurobiologia mitologiczna: Kolchida  [zaPAU]  (16: str 6)
 • Artur Marya Swinarski, Orfeuszowi nie wolno milczeć  [zaPAU]  (16: str 6)


 • Jerzy Szacki, Czy i w jakiej mierze można mieć zaufanie do ludzi nauki w Polsce?  
  (122: str 1-2)

 • Tomasz Szarota, Janusz Tazbir (5 VIII 1927–3 V 2016)  (394: str 1-2)

 • Mikołaj Sęp-Szarzyński, O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego  (443: str 3)

 • Adam Proń i Halina Szatyłowicz, Naukowcy z dużym h   (153: str 2-3)
 • Adam Proń i Halina Szatyłowicz, Siedem grzechów głównych   (161: str 2-3) • Andrzej Szczeklik, Cztery wątki  (1: str 2)
 • Andrzej Szczeklik, O stylu naukowym  [zaPAU]  (23: str 4)
 • Andrzej Szczeklik, Sługa dwóch panów  [zaPAU]  (25: str 4)
 • Andrzej Szczeklik, PAUeczka Akademicka   (32: str 4)
 • Andrzej Szczeklik, Łącza...  (39: str 1), dok. (39: str 2)
 • Andrzej Szczeklik, Dwie kultury  (55: str 1)
 • Andrzej Szczeklik, Prezentacje polskich uczonych na wiek XXI
  – Józef Dulak i Alicja Józkowicz, Angiogeneza – sprawa życia i śmierci 
  (69: str 2), dok. (69: str 3)
 • Andrzej Szczeklik, Tętnice pełne życia   (89: str 1), dok. (89: str 2)
 • Andrzej Szczeklik, Maciej W. Grabski laureatem Nagrody Polskiej Akademii Umiejętności im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego w roku 2011   (116: str 2)
 • Andrzej Szczeklik, fragment wykładu (2002)   (157: str 11)
  [Wydanie Specjalne poświęcone Pamięci Profesora Andrzeja Szczeklika]
 • Z Andrzejem Szczeklikiem rozmawia Magdalena Bajer (fragmenty)   (157: str 10)
  [Wydanie Specjalne poświęcone Pamięci Profesora Andrzeja Szczeklika]
 • Z Andrzejem Szczeklikiem rozmawia Andrzej Kobos (fragmenty)  (157: str 10)
  [Wydanie Specjalne poświęcone Pamięci Profesora Andrzeja Szczeklika]


 • Michał Szczeklik   (157: str 12)   [Wydanie Specjalne
  poświęcone Pamięci Profesora Andrzeja Szczeklika]

 • Andrzej Iwo Szoka, Czakram wawelski – centrum mocy ezoteryczno-patriotycznej (458: str 2)

 • Andrzej Szostek MIC, Lubelskie Towarzystwo Naukowe i jego rola w życiu naukowym Lubelszczyzny   (306: str 3)
 • Andrzej Szostek MIC, Łowcy grantów i etyka  (344: str 1-2)
 • Andrzej Szostek MIC, Moralna wartość uprawiania nauki  (405: str 1-2)
 • Andrzej Szostek MIC, O demokracji w Polsce  [ISTOTA DEMOKRACJI] (480: str 3)
 • Andrzej Szostek MIC, O moim Mistrzu – w stulecie Jego urodzin  (str 12)
 
 
 • Adam Szostkiewicz, Co to był za dzień! (473-474: str 10)
 • Adam Szostkiewicz, Demokracja pod ostrzałem (482: str 1)
 • Adam Szostkiewicz, Wkład św. Jana Pawła II w dzieło niepodległości Polski  (514: str 8)

 • Piotr Sztompka, Po Kongresie Kultury Polskiej  (50: str 1)
 • Piotr Sztompka, Cud 1989 roku w perspektywie socjologicznej  [4 czerwca 1989
  – w dwadzieścia lat później
    (wystąpienie podczas spotkania członków PAU
  z Panami Lechem Wałęsą i Tadeuszem Mazowieckim)]  (41/42: str 4)
 • Piotr Sztompka, Kongres Kultury Akademickiej   (214: str 1)
 • Wystąpienie Profesora Piotra Sztompki
  w czasie inauguracji Kongresu Kultury Akademickiej   (247: str 1-2)
 • Piotr Sztompka, Uznanie w nauce   (268: str 1-2)
 • Piotr Sztompka, Autonomia – fundament kultury akademickie(388: str 2-3)
 • Piotr Sztompka, Dysonans moralny; polskie fatum z perspektywy socjologa (495: str 1-2)
 • Piotr Sztompka, Krótka replika (498: str 4)
 • Piotr Sztompka, Po co nam demokracja? Dziesięć powodów  (515: str 1-2)
 • Piotr Sztompka, Odpowiedzialność za słowo; ważne kryterium wyborcz(520: str 3)
 • Piotr Sztompka, O habilitacji i nie tylko – z perspektywy konserwatywnej (527: str 1)
 • Piotr Sztompka, A jednak trochę jak sport  (557: str 2)
 • Piotr Sztompka, Dekalog patriotyzmu  (570: str 1)


 • Józef Szudy, Aleksander Jabłoński (1898-1980)   (109: str 2-3)
 • Józef Szudy, Aleksander Jabłoński w anegdocie   (111: str 4)

 • Anna Lewandowska i Joachim Szulc, Akredytacja i algorytm rozdziału dotacji budżetowej w szkolnictwie wyższym a jakość kształcenia   (345: str 3)

 • Eugeniusz Szumakowicz, O ławce Banacha bardziej konstruktywnie  [zaPAU]   (245: str 4)
 • Eugeniusz Szumakowicz, Śladami Stefana Banacha w Krakowie i we Lwowie (332: str 2-3)
 • Eugeniusz Szumakowicz, Jak zdynamizować rozwój nauki?  (416: str 2)
 • Eugeniusz Szumakowicz, Duch nauki a organizacja nauki (423: str 2-3)
 • Eugeniusz Szumakowicz, A może rozumokracja? (448: str 2)
 • Fenomen polskiego Wrocławia, Wymiana korespondencji miedzy Profesorem Romanem Dudą i Profesorem Eugeniuszem Szumakowiczem (537-538: str 3-4)
 • Eugeniusz Szumakowicz, Merytoryczna integracja Europy (544: str 1)
 • Eugeniusz Szumakowicz, Przedszkolaki też! (561: str 4)
 • Eugeniusz Szumakowicz, A co z dziedzictwem Pozytywizmu?  (568: str 2)

 • List Profesora Jerzego Szweda
  do Profesor Leny Kolarskiej-Bobińskiej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego   (248: str 1)
 • Jerzy Szwed, Jak wzmocnić mocnych (276: str 2) 
 • Jerzy Szwed, Niewidzialna ręka interdyscyplinarności  (303: str 6-7)
 • Jerzy Szwed, Jak zmieniać, a nie zepsuć?  (344: str 2-3)
 • Jerzy Szwed, Czy można jeszcze lepiej? (379:str 1)
 • Jerzy Szwed, Jak Solidarność do Czubrowic zawitała  (473-474: str 6)
 • Jerzy Szwed, Meandry kariery akademickiej (552: str 2)

 • Myślę, że dałem ludziom odwagę, aby rozwijać terapię genową
  - z Wacławem Szybalskim rozmawia Andrzej M. Kobos   (217: str 1-4)

 

 

Ś

 

 

 • Jan Środoń, Zwycięstwo zdrowego rozsądku   (249: str 1)

 

 

T

 •  Mariusz Tabaczek OP, Z Okazji Roku Józefa Innocentego Marii Bocheńskiego (524: str 1-2)

 • Elżbieta Tabakowska, Fizyka metafor i metafory fizyki  (368: str 3)
 • Elżbieta Tabakowska, Jeszcze, YYY..., o stękaniu  (417: str 3)
 • Elżbieta Tabakowska i Małgorzata Majewska, Poziom nauki i poziom komfortu  (570: str 1-2)

 • Ryszard Tadeusiewiczwypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (21: str 3)
 • Ryszard Tadeusiewicz, Potężny i osobisty  (45: str 2)
 • Ryszard Tadeusiewicz, Prezentacje polskich uczonych na wiek XXI – Marek Ogiela, Komputerowe ujawnianie znaczenia obrazów  (54: str 2), dok. (54: str 3)
 • Ryszard Tadeusiewicz, Marian Nowy, Części zamienne dla człowieka? Zwodnicze uroki cyborgizacji  [Wydarzenia]  (115: str 5)
 • Ryszard Tadeusiewicz, Jak nauczać studentów w czasie pandemii? (512: str 3)

 • List Przewodniczącego Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
     Prof. Antoniego Tajdusia  (290: str 1)

 • Korespondencja na temat klasyfikacji polskich czasopism naukowych  (304: str 2-3)
   - list Janusza Kaweckiego do Przewodniczącego Centralnej Komisji
     do spraw Stopni i Tytułów Naukowych Antoniego Tajdusia
   - odpowiedź Antoniego Tajdusia
 
 • Krystyna Heska-Kwaśniewicz i Katarzyna Tałuć, Bibliologia i informatologia – Polska bez bibliotekarzy?  (449: str 2)
  • Andrzej (Andrew) Targowski, List do Redakcji   (122: str 2)
 • Andrzej (Andrew) Targowski, Age discrimination  [zaPAU]  (127: str 4)
 • Andrzej (Andrew) Targowski, O dyskryminacji profesorów – w kontekście szerszym  
  (230: str 3)
 • Andrzej (Andrew) Targowski, O dyskryminacji profesorów
  – w kontekście osobistym, a może pryncypialnym?  
  (237: str 2-3)
 • Andrzej S. Targowski, Amerykański tenure a polska habilitacja   (245: str 3)
 • Andrzej Targowski, Uczelnie nie mogą przynosić wstydu Polsce   (259: str 3)
 • Andrzej Targowski, W XXI wieku uczelnie amerykańskie i polskie walczą o to samo
  (273: str 1)
 • Andrzej Targowski, Kształcenie elit  (312: str 2)
 • Andrzej Targowski, „Nauka, technologia i magia”, a gdzie jest technika?  (341: str 4)
 • Andrzej Targowski, À propos „to jest Ameryka”  (352: str 1-2)
 • Andrzej Targowski, Kształcenie elit  (356: str 2)
 • Andrzej Targowski, Pan Twardowski na Księżycu?  (364-365: str 2-3)
 • Andrzej Targowski, Chyba wiemy, kto winien (378: str 4)
 • Andrzej Targowski, À propos stanu polskiej nauki – między fikcją a rzeczywistością  (417: str 2)
 • Andrzej Targowski, Ucieczka od rzeczywistości do wirtualności i… komunizmu?  (455: str 3)
 • Andrzej Targowski, A propos „Trzeciomajowych refleksji”  (513: str 1)
 • Andrzej Targowski, Z łezką w oku o Igi wielkim tenisie i wspomnieniach  (528: str 2 - link)
 • Andrzej Targowski, Wielki Brat wczoraj i dziś (540: str 2)
 • Andrzej Targowski, Na 77. rocznicę Powstania Warszawskiego 1944 (565: str 3)
 • Andrzej Targowski, Powstanie kościuszkowskie a wybijanie się na niepodległość dzisiaj  (577: str 2)

 • Andrzej K. Tarkowski i Marek Maleszewski, Zapłodnienie pozaustrojowe (in vitro)
  i zarodek ludzki – spory bez perspektywy kompromisu 
  (27: str 2), dok. (27: str 3)

 • Karol Tarnowski, Józef Tischner - niezastąpiony filozof polskiej nadziei (I)  
  (262: str 2-3)
 • Karol Tarnowski, Józef Tischner - niezastąpiony filozof polskiej nadziei (II)  
  (263: str 2-3)

 • Tomasz Taylor, Profesor fizyki w Ameryce   (180: str 3)
 • Tomasz Taylor, Prywatny czy państwowy? Amerykańskie uniwersytety w skrócie
  (201: str 1-2)


 • Janusz Tazbir, Kosztowne oszczędności  (10: str 3)
 • Janusz Tazbir, Dzieła raczej mało czytane  (15: str 5)
 • Janusz Tazbir, Daremne prostowanie błędów  (27: str 3)
 • Janusz Tazbir, Tadeusz Manteuffel (1902-1970)  (164: str 3)
 


 • Tadeusz Tołłoczko, Nauka i odpowiedzialność   (106: str 2)
 • Tadeusz Tołłoczko, Autorytet jest wartością  (107: str 1)

 • Paweł E. Tomaszewski, Profesor Jan Czochralski – czy powrót zapomnianego? 
  (226: str 2-3)

 • Zuzanna Topolińska, O języku i językoznawstwie z perspektywy slawisty  (68: str 1)
 • Zuzanna Topolińska, Kuszące perspektywy w językoznawstwie?   (223: str 1)

 • Miejsce sztuk, z Bogdanem Toszą rozmawia Marian Nowy
  [Kraków – warto wiedzieć]   (203: str 5-6)

 • Apel Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w obronie polskiej humanistyki    (258: str 3)
 • Stanowisko Prezydium Zarządu Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w sprawie proponowanych przekształceń instytutów PAN (519: str 3 – link)
 
 
 • Joanna Szczepińska-Tramer, Historyk sztuki wymądrza się o sztuce [zaPAU]  (464: str 4)

 • Jean-Pierre Lasota i Andrzej Trautman,
  Ogólna Teoria Względności i Czarne Dziury  
  (87: str 2),  dok.  (87: str 3)
 • Iwo Białynicki-Birula, Ryszard Gajewski i Andrzej Trautman,
  Leopold Infeld (1898–1968)  
  (213: str 1-2)
 • Iwo Białynicki-Birula, Ryszard Gajewski, Andrzej Trautman,
  Leopold Infeld – posłowie   (216: str 2)


 • Lech Trzcionkowski, Sukcesy NCN. W odpowiedzi Panu Profesorowi Jajszczykowi
  (281: str 2-3)
 • Lech Trzcionkowski, Komunikat 2/2012 – Centralna Komisja i pozorowanie norm prawnych (286: str 2)


 • Michał Turała, U progu Nowej Fizyki  (3: str 1), dok. (3: str 2)
 • Michał Turała, Jedno z 10 000 połączeń w LHC ...  (8: str 3)
 • Michał Turała, 60 lat tranzystora  (60–61–62: str 5)
 • Michał Turała, Wielkie Infrastruktury Badawcze – polskie grupy w eksperymentach LHC pilnie potrzebują gwarancji... (316: str 2-3)
 • Michał Turała, Niezapomniany rok 1989…   (473-474: str 5)
 • Michał Turała, 30 lat członkostwa Polski w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych  (564: str 3-4)
 
 


 • Łukasz A. Turski, Warto być upartym   (186: str 2-3)
 • Łukasz A. Turski, Ocenianie nauki – duch z przeszłości   (222: str 1-2)
 • Łukasz A. Turski, Steinmetz i dzieci  (319-321: str 2)
 • Łukasz A. Turski, Edukacja na rozdrożu  (329: str 2-3)
 • Łukasz A. Turski, Reforma szkół powszechnych  (373: str 1)
 • Łukasz A. Turski, Odpowiedź  na „Kto Winien?”  (375: str 3)
 • Łukasz A. Turski, Profesorowie dydaktyczni czy profesorowie dydaktyki  (429: str 2)
 • Iwo Białynicki-Birula i Łukasz A. Turski, Psychologia kwantowa (435: str 3)
 • Łukasz A. Turski, Najwyższy czas: docenić upowszechnianie nauki (440: str 1)
 • Łukasz A. Turski, Jeszcze o magazynowaniu energii (490: str 4)
 • Łukasz A. Turski, Edukacja i demokracja jesienią 2019  (492: str 2)
 • Łukasz A. Turski, O sprawie Bilewicza  (505: str 2)
 • Łukasz A. Turski, Jak to działa, czy dokąd zmierza świat (520: str 3)
 • Łukasz A. Turski, Narodowa kwarantanna od myślenia (534: str 3)
 • Łukasz Turski, Tort Sachera i apfelstrudel  (577: str 1)

 • II Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie
  – obszerne fragmenty wystąpienia Premiera RP Donalda Tuska (4: str 1), dok. (4: str 2)

 • Z Cicer cum caule Juliana Tuwima  [zaPAU]  (49: str 4)
 • O ruchu Ziemi, Michaił Łomonosow – przekład Julian Tuwim  [zaPAU]  (48: str 4)
 •  Julian Tuwim Exposé Pana Premiera (1919), Raport (1936)  [Stulelcie Niepodległości] (423: str 4)
 

U

 • Wacław Uruszczak, Stanisław Kutrzeba (1876–1946) [Autorytety]  (419: str 1-2)

 • Przemysław Urbańczyk, Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PAN (425: str 2)
 • Przemysław Urbańczyk, Czy paleogenetyka będzie panaceum na kłopoty archeologów?  [Scientia PAUperum] (523: str 2)
 • Przemysław Urbańczyk, Do kogo należą stare szkielety?  (532: str 4)
 • Przemysław Urbańczyk, Od kiedy rozmawiamy? [Scientia PAUperum] (541: str 1)
 • Przemysław Urbańczyk, Czy przeszłość ma przyszłość?  (549: str 2)
 • Przemysław Urbańczyk, W co wierzyli nasi pogańscy przodkowie?  (555: str 2)
 • Przemysław Urbańczyk, Pożegnanie Mistrza. † Profesor Henryk Samsonowicz (23 stycznia 1930 - 28 maja 2021) (560: str 1)
 • Przemysław Urbańczyk, Starożytne pola w Puszczy i jak je znaleźć  (563: str 4)
 • Przemysław Urbańczyk, Po co nam archeologia?  (566: str 2)
 • Przemysław Urbańczyk, Archeologia „powietrzna”  (571: str 3)
 • Przemysław Urbańczyk, Czy archeologia ma być patriotyczna?  (567: str 2)
 • Przemysław Urbańczyk, Archeolog patrzy w gwiazdy  (581-582: str 5)
 • Przemysław Urbańczyk, Kopać, albo nie kopać? (585: str 2)
 
 •  Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Tomasz Urynowicz, Laudacja dla laureata Nagrody PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich (472: str 3)
 

 

 

V

 


 • Z Fossier'aJacques Verger (tłum. A.M. Kobos) [zaPAU] (82: str 4)


 • Jerzy Vetulani, Ciemno wszędzie?  (1: str 5)
 • Jerzy Vetulani, Czytać o ludziach naprawdę ważnych 
  (Polski Słownik Biograficzny ma problem – c.d. dyskusji) (3: str 4)
 • Jerzy Vetulani, O projekcie Ustawy o GMO  (6: str 3)
 • Jerzy Vetulani, Czy zło tkwi w neurobiologii?  (16: str 4) (na marginesie konferencji
  Fundacji Nauki Polskiej „Odpowiedzialność uczonych", Serock, 2008)
 • Jerzy Vetulani, Dopalacze!    (96: str 2), dok. (96: str 3)
 • O życiu długim, szczęśliwym i mądrym z Profesorem Jerzym Vetulanim rozmawia Marian Nowy  [Kraków – warto wiedzieć] (324: str 5)   

 

 

W

 

 • Wystąpienie Andrzeja Wajdy  Doktora Honorowego Uniwersytetu Jagiellońskiego  na uroczystości wręczenia Złotego Medalu Uniwersytetu Jagiellońskiego „Plus ratio quam vis” 12 maja 2016 roku  (354: str 4)


 • Wacław WaleckiEstreicherowie w Internecie  (22: str 3)
 
 • Michael Waligórski, Toksyczne odpady z elektrowni jądrowych?  (497: str 3)
 • Michael Waligórski, O możliwości wspomagania leczenia COVID-19 niskimi dawkami promieniowania jonizującego  (526: str 2)

 • Uchwała Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Umiejętności przyjęta 17 marca 2018   (420: str 1)

 • Lech Wałęsa, Zaproponować Polskę, Europę i Świat ...  [4 czerwca 1989 – w dwadzieścia lat później (wystąpienie podczas spotkania członków PAU z Panami Lechem Wałęsą
  i Tadeuszem Mazowieckim)] (41/42: str 6), dok. (str 7)

 

 
 

 • Stanisław Drożdż & Marcin Wątorek, Bitcoin  [Scientia PAUperum] (547: str 2)
 • Stanisław Drożdż & Marcin Wątorek, Światowy rynek kryptowalutBitcoin  [Scientia PAUperum]   (548: str 3)
 
 
 • George Weigel, Cardinal Franciszek Macharski, dead at 89, was bred to heroism  (348: str 2)
 • George Weigel, The Intellectual Legacy of Pope St. John Paul II (514: str 5-6) • Aleksander Weron, Hugo Steinhaus (1887-1972)   (151: str 2-3)
 • Aleksander Weron, Ławka Stefana Banacha – help needed   (225: str 3)
 • Aleksander Weron, Spacer losowy a odkrycie Banacha przez Steinhausa
  [zaPAU]   (243: str 4)
 • Aleksander Weron, Studia elitarne   (283: str 1)
 • Aleksander Weron, Hugo Steinhaus   (369: str 1)


 • Małgorzata Wesołowska, O neurolingwistyce  [PAUeczka Akademicka]  (135: str 5)

 • Tomasz Kajetan Węgierski, Oda do Adama Naruszewicza, B. K. S. P. W. Ks. L.
  o Małem ludzi uczonych poważeniu   (165/166: str 10)


 • Grzegorz Węgrzyn, Czy uratujemy naukę w Polsce? - czyli o nowelizacji ustaw
  (110: str 1-2)
 • Grzegorz Węgrzyn, Jasnowidz i wskaźniki projektu naukowego   (323: str 2-3)
 • Grzegorz Węgrzyn, „Łowcy grantów” – czy jest to „horrendum” i patologia? [Łowcy grantów – listy]  (338-339: str 4) 

 • Stefan Węgrzyn, Koncepcje w naukach technicznych   (50: str 3)


 • Stefan Wierzbowski, ... w początkowym okresie badań nad rozrodem zwierząt 
  (56: str 2)


 • Krystyna Skwarło-Sońta i Kazimierz L. Wierzchowski, Nie tylko licealiści…  (563: str 6)


 • Andrzej Wiktorwypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych 
  (16: str 3)

 • Marzena Wilczyńska, Ale najważniejsze są ptaki...   (160: str 4)
 
 • Unislawa Williams i Zbigniew K. Wszołek,  Rozszerzanie współpracy naukowej pomiędzy naukowcami z USA a naukowcami z Polski część I  (495: str 3)
 • Unislawa Williams i Zbigniew K. Wszołek,  Rozszerzanie współpracy naukowej pomiędzy naukowcami z USA a naukowcami z Polski część II  (496: str 3)

 • Bernadeta Wilk, Archiwa wobec nowoczesności   (145: str 6-7)
 • Bernadeta Wilk, Zespół Akt Towarzystwa Naukowego Krakowskiego na liście Programu UNESCO Pamięć Świata  (442: str 5)

 • Jerzy Wilkin, Ocena parametryczna czasopism naukowych w Polsce – podstawy metodologiczne, znaczenie i perspektywy  (194: str 1-3)
 • Jerzy Wilkin, Nauka traci swą duszę, a my radość z jej uprawiania (519: str 1-2)

 • Skłonność do muzyki - z Antonim Witem rozmawia Marian Nowy
  [Kraków – warto wiedzieć]   (249: str 5-6)

 • Małgorzata Witko, Życie w bańce mydlanej”  (396: str 1)
 • Małgorzata Witko, Struktury równoległe – reforma Polskiej Akademii Nauk (460: str 1-2)
 • Małgorzata Witko, Powrót do przeszłości (471: str 3)

 • Zofia Włodek, O Programie Rozwoju Polskiej Humanistyki  (29: str 1)

 • Marzena Włodek, W Archiwum Nauki zapraszamy na wystawę dedykowaną Niepodległej… (450-451 str 7)

 • Piotr Wolański, Jak zreformować polską naukę?  (8: str 1)


 • Jan Woleński wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych 
  (17–18: str 3)
 • Jan Woleński, O Programie Rozwoju Polskiej Humanistyki  (30: str 1)
 • Jan Woleński, Czy w filozofii są rewolucje?  (74: str 1), dok. (74: str 2)
 • Jan Woleński, Czas najwyższy powiedzieć dość
  (na marginesie nowych zasad oceny czasopism)
     (174: str 3)
 • Jan Woleński, Uczelnie prowincjonalne   (179: str 2)
 • Jan Woleński, Aforyzmy  [zaPAU]   (212: str 4)
 • Jan Woleński, Język a umiędzynarodowienie nauki polskiej   (244: str 3)
 • Jan Woleński, Czy rzeczywiście tak trzeba?   (264: str 4)
 • Jan Woleński, (Bardzo) Krótki Słownik Filozoficzny  [zaPAU]  (285: str 4)
 • Jan Woleński, Kazimierz Twardowski (1866-1938)  (291-292: str 2-3)
 • Dwa polemiczne komentarze o początkach psychologii w Polsce (293: str 1)
  Adam Niemczyński, Jan Woleński
 • Jan Woleński, Czy rzeczywiście wierzchołek góry lodowej?  (301: str 1-2)
 • Jan Woleński, Tadeusz Kotarbiński (1886–1981)  (307: str 1-2)
 • Jan Woleński, Sprostowanie  (308: str 3)
 • Jan Woleński, Władysław Tatarkiewicz (1886–1980)  (327: str 1-2)
 • Jan Woleński, Glosa do dyskusji o reformie nauki polskiej  (378: str 3)
 • Jan Woleński, Instytuty badawcze w nowym (lepszym?) kształcie  (389: str 3) 
 • Jan Woleński, Krótki esej o zarządzaniu nauką  (390: str 2)
 • Jan Woleński, Zakończenie kariery akademickiej  (409: str 1)
 • Jan Woleński, Glosa do zasad ewaluacji (420: str 3)
 • Jan Woleński, O pomieszaniu języków  (428: str 1)
 • Jan Woleński, Będzie nie tylko obciach? (449: str 3)
 • Jan Woleński, Kolejny bubel w reformowaniu nauki  (447: str 3)
 • Jan Woleński, O tym, jak trudno przewidywać w polityce (473-474: str 28)
 • Jan Woleński, Jeśli nie demokracja, to co? (482: str 2)
 • Jan Woleński, Aletheia i socjologia (K. Korus vs. P. Sztompka) (499: str 2)
 • Jan Woleński, W sprawie unormowania wolności nauki (505: str 2)
 • Jan Woleński, Wstrzymywanie profesur przez Prezydenta Andrzeja Dudę (508: str 3)
 • Jan Woleński, Z okazji roku Romana Ingardena (1893–1970) (521: str 1-2)
 • Jan Woleński, Narodowy „Przewrót Kopernikański”  (554: str 1)


 • Józef Wolski o życiu i starożytnym Bliskim Wschodzie (9: str 2), dok. (9: str 3)
  – fragmenty autoryzowanych wypowiedzi Józefa Wolskiego w rozmowie
  z Andrzejem Kobosem Starożytny Bliski Wschód w nowym świetle

 • Barbara Wosiek, Igły na sośnie   (185: str 3)
 • Jacek Wosiek, Fakty, mity i zagadki Modelu Standardowego   (303: str 5)
 
 • Henryk Woźniakowski, Dynamika demokracji i zaufanie obywatelskie (483: str 2)

 • Justyna Woźniakowska, Odpowiedź na artykuł prof. K. Stępnia „Nauka a biurokracja”   (267: str 1-3)

 • Jerzy Woźnicki, Zasada konwergencji sektorów publicznego i niepublicznego
  w szkolnictwie wyższym 
  (80: str 2)

 • Ryszard Wójcicki, Głos w dyskusji o polskiej humanistyce   (244: str 1-2)

 • Leszek Wójtowicz   (157: str 7)   [Wydanie Specjalne
  poświęcone Pamięci Profesora Andrzeja Szczeklika]
 
 •  Jadwiga Wronicz, O wulgaryzmach ciąg dalszy (546: str 3)

 • Andrzej Kajetan Wróblewski, Kultura i nauka: czy już zawsze osobno?  (52: str 1)
 • Andrzej Kajetan Wróblewski, Niezasłużona reklama  [zaPAU]   (174: str 6)
 • Andrzej Kajetan Wróblewski - list do Redakcji „PAUzy Akademickiej”   (249: str 2)
 • Andrzej Kajetan Wróblewski, Jeszcze o NCN   (271: str 2) 
 • Andrzej Kajetan Wróblewski, Nowe prace Syzyfa   (282: str 1-2)
 • Andrzej Kajetan Wróblewski, Naukometria tak, ale jaka? (287: str 3)
 • Andrzej Kajetan Wróblewski, Z „Wszechświatem” było inaczej...  (316: str 3)
 • Andrzej Kajetan Wróblewski, Poczet postaci przeważnie zapoznanych    (329: str 3)  
 • Andrzej Kajetan Wróblewski, Naturomania” ?  (355: str 2)
 • Andrzej Kajetan Wróblewski, Żeby ludzie się wstydzili...  (359: str 1-2)
 • Andrzej Kajetan Wróblewski, Rada Obywatelska Uniwersytetu Warszawskiego) (427: str 1-2)
 • Andrzej Kajetan Wróblewski, Zatruty prezent na stulecie niepodległości Polski  (435: str 2)
 • Andrzej Kajetan Wróblewski, Czy jesteśmy komputerową symulacją? (450-451 str 5)
 • Andrzej Kajetan Wróblewski, Tęsknota za normalnością (Studium w siedmiu odsłonach) (478: str 2-3)
 • Redakcja, Popularyzacja nauki: tak, ale jaka? (523: str 1-2)
  fragment wystąpienia profesora Wróblewskiego
 • Andrzej Kajetan Wróblewski, Jak powstał CERN  (564: str 2)


 • Unislawa Williams i Zbigniew K. Wszołek,  Rozszerzanie współpracy naukowej pomiędzy naukowcami z USA a naukowcami z Polski część I  (495: str 3)
 • Unislawa Williams i Zbigniew K. Wszołek,  Rozszerzanie współpracy naukowej pomiędzy naukowcami z USA a naukowcami z Polski część II  (496: str 3) • Jerzy Wyrozumski, Bronisław Geremek nie żyje  (2: str 2)
 • Jerzy Wyrozumski, Pożegnanie śp. Profesora Józefa Wolskiego  (9: str 2)
 • Jerzy Wyrozumski, W stulecie śmierci Erazma Jerzmanowskiego  (26: str 3)
 • Jerzy Wyrozumski, Góry u Jana Długosza 
  [80-lecie urodzin Jerzego Wyrozumskiego] (72: str 3)
 • Jerzy Wyrozumski i Andrzej Kobos, Wytyczanie drogi 
  [80-lecie urodzin Jerzego Wyrozumskiego] (72: str 4)
 • Jerzy Wyrozumski, Nowe perspektywy rozwoju badań humanistycznych   (87: str 1)
 • Jerzy Wyrozumski, O upamiętnienie profesorów lwowskich pomordowanych w 1941 r.   (97: str 1)
 • Jerzy Wyrozumski, Czym jest i czym powinna być "PAUza Akademicka"  
  (100: str 3)
 • Jerzy Wyrozumski, Stypendia im. Anny Dyaczyńskiej i Zbigniewa Hermanów  
  (100: str 4)
 • Jerzy Wyrozumski, 350. rocznica powołania do życia Uniwersytetu Lwowskiego
  (106: str 1)
 • Jerzy Wyrozumski, Prezes PAU prof. Andrzej Białas laureatem Nagrody Allianz 2010
  [Wydarzenia]  (113: str 5)
 • Jerzy Wyrozumski, Tadeusz Mazowiecki członkiem honorowym PAU  (130: str 1)
 • Jerzy Wyrozumski, Wszechnica Naukowo-Kulturalna PAU w Gliwicach  [Wydarzenia]  (141: str 6)
 • Jerzy Wyrozumski, Odszedł Wielki Świadek Epoki  (295: str 1-2)
 • Jerzy Wyrozumski, Z debaty o stowarzyszeniach naukowych   (319-321: str 6)
 • Jerzy Wyrozumski, Rok Gerarda Labudy (324: str 2)
 • Jerzy Wyrozumski, 200-lecie Ossolineum (388: str 1)

 

 

Z

 

 • Romuald Zabielski, Sztuczne mięso czy warto? I. Wpływ na klimat i środowisko (491: str 3)
 • Romuald Zabielski i Joanna Zarzyńska, Sztuczne mięso czy warto? II. Dylematy etyczne i technologiczne (492: str 3)

 
 • Jerzy Zabczyk, Sub auspiciis imperatoris dla Bronisława Malinowskiego 
  (190-192: str 6)

 • Włodzimierz Zagórski, Władysław Kunicki-Goldfinger. 1916-1995   (159: str 2-3)
 • Włodzimierz Zagórski, O anonimach w ogólności a nie w szczególności  (193: str 3)
 • Włodzimierz Zagórski, Boska cząsteczka   (229: str 1-2)


 • Jakub Zakrzewski, Granty  Iuventus Plus - czy minus?   (150: str 1)
 • Kuba (Jakub) Zakrzewski, Ze wspomnień szkolnych  [zaPAU]   (151: str 4)
 • Krzysztof Redlich i Jakub Zakrzewski, Pierwsze konkursy grantowe w NCN 
  (153: str 1-2)
 • Jakub Zakrzewski, O reformie nauki   (154: str 2-3)
 • Jakub Zakrzewski, Gdzieniegdzie lepiej, ale często nie najlepiej   (164: str 2)
 • Karol Życzkowski i Jakub Zakrzewski, Pełzający potwór bibliometrii   (184: str 2-3)
 • Jakub Zakrzewski, Naukowe samouwielbienie   (238: str 2)
 • Jakub Zakrzewski, To jest kabaret   [zaPAU]   (250: str 4)
 • Jakub Zakrzewski, Głos wołającego na puszczy   (252: str 2-3)
 • Jakub Zakrzewski  i  Karol Życzkowski,
  Ministerstwo, punkty i artykuły naukowe (lub czasopisma)   (277-279: str 6)
 • Jakub Zakrzewski i Karol Życzkowski, Profesorowi Andrzejowi Kajetanowi Wróblewskiemu w odpowiedzi (287: str 3)  
 • Jakub Zakrzewski, Czas na zmiany, ale jakie?  (299: str 3)
 • Jakub Zakrzewski, Historia pewnego grantu [zaPAU]   (330: str 4)
 • Jakub Zakrzewski i Karol Życzkowski, Jawność pomoże!  (336: str 3)
 • Jakub Zakrzewski, 2017 – Rokiem Mariana Smoluchowskiego, please… (346: str 1)
 • Jakub Zakrzewski, Dzieci Mariana Smoluchowskiego  (380-381: str 11)
 • Jakub Zakrzewski i Karol Życzkowski, Habilitacja: za, a nawet przeciw  (404: str 1)
 • Jakub Zakrzewski, Jeszcze o „doświadczonym naukowcu”  (411; str 2)
 • Jakub Zakrzewski, Bibliometria a kategoryzacja jednostek naukowych  (413: str 3)
 • Jakub Zakrzewski, Duch miejsca (428: str 3)
 • Jakub Zakrzewski i Karol Życzkowski, Przeciw „dziedziczeniu prestiżu” (440: str 2)
 • Jakub Zakrzewski, Kwantowe aspekty humanistyki – ciąg dalszy (441: str 3)
 • Jakub Zakrzewski, Pandemiczne zmiany (520: str 4)
 • Jakub Zakrzewski, Horror habilitacji – czyli co ogranicza polską naukę  (532: str 3)
 • Jakub Zakrzewski, Doktoranci 2.0   (584: str 1)

 • Agnieszka Zalewska, Odkrycie bozonu Higgsa a finansowanie nauki w Polsce   (203: str 1-2)
 • Agnieszka Zalewska i Kacper Zalewski, Edukacyjna Fundacja im. Profesora Romana Czerneckiego EFC   (305: str 2-3)
 • Agnieszka Zalewska, Neutrina – cząstki zmieniające swoją tożsamość  (311: str 1-2)
 • Agnieszka Zalewska, Współpraca czy konkurencja? (441: str 1-2)
 • Agnieszka Zalewska, Wspaniały nastrój  (473-474: str 9)
 • Agnieszka Zalewska, CERN to więcej niż organizacja naukowa. CERN to idea   (564: str 9-10)

 • Agnieszka Zalewska i Kacper Zalewski, Edukacyjna Fundacja im. Profesora Romana Czerneckiego EFC  (305: str 2-3)
 • Kacper Zalewski, Dydaktycy  (424: str 1)

 • Jak to właściwie było, z Krzysztofem Zamorskim rozmawia Marian Nowy  
  [Kraków – warto wiedzieć]   (185: str 5-6)

 • Zarząd PAU, Profesor Maciej Władysław Grabski nie żyje  (328: str 1)
 • Komunikat Zarządu Polskiej Akademii Umiejętności (512: str 3)
 
 
 • Link do artykułu Anny Zdunek, 65-lecie Instytutu Geofizyki PAN  (434: str 4)
 
 
 • Zarząd Zespołu Etyki Słowa, Apel Zespołu Etyki Słowa
  (332: str 1)

 • Natalia Zarzecka, Fragmenty przemówienia na uroczystości otwarcia Cricoteki
  w Krakowie 11 września 2014  
  (266: str 2)
 
 • Romuald Zabielski i Joanna Zarzyńska, Sztuczne mięso czy warto? II. Dylematy etyczne i technologiczne (492: str 3)
 
 
 • Leszek Zasztowt, Uczyć się na błędach – Historia nauki polskiej, tom X  (325: str 3)
 • Leszek Zasztowt, Absurdy „Polskiej Bibliografii Naukowej” (331: str 3)  
 • Leszek Zasztowt, Humanistyka umiera w milczeniu  (349: str 1)
 
 • Wioletta Zawitkowska, Plus ratio quam vis. Konferencja naukowa poświęcona Profesorowi Jerzemu Lesławowi Wyrozumskiemu, Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, 4 listopada 2019 r. (490: str 3)
 


 • Andrzej A. Zięba - przedstawienie referatu Tomasza Hodana
  z posiedzenia Komisji Wschodnioeuropejskiej (24.01.2011)  [Wydarzenia]  (108: str 5)

 • Adam J. Zięcik, „Golono, strzyżono” – czyli zderzenie nauki z biurokracją
  (186: str 1-2)
 • Adam J. Zięcik, Nie — biurokracji w nauce  (322: str 2)

 • Marek Ziółkowski, Głos o regionalnych towarzystwach naukowych   (181: str 1-2)

 • Andrzej Zoll, Czy ratyfikować „Konwencję Bioetyczną"?  (23: str 1)
 • Andrzej Zoll, Uczciwe wybory – osiągnięcie polskiej demokracji  [4 czerwca 1989
  – w dwadzieścia lat później
    (wystąpienie podczas spotkania członków PAU
  z Panami Lechem Wałęsą i Tadeuszem Mazowieckim)] (41/42: str 3)
 • Nagroda PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich
  pod patronatem Województwa Małopolskiego w roku 2013
  - przemówienie Andrzeja Zolla   (210: str 2-3)
 • Andrzej Zoll, Drogowskaz  (295: str 3)

 • Włodzimierz Zonn, Nauka bez dogmatu  [zaPAU]  (43: str 5)
 
 • Marek Zrałek, Wybory 4 czerwca 1989 roku – wspomnienia po przejściach  (473-474: str 18)

 • Owce w stresie, z Joanną Zubel rozmawia Marian Nowy, wprowadzenie: Krystyna Koziec [Kraków – warto wiedzieć]  (66: str 5)
 
 • Anna Plater-Zyberk, Umiędzynarodowienie w epoce „Pięknej Harmonii”  (476: str 2)

 

 

Ż

 

 • Tadeusz Boy Żeleński, Rozkosze życia. Pieśń ku pokrzepieniu serc [zaPAU] (452: str 4)
 • Historia magistra vitae? (III): Tadeusz Boy-Żeleński Piekło Kobiet (1930) (545: str 3)


 • Kancelaria Abpa Józefa Życińskiego, Godność czy sukces?
  – o Kongresie Kultury Chrześcijańskiej  (9: str 1)


 • Karol Życzkowski wypowiedź w dyskusji o czasoposmach naukowych  (38: str 2)
 • Karol Życzkowski, Czy znaczenie nauki polskiej w świecie maleje?   (139/140: str 4)
 • Zbigniew Błocki i Karol Życzkowski, Uwagi o stosowaniu metod bibliometrycznych
  przy ocenie pracy uczonych
    (160: str 1-2)
 • Karol Życzkowski i Jakub Zakrzewski, Pełzający potwór bibliometrii   (184: str 2-3)
 • Jakub Zakrzewski  i  Karol Życzkowski,
  Ministerstwo, punkty i artykuły naukowe (lub czasopisma)   (277-279: str 6)
 • Jakub Zakrzewski i Karol Życzkowski, Profesorowi Andrzejowi Kajetanowi Wróblewskiemu w odpowiedzi (287: str 3) 
 • Jakub Zakrzewski i Karol Życzkowski, Jawność pomoże!  (336: str 3)
 • Karol Życzkowski, Steinhaus w pamięci  (373: str 3)
 • Jakub Zakrzewski i Karol Życzkowski, Habilitacja: za, a nawet przeciw  (404: str 1)
 • Karol Życzkowski, Prestiż nauki polskiej (469: str 3)
 • Karol Życzkowski, Magia wyborów czerwcowych  (473-474: str 26)
 • Paweł Horodecki i Karol Życzkowski, Zasada działania kwantowego komputera  [Scientia PAUperum] (559: str 3)
 • Karol Życzkowski i Paweł Horodecki, Dlaczego komputer kwantowy (jeszcze) nie działa [Scientia PAUperum] (560: str 4)
 • Karol Życzkowski, Nauka po pandemii: problemy, wyzwania i szanse  (571: str 2)
 • Karol Życzkowski, Problemy nauki polskiej jesienią 2021  (581-582: str 6)

 • Stefan Życzkowski, Innowacja = motywacja + zmiana + efekt ekonomiczny
  (358: str 1-2) • Maciej Żyliczwypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (14: str 3)
 • Maciej Żylicz, Polemika do polemiki o czasoposmach naukowych  (36–37: str 2)
 • Maciej Żylicz, Re: HOMING,  o programach Fundacji na rzecz Nauki Polskiej  
  (84: str 1), dok. (84: str 2)
 • Maciej Żylicz, Profesorowi Maciejowi W. Grabskiemu - laureatowi Nagrody Jerzmanowskich - z gratulacjami od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 
  (117: str 1)
 • Wspieramy naukę z konsekwencjami
  - z Profesorem Maciejem Żyliczem, Prezesem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, rozmawia Andrzej M. Kobos  (133/134: str 2-8)
 • Maciej Żylicz, Granty dla obcokrajowców na staże podoktorskie w Polsce   (184: str 1-2)
 • Maciej Żylicz, Co stymuluje innowacje – czego Polska jeszcze nie zrobiła? (I)  
  (252: str 1-2)
 • Maciej Żylicz, Co stymuluje innowacje – czego Polska jeszcze nie zrobiła? (II) 
  (255: str 2)
 • Maciej Żylicz, Co stymuluje innowacje – czego Polska jeszcze nie zrobiła? (III) 
  (256: str 3)
 • Maciej Żylicz, Co stymuluje innowacje – czego Polska jeszcze nie zrobiła? (IV) 
  (257: str 2)
 • Maciej Żylicz, O uniwersytetach badawczych   (274: str 1)
 • Dalsze głosy o książce Macieja W. Grabskiego: wypowiedź Profesora Macieja Żylicza (328: str 3) 
 • Maciej Żylicz, O Narodowym Centrum Nauki   (362: str 3)
 • Maciej Żylicz, Peer review – najlepszy, ale czy idealny sposób oceny jakości naukowej?  (375: str 1-2)
 • Maciej Żylicz, Czy granty NCN osłabiają skuteczność Polaków w występowaniu o granty ERC? (376: str 2)
 • Maciej Żylicz, Odpowiedź na list Pani Prof. Małgorzaty Witko opublikowany w tygodniku „PAUza Akademicka” (nr 396) (397: str 3)
 • Leon Gradoń, Maciej Żylicz, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej powinna i chce stawać się lepsza! Odpowiedź na list prof. Pawła Kisielowa (PAUza 411 z 18 stycznia 2018 r.)   (413: str 1-2)
 • Maciej Żylicz, Czy współpraca się opłaca?  (429: str 1)
 • Maciej Żylicz, Nieważne, co się publikuje, ważne gdzie (439: str 2)
 • Maciej Żylicz, Monitoring 2.0 – odpowiedź  (508: str 4)
 • Maciej Żylicz, Wspomnienie o Profesorze Wacławie Szybalskim  (573: str 2)


 

 

 • Leszek Żyliński, Ingarden i Steinhaus w Getyndze  (376: str 1)
 • Leszek Żyliński, Podniosła uroczystość w Getyndze  (434: str 1-2)
 

Numery archiwalne

Zapraszamy także do lektury numerów archiwalnych

(kliknij w wybrany numer)
  
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 / 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24
25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 / 34 . 35 . 36 / 37 . 38 . 39 . 40 . 41 / 42 . 43 . 44 . 45 . 46
47 . 48 . 49 . 50 . 51 . 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . 57 . 58 . 59 . 60 - 62 . 63 . 64 . 65 . 66 . 67 . 68 . 69
70 . 71 . 72 . 73 . 74 . 75 / 76 . 77 . 78 . 79 . 80 . 81 . 82 . 83 . 84 . 85 . 86 . 87 . 88 . 89 . 90 . 91
92 . 93 . 94 . 95 . 96 . 97 . 98 . 99 . 100 . 101 . 102 . 103 - 105 . 106 . 107 . 108 . 109 . 110 . 111
112 . 113 . 114 . 115 . 116 . 117 . 118 . 119 . 120 / 121 . 122 . 123 . 124 / 125 . 126 . 127 . 128
129 . 130 . 131 . 132 . 133 / 134 . 135 . 136 . 137 . 138 . 139 / 140 . 141 . 142 . 143 . 144 . 145
146 . 147 - 149 . 150 . 151 . 152 . 153 . 154 . 155 . 156 . 157 . 158 . 159 . 160 . 161 . 162 / 163
164 . 165 / 166 . 167 . 168 . 169 . 170 . 171 . 172 . 173 . 174 . 175 . 176 . 177 . 178 . 179 . 180
181 . 182 . 183 . 184 . 185 . 186 . 187 . 188 . 189 . 190 - 192 . 193 . 194 . 195 . 196 . 197 . 198
199 . 200 . 201 . 202 . 203 . 204 . 205 . 206 . 207 . 208 / 209 . 210 . 211 . 212 . 213 . 214 . 215
216 . 217 . 218 . 219 . 220 . 221 . 222 . 223 . 224 . 225 . 226 . 227 . 228 . 229 . 230 . 231 . 232
233 - 235 . 236 . 237 . 238 . 239 . 240 . 241 . 242 . 243 . 244 . 245 . 246 . 247 . 248 . 249 . 250
251 . 252 . 253 . 254 . 255 . 256 . 257 . 258 . 259 . 260 . 261 . 262 . 263 . 264 . 265 . 266 . 267
268 . 269 . 270 . 271 . 272 . 273 . 274 . 275 . 276 . 277 - 279 . 280 . 281 . 282 . 283 . 284 . 285
286 . 287 . 288 . 289 . 290 . 291 / 292 . 293 . 294 . 295 . 296 . 297 . 298 . 299 . 300 . 301 . 302
303 . 304 . 305 . 306 . 307 . 308 . 309 . 310 . 311 . 312 . 313 . 314 . 315 . 316 . 317 . 318
319 - 321 . 322 . 323 . 324 . 325 . 326 . 327 . 328 . 329 . 330 . 331 . 332 . 333 / 334 . 335 . 336
337 . 338 / 339 . 340 . 341 . 342 . 343 . 344 . 345 . 346 . 347 . 348 . 349 . 350 . 351 . 352 . 353
354 . 355 . 356 . 357 . 358 . 359 . 360 . 361 . 362 . 363 . 364 / 365 . 366 . 367 . 368 . 369 . 370
371 . 372 . 373 . 374 . 375 . 376 . 377 . 378 . 379 . 380 - 381 . 382 . 383 . 384 . 385 . 386 . 387
388 . 389 . 390 . 391 . 392 . 393 . 394 . 395 . 396 . 397 . 398 . 399 . 400 . 401 . 402 . 403 . 404
405 . 406 . 407 - 408 . 409 . 410 . 411 . 412 . 413 . 414 . 415 . 416 . 417 . 418 . 419 . 420 . 421
422 . 423 . 424 . 425 . 426 . 427 . 428 . 429 . 430 . 431 . 432 . 433 . 434 . 435 . 436 . 437 . 438
439 . 440 . 441 . 442 . 443 . 444 . 445 . 446 . 447 . 448 . 449 . 450 - 451 . 452 . 453 . 454 . 455
456 . 457 . 458 . 459 . 460 . 461 . 462 . 463 . 464 . 465 . 466 . 467 . 468 . 469 . 470 . 471 . 472
473 - 474 . 475 . 476 . 477 . 478 . 479 . 480 . 481 . 482 . 483 . 484 . 485 . 486 . 487 . 488 - 489
490 . 491 . 492 . 493 - 494 . 495 . 496 . 497 . 498 . 499 . 500 . 501 . 502 . 503 . 504 . 505 . 506
507 . 508 . 509-510 . 511 . 512 . 513 . 514 . 515 . 516 . 517 . 518 . 519 . 520 . 521 . 522 . 523
524 . 525 . 526 . 527 . 528 . 529 . 530 . 531 . 532 . 533 . 534 . 535 . 536 . 537-538 . 539 . 540
541 . 542 . 543 . 544 . 545 . 546 . 547 . 548 . 549 . 550 . 551 . 552 . 553 . 554 . 555 . 556 . 557
559 . 558 . 560 . 561 . 562 . 563 . 564 . 565 . 566 . 567 . 568 . 569 . 570 . 571 . 572 . 573 . 574
575 . 576 . 577 . 578 . 579 . 580 . 581-582 . 583 . 584 . 585
© 2022 PAUza
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.